Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată


Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 262/2006, anexele la Hotărârea Guvernului ~id_link=1369009;nr. 1.351~/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 și 597 bis din 13 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează.
Potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1497/2003, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului ~id_link=1369008;nr. 1.351~/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 și 597 bis din 13 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică.
Potrivit art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 700/2003, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului ~id_link=1369007;nr. 1.351~/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 și 597 bis din 13 august 2002, se modifică.
Potrivit art. VII din Hotărârea Guvernului nr. 539/2003, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului ~id_link=1369006;nr. 1.351~/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 și 597 bis din 13 august 2002, se modifică.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-59*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-59 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.351.

se încarcă...