Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Metodologia organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar din 06.03.2012

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 19.03.2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19.03.2012.

Fişa actului →

Mergi la art.

CAPITOLUL I Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului în învăţământul preuniversitar

Art. 1.

În învăţământul preuniversitar, educaţia fizică şi sportul figurează atât ca activităţi curriculare, cât şi ca activităţi extracurriculare.

Art. 2.

Ca activităţi curriculare, pe lângă trunchiul comun, activităţile de educaţie fizică şi sport pot fi incluse în curriculum la decizia şcolii, ca discipline opţionale.

Art. 3.

Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului sunt următoarele:

a) menţinerea stării optime de sănătate;

b) favorizarea proceselor de creştere şi de dezvoltare fizică armonioasă;

c) dezvoltarea capacităţii de mişcare, prin formarea deprinderilor motrice şi prin optimizarea calităţilor motrice;

d) dezvoltarea echilibrată a laturilor personalităţii: cognitivă, afectivă şi volitivă;

e) formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice;

f) formarea capacităţii de integrare şi acţionare în grup;

g) însuşirea cunoştinţelor de bază proprii domeniului educaţiei fizice şi sportului.

CAPITOLUL II Formele de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar

Art. 4.

Formele de organizare curriculară a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

a) în învăţământul preşcolar

(i) activitatea de educaţie fizică şi sport cu grupa;

b) în învăţământul primar şi gimnazial

(i) lecţia de educaţie fizică şi sport;

(ii) lecţia de pregătire sportivă practică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

c) în învăţământul liceal

(i) lecţia de educaţie fizică şi sport;

(ii) lecţia de pregătire sportivă teoretică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

(iii) lecţia de pregătire sportivă practică, la clasele vocaţionale cu program sportiv;

(iv) lecţia de atac şi apărare, la clasele de la profil militar;

d) în învăţământul sportiv suplimentar

(i) lecţia de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv.

Art. 5.

În vederea organizării curriculare a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar trebuie respectate următoarele cerinţe:

a) predarea acestor forme de organizare a activităţilor de educaţie fizică şi sport se realizează:

(i) în învăţământul preşcolar, de către profesorul pentru învăţământul preşcolar;

(ii) în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, de către profesorul de educaţie fizică şi sport;

(iii) în învăţământul cu program sportiv suplimentar, de către profesorul de educaţie fizică şi sport sau de către antrenor;

b) activităţile şi lecţiile de educaţie fizică şi sport menţionate la art. 4, incluse în trunchiul comun, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile programelor şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

c) activităţile şi lecţiile de educaţie fizică şi sport menţionate la art. 4, incluse în curriculumul la decizia şcolii, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu programele opţionale ofertate la nivel naţional sau la nivelul unităţii de învăţământ;

d) în cazul opţionalelor de la nivelul unităţii de învăţământ, catedrele metodice de educaţie fizică şi sport sau profesorii de educaţie fizică şi sport au obligaţia de a elabora programele şi de a le supune avizării inspectorului şcolar de educaţie fizică şi sport.

Art. 6.

Formele de organizare extracurriculară a activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

a) în învăţământul preşcolar

(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic;

(ii) momentul de înviorare;

(iii) întreceri sportive şi jocuri între grupe, organizate săptămânal;

(iv) activităţi turistice, minimum una pe semestru;

(v) "Kalokagathia", program naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport la preşcolari şi la şcolarii mici;

(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar;

(vii) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

b) în învăţământul primar

(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic;

(ii) momentul de înviorare;

(iii) întreceri sportive între clase, organizate săptămânal;

(iv) activităţi turistice, minimum una pe semestru;

(v) "Kalokagathia", program naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport la preşcolari şi şcolarii mici;

(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(vii) concursuri sau competiţii proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(viii) ansamblu sportiv;

(ix) lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de învăţământ;

(x) cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile sau la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

(xi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

c) în învăţământul gimnazial şi liceal

(i) ansamblu sportiv;

(ii) lecţia de pregătire a formaţiilor sportive reprezentative ale unităţii de învăţământ;

(iii) activităţi turistice sau de orientare turistică, minimum una pe semestru;

(iv) concursuri, competiţii ori campionate proprii unităţii de învăţământ sau organizate în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, prin asociaţia sportivă şcolară;

(v) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

(vi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

d) în învăţământul sportiv suplimentar

(i) activităţi de selecţie, cel puţin două activităţi pe an şcolar;

(ii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din învăţământul cu program sportiv suplimentar, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial;

e) în palate şi cluburi ale elevilor sau ale copiilor

(i) activităţi în cadrul cercurilor sportive;

f) în centrele naţionale de excelenţă organizate pentru disciplinele sportive:

(i) lecţia de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv;

(ii) activităţi de selecţie;

(iii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din centrele naţionale de excelenţă, în vederea participării la concursurile ori competiţiile prevăzute în calendarul competiţional oficial.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...