Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS, Ministerul Administraţiei şi Internelor , Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 755/2012 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

În vigoare de la 07.06.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 4.271/116/755

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, ministrul delegat pentru administraţie şi viceprimministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Art. I.

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 4, la articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

b) aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.

Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la Casa de Ajutor Reciproc şi bănci.

Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învăţământ, la începutul fiecărui an şcolar.

În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata.

Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat."

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

ANEXĂ (Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 4.576/230/2.445/2011)

STAT DE PLATĂ
pe luna LL.AAAA

Unitate de învăţământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal:

Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins)

Număr zile lucrătoare:

Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume şi prenume
Funcţia de bază Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat
Spor model
Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv
Spor nevăzători Majorare salariu încadrare
[anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare]
Zile concediu de odihnă/Indemni- zaţie concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din
fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din
fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale
Sume examene naţionale
Sume corecţii Diminuări brute Drepturi
cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011
Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală
asigurări sociale
(10,5%)
Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat
Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite Rate bănci CAR
Rest de plată
Card
Numerar
XXXXXX XX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX
X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie didactic:
X X

X

X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Categorie personal - didactic - auxiliar
Număr curent Nume şi prenume Funcţia Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni- zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni- zaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX
X

X

X

X

X

X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Total categorie
didactic -
auxiliar:

X X

X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume şi prenume Funcţia
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat
Spor model
Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv
Spor nevăzători Majorare salariu încadrare
[anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare]
Zile concediu de odihnă/Indemni- zaţie concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni- zaţii concedii medicale din fond salarii
Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale
din fondul de asigurări accidente
de muncă şi boli profesionale
Sume examene naţionale
Sume corecţii Diminuări brute Drepturi
cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011
Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală
asigurări sociale
(10,5%)
Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat
Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite Rate bănci CAR
Rest de plată
Card
Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie nedidactic:
X X

X

X

X X

X

X

X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total: X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X
RECAPITULAŢIE STAT SALARII pe luna LLAAAA
Număr curent Explicaţii Total
1 Salarii brute (salariul de bază şi alte drepturi incluse în salariul de bază) X
2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
2.1 Indemnizaţie predare simultană X
2.2 Spor condiţii vătămătoare X
2.3 Indemnizaţie zone izolate X
2.4 Practică pedagogică X
2.5 Control financiar preventiv X
2.6 Spor nevăzători X
2.7 Spor noapte X
2.8 Spor model X
3 Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] X
4 Indemnizaţii concedii de odihnă X
5 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de salarii X
6 Indemnizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate X
7 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
8 Plata cu ora X
9 Drepturi cumul X
10 Sume examene naţionale X
11 Alte drepturi X
12 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 X
13 Total salarii brute X
14 Total contribuţii angajat, din care: X
14.1 Contribuţie individuală şomaj (0,5%) X
14.2 Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) X
14.3 Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
14.4 Impozit pe salarii (16%) X
15 Avans concediu de odihnă X
16 Total reţineri, din care: X
16.1 Pensie facultativă deductibilă X
16.2 Pensie alimentară X
16.3 Titluri executorii X
16,4 Debite X
16.5 Sindicat X
16.6 Rate bănci X
16.7 CAR X
17 Rest plată salarii, din care: X
17.1 pe card X
17.2 numerar X
18 Bază calcul contribuţie angajator fond şomaj X
19 Bază calcul contribuţie angajator asigurări sociale X
20 Bază calcul contribuţie fond de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
21 Bază calcul cotă de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii X
22 Bază calcul contribuţie angajator fond de sănătate X
23 Contribuţie angajator asigurări sociale (20,8%) X
24 Contribuţie la fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
25 Contribuţie angajator fond şomaj (0,5%) X

26
Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (0,85%)
X
27 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii accidente de muncă şi boli profesionale (0,85%) X
28 Contribuţie angajator fond sănătate (5,2%) X
29 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) X
30 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din fond salarii (5,5%) X
31 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) x

cod qr

Ordonator de credite,
.......................................................... Ştampila unităţii
Contabil-şef,
....................................................

se încarcă...