Back

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 1461/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

În vigoare de la 23.08.2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În conformitate cu prevederile art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I.

Anexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 1.461.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 185/2003)

LISTA
standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

Nr. crt. Indicativul standardului Titlul standardului Standardul înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit Nota 1
0 1 2 3 4
1 SR EN 286-1:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general
2 SR EN 286-
1:2001/A1:2003
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general Nota 3 31.01.2003
3 SR EN 286-
1:2001/A2:2006
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general Nota 3 30.04.2006
4 SR EN 286-
1:2001/AC:2003
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general
5 SR EN 286-2:2000 Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcile lor
6 SR EN 286-
2:2000/AC:2003
Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcilor lor
7 SR EN 286-3:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din oţel, destinate echipamentelor pneumatice de frânare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar
8 SR EN 286-4:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frânare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant
9 SR EN 287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri SR EN 287-
1:2004
Nota 2
11.04.2012
10 SR EN 10207:2005 Oţeluri pentru recipiente sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare
11 SR EN ISO 15614-
1:2004
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
12 SR EN ISO 15614-
1:2004/A1:2008
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 Nota 3 31.08.2008
13 SR EN ISO 15614-
2:2005
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
14 SR EN ISO 15614-
2:2005/AC:2009
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.

Nota 2: Standardul nou (sau modificat) are aceeaşi sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referinţă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, şi noua modificare menţionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY şi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menţionată. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

se încarcă...