Back

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 38/2012 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011

În vigoare de la 04.05.2012 până la 04.05.2012, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 41/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare nr. 716 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.

Anexa nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Roatiş Cheţan Radu

Bucureşti, 19 aprilie 2012.

Nr. 38.

ANEXĂ (Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară)

TARIFE
pentru autorizarea unităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

Unitatea/Activitatea U.M. Tipul de autorizaţie Tariful de evaluare în vederea autorizării
- lei/U.M. -
Punct farmaceutic veterinar Obiectiv Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare 244
Farmacie veterinară Obiectiv Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare 365
Unitate pentru producerea/importul/ambalarea/ divizarea/condiţionarea materiilor prime farmaceutice de uz veterinar - substanţe active şi de bază, sterile/nesterile Obiectiv Autorizaţie de fabricaţie/import 3.638
Unitate pentru producerea/importul/ambalarea/ divizarea/condiţionarea unor biopreparate, produse medicinale veterinare sterile/nesterile Obiectiv Autorizaţie de fabricaţie/import 3.638
Distribuţie Punct de lucru (se eliberează pentru fiecare punct de lucru) Autorizaţie de distribuţie 852
se încarcă...