Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 977/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

În vigoare de la 12.10.2012 până la 10.10.2013, fiind înlocuit(ă) de Hotărârea nr. 762/2013.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei din 27 august 2012 privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2012 din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă cuantumul plăţilor directe care se acordă pentru anul 2012 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr;

c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.

Art. 2.

Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plată sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3.

Cuantumul plăţilor pentru anul 2012, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este cuprins în lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.

Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 294/1 din 29 septembrie 2012.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 977.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând cuantumul plăţilor pentru anul 2012, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

Nr. crt. Specificare Cuantum plăţi (euro/ha) (*)
Schema de plată unică pe suprafaţă Schema de plată separată pentru zahăr Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană
(0) (1) (2) (3) (4)
Teren arabil
Cereale pentru boabe
1. grâu comun 119,66 - -
2. grâu dur 119,66 - -
3. triticale 119,66 - -
4. secară 119,66 - -
5. orz 119,66 - -
6. orzoaică 119,66 - -
7. ovăz 119,66 - -
8. porumb 119,66 - -
9. porumb zaharat 119,66 - -
10. sorg 119,66 - -
11. orez 119,66 - 300,00
12. mei 119,66 - -
13. hrişcă 119,66 - -
14. alte cereale pentru boabe 119,66 - -
Plante proteice (leguminoase pentru boabe)
15. mazăre pentru boabe 119,66 - -
16. fasole pentru boabe 119,66 - -
17. linte 119,66 - -
18. bob 119,66 - -
19. lupin 119,66 - -
20. alte leguminoase pentru boabe (năut) 119,66 - -
Plante industriale şi medicinale
21. floarea-soarelui 119,66 - -
22. rapiţă 119,66 - -
23. soia 119,66 - -
24. in pentru ulei 119,66 - -
25. alte oleaginoase 119,66 - -
26. in pentru fibră 119,66 - -
27. cânepă pentru fibră 119,66 - -
28. tutun 119,66 - -
29. fenicul 119,66 - -
30. levănţică 119,66 - -
31. mentă 119,66 - -
32. anason 119,66 - -
33. alte plante medicinale şi aromatice 119,66 - -
34. alte plante industriale 119,66 -
35. arahide 119,66 - -
36. mac 119,66 - -
37. ricin 119,66 - -
38. susan 119,66 - -
39. şofrănel 119,66 - -
Plante tuberculifere
40. cartofi timpurii 119,66 - -
41. cartofi semitimpurii 119,66 - -
42. cartofi târzii 119,66 - -
43. alte culturi de cartof 119,66 - -
44. cartofi pentru sămânţă 119,66 - -
Plante rădăcinoase
45. sfeclă de zahăr 119,66 284,46
46. sfeclă furajeră 119,66 - -
Legume proaspete, pepeni
47. legume proaspete 119,66 - -
48. pepeni verzi şi galbeni 119,66 - -
49. căpşun 119,66 - -
50. cicoare 119,66 - -
51. flori şi plante ornamentale 119,66 - -
52. pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 119,66 -
53. plante de nutreţ 119,66 - -
54. lot semincer 119,66 - -
55. alte culturi în teren arabil 119,66 - -
56. teren necultivat 119,66 - -
57. teren sub sere şi solarii - cultivat 119,66 - -
58. teren sub sere şi solarii - necultivat 119,66 - -
Pajişte permanentă
59. pajişti permanente comunale utilizate în comun 119,66 - -
60. pajişti permanente utilizate în comun 119,66 - -
61. păşuni permanente comunale utilizate individual 119,66 - -
62. pajişti permanente utilizate individual 119,66 - -
63. livadă tradiţională utilizată extensiv 119,66 -
Cultură permanentă
Pomi fructiferi
64. meri 119,66 - -
65. peri 119,66 - -
66. pruni 119,66 - -
67. caişi şi zarzări 119,66 - -
68. piersici 119,66 - -
69. cireşi şi vişini 119,66 - -
70. gutui 119,66 - -
71. duzi 119,66 - -
72. alţi pomi fructiferi 119,66 - -
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
73. castani 119,66 - -
74. nuci şi aluni 119,66 - -
75. alte specii înrudite 119,66 - -
76. hamei 119,66 - -
Arbuşti fructiferi
77. zmeur 119,66 - -
78. coacăz 119,66 - -
79. alţi arbuşti fructiferi 119,66 - -
Pepiniere
80. pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi 119,66 - -
81. pepiniere pomicole 119,66 - -
82. pepiniere forestiere 119,66 - -
83. alte pepiniere 119,66 - -
Alte culturi permanente
84. teren în pregătire pentru livezi 119,66 -
85. teren în pregătire pentru vii 119,66 - -
86. teren în pregătire pentru alte culturi permanente 119,66 - -
87. plante energetice nonalimentare (nonagricole) 119,66 - -
Vie
88. vii pe rod cu struguri nobili pentru vin 119,66 - -
89. vii pe rod cu struguri de masă 119,66 - -
90. vii tinere neintrate pe rod 119,66 - -
91. vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin 119,66 - -
92. vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie 119,66 - -
93. suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare 119,66 - -

(*) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.

se încarcă...