Back

Parlamentul României

Legea nr. 215/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

În vigoare de la 18.11.2012

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 42.

Dispoziţiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 215.

se încarcă...