Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială Petrotel LUKoil - S.A. Ploieşti

În vigoare de la 27.06.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

Pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti se acordă următoarele înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat:

a) scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente accizelor şi taxei pe valoarea adăugată în sumă totală de 81.807.124.034 lei şi, respectiv, în sumă totală de 10.791.251.083 lei, neachitate până la data de 1 iunie 2002 din înlesnirile la plată în derulare, astfel cum au fost acordate de Ministerul Finanţelor Publice;

b) amânarea la plată pe o perioadă de 5 ani a majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate până la data achitării integrale a accizelor eşalonate la plată, respectiv prin plată efectivă şi/sau compensare cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat şi cu impozit pe profit achitat în plus.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 20 iunie 2002.

Nr. 92.

se încarcă...