Back

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Ordinul nr. 1363/2012 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă

În vigoare de la 03.09.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I.

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012, se completează cu două noi poziţii, poziţiile nr. 99 şi 100, după cum urmează:

Nr. crt. DN Traseul Lungimea (km)
"99. 12A Miercurea-Ciuc (intersecţia cu DN 12, km 0 + 000) - Comăneşti (intersecţia cu DN 2G, km 82 + 797) 82,797
100. 17A Rădăuţi-Ratos (intersecţia cu DN 2, km 83 + 315) 12,000"

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat

Bucureşti, 30 august 2012.

Nr. 1.363.

se încarcă...