Back

Ministerul Sănătăţii

Ordinul nr. 537/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

În vigoare de la 13.06.2012

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 22.10.2012!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,48 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

Nr. 537/175

Ministerul Sănătăţii

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CV. 922 din 5 iunie 2012 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 941 din 31 mai 2012,

având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/706/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 547 din 6 august 2009.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Vasile Cepoi
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1022/699/2012, Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 13 iunie 2012, se modifică şi se completează.

se încarcă...