Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 27.03.2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 27.03.2012.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2012-2015, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare, prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3.

Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Gabriel Berca
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale,
Răzvan Mustea-Şerban
Ministrul economiei, comerţului şi mediului
de afaceri,
Lucian Nicolae Bode
Secretarul general al Guvernului,
Dezsi Attila
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,
Alexandru Cătălin Macovei
Şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă,
Claudiu Dumitrescu
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice,
Cristina Trăilă
Preşedintele Consiliului Concurenţei,
Bogdan-Marius Chiriţoiu
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Octavian Opriş
Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 215.

ANEXA Nr. 1

STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2012-2015

Cuprins

1. INTRODUCERE

2. VALORILE FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE

3. SCOPUL STRATEGIEI, INSTRUMENTELE ŞI TIPURILE DE INTERVENŢII PROPUSE

4. OBIECTIVELE GENERALE

5. IMPLICAŢII JURIDICE

6. IMPLICAŢII BUGETARE

7. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ŞI MONITORIZAREA

ABREVIERI

AEP - Autoritatea Electorală Permanentă

ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ANI - Agenţia Naţională de Integritate

ANRMAP - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

CARIN - Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor

CC - Curtea de Conturi

CE - Comisia Europeană

CSM - Consiliul Superior al Magistraturii

CNSC - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

DGA - Direcţia Generală Anticorupţie

IGPR - DIF - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de investigare a fraudelor

DEPABD - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie

GRECO - Grupul de state împotriva corupţiei - Consiliul Europei

H. G. - Hotărârea Guvernului

INM - Institutul Naţional al Magistraturii

JASPERS - Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene

ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor

MAE - Ministerul Afacerilor Externe

MAEur - Ministerul Afacerilor Europene

MECTS - Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...