Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 994/2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0994

În vigoare de la 12.11.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) Avizul din 20 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 21 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 11 octombrie 2010.

întrucât:

(1) Gazul natural ("gaz") constituie un element esenţial al aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, reprezentând o pătrime din aprovizionarea cu energie primară şi fiind utilizat, în principal, la producerea de energie electrică, la încălzire, ca materie primă pentru industrie şi carburant pentru transporturi.

(2) În ultimii zece ani, consumul de gaz în Europa a crescut rapid. Scăderea producţiei interne a fost însoţită de creşterea importurilor de gaze într-un ritm şi mai rapid, ceea ce a condus la sporirea dependenţei de importuri şi la necesitatea abordării aspectelor referitoare la securitatea aprovizionării cu gaze. În plus, unele state membre se găsesc într-o poziţie izolată în privinţa aprovizionării cu gaze ("insulă de gaze"), ca urmare a absenţei legăturilor de infrastructură cu restul Uniunii.

(3) Având în vedere importanţa gazului în structura surselor de energie ale Uniunii, prezentul regulament îşi propune să demonstreze consumatorilor de gaze naturale că se iau toate măsurile necesare pentru a le asigura continuitatea aprovizionării, mai ales în condiţii climatice dificile şi în situaţia unor întreruperi. Este recunoscut faptul că aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai eficiente măsuri din punctul de vedere al costurilor, pentru a nu afecta competitivitatea relativă a acestui combustibil în comparaţie cu alţi combustibili.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...