Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În vigoare de la 02.04.2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori", cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Se aprobă Lista cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/3.

Art. 2.

Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. 2/1-2/3, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3.

Anexele nr. 1 şi 2/1-2/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale
şi turismului,
Cristian Petrescu
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 236.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului

Nr.
crt.
Judeţul Denumirea obiectivului
0 1 2
1. Ilfov Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare în localitatea Snagov,
judeţul Ilfov
2. Gorj Reabilitare şi dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraş Novaci, judeţul Gorj
3. Bistriţa-Năsăud Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

ANEXA Nr. 2/1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii "Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi staţie de epurare în localitatea Snagov, judeţul Ilfov"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Snagov, judeţul Ilfov, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Snagov, judeţul Ilfov

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri 1 euro = 4,20 lei la data de 6 iulie 2011) mii lei 16.081
din care:
• construcţii-montaj
mii lei 6.974
- Durata de realizare a investiţiei: luni 12
Extindere reţea distribuţie apă potabilă (PEID, De 110, 125 mm, Pn 6) 5.840 m
Staţie de pompare 1 buc. 39,60 mc/h
- Capacităţi:
Extindere reţea canalizare (PEID, De 160 mm, Pn 6) 5.840 m
Staţie de epurare 1.787,17 mc/zi

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraş Novaci, judeţul Gorj"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Novaci, judeţul Gorj, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Novaci, judeţul Gorj

Indicatori tehnico-economici:

• Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri 1 euro = 4,2805 lei la data de 12 septembrie 2011) mii lei 4.943
din care:
• construcţii-montaj
mii lei 3.530
- Durata de realizare a investiţiei: luni 12
Reabilitare captare Berceşti 1 buc. 20 l/s
Reabilitare aducţiune Berceşti conductă PEHD Pn 10 Dn 280 mm 1.812 m
Reabilitare aducţiune Schela conductă PEHD Pn 10 Dn 110 - 180 mm 2.500 m
- Capacităţi:
Staţie de pompare Berceşti 1 buc. 20 l/s
Staţie de clorinare Novaci 1 buc. 5 l/s
Reabilitare reţea de distribuţie apă conductă PEHD Pn 10
Dn 125 - 315
7.030 m

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii "Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei, şi unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

Indicatori tehnico-economici:

-Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri 1 euro = 4,245 lei la data de 21 iulie 2011) mii lei 13.813
din care:
• construcţii-montaj
mii lei 7.802
- Eşalonarea investiţiei
• Anul I INV
C+M
mii lei
mii lei
9.669 5.461
• Anul II INV
C+M
mii lei
mii lei
4.144 2.341
- Durata de realizare a investiţiei: luni 24
Captare de suprafaţă Q = 8,68 l/s 1 buc
Conductă aducţiune PEID PN 10, Dn 140 mm 4.913 m
Staţie de tratare apă potabilă 30 mc/h
Staţie de pompare apă potabilă 32 mc/h
- Capacităţi:
Rezervor de înmagazinare 500 mc
Conductă transport apă tronson 1 PEID PN 10 De 200 mm 4.438 m
Conductă transport apă tronson 2 PEID PN 10 De 125 mm - 160 mm 3.307 m
Reţea canalizare menajeră PVC De 315 mm - 400 mm 4.271 m
Staţie de epurare 500 mc/zi

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

se încarcă...