Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4111/2012 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011

În vigoare de la 25.05.2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I.

Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) şi f) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:

"

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".

3. La articolul 3 alineatul (5), literele e) şi f) se abrogă.

4. La articolul 3 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:

"

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".

5. La articolul 3 alineatul (7), literele d), f) şi g) se abrogă.

6. La articolul 3 alineatul (7), litera i) va avea următorul cuprins:

"

i) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".

7. La articolul 3 alineatul (9), litera d) se abrogă.

8. La articolul 3 alineatul (9), litera g) va avea următorul cuprins:

"

g) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".

9. La articolul 3 alineatul (11), literele e) şi f) se abrogă.

10. La articolul 3 alineatul (11), litera h) va avea următorul cuprins:

"

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".

11. Articolul 6 se abrogă.

Art. II.

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

Bucureşti, 22 mai 2012.

Nr. 4.111.

se încarcă...