Back

Parlamentul României

Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 04.04.2014! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,24 Lei

În vigoare de la 01.01.2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 23.12.2003.

Fişa actului →

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CODUL FISCAL

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2014, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I, pct. 4, 6, 7 şi 9-12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 540/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) - (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 503/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 424/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. I, pct. 59-62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 354/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. I, pct. 93 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, modificată de Legea nr. 303/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 361/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. I din Legea nr. 262/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. 140 din Legea nr. 187/2012, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I, pct. 8 şi 15-25 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 330/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012, modificată şi completată prin Legea nr. 238/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, modificată şi completată prin Legea nr. 235/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. II din Ordonanţa de Guvernului nr. 55/2013, prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere.

*) Potrivit art. 31, alin. (2) din Legea nr. 169/2013, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2010 în cadrul Proiectului Nabucco se recuperează din profiturile impozabile obţinute până la închiderea proiectului, potrivit legii.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, modificată prin Legea nr. 168/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, modificată prin Legea nr. 168/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. VII1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011, completată prin Legea nr. 127/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 55/2013, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale art. 249 alin. (3) din acelaşi act normativ.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2013, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) şi art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelaşi act normativ.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 46/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 1-5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 33/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit pct. I din Decizia Curţii Constituţionale nr. 2/2013, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 50/2013, anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1061/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. I, pct. 18 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, rectificată, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I, pct. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I, pct. 1-78, 80-94 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 985/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 921/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 869/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 826/2012, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit art. unic, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013, pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.

*) Potrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 825/2012, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1121 lit. c) şi ale art. 1122 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 843/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...