Back

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ordinul nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.11.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 353/5.202

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

având în vedere prevederile art. 30 şi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale Ministrul educaţiei, cercetării şi
şi familiei, tineretului,
Elena Dumitru Alexandru Athanasiu

ANEXĂ

METODOLOGIE
de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Potrivit art. I din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3328/2005, ~id_link=1372319;Metodologia~ de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului ~id_link=1372320;nr. 353~/~id_link=1372321;5.202~/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, se modifică și se completează.

se încarcă...