Back

Guvernul României

Programul al acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, din 18.04.2012

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.05.2012 până la 17.01.2014, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 1156/2013 și înlocuit(ă) de Programul din 23.12.2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

SECŢIUNEA 1 Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale

1. Febra aftoasă

2. Tuberculoza

3. Leucoza bovină

4. Pesta porcină africană

5. Turbarea sau rabia

6. Antraxul

7. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară

8. Tifoza

9. Puloroza

10. Micoplasmoza respiratorie aviară

11. Boala veziculoasă a porcului

12. Stomatita veziculoasă

13. Pesta bovină

14. Pesta micilor rumegătoare

15. Pleuropneumonia contagioasă bovină

16. Variola ovină şi caprină

17. Pesta africană a calului

18. Boala Aujeszky

19. Paratuberculoza

20. Bruceloza la bovine

21. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis

22. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella ovis

23. Bruceloza la suine

24. Campilobacterioza bovină

25. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări

26. Rinotraheita infecţioasă bovină - IBR

27. Trichomonoza bovină

28. Artrita encefalita caprină

29. Maedi Visna

30. Echinococoza

31. Durina

32. Anemia infecţioasă ecvină

33. Morva

34. Infecţia cu virusul West Nile

35. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD

36. Septicemia hemoragică virală la salmonide

37. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor

38. Viremia de primăvară a crapului

39. Boala cu virusul herpes koi

40. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor

41. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide

42. Necroza epizootică hematopoietică

43. Sindromul epizootic ulcerativ

44. Anemia infecţioasă a somonului

45. Girodactilaza

46. Bonamioza

47. Haplosporidioza

48. Perkinsoza

49. Marteilioza

50. Microcitoza

51. Sindromul taura

52. Boala capului galben

53. Boala petelor albe

54. Acarapioza albinelor

55. Loca americană la albine

56. Loca europeană

57. Nosemoza albinelor

58. Varrooza albinelor

59. Tropilelapsoza albinelor

60. Atacul gândacului mic de stup

61. Poliedria viermilor de mătase

62. Flaşeria viermilor de mătase

63. Nosemoza viermilor de mătase

64. Muscardina viermilor de mătase

65. Agalaxia contagioasă a oilor şi a caprelor

66. Limfoadenita cazeoasă a oilor

67. Adenomatoza pulmonară

SECŢIUNEA a 2-a
Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale

1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori

2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere

SECŢIUNEA a 3-a
Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale

1. Leptospiroza

2. Febra Q

3. Avortul salmonelic al oilor

4. Influenţa ecvină

5. Rinopneumonia ecvină

6. Arterita virală ecvină

7. Avortul salmonelic al iepelor

8. Tularemia

9. Bruceloza la canide

10. Bruceloza la iepuri

11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida

12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide

13. Mixosomiaza

14. Boala Columnaris la salmonide

15. Eritrodermatita la ciprinide

16. Ihtioftiriaza

17. Criptobiaza

18. Vibrioza moluştelor bivalve

19. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode

20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze

21. Pesta racilor

22. Amibiaza albinelor

23. Brauloza albinelor

24. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor

25. Puietul în sac şi boala botcilor negre

26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte

se încarcă...