Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 34/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.01.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 187 din 8 ianuarie 2014 şi adresele Academiei de Ştiinţe Medicale nr. 343/2013 şi nr. 353/2013,

având în vedere prevederile titlului XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

ORDIN
pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 1.

(1) Se înfiinţează Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ca organism independent în coordonarea ministrului sănătăţii şi a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Medicale, constituită din profesionişti din domeniul sănătăţii şi din membri care nu sunt medici."

3. Anexa la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Comisia Naţională de Etică" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale".

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 9 ianuarie 2014.

Nr. 34.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)

COMPONENŢA
Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Preşedinte: acad. prof. dr. Dinu Antonescu

Vicepreşedinte: acad. prof. dr. Elena Cristea

Secretar: acad. prof. dr. Constantin Mircioiu

Membri:

- acad. prof. dr. Ludovic Păun;

- acad. prof. dr. Sava Dumitrescu;

- dr. farm. Speranţa Prada;

- prof. dr. farm. Elena Chiriţă;

- dr. farm. Brânduşa Rădulescu;

- prof. dr. Aurel Ardelean;

- episcop vicar de Bucureşti Varsanufie Gorcescu;

- manager public jr. Monica Isăilă.

Reprezentanţi participanţi studii:

- dr. Ovidiu Moldovan;

- dr. farm. Flavian Rădulescu.

Administrator: ec. Ioan Dumitru Vlădulescu.

se încarcă...