Back

Parlamentul României

Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.03.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Spaţiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi vândute partidelor politice în condiţiile prezentei legi.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

(3) În cazul imobilelor pentru care există solicitări de restituire, legal formulate şi înregistrate, vânzarea se face numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 2. -

(1) Partidele politice pot opta pentru închirierea sau cumpărarea spaţiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale.
Modificări (1)

(2) Închirierea spaţiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL II Vânzarea spaţiilor destinate sediilor partidelor politice

Art. 3. -

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spaţiile destinate sediilor acestora.

(2) În acest scop autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate aceste spaţii le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spaţiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spaţiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deţinut cu chirie cel puţin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

(2) Partidele politice pot cumpăra în municipiul Bucureşti un spaţiu pentru organizaţia municipiului Bucureşti şi câte un spaţiu pentru organizaţiile fiecărui sector al municipiului Bucureşti, destinat sediilor acestor organizaţii, la valoarea de inventar a acestora. Spaţiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deţinut cu chirie cel puţin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

Art. 5. - Modificări (1)

Partidele politice care au dobândit un sediu în condiţiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 43/2003.

Art. 6. - Modificări (1)

Partidele politice plătesc impozit pe clădiri pentru sediile deţinute în proprietate, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III Dispoziţii speciale

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condiţiile art. 4, nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de 10 ani de la data cumpărării.
Modificări (1)

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare şi reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

Art. 8. - Jurisprudență (2)

(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condiţiile art. 4, pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

(3) Preţul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflaţiei la valoarea de inventar, astfel încât să nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obţine un avantaj economic sau politic.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În cazul încetării activităţii partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

(2) Dacă încetarea activităţii partidului politic are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), bunul se reîntoarce în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri băneşti în raport cu preţul de achiziţie actualizat.

Art. 10. -

De prevederile prezentei legi beneficiază şi organizaţiile minorităţilor naţionale care sunt reprezentate în Parlamentul României.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora şi va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 18 martie 2003.

Nr. 90.

se încarcă...