Back

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi de aprobare a activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar din 09.04.2003

Pagina 4 din 6

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,10 Lei

În vigoare de la 06.05.2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 06.05.2003.

Mergi la art.

III. Unităţi care produc, depozitează şi comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar

1. Fabrică de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar - unitate cu spaţii şi flux tehnologic organizat pentru recepţionarea, depozitarea, condiţionarea şi fabricarea materiilor prime în produse farmaceutice şi în alte produse de uz veterinar, în vederea comercializării.

2. Punct farmaceutic - unitate care achiziţionează, depozitează şi comercializează produse farmaceutice veterinare, aparatură şi instrumentar de uz veterinar, precum şi hrană, accesorii, cosmetice pentru animale de companie, cu excepţia produselor biologice.

3. Farmacie veterinară - unitate specializată care achiziţionează, depozitează şi comercializează produse farmaceutice veterinare, cu excepţia produselor biologice, dotată cu aparatură şi instrumentar de uz veterinar şi care, în baza prescripţiilor medicale, prepară formule medicamentoase.

4. Laborator pentru biopreparate şi medicamente de uz veterinar - unitate organizată cu spaţii amenajate, care prepară în condiţii de securitate şi medicamente de uz veterinar.

5. Unitate pentru biostimulatori, premixuri şi nutreţuri medicamentoase - unitate cu spaţii amenajate pentru recepţionarea şi prelucrarea materiilor prime în substanţe biologic active folosite ca aditivi furajeri, premixuri vitamino-minerale şi nutreţuri concentrate medicamentate, destinate comercializării.

6. Depozit de produse de uz veterinar - unitate organizată cu spaţii amenajate pentru achiziţionarea şi depozitarea produselor farmaceutice, a altor produse de uz veterinar, a instrumentarului şi a aparaturii tehnico-medicale veterinare, destinate comercializării.

7. Depozit de hrană pentru animale de companie - unitate organizată cu spaţii amenajate pentru achiziţionarea şi depozitarea hranei pentru animale de companie, sub diferite forme, în vederea comercializării.

8. Unitate de tehnică medicală - unitate specializată în recepţionarea, depozitarea şi comercializarea de instrumentar veterinar, aparatură şi alte echipamente de tehnică medical-veterinară.

9. Alte unităţi nenominalizate pentru producerea, depozitarea şi comercializarea produselor farmaceutice şi a altor produse de uz veterinar - unităţi, altele decât cele nominalizate, pentru producerea, depozitarea şi comercializarea produselor farmaceutice şi a altor produse de uz veterinar.

IV. Unităţi care asigură asistenţă veterinară

1. Laborator sanitar veterinar - unitate organizată cu secţii specializate pentru efectuarea investigaţiilor şi a examenelor de laborator în scop de diagnostic şi a expertizei produselor de origine animală şi a furajelor, pentru stabilirea salubrităţii lor.

2. Laborator pentru controlul calităţii furajelor - unitate specializată cu spaţii şi dotări pentru efectuarea examenelor complete de laborator, fizico-chimice.

3. Alte laboratoare - unitate cu secţii specializate pentru efectuarea examenelor de laborator în scop de diagnostic şi a analizelor pentru certificarea calităţii produselor de origine animală şi a furajelor.

4. Dispensar sanitar veterinar/cabinet medical veterinar - unitate cu spaţii şi dotări pentru asigurarea asistenţei sanitare veterinare la animale, efectuarea unor investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, intervenţii chirurgicale şi tratamente recuperatorii.

5. Clinică veterinară sau spital veterinar - unitate organizată care asigură asistenţă sanitară veterinară, condiţii de internare, îngrijire, supraveghere, efectuarea de examene şi investigaţii de laborator, tratamente recuperatorii la animale.

6. Alte unităţi de asistenţă veterinară nenominalizate: unităţi, altele decât cele nominalizate, pentru asigurarea asistenţei sanitare veterinare la animale.

V. Industria cărnii

1. Abator: unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate.

După capacitatea de tăiere abatoarele sunt:

a) de capacitate mare - minimum 20 UVM/săptămână, respectiv minimum 1.000 UVM/an;

b) de capacitate mică - maximum 20 UVM/săptămână, respectiv maximum 1.000 UVM/an.

În sensul celor definite, rata de conversie este:

- carne de bovine (inclusiv viţel) şi solipede:

o bovină/un soliped, adulţi = 1 UVM;
alte bovine/solipede = 0,50 UVM;

- carne de porcine:

porc cu greutate de minimum 100 kg = 0,2 UVM;
alte porcine = 0,15 UVM;

- altă carne:

ovine/caprine = 0,1 UVM;
miei, iezi, purcei vii sub 15 kg = 0,05 UVM.

2. Abator de păsări: unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, tăierea de păsări şi livrarea produselor rezultate.

După capacitatea de tăiere abatoarele de păsări sunt:

a) de capacitate mare - minimum 150.000 păsări/an;

b) de capacitate mică - maximum 150.000 păsări/an.

3. Depozit frigorific: unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor congelate şi/sau refrigerate.

După capacitatea de depozitare depozitele frigorifice sunt:

a) de capacitate mare - minimum 500 tone produse/an;

b) de capacitate mică - maximum 500 tone produse/an.

4. Depozit frigorific cu sală de tranşare: unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.

5. Unităţi pentru prelucrarea cărnii şi a subproduselor comestibile

După capacitatea de prelucrare unităţile sunt:

a) de capacitate mare - minimum 5 tone/săptămână;

b) de capacitate mică - maximum 5 tone/săptămână.

5.1. unităţi independente de tranşare a cărnii - unităţi cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii şi livrarea produselor rezultate;

5.2. unităţi pentru produse din carne (fabrici pentru produse din carne tratate termic în membrană şi/sau în recipiente ermetic închise) - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

5.3. unităţi pentru fabricarea de salamuri crude uscate - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea de salamuri crude uscate, maturarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

5.4. unităţi pentru producerea cărnii preparate (unităţi care fabrică produse din carne care nu sunt supuse tratamentului termic şi unităţi de semipreparate culinare din carne şi mixte) - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, prelucrarea în produse din carne şi mixte care nu sunt supuse tratamentului termic, depozitarea şi livrarea acestora.

5.5. Unităţi independente de prelucrare a membranelor naturale - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, sortarea, calibrarea, sărarea membranelor naturale, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

6. Unităţi pentru depozitarea, tranşarea, prelucrarea vânatului - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, tranşarea vânatului, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

7. Unităţi pentru porţionarea, reambalarea cărnii şi a produselor din carne - unităţi cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea cărnii şi a produselor din carne, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

8. Depozite pentru subproduse necomestibile - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea şi livrarea subproduselor necomestibile brute de origine animală (piei, coarne, ongloane, păr, pene, puf şi altele asemenea).

9. Alte unităţi nenominalizate pentru prelucrarea cărnii şi a subproduselor comestibile şi necomestibile - unităţi, altele decât cele nominalizate, cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea cărnii şi a subproduselor comestibile şi necomestibile, pentru depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...