Back

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

Reglementarea tehnică" Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Indicativ C 125 - 2013" - Partea II - Proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice la clădiri, indicativ C 125/2 - 2013, din 21.11.2013

În vigoare de la 19.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare

1.1.1. Partea II - Proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice la clădiri, indicativ C 125/2 - 2013 a Normativului privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013, se referă la aspecte generale legate de reglementarea regimului de zgomot din clădiri, în scopul asigurării condiţiilor admisibile de confort acustic, legal stabilite.

Normativul se utilizează încă din primele faze de proiectare, pentru adoptarea măsurilor de ordin acustic, astfel încât să evite apariţia unor situaţii greu de rezolvat în fazele următoare ale proiectării.

De asemenea, normativul evidenţiază aspecte ce trebuie urmărite cu prioritate pentru evitarea unor erori de execuţie care pot compromite buna funcţionare a măsurilor proiectate. Partea II, indicativ C 125/2 - 2013 a prezentului normativ este destinată proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici atestaţi, executanţilor, responsabililor tehnici cu execuţia atestaţi, proprietarilor, administratorilor şi utilizatorilor clădirilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organelor de verificare şi control în domeniu.

Pentru aplicarea operativă a normativului, fiecare capitol este structurat pe trei părţi:

- generalităţi;

- elemente de proiectare;

- prevederi pentru executarea lucrărilor.

1.1.2. Protecţia faţă de zgomot este definită, conform Părţii I, indicativ C 125/1-2013, de şase condiţii tehnice specifice:

Protecţia faţă de zgomotul aerian provenit din exteriorul clădirii.

Protecţia faţă de zgomotul aerian provenit dintr-un alt spaţiu închis.
Protecţia împotriva zgomotului de impact.
Protecţia faţă de zgomotul produs de echipamentele şi instalaţiile tehnice ale clădirii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...