Back

Parlamentul României

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 14 din 14

Cumpără forma actualizată

TITLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 246. Jurisprudență (9)

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 247.

Cu excepţia prezentului articol, a art. 121 pct. 8 şi a art. 249, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 248.

Actele normative prevăzute în titlul II "Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale", cu excepţia celor prevăzute la art. 27-29, 49, 59, 98 şi 211, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 249.

(1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare:

a) proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune;

b) proiectul de lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate;

c) proiectul de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare:

a) proiectul de lege prevăzut la art. 121 pct. 8;

b) proiectul de lege privind substanţe psihoactive, în condiţiile prevăzute la art. 241.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1) şi (2) vor intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 250. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 187.

ANEXĂ (Anexa la Legea nr. 76/2008)

Infracţiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

1. Infracţiunea de omor

2. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

3. Infracţiunea de ucidere din culpă

4. Uciderea la cererea victimei

5. Infracţiunea de vătămare corporală

6. Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

7. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă

8. Rele tratamente aplicate minorului

9. Încăierarea

10. Uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă

11. Vătămarea fătului

12. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal

13. Infracţiunea de sclavie

14. Trafic de persoane

15. Trafic de minori

16. Proxenetism

17. Infracţiunea de viol

18. Agresiunea sexuală

19. Infracţiunea de act sexual cu un minor

20. Infracţiunea de perversiune sexuală

21. Infracţiunea de corupţie sexuală

22. Infracţiuni de tâlhărie şi piraterie

23. Ultraj

24. Ultraj judiciar

25. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei

26. Supunerea la rele tratamente

27. Infracţiunea de tortură

28. Infracţiunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

29. Infracţiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive

30. Infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului

31. Atentatul care pune în pericol siguranţa naţională

32. Atentatul care pune în pericol siguranţa unei colectivităţi

33. Infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de război

34. Infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor

35. Actele de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

36. Infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, 10 şi 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare

37. Infracţiunea prevăzută la art. 22 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007

se încarcă...