Back

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 2458/2012 pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.11.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Formularul de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Gelu-Ştefan Diaconu,
secretar de stat

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 2.458.

ANEXĂ

Formularul de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină

I. Tip de carburant: benzină

Perioada aferentă raportării (an şi trimestru) Cantitatea totală de benzină introdusă pe piaţă (milioane tone) Cantitatea de benzină introdusă pe piaţă, detaliată pe sortimente, perioadă vară/iarnă şi regiuni de dezvoltare ale României Observaţii
Sortimentul de benzină1) Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă în perioada de Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă, detaliată pe regiunile de dezvoltare ale României
(milioane tone)
vară2) (milioane tone) iarnă3) (milioane tone) Regiunea 1 Nord- Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud-Muntenia Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

II. Tip de carburant: motorină

Perioada aferentă raportării (an şi trimestru) Cantitatea totală de motorină introdusă pe piaţă (milioane tone) Cantitatea de motorină introdusă pe piaţă, detaliată pe sortimente, perioadă vară/iarnă şi regiuni de dezvoltare ale României Observaţii
Sortimentul de motorină4) Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă în perioada de Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă, detaliată pe regiunile de dezvoltare ale României
(milioane tone)
vară1) (milioane tone) iarnă2) (milioane tone) Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud- Muntenia Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucureşti- Ilfov

1)

A. Benzină regular fără plumb (minimum lei = 91)*

- Benzină regular fără plumb (minimum lei = 91) E5**

- Benzină regular fără plumb (minimum lei = 91) E10***

- Benzină regular fără plumb (minimum lei = 91) E+***

B. Benzină fără plumb (minimum lei = 95)*

- Benzină fără plumb (minimum lei = 95) E5**

- Benzină fără plumb (minimum lei = 95) E10***

- Benzină fără plumb (minimum lei = 95) E+***

C. Benzină fără plumb (minimum 95 ≤ lei <98)*

- Benzină fără plumb (minimum 95 ≤ lei <98) E5**

- Benzină fără plumb (minimum 95 ≤ lei <98) E10**

- Benzină fără plumb (minimum 95 ≤ lei <98) E+**

D. Benzină fără plumb (minimum lei ≥ 98)*

- Benzină fără plumb (minimum lei ≥ 98) E5**

- Benzină fără plumb (minimum lei ≥ 98) E10**

- Benzină fără plumb (minimum lei ≥ 98) E+**

2) Perioada de vară: 1 mai-30 septembrie

3) Perioada de iarnă: 1 octombrie-30 aprilie

4) Motorină***

- Motorină B5***

- Motorină B7***

- Motorină B+***

___________

* Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu un conţinut maxim de sulf de 10%.

** E5 - benzină cu până la 5% conţinut de bioetanol; E10 - benzină cu un conţinut de bioetanol între 6-10%; E+ - benzină cu un conţinut de bioetanol >10%.

*** B5 - motorină cu un conţinut de biodiesel între 1-5%; B7 - motorină cu un conţinut de biodiesel între 6-7%; B+ - motorină cu un conţinut de biodiesel >7%.

se încarcă...