Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

În vigoare de la 10.06.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
Eugen Ovidiu Chirovici
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 27 mai 2004.

Nr. 831.

ANEXĂ

NORME
privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri
în procesul de comercializare

se încarcă...