Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 1406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.11.2014 până la 09.12.2016, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 1355/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.083 din 21 noiembrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. II.

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

Bucureşti, 21 noiembrie 2014.

Nr. 1.406.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 398/2013)

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

a) Preşedinte: acad. prof. dr. Constantin Popa - Bucureşti

b) Vicepreşedinţi:

1. prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş

2. prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

c) Membri:

1. acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti

2. prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti

3. prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti

4. prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti

5. prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti

6. prof. dr. Monica Pop - Bucureşti

7. prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti

8. prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti

9. prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti

10. prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti

11. prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti

12. prof. dr. Şerban Brădişteanu - Bucureşti

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 398/2013)

LISTA
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora

I. Comisiile de specialitate:

1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă;

2. Comisia de boli infecţioase;

3. Comisia de cardiologie;

4. Comisia de dermatovenerologie;

5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

6. Comisia de endocrinologie;

7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă;

8. Comisia de gastroenterologie;

9. Comisia de genetică medicală;

10. Comisia de geriatrie şi gerontologie;

11. Comisia de hematologie;

12. Comisia de medicină de familie;

13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre;

14. Comisia de medicină internă;

15. Comisia de medicina muncii;

16. Comisia de nefrologie;

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;

18. Comisia de oncologie;

19. Comisia de paliaţie;

20. Comisia de pediatrie şi neonatologie;

21. Comisia de pneumologie;

22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;

23. Comisia de reabilitare medicală;

24. Comisia de reumatologie;

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;

26. Comisia de chirurgie vasculară;

27. Comisia de chirurgie generală;

28. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă;

29. Comisia de chirurgie toracică;

30. Comisia de chirurgie pediatrică;

31. Comisia de neurochirurgie;

32. Comisia de obstetrică-ginecologie;

33. Comisia de oftalmologie;

34. Comisia de ortopedie şi traumatologie;

35. Comisia de ortopedie pediatrică;

36. Comisia de otorinolaringologie;

37. Comisia de urologie;

38. Comisia de anatomie patologică;

39. Comisia de epidemiologie;

40. Comisia de medicină de laborator;

41. Comisia de medicină legală;

42. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară;

43. Comisia de sănătate publică şi management;

44. Comisia de igienă;

45. Comisia de medicină dentară;

46. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;

47. Comisia naţională de luptă anti-SIDA;

48. Comisia de bioetică;

49. Comisia de alergologie şi imunologie clinică;

50. Comisia de transfuzii;

51. Comisia de informatică medicală;

52. Comisia pentru tehnologii înalte.

II. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate:

1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă

Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara

Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - Bucureşti

Secretar: şef lucrări dr. Dana Tomescu - Timişoara

Membri:

Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş

Conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti

Conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti

Conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca

Conf. dr. Elena Copaciu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Gabriela Droc - Bucureşti

Şef lucrări dr. Dan Corneci - Bucureşti

Dr. Ovidiu Bedreag - Timişoara

2. Comisia de boli infecţioase

Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti

Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti

Prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova

Prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi

Prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa

Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timişoara

2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbiene

Preşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti

Membri:

Conf. dr. Irina Codiţă - Bucureşti

Dr. Roxana Şerban - Bucureşti

Dr. Edit Szekely - Târgu Mureş

Dr. Daniela Tălăpan - Bucureşti

Farm. Gabriela Ruja - Bucureşti

3. Comisia de cardiologie

Preşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Crina Sinescu - Bucureşti

Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara

Membri:

Prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti

Prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş

Prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti

Prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti

Prof. dr. Doina Dimulescu - Bucureşti

Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - Iaşi

Conf. dr. Iancu Adrian - Cluj-Napoca

Dr. Dan Deleanu - Bucureşti

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu - Bucureşti

4. Comisia de dermato-venerologie

Preşedinte: prof. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Laura Nedelcu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti

Prof. dr. Caius Solovan - Timişoara

Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - Iaşi

Conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş

Conf. dr. Cătălin Popescu - Bucureşti

Conf. dr. Virgil Pătraşcu - Craiova

Conf. dr. Maria Rotaru - Sibiu

Dr. Maria Magdalena Constantin - Bucureşti

Dr. Vasile Benea - Bucureşti

Dr. Alin Codruţ Nicolescu - Bucureşti

5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Preşedinte: dr. Alina Nicolau - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Romulus Timar - Timişoara

Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Doina Catrinoiu - Constanţa

Prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti

Prof. dr. Maria Moţa - Craiova

Prof. dr. Mariana Graur - Iaşi

Prof. dr. Ioana Micle - Timişoara

Prof. dr. Gabriela Radulian - Bucureşti

Conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mihai Bogdan - Iaşi

Conf. dr. Cristian Guja - Bucureşti

Şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti

6. Comisia de endocrinologie

Preşedinte: prof. dr. Simona Fica - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi

Secretar: şef lucrări dr. Carmen Barbu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Circo Eduard - Constanţa

Prof. dr. Carmen Vulpoi - Iaşi

Prof. dr. Corin Badiu - Bucureşti

Prof. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Cristina Ghervan - Cluj-Napoca

Conf. dr. Cătălina Poiană - Bucureşti

Conf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu Mureş

Conf. dr. Dana Stoian - Timişoara

Şef lucrări dr. Diana Loreta Păun - Bucureşti

Dr. Camelia Procopiuc - Bucureşti

7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă

Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Ioan Fulga - Bucureşti

Prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi

Prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa

Prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti

Prof. dr. Alexandru Macovei - Bucureşti

Prof. dr. Cristina Adriana Dehelean - Timişoara

Conf. dr. Daniel Vasile - Bucureşti

Conf. dr. Andrei Tică - Craiova

8. Comisia de gastroenterologie

Preşedinte: prof. dr. Cristian Gheorghe - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Bogdan Cotruţa - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti

Prof. dr. Daniela Dobru - Târgu Mureş

Prof. dr. Adrian Săftoiu - Craiova

Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi

Prof. dr. Marcel Tăntău - Cluj-Napoca

Prof. dr. Gheorghe Balan - Iaşi

Conf. dr. Eugen Dumitru - Constanţa

Conf. dr. Cristin-Constantin Vere - Craiova

Conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea

Conf. dr. Adrian Goldiş - Timişoara

8.1. Subcomisia de hepatologie

Preşedinte: prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel -Bucureşti

Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti

Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi

Prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti

Conf. dr. Carmen Fierbinţeanu - Bucureşti

Dr. Laurenţiu Micu - Bucureşti

9. Comisia de genetică medicală

Preşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea

Vicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - Timişoara

Secretar: dr. Vasilica Plăiaşu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca

Prof. dr. Emilia Severin - Bucureşti

Conf. dr. Vlad Gorduza - Iaşi

10. Comisia de geriatrie şi gerontologie

Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Gabriel Prada - Bucureşti

Secretar: dr. Ioana Ioancio - Bucureşti

Membri:

Conf. dr. Dana Ioana Alexa - Iaşi

Şef lucrări dr. Ioan Valer Donca - Cluj

Şef lucrări dr. Ana Capisizu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - Timişoara

Dr. Mircea Găiculescu - Bucureşti

11. Comisia de hematologie

Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Margit Şerban - Timişoara

Secretar: şef lucrări dr. Iulia Ursuleac - Bucureşti

Membri:

Conf. dr. Coriu Daniel - Bucureşti

Şef lucrări dr. Nicoleta Berbec - Bucureşti

Dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti

Dr. Călin Lazăr - Cluj-Napoca

Dr. Cătălin Dănăilă - Iaşi

Dr. Luminiţa Rusen - Bucureşti

Dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti

12. Comisia de medicină de familie

Preşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - Craiova

Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui

Membri:

Dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti

Dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti

Dr. Cristina Isar - Bucureşti

Dr. Sever Cristian Oană - Bucureşti

Dr. Adela Iancu - Bucureşti

Dr. Anca Bălan - Cluj

Dr. Loredana Piloff - Sibiu

Dr. Cecilia Grigore - Iaşi

Dr. Cătălin Petrencic - Călăraşi

Dr. Sandra Alexiu - Bucureşti

Dr. Marina Pârcălabu - Bucureşti

Dr. Remus Sipos - Târgu Mureş

13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre

Preşedinte: dr. Cristian Boeriu - Târgu Mureş

Vicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea

Secretar: dr. Cătălina Cornea - Bucureşti

Membri:

Şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova

Dr. Alis Grasu - Bucureşti

Dr. Leonida Iancu - Timişoara

Dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti

Dr. Vasile Popescu - Constanţa

Dr. Adela Golea - Cluj-Napoca

Dr. Mihai Grecu - Timişoara

Dr. Florin Croitoru - Craiova

Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca

Dr. Sorin Lacan - Cluj-Napoca

Dr. Andrei Hâncu - Iaşi

14. Comisia de medicină internă

Preşedinte: prof. dr. Ioan Bruckner - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti

Secretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu Mureş

Prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti

Conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi

Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova

15. Comisia de medicina muncii

Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara

Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca

Prof. dr. Ion Toma - Craiova

Şef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad

Şef lucrări dr. Horaţiu Moldovan - Târgu Mureş

Dr. Mihaela Stoia - Sibiu

Dr. Adriana Todea - Bucureşti

16. Comisia de nefrologie

Preşedinte: prof. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Ionel Alexandru Checheriţă - Bucureşti

Secretar: dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti

Prof. dr. Dan Ştefan Vlăduţiu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Eugen Moţa - Craiova

Conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş

Conf. dr. Ligia Petrică - Timişoara

Conf. dr. Liliana Ana Tuţă - Constanţa

Conf. dr. Adalbert Schiller - Timişoara

Dr. Mugurel Apetrii - Iaşi

Dr. Gener Ismail - Bucureşti

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică

Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Dafin Mureşanu - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca

Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu - Iaşi

Prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara

Conf. dr. Ioan Buraga - Bucureşti

Conf. dr. Bogdan Popescu - Bucureşti

Conf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu Mureş

Conf. dr. Tuţă Sorin - Bucureşti

Conf. dr. Dana Cristina Craiu - Bucureşti

Asist. univ. dr. Crisanda Vîlciu - Bucureşti

18. Comisia de oncologie

Preşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti

Secretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti

Conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca

Conf. dr. Anca Coliţă - Bucureşti

18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)

Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca

Membri:

Conf. dr. Lucian Miron - Iaşi

Conf. dr. Şerban Negru - Timişoara

Dr. Ciprian Aldea - Bucureşti

Dr. Călin Alexandru Grigorescu - Bucureşti

Dr. Ştefan Curescu - Timişoara

Dr. Şerban Donea - Bucureşti

18.2. Subcomisia oncohematologie

Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Hortensia Ioniţă - Timişoara

Prof. dr. Oltean Galafteon - Târgu Mureş

Conf. dr. Anca Bojan - Cluj-Napoca

Dr. Radu Niculescu - Bucureşti

Dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi

18.3. Subcomisia de chirurgie oncologică

Preşedinte: prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Brătucu Eugen - Bucureşti

Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi

Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Conf. dr. Octavian Mazilu - Timişoara

Conf. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca

18.4. Subcomisia radioterapie

Preşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca

Membri:

Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - Bucureşti

Dr. Laura Rebegea Paraschiv - Galaţi

Dr. Bogdan Lişcu - Bucureşti

Dr. Mircea Nicolae Savu - Bucureşti

Dr. Anca Munteanu - Iaşi

18.5. Subcomisia oncopediatrie

Preşedinte: conf. dr. Anca Coliţă - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu Mureş

Conf. dr. Smaranda Arghirescu - Timişoara

Conf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - Iaşi

Conf. dr. Monica Desire Dragomir - Bucureşti

Dr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca

19. Comisia de paliaţie

Preşedinte: conf. dr. Daniela Moşoiu - Braşov

Vicepreşedinte: prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Răzvan Curcă - Alba Iulia

Membri:

Conf. dr. Armeana Zgâia - Cluj-Napoca

Asist. univ. dr. Vladimir Poroh - Iaşi

Asist. univ. dr. Estera Boeriu - Timişoara

Dr. Antonio Cezar Dumitraşcu - Bucureşti

Dr. Silviu Corbu - Oradea

Dr. Angelica Lascu - Constanţa

Dr. Sorina Pop - Cluj-Napoca

20. Comisia de pediatrie şi neonatologie

Preşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti

Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Evelina Moraru - Iaşi

Prof. dr. Liviu Pop - Timişoara

Conf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu Mureş

Dr. Andreica Marian - Cluj-Napoca

Dr. Alin Stănescu - Bucureşti

20.1. Subcomisia de neonatologie

Preşedinte: asist. univ. dr. Cătălin Cârstoveanu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Ilie Constantin - Timişoara

Prof. dr. Maria Stamatin - Iaşi

Prof. dr. Manuela Cucerea - Târgu Mureş

Prof. dr. Gabriela Zaharie - Cluj Napoca

Dr. Mihaela Bizubac - Bucureşti

21. Comisia de pneumologie

Preşedinte: conf. dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti

Secretar: dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Florin Mihălţan - Bucureşti

Prof. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Traian Mihăescu - Iaşi

Prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara

Şef lucrări dr. Ştefan Mihăicuţă - Timişoara

Dr. Irina Strâmbu - Bucureşti

22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică

Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova

Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti

Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi

Membri:

Prof. dr. Ioana Micluţia - Cluj-Napoca

Prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş

Prof. dr. Delia Podea - Arad

Prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti

Prof. dr. Tudor Udriştoiu - Craiova

Şef lucrări dr. Adela Magdalena Ciobanu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Şerban Turliuc - Iaşi

Şef lucrări dr. Gabriela Buicu - Târgu Mureş

Asist. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti

Dr. Simona Macovei - Bucureşti

Dr. Eugenia Eliza Moruzzi - Ploieşti

23. Comisia de reabilitare medicală

Preşedinte: şef lucrări dr. Dan Blendea - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Gelu Onose - Bucureşti

Secretar: dr. Liviu Iordache - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Liviu Lazăr - Oradea

Prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara

Prof. dr. Anca Ionescu - Bucureşti

Prof. dr. Mihai Drăgoi - Timişoara

Conf. dr. Liliana Pădure - Bucureşti

Conf. dr. Olga Surdu - Techirghiol

Asist. univ. dr. Anatolii Covaleov - Eforie Nord

Dr. Stela Badea - Buziaş

Dr. Constantin Zamfirescu - Băile Olăneşti

Dr. Dan Curelea - Bucureşti

24. Comisia de reumatologie

Preşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Laura Grosanu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi

Prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova

Prof. dr. Maria Şuta - Constanţa

Conf. dr. Mihai Bojincă - Bucureşti

Şef lucrări dr. Răzvan Ionescu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Horaţiu Popoviciu - Târgu Mureş

Dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară

Preşedinte: prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi

Secretar: asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş

Membri:

Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş

Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara

Prof. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş

Conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti

Conf. dr. Traian Scridon - Cluj-Napoca

Dr. Viorel Goleanu - Bucureşti

26. Comisia de chirurgie vasculară

Preşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Maria-Magdalena Totir - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mihai Ionac - Timişoara

Conf. dr. Claudia Gherman - Cluj-Napoca

Dr. Ionel Droc - Bucureşti

Dr. Horia Mureşan - Bucureşti

Dr. Adrian Mureşan - Târgu Mureş

Dr. Rafael Halpern - Bucureşti

Dr. Radu Soare - Braşov

Dr. Radu Popa - Iaşi

Dr. Radu Vasilescu - Constanţa

27. Comisia de chirurgie generală

Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Florian Popa - Bucureşti

Secretar: şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti

Prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti

Prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş

Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi

Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa

Prof. dr. Gabriel Dimofte - Iaşi

Prof. dr. Sorin Olariu - Timişoara

Prof. dr. Fulger Lazăr - Timişoara

Conf. dr. Cornel Iancu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Lică Ion - Bucureşti

Dr. Viorel Crihana - Bucureşti

28. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - Bucureşti

Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanţa

Prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara

Prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti

Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi

Prof. dr. Florian Bodog - Oradea

Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova

Dr. Dan Chelariu - Bacău

Dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş

29. Comisia de chirurgie toracică

Preşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti

Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Cristian Paleru - Bucureşti

Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - Bucureşti

Membri:

Şef lucrări dr. Burlacu Ovidiu - Timişoara

Şef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iaşi

Dr. Cezar Motaş - Bucureşti

Dr. Claudiu Eduard Nistor - Bucureşti

Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca

30. Comisia de chirurgie pediatrică

Preşedinte: conf. dr. Radu Bălănescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Eugen Boia - Timişoara

Secretar: asist. dr. Laura Topor - Bucureşti

Membri:

Conf. dr. Gabriel Aprodu - Iaşi

Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova

Şef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca

Şef lucrări dr. Horea Gozar - Târgu Mureş

31. Comisia de neurochirurgie

Preşedinte: prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - Bucureşti

Secretar: Asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Gabriel Iacob - Bucureşti

Prof. dr. Ion Poeată - Iaşi

Conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea

Şef lucrări dr. Alexandru Taşcu - Bucureşti

Asist. univ. dr. Horia Pleş - Timişoara

Dr. Adrian Bălaşa - Târgu Mureş

32. Comisia de obstetrică-ginecologie

Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti

Secretar: dr. George Iancu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Nicolae Suciu - Bucureşti

Prof. dr. Decebal Hudiţă - Bucureşti

Prof. dr. Doru Atanasiu - Timişoara

Prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi

Prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş

Prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca

Prof. dr. Vlad Tica - Constanţa

Conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova

Conf. dr. Marius Craina - Timişoara

33. Comisia de oftalmologie

Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti

Secretar: dr. Cornel Ştefan - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Liliana Voinea - Bucureşti

Prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi

Prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Adriana Stănilă - Sibiu

Şef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti

34. Comisia de ortopedie şi traumatologie

Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Jenel Pătraşcu - Timişoara

Secretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti

Prof. dr. Paul Botez - Iaşi

Prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş

Prof. dr. Radu Prejbeanu - Timişoara

Prof. dr. Cătălin Cârstoiu - Bucureşti

Prof. dr. Tiberiu Bataga - Târgu Mureş

Conf. dr. Horia Orban - Bucureşti

Conf. dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti

Dr. Bogdan Ciubară - Iaşi

35. Comisia de ortopedie pediatrică

Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti

Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti

Secretar: dr. Costel Vlad - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mihail Jianu - Bucureşti

Dr. Dan Apostol - Iaşi

Dr. Liviu Muntean - Braşov

36. Comisia de otorinolaringologie

Preşedinte: prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş

Secretar: asist. dr. Răzvan Hainăroşie - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti

Prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova

Prof. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Mariana Poenaru - Timişoara

Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - Iaşi

Asist. univ. dr. Şerban Gabriel Vifor Berteşteanu - Bucureşti

Dr. Dan Stamate - Bucureşti

37. Comisia de urologie

Preşedinte: acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara

Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca

Prof. dr. Ioan Coman - Cluj-Napoca

Prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti

Prof. dr. Braticevici Bogdan - Bucureşti

Conf. dr. Viorel Jinga - Bucureşti

Conf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş

38. Comisia de anatomie patologică

Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova

Secretar: conf. dr. Mariana Costache - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş

Prof. dr. Alis Dema - Timişoara

Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iaşi

Prof. dr. Elena Roşca - Oradea

Prof. dr. Mariana Aşchie - Constanţa

Conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca

Dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti

39. Comisia de epidemiologie

Preşedinte: prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi

Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti

Secretar: dr. Alina Zaharia - Bucureşti

Membri:

Dr. Graţiana Chicin - Timişoara

Dr. Adriana Pistol - Bucureşti

Dr. Florin Popovici - Bucureşti

Dr. Carmen Sima - Baia Mare

Dr. Camelia Truică - Călăraşi

40. Comisia de medicină de laborator

Preşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi

Secretar: dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Monica Likker - Timişoara

Prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti

Prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti

Conf. dr. Carmen Pânzaru - Iaşi

Conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş

41. Comisia de medicină legală

Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara

Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova

Conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti

Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea

Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu

Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Şef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş

Dr. Dan Manu - Piteşti

42. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară

Preşedinte: prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti

Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti

Prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş

Prof. dr. Zoia Stoica - Craiova

Prof. dr. Dragoş Negru - Iaşi

Conf. dr. Ioana Lupescu - Bucureşti

Conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara

43. Comisia de sănătate publică şi management

Preşedinte: prof. dr. Petru Armean - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu

Secretar: asist. univ. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa

Prof. dr. Dana Mincă - Bucureşti

Conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova

Şef lucrări dr. Florentina Furtunescu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Florin Buicu - Târgu Mureş

Dr. Mioara Predescu - Bucureşti

Dr. Virgil Ciobanu - Timişoara

44. Comisia de igienă

Preşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timişoara

Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti

Secretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca

Conf. dr. Lucian Indrei - Iaşi

Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca

Dr. Corina Zugravu - Bucureşti

Dr. Andra Neamţu - Bucureşti

45. Comisia de medicină dentară

Preşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti

Secretar: dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş

Prof. dr. Norina Forna - Iaşi

Prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti

Prof. dr. Radu Câmpian - Bucureşti

Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti

Prof. dr. Doina Onisei - Timişoara

45.1. Subcomisia de ortodonţie şi ortopedie dento-facială

Preşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş

Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti

Conf. dr. Viorica Ţărmure - Cluj-Napoca

Conf. dr. Irina Zetu - Iaşi

45.2. Subcomisia de protetică dentară

Preşedinte: prof. dr. Norina Forna - Iaşi

Membri:

Prof. dr. Alexandru Petre - Bucureşti

Prof. dr. Sorin Popşor - Bucureşti

Prof. dr. Veronica Mercuţ - Craiova

Conf. dr. Mariana Constantiniuc - Cluj-Napoca

45.3. Subcomisia de endodonţie

Preşedinte: prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Maria Vataman - Iaşi

Conf. dr. Luminiţa Nica - Timişoara

Conf. dr. Monica Monea - Târgu Mureş

Şef lucrări dr. Sanda Câmpean - Cluj-Napoca

45.4. Subcomisia de parodontologie

Preşedinte: prof. dr. Doina Onisei - Timişoara

Membri:

Prof. dr. Silvia Mârţu - Iaşi

Prof. dr. Alexandra Roman - Cluj-Napoca

Conf. dr. Anca Dumitriu - Bucureşti

Conf. dr. Petra Şurlin - Craiova

46. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială

Preşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti

Secretar: dr. Marius Pricop - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova

Prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa

Prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureş

Dr. Eugenia Popescu - Iaşi

47. Comisia naţională de luptă anti-SIDA

Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova

Secretar: dr. Gabriel Colţan - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara

Conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş

Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti

Conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti

Şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti

Dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi

Dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti

Dr. Dan Oţelea - Bucureşti

48. Comisia de bioetică

Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti

Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Marius Bembea - Oradea

Prof. dr. Cristian Adrian Stan - Bucureşti

Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova

Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi

Dr. Carmen Pantiş - Oradea

49. Comisia de alergologie şi imunologie clinică

Preşedinte: prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca

Vicepreşedinte: prof. dr. Carmen Panaitescu - Timişoara

Secretar: asist. univ. dr. Adriana Bujor - Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Petru Cianga - Iaşi

Conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti

Cerc. şt. principal II dr. Cornel Ursaciuc - Bucureşti

Şef lucrări dr. Poliana Leru - Bucureşti

Şef lucrări dr. Corina Ureche - Târgu Mureş

50. Comisia de transfuzii

Preşedinte: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Bucureşti

Vicepreşedinte: conf. dr. Ligia Olivia Burtă - Bihor

Secretar: dr. Corina Posea - Bucureşti

Membri:

Dr. Doina Goşa - Bucureşti

Dr. Georgeta Hanganu - Prahova

Dr. Alina Dobrotă - Constanţa

51. Comisia de informatică medicală

Preşedinte: prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar - Timişoara

Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Podoleanu - Bucureşti

Secretar: conf. dr. Corina Vernic - Timişoara

Membri:

Prof. dr. Gabriela Georgescu - Iaşi

Prof. dr. Mihai Tarata - Craiova

Prof. dr. Andrei Cadariu Achimaş - Cluj-Napoca

Prof. dr. Marius Marusteri - Târgu Mureş

Conf. dr. ing. Liana Berea - Sibiu

Dr. Marius Filip - Bucureşti

52. Comisia pentru tehnologii înalte

Preşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti

Vicepreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti

Secretar: dr. Lucian Alecu - Bucureşti

Membri:

Prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti

Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş

Prof. dr. Ion Anghel - Bucureşti

Prof. dr. Adrian Barbilian - Bucureşti

se încarcă...