Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

În vigoare de la 10.01.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care au constituite compartimente de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern în conformitate cu cerinţele specifice cuprinse în normele prevăzute la art. 1.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 şi 130 bis din 27 februarie 2003, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.086.

ANEXĂ

NORME GENERALE
privind exercitarea activităţii de audit public intern

se încarcă...