Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.07.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brînzan
Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Marian Florian Săniuţă
Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea
p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 15 iunie 2004.

Nr. 974.

ANEXA Nr. 1

NORME
de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare
a calităţii apei potabile

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

se încarcă...