Back

Procedură privind autorizarea antrepozitului fiscal

În vigoare de la 25.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Conform art. 362 Cod fiscal producţia şi transformarea produselor accizabile trebuie realizat într-un antrepozit fiscal.

Deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozut fiscal.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit ca loc pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile.

Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

Este interzisă deţinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost percepută.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal (art. 363 Cod fiscal şi Titlul VIII, Capitolul I, Subsecţiunea a 2-a din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016)

În vederea autorizării ca antrepozit fiscal, persoana care intenţionează să fie autorizată în calitate de antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială. Cererea se întocmeşte potrivit modelului din Anexa nr. 10 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1/2016, şi este însoţită de documentele menţionate în cuprinsul acesteia.

Următoarele informaţii din cerere trebuie atestate de către solicitant prin prezentarea de documente doveditoare:

a) amplasarea şi modul de deţinere a locului;

b) tipurile de produse accizabile identificate după codul de produs şi cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse şi/sau depozitate în decursul unui an;

c) produsele accizabile care urmează a fi recepţionate în regim suspensiv de accize în vederea utilizării ca materie primă în cadrul activităţii de producţie de produse accizabile, identificate prin codul de produs;

d) identitatea şi alte informaţii cu privire la persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

e) organizarea administrativă, fluxurile operaţionale, randamentul utilajelor şi instalaţiilor şi alte date relevante pentru colectarea şi determinarea accizelor, prevăzute într-un manual de procedură; prin organizare administrativă se înţelege schema organizatorică a persoanei care intenţionează să fie antrepozitar autorizat;

f) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinţele prevăzute la art. 367 din Codul fiscal;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...