Back

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Ordinul nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

În vigoare de la 05.11.2003

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 06.06.2013!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,43 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

Nr. 353/5.202

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

având în vedere prevederile art. 30 şi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale Ministrul educaţiei, cercetării şi
şi familiei, tineretului,
Elena Dumitru Alexandru Athanasiu

ANEXĂ

METODOLOGIE
de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

*) Potrivit art. III, alin. (2) din Legea nr. 167/2013, Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, se modifică.

se încarcă...