Back

Parlamentul României

Anexele nr. 1, 2 şi 4-10 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, din 18.12.2013

În vigoare de la 22.12.2013 până la 02.01.2015, fiind înlocuit(ă) de Legea nr. 186/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2014-2017
- SINTEZĂ -

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru pă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 97.049.763 106.490.715 112.145.344 118.220.998
0002 01 I. VENITURI CURENTE 88.953.098 96.595.762 101.933.429 107.491.018
0003 01 A. VENITURI FISCALE 82.623.098 89.482.769 94.489.607 99.698.654
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 20.848.657 21.676.700 22.716.941 23.926.105
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 12.487.000 13.419.613 14.034.744 14.816.844
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.970.700 12.020.181 12.560.176 13.260.104
01 Impozit pe profit de la agenţii economici 11.696.727 11.954.222 12.490.675 13.186.730
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 273.973 65.959 69.501 73.374
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 876.300 1.399.432 1.474.568 1.556.740
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 70.225 748.322 788.500 832.440
02 Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului 219 46 49 51
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 66.200 87.209 91.891 97.012
04 Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 4.770 4.501 4.743 5.007
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 1.787 110 116 123
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 732.916 558.857 588.862 621.677
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 183 354 373 394
50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 0 33 34 36
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7.545.821 8.256.939 8.682.041 9.109.096
0301 IMPOZIT PE VENIT 22.784.211 25.095.416 26.475.807 27.865.969
01 Impozit pe venituri din activităţi independente 624.377 659.075 695.466 734.534
02 Impozit pe venituri din salarii 16.578.955 18.376.373 19.490.539 20.608.378
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor 426.284 427.740 438.433 445.459
04 Impozit pe venituri din dividende 1.567.788 1.667.088 1.760.028 1.859.925
05 Impozit pe venituri din dobânzi 561.640 742.818 761.389 778.901
06 Impozit pe venituri din pensii 1.295.968 1.359.854 1.393.850 1.425.909
07 Impozit pe veniturile din premii 26.307 31.611 32.401 33.147
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 5.187 5.639 5.780 5.913
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 154.164 221.948 234.322 247.621
10 Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare 1.885 6.252 6.408 6.555
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 94.487 100.730 106.126 111.706
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 22.890 107.883 113.898 120.363
13 Impozit pe venituri din activităţi agricole 175.803 185.244 195.571 206.671
15 Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară 4.192 6.598 6.763 6.918
16 Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent 232.700 245.557 251.696 257.485
17 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 2.101 3.293 3.375 3.453
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 344.784 316.103 324.005 331.457
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit -112.237 -129.877 -138.119 -146.038
21 Impozit pe veniturile din arendă 129.813 58.402 59.862 61.239
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 71.680 61.534 63.072 64.523
50 Impozit pe venituri din alte surse 132.249 207.317 212.500 217.387
60 Regularizări 443.194 434.234 458.442 484.463
0401 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -15.238.394 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -15.238.394 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 455.840 148 156 165
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 455.840 148 156 165
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente 455.815
50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 25 148 156 165
0700 01 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1.651.000 595.998 625.368 656.524
0701 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1.651.000 595.998 625.368 656.524
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru 123.250 84.928 89.663 94.752
04 Impozitul pe construcţii speciale 1.527.750 511.070 535.705 561.772
1000 01 A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 59.449.600 66.554.231 70.462.878 74.395.205
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ 53.917.000 57.312.700 60.122.100 63.340.700
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -19.270.453 -15.792.147 -16.137.849 -16.927.429
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) -2.170.640 -2.069.665 -2.084.019 -2.119.545
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) -12.754.388 -11.540.751 -11.817.556 -12.520.176
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri (se scad) -818.323 -378.636 -388.102 -397.028
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -3.527.105 -1.803.095 -1.848.172 -1.890.680
1201 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII 1.093.113 18.376 19.401 20.502
01 Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale 16.588 18.334 19.357 20.455
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei 40 42 44 47
11 Taxă pe venituri suplimentare obtinuţe ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. 725.060
12 Taxă specială pentru exploatarea resurselor 111.807
naturale
13 Taxă pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a gazului metan 239.618
1401 ACCIZE 22.694.800 23.919.980 25.302.840 26.739.412
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI 1.015.140 1.095.322 1.156.386 1.222.020
01 Taxe pentru jocurile de noroc 670.043 714.435 754.265 797.076
03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 203.458 355.017 374.809 396.083
04 Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale 20.622 23.071 24.357 25.739
05 Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor 18.064 1.495 1.579 1.668
06 Taxă de timbru social asupra jocurilor de noroc 42 13 13 14
07 Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional 1.476 848 896 946
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 306 443 467 494
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 626.000 655.840 684.420 720.820
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 626.000 655.840 684.420 720.820
01 Taxe vamale 619.900 649.740 684.420 720.820
03 Contribuţii în sectorul zahărului 6.100 6.100
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 47.841
1801 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 47.841
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping 45.601
03 Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale 335
50 Alte impozite şi taxe 1.905
2000 01 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 173.500 182.817 193.009 203.964
2001 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 173.500 182.817 193.009 203.964
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 173.500 182.817 193.009 203.964
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 6.156.500 6.930.176 7.250.813 7.588.400
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.385.845 4.448.149 4.686.821 4.942.360
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.231.251 4.158.168 4.389.590 4.638.293
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 156.220 204.141 215.522 227.754
02 Încasări din cota reţinută, conform codului penal 55 58 61 65
05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1.770.614 1.878.546 1.982.880 2.094.981
08 Venituri din dividende 2.059.634 2.075.212 2.190.905 2.315.258
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 244.528
50 Alte venituri din proprietate 200 211 222 235
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 154.594 289.981 297.231 304.067
03 Alte venituri din dobânzi 154.594 289.981 297.231 304.067
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 1.770.655 2.482.027 2.563.992 2.646.040
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 805.607 1.023.817 1.049.415 1.073.549
02 Taxe consulare 193.899 241.220 247.251 252.937
03 Venituri din taxe pentru prestaţii vamale 190 195 200 205
04 Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare 21 22 22 23
05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 421 433 444 454
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară 180 185 190 194
08 Venituri din prestări de servicii 467.944 643.101 659.179 674.340
09 Taxe şi alte venituri din protecţia mediului 24.100 24.775 25.394 25.978
16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 2 2 2 2
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare 2.850 2.930 3.003 3.072
20 Venituri din cercetare 42 43 44 45
23 Venituri din timbrul judiciar 885 910 933 954
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 27.837 28.616 29.332 30.006
26 Venituri din despăgubiri 4.069 4.183 4.288 4.386
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans 800 822 843 862
50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 82.367 76.380 78.290 80.091
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 183.770 188.916 193.639 198.092
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate 704 724 742 759
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 183.066 188.192 192.897 197.333
3501 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 431.884 621.748 637.291 651.949
01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 309.632 496.072 508.473 520.169
02 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 422 434 445 455
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 107.200 110.202 112.957 115.555
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 130 134 137 140
05 Amenzi judiciare 13.400 13.775 14.120 14.444
50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 1.100 1.131 1.159 1.186
3601 DIVERSE VENITURI 349.394 647.546 683.647 722.450
01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 56.733 59.780 63.112 66.694
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 1.000 1.054 1.112 1.176
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 4.000 4.215 4.450 4.702
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 20 21 22 24
05 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice -227.594 295.141 311.596 329.281
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 580 611 645 682
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 2.970 3.129 3.304 3.491
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare 49.804 52.478 55.404 58.549
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate 130 137 145 153
18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 28 30 31 33
19 Venituri din recuperarea creanţelor fiscale 15 16 17 18
20 Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 1.100 1.159 1.224 1.293
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate 15 16 17 18
50 Alte venituri 206.746 229.759 242.568 256.336
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 279.600 294.613 311.040 328.693
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 279.600 294.613 311.040 328.693
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 8.140 8.577 9.055 9.569
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare 560 590 623 658
03 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 24.900 26.237 27.700 29.272
06 Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare 242.092 255.092 269.314 284.600
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand domeniului privat al statului sau a unităţilor administativ-teritoriale 338 356 376 397
09 Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima casă” 1.420 1.496 1.580 1.669
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 2.150 2.265 2.392 2.528
4000 01 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 6.125 6.296 6.453 6.602
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.125 6.296 6.453 6.602
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 80 82 84 86
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 992 1.020 1.045 1.069
50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 5.053 5.194 5.324 5.447
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI 7.810.940 9.594.044 9.894.422 10.394.685
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 118.181.290 119.930.249 125.510.668 131.065.629
01 CHELTUIELI CURENTE 112.084.460 114.553.255 120.617.771 126.066.416
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.680.373 21.762.284 22.535.604 21.682.074
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.010.707 4.929.015 4.796.855 4.939.051
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.641.087 10.971.187 11.894.811 11.787.360
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.912.956 4.280.936 4.404.358 4.573.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1.208.369 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 31.269.235 26.418.228 27.337.505 26.872.776
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.185.935 11.458.392 11.751.662 12.593.532
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.440.966 17.127.278 20.148.215 22.468.378
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13.891.462 14.467.264 14.819.850 15.175.596
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.181.988 1.843.382 1.839.134 4.934.173
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 1.661.382 1.188.289 982.777 932.884
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.510.280 1.977.112 2.134.062 2.061.666
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.139.543 1.890.261 2.051.673 2.014.885
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 365.737 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.586.550 3.399.882 2.758.835 2.937.547
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 0 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.586.550 3.299.882 2.643.634 2.843.255
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47.442.946 46.111.838 49.764.674 51.999.203
01 CHELTUIELI CURENTE 44.091.033 42.849.082 46.937.566 48.965.775
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.524.662 4.903.153 5.470.192 4.146.344
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 905.707 1.185.019 919.447 937.267
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.110.568 10.891.964 11.822.453 11.720.758
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 168.269 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 16.335.423 15.088.265 15.925.191 15.332.644
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.307.600 7.939.006 8.090.294 8.043.784
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.766.614 1.977.483 3.851.274 4.865.564
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 939.275 712.000 677.950 3.735.373
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 32.915 45.192 73.765 77.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 175.650 316.061 431.501 404.921
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 132.212 229.210 349.112 358.140
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 11.994.694 13.333.526 15.738.973 16.802.349
01 CHELTUIELI CURENTE 11.857.356 13.108.362 15.393.907 16.445.264
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.482.665 3.668.966 3.768.437 3.866.364
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 914.137 1.086.165 818.702 840.337
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 64.971 11.684 11.890 12.026
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.031.696 6.808.872 6.935.511 6.850.019
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.833 1.485.965 3.783.961 4.797.719
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51.139 1.518 1.641 1.758
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 11.915 45.192 73.765 77.041
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 137.338 225.164 345.066 357.085
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 137.338 225.164 345.066 357.085
01 Autorităţi executive şi legislative 5.159.445
01 Administraţia prezidenţială 22.915
02 Autorităţi legislative 336.163
03 Autorităţi executive 4.459.669
04 Alte organe ale autorităţilor publice 340.698
03 Contribuţia la bugetul UE 7.031.489
04 Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 1.649.980
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 1.741.419 1.680.336 1.285.748 1.311.219
01 CHELTUIELI CURENTE 1.741.220 1.676.310 1.281.722 1.310.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.388 144.216 147.821 151.221
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.589 11.194 11.474 11.737
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 26.667 27.412 28.096 28.742
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.048.844 985.906 1.010.553 1.033.795
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 498.090 491.518 67.313 67.845
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 16.642 16.064 16.465 16.844
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 4.026 4.026 1.035
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 199 4.026 4.026 1.035
01 Cercetare fundamentala (de bază) 150.138
02 Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale 1.566.571
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.332.536 2.183.228 2.608.498 4.220.040
01 CHELTUIELI CURENTE 3.289.079 2.096.357 2.526.089 4.173.239
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 845.850 1.089.971 1.553.934 128.759
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 57.889 60.740 61.081 60.739
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1.208.369 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 40.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 226.138 144.228 144.230 159.970
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 910.833 694.418 659.844 3.716.771
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 43.457 86.871 82.409 46.801
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19 20 20 20
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 38.438 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 161.269
03 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 7.000
04 Fondul Naţional de Preaderare 37.310
11 Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare 69.270
12 Fondul Naţional de Dezvoltare 5.000
14 Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casă 10.000
15 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat 32.475
50 Alte servicii publice generale 1.962.542
5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 12.892.951 14.095.846 14.467.979 14.593.952
01 CHELTUIELI CURENTE 9.716.688 11.149.151 12.072.372 11.965.445
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 49.701 26.920 28.190 24.454
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.566.456 10.891.964 11.822.453 11.720.758
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 100.531 230.267 221.729 220.233
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 17.882.957 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 CHELTUIELI CURENTE 17.882.957 14.818.902 15.663.476 15.071.643
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 17.882.957 14.818.902 15.663.476 15.071.643
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj 551.151
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
6000 01 Partea a II-a APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 17.907.335 18.877.669 19.199.145 19.664.585
01 CHELTUIELI CURENTE 16.770.128 17.578.490 17.860.731 18.376.905
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13.945.096 14.675.516 14.830.311 15.248.797
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.377.566 1.462.477 1.543.971 1.619.375
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.095.210 1.114.656 1.148.138 1.176.736
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 129.529 133.575 137.868 151.974
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 170.695 154.990 163.559 140.827
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 182 227 227 228
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5.114 12.049 11.657 13.968
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 46.736 25.000 25.000 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.137.207 1.299.179 1.338.414 1.287.680
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.137.207 1.299.179 1.338.414 1.287.680
6001 APĂRARE 5.220.483 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.115.143 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.320.582 3.692.385 3.711.222 3.824.734
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 541.537 499.495 553.115 607.273
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 156.667 90.561 94.655 98.525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 186.203 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 131 166 166 166
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.085.645 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.085.645 1.051.179 1.081.386 1.034.407
01 Administraţie centrală 242.946
02 Apărare naţională 4.608.925
03 Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român 223.399
25 Cercetare şi dezvoltare pentru apărare 25.579
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 9.949
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 13.426.566 13.423.710 13.633.430 13.969.311
01 CHELTUIELI CURENTE 13.046.404 13.175.710 13.376.402 13.716.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.792.592 10.983.131 11.119.089 11.424.063
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.059.604 962.982 990.856 1.012.102
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.054.771 1.024.095 1.053.483 1.078.211
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.698 13.652 12.947 22.055
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 184.917 154.990 163.559 140.827
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16 61 61 62
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.864 11.799 11.407 13.718
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 72.801 25.000 25.000 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 266.097 248.000 257.028 253.273
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 266.097 248.000 257.028 253.273
01 Administraţia centrală 1.351.003
03 Ordine publică 4.707.043
01 Poliţie 2.891.771
02 Jandarmerie 1.096.697
03 Paza şi supravegherea frontierei 718.575
04 Siguranţa naţională 1.712.680
05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 1.185.580
06 Autorităti judecătoreşti 2.093.203
07 Penitenciare 920.877
25 Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publica şi siguranţă naţională 1.040
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 825.111
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 26.668.642 27.457.612 28.220.192 28.782.192
01 CHELTUIELI CURENTE 26.531.979 27.319.583 28.070.768 28.630.388
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.567.385 1.612.463 1.648.005 1.685.794
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.942.580 2.020.807 2.065.737 2.107.633
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.830.741 6.969.733 7.019.587 7.095.548
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 48.460 74.507 50.773 84.405
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 783.935 800.304 1.251.832 1.276.580
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 14.051.142 14.467.037 14.819.623 15.175.368
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.044.596 1.032.129 1.061.077 1.094.924
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 263.140 342.603 154.134 110.136
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 136.663 138.029 149.424 151.804
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 136.663 138.029 149.424 151.804
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 4.260.969 4.377.628 4.918.395 5.027.067
01 CHELTUIELI CURENTE 4.138.023 4.268.304 4.798.265 4.905.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 561.276 580.682 589.966 602.742
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 192.070 193.882 197.011 199.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.086.136 2.249.339 2.300.629 2.350.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.262 1.550 1.552 1.576
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 455.785 421.897 869.038 892.254
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 311.397 332.422 340.138 347.602
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 476.597 488.532 499.931 511.095
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 53.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.946 109.324 120.130 121.875
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 122.946 109.324 120.130 121.875
01 Administraţie centrală 253.460
02 Servicii publice descentralizate 328.540
03 Învăţamânt preşcolar şi primar 3.472
01 Învăţământ preşcolar 3.472
04 Învăţământ secundar 338.035
01 Învăţământ secundar inferior 150.000
02 Învăţământ secundar superior 163.035
03 Învăţământ profesional 25.000
05 Învăţământ postliceal 54.839
06 Învăţământ superior 2.266.403
01 Învăţământ universitar 2.174.696
02 Învăţământ postuniversitar 91.707
07 Învăţământ nedefinibil prin nivel 26.000
02 Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice 26.000
11 Servicii auxiliare pentru educaţie 326.500
04 Cămine şi cantine pentru studenţi 141.500
30 Alte servicii auxiliare 185.000
25 Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ 10
50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 591.455
6601 SĂNĂTATE 3.196.922 2.927.231 2.994.047 3.049.120
01 CHELTUIELI CURENTE 3.179.153 2.906.671 2.972.973 3.027.561
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 739.862 764.477 783.389 801.479
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.394.264 1.250.373 1.281.632 1.311.071
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 933.634 806.194 825.409 843.497
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 16.853 4.000 4.000 4.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21.400 21.999 22.549 26.578
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 73.140 59.628 55.994 40.936
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.769 20.560 21.074 21.559
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 17.769 20.560 21.074 21.559
01 Administraţia centrală 20.460
02 Servicii publice descentralizate 135.896
04 Servicii medicale în ambulator 7.482
05 Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale 7.482
06 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 27.700
01 Spitale generale 27.700
08 Servicii de sănătate publică 39.500
09 Hematologie şi securitate transfuzională 93.707
10 Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate 6.211
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 2.590.445
50 Alte institutii şi acţiuni sanitare 2.590.445
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 1.825.487 1.865.890 1.793.099 1.836.183
01 CHELTUIELI CURENTE 1.821.903 1.863.989 1.791.175 1.834.236
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40.121 42.036 43.768 45.428
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 392.127 400.712 409.968 418.706
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 594.316 620.359 637.004 652.841
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 40.841 65.609 41.789 75.318
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.040 18.745 14.633 4.187
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 598.058 524.467 545.873 568.556
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 140.000 192.061 98.140 69.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.584 1.901 1.924 1.947
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.584 1.901 1.924 1.947
01 Administraţie centrală 40.303
02 Servicii publice descentralizate 11.288
03 Servicii culturale 315.322
03 Muzee 74.441
04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 214.772
11 Edituri 1.956
12 Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 20.000
14 Centre culturale 3.153
16 Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale 1.000
05 Servicii recreative şi sportive 296.094
01 Sport 285.282
02 Tineret 10.812
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 1.078.564
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17.553.088 18.286.863 18.514.651 18.869.822
01 CHELTUIELI CURENTE 17.547.307 18.280.619 18.508.355 18.863.399
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 224.916 225.268 230.882 236.145
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 135.247 175.840 177.126 178.337
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 3.227.898 3.293.841 3.256.545 3.248.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.257 3.348 3.432 3.511
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 308.399 337.663 345.612 353.561
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13.579.918 14.134.615 14.479.485 14.827.766
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 36.172 19.130 15.273 15.273
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 31.500 90.914
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.781 6.244 6.296 6.423
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.781 6.244 6.296 6.423
01 Administraţie centrală 374.145
02 Servicii publice descentralizate 226.545
03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 8.376.278
05 Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 2.223.607
02 Asistenţă socială în caz de invaliditate 2.223.607
06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 4.989.726
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 6.174
09 Ajutoare pentru urmaşi 800
15 Prevenirea excluderii sociale 1.227.952
01 Ajutor social 1.176.943
03 Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 3.100
04 Servicii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 46.909
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 391.729
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 4.713.893 3.658.031 3.383.452 4.898.988
01 CHELTUIELI CURENTE 4.470.293 3.513.575 3.223.794 4.737.918
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130.310 142.608 146.618 150.137
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 45.389 46.478 47.871 49.452
30 TITLUL III DOBÂNZI 11.160 12.839 16.400 16.400
40 TITLUL IV SUBVENŢII 137.224 133.801 151.147 154.623
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.607.531 899.686 905.685 940.501
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 297.568 131.897 140.157 141.619
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.007.382 2.057.069 1.776.635 3.270.835
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000 2.048 2.109 2.179
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 231.729 87.149 37.172 12.172
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.600 97.956 113.158 114.570
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 198.600 97.956 113.158 114.570
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 45.000 46.500 46.500 46.500
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 45.000 46.500 46.500 46.500
7001 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.975.201 1.543.146 1.276.464 2.931.842
01 CHELTUIELI CURENTE 3.747.194 1.463.060 1.196.369 2.849.399
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.910 7.168 7.383 7.627
40 TITLUL IV SUBVENŢII 158.224 133.801 151.147 154.623
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.746.581 849.271 905.685 940.501
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 360.250 94.013 94.982 95.887
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 325.000 291.658 1.638.589
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE 150.229 87.149 37.172 12.172
PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.007 80.086 80.095 82.443
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.007 80.086 80.095 82.443
03 Locuinţe 752.276
01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 752.276
05 Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice 326.327
02 Amenajări hidrotehnice 326.327
50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.510.981
7401 PROTECŢIA MEDIULUI 1.875.238 2.114.885 2.106.988 1.967.146
01 CHELTUIELI CURENTE 1.803.970 2.050.515 2.027.425 1.888.519
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136.950 142.608 146.618 150.137
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 44.470 39.310 40.488 41.825
30 TITLUL III DOBÂNZI 6.160 12.839 16.400 16.400
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 14.000 50.415
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 43.008 37.884 45.175 45.732
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.557.382 1.765.411 1.776.635 1.632.246
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000 2.048 2.109 2.179
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.268 17.870 33.063 32.127
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 31.268 17.870 33.063 32.127
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 40.000 46.500 46.500 46.500
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 40.000 46.500 46.500 46.500
01 Administraţie centrală 48.075
03 Reducerea şi controlul poluării 2.050.534
04 Protecţia biosferei şi a mediului natural 3.800
25 Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului 16.000
50 Alte servicii în domeniul protecţiei mediului 5.900
8000 01 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 22.521.832 23.825.099 24.943.205 25.720.661
01 CHELTUIELI CURENTE 21.846.186 23.292.525 24.524.912 25.355.430
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405.889 428.544 440.478 451.002
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 191.052 214.234 219.829 225.324
30 TITLUL III DOBÂNZI 80.470 66.384 55.958 50.202
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.985.612 4.147.135 4.253.211 4.418.969
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.121.388 2.345.888 2.338.904 2.327.347
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.851.025 3.179.407 3.332.570 4.171.750
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.558.120 12.137.432 13.104.915 12.914.572
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 88.112 85.156 86.341 87.729
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 1.564.518 688.345 692.706 708.535
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 205.359 125.887 101.565 102.691
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 205.359 125.887 101.565 102.691
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 470.287 406.687 316.728 262.540
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100.000 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 370.287 306.687 201.527 168.248
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 1.948.211 1.842.670 2.289.998 2.689.217
01 CHELTUIELI CURENTE 1.827.365 1.833.022 2.278.241 2.678.460
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.811 7.711 7.928 8.118
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 51.579 52.811 54.239 55.846
40 TITLUL IV SUBVENŢII 30.700 204.206 205.534 206.786
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 575.111 562.466 561.653 1.203.299
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.162.164 1.005.828 1.448.887 1.204.411
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.846 9.648 11.757 10.757
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 60.846 9.648 11.757 10.757
01 Acţiuni generale economice şi comerciale 2.961.312
01 Administraţie centrală 35.964
03 Meteorologie 39.602
05 Sistemul naţional antigrindină 8.000
06 Prevenire şi combatere inundatii şi gheţuri 6.293
07 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale 194.110
10 Programe de dezvoltare regională şi socială 2.034.824
11 Rezerve de stat şi de mobilizare 95.780
12 Ajutoare de stat 483.100
30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 63.639
8101 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 158.314 143.475 97.504 58.191
01 CHELTUIELI CURENTE 158.314 143.475 97.504 58.191
40 TITLUL IV SUBVENŢII 157.304 143.475 97.504 58.191
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.010
02 Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi 173.977
50 Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 1.000
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII 163.623 195.595 194.078 243.814
01 CHELTUIELI CURENTE 107.799 139.771 193.124 242.860
30 TITLUL III DOBÂNZI 4.291 1.959 202 202
40 TITLUL IV SUBVENŢII 65.008 102.012 157.122 204.158
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.500 35.800 35.800 38.500
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 55.824 55.824 954 954
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 55.824 55.824 954 954
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 171.650
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 5.374.211 7.197.950 7.253.311 7.370.813
01 CHELTUIELI CURENTE 5.474.211 7.046.511 7.067.256 7.204.007
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371.165 389.374 400.321 409.928
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 129.327 144.233 147.882 151.375
30 TITLUL III DOBÂNZI 400 450
40 TITLUL IV SUBVENŢII 1.578.046 1.539.675 1.513.489 1.596.264
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 812.281 833.834 848.230 861.948
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 693.153 766.580 786.773 813.145
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.640.919 3.302.782 3.302.782 3.302.782
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 71.520 67.583 67.779 68.565
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 26.000 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 47.800 47.839 70.854 72.514
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 47.800 47.839 70.854 72.514
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.600 103.600 115.201 94.292
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 0 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.600 3.600
01 Administraţie centrală 98.218
02 Servicii publice descentralizate 534.776
03 Agricultură 1.850.161
02 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului 170.543
03 Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 11.961
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 1.528.046
05 Reproductia şi selectia animalelor 25.594
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 114.017
04 Sivilcultură 114.194
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii 3.800.742
8401 TRANSPORTURI 10.999.163 13.782.790 14.919.228 15.171.025
01 CHELTUIELI CURENTE 10.358.167 13.532.525 14.715.483 15.000.456
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29.041 22.551 23.070 23.578
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 24.880 8.197 8.386 8.571
30 TITLUL III DOBÂNZI 63.780 63.975 55.756 50.000
40 TITLUL IV SUBVENŢII 1.923.674 2.157.767 2.279.562 2.353.570
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.106.596 1.475.678 1.453.279 1.427.069
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 836.989 1.739.391 1.871.295 2.038.017
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.856.800 7.361.154 8.312.976 8.372.064
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.810 17.467 18.453 19.052
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 1.101.597 686.345 692.706 708.535
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 330.133 3.002 3.172 3.275
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.834 3.002 3.172 3.275
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 310.863 247.263 200.573 167.294
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 310.863 247.263 200.573 167.294
01 Administraţie centrală 105.104
03 Transport rutier 6.262.876
01 Drumuri şi poduri 6.262.876
04 Transport feroviar 5.249.641
01 Transport pe cale ferata 4.215.498
02 Transport cu metroul 1.034.143
05 Transport pe apă 757.122
06 Transport aerian 114.622
02 Aviaţia civilă 114.622
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 13.902
8501 COMUNICAŢII 139.459 116.620 67.443 68.162
01 CHELTUIELI CURENTE 70.049 51.222 51.661 52.017
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.849 8.908 9.159 9.378
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.214 5.883 6.034 6.168
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.343 1.381 1.415 1.415
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56.540 34.944 34.944 34.944
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 103 106 109 112
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.410 65.398 15.782 16.145
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 69.410 65.398 15.782 16.145
01 Comunicaţii 136.821
8601 CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 108.155 110.165 113.029 115.704
01 CHELTUIELI CURENTE 108.155 110.165 113.029 115.704
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 36.376 36.376 37.395 38.330
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 71.779 73.789 75.634 77.374
02 Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, 36.376
silviculturii, pisciculturii şi vânătorii
03 Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei 67.279
04 Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor 4.500
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 93.849 435.834 8.614 3.735
01 CHELTUIELI CURENTE 93.849 435.834 8.614 3.735
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 26.290
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.162 3.110 3.288 3.364
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65.697 432.724 5.326 371
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 700
01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 6.897
04 Turism 60.662
9901 DEFICIT -19.065.601 -13.439.534 -13.365.324 -12.844.631


Modificări (3), Referințe (1)

ANEXA Nr. 2

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de flnantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa caz pe anii 2014-2017

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru pă/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017
A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL 139.938.857 139.407.052 144.599.038 150.581.776
01 CHELTUIELI CURENTE 131.498.069 133.142.139 138.921.955 144.770.849
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 22.432.209 22.737.738 23.514.349 22.664.973
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.554.170 6.291.690 6.157.142 6.307.316
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.398.079 10.975.351 11.898.975 11.791.524
40 TITLUL IV SUBVENŢII 4.220.420 4.280.936 4.404.358 4.573.592
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1.208.369 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 30.497.109 27.394.809 28.336.612 27.893.125
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.612.296 11.539.865 11.818.694 12.661.085
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26.721.594 32.227.599 34.954.177 37.640.059
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13.966.051 14.480.522 14.833.111 15.188.861
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.379.483 1.918.340 1.914.760 5.010.430
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 1.595.265 1.188.289 982.777 932.884
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.907.941 2.845.331 2.898.548 2.853.680
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.551.601 2.758.480 2.816.159 2.806.899
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 351.340 81.851 77.389 41.781
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.532.847 3.419.582 2.778.535 2.957.247
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 0 100.000 115.201 94.292
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.532.847 3.319.582 2.663.334 2.862.955
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 118.335.423 119.930.249 125.510.668 131.065.629
01 CHELTUIELI CURENTE 112.390.543 114.553.255 120.617.771 126.066.416
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.425.641 21.762.284 22.535.604 21.682.074
01 Cheltuieli salariale în bani 12.941.088
01 Salarii de bază 10.227.282
03 Indemnizaţie de conducere 31.366
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 710.008
06 Alte sporuri 249.718
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.272
11 Fond aferent plătii cu ora 40.677
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 7.265
13 Indemnizaţii de delegare 271.998
14 Indemnizaţii de detaşare 6.269
15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 9.970
16 Alocaţii pentru locuinţe 34.423
30 Alte drepturi salariale în bani 1.350.840
02 Cheltuieli salariale în natură 2.741.487
01 Tichete de masă 20.000
02 Norme de hrană 1.978.410
03 Uniforme şi echipament obligatoriu 487.596
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 1.132
05 Transportul la şi de la locul de muncă 38.276
30 Alte drepturi salariale în natură 216.073
03 Contribuţii 3.884.084
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 3.108.497
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 35.194
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 657.263
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale 14.037
05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 3.964
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 65.129
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.056.970 4.929.015 4.796.855 4.939.051
01 Bunuri şi servicii 2.099.087
01 Furnituri de birou 40.199
02 Materiale pentru curăţenie 10.01 6
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 526.411
04 Apă, canal şi salubritate 67.994
05 Carburanti şi lubrifianţi 302.211
06 Piese de schimb 57.795
07 Transport 12.371
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 195.480
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 655.664
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 230.946
02 Reparaţii curente 77.013
03 Hrană 87.883
01 Hrană pentru oameni 84.045
02 Hrană pentru animale 3.838
04 Medicamente şi materiale sanitare 85.943
01 Medicamente 49.283
02 Materiale sanitare 8.784
03 Reactivi 25.518
04 Dezinfectanţi 2.358
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 79.816
01 Uniforme şi echipament 46.102
03 Lenjerie şi accesorii de pat 1.360
30 Alte obiecte de inventar 32.354
06 Deplasări, detaşări, transferări 157.726
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 97.163
02 Deplasări în străinătate 60.563
09 Materiale de laborator 3.024
10 Cercetare-dezvoltare 4.246
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 10.708
12 Consultanţă şi expertiză 20.550
13 Pregătire profesională 14.183
14 Protecţia muncii 7.047
15 Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată 6.973
16 Studii şi cercetări 270
18 Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor 3.000
21 Meteorologie 44.195
22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor 800
24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 54.792
01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 24.009
02 Comisioane şi alte costuri aferente 20.001
împrumuturilor interne
03 Stabilirea riscului de ţară 4.000
04 Comisoane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.782
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 21.691
26 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale 80
28 Ajutor public judiciar 41.098
30 Alte cheltuieli 689.424
01 Reclamă şi publicitate 781
02 Protocol şi reprezentare 14.925
03 Prime de asigurare non-viaţă 1 6.764
04 Chirii 184.169
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 97.355
07 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 1.424
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 6.515
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 366.991
31 Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale 503.261
32 Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale 100.000
33 Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ 140.830
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.833.880 10.971.187 11.894.811 11.787.360
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.725.600
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.725.600
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.438.489
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 3.346.859
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 91.630
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.038.109
40 TITLUL IV SUBVENŢII 4.120.420 4.280.936 4.404.358 4.573.592
02 Subvenţii pe activităţi 8.000
03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 500
04 Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători 1.627.000
05 Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul 328.444
06 Acţiuni de ecologizare 1.453
08 Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare 10.000
13 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale 184.110
14 Susţinerea infrastructurii de transport 53.000
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 1.526.593
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 246.512
30 Alte subvenţii 137.224
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1.208.369 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 161.269
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 29.714.070 26.418.228 27.337.505 26.872.776
01 Transferuri curente 26.143.657
01 Transferuri către instituţii publice 2.799.980
02 Finanţarea de bază a învăţământului superior 1.771.064
03 Acţiuni de sănătate 720.445
04 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.178.510
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj 551.151
10 Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.833
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 3.134.662
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 100
25 Programe pentru sănătate 60.000
26 Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului 87.391
28 Întreţinerea infrastructurii rutiere 365.457
30 Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari 800.000
31 Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 40.253
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 21.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 124.400
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 21.390
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănăţăţii 29.060
48 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 29.000
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare 224
53 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.041
54 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional 20.000
55 Întreţinerea infrastructurii feroviare publice 850.000
56 Finanţarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală. 15.515
02 Transferuri de capital 1.846.636
04 Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport 30.000
05 Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism 200
06 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 35.000
08 Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă 7.300
09 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 5.000
10 Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate 100.531
11 Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 22.900
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 60.474
14 Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor 15.550
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 500
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 500
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 500
30 Fondul de risc pentru întreprinderii mici şi mijlocii 40.000
31 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional 7.000
32 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale. 20.000
35 Subprogramul Modernizarea satului românesc 800.000
36 Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor 200.681
37 Subprogramul Infrastructură la nivel judeţean 500.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.308.820 11.458.392 11.751.662 12.593.532
01 A. Transferuri interne 4.208.780
01 Restructurarea industriei de apărare 38.500
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 10.000
03 Programe cu finanţare rambursabilă 9.821
05 Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină 8.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 2.000
07 Programe comunitare 68
08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 12.806
10 Programe SAPARD 3.500
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 1.370.869
13 Programe de dezvoltare 360.331
14 Fond Naţional de Preaderare 37.410
16 Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 60.039
18 Alte transferuri curente interne 697.458
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente 10.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 242.556
29 Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice 150.000
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 483.100
47 Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă 10.000
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare 598.468
49 Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic 67.779
50 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat 32.475
53 Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de paza şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 3.600
02 B. Transferuri curente în străinatate (către organizaţii internaţionale) 393.913
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 323.592
03 Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate 6.333
04 Alte transferuri curente în străinătate 718
05 Contribuţia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 63.270
03 Contribuţia Romaniei la bugetul U.E. 7.031.489
01 Contribuţii din taxe vamale 685.300
03 Contribuţii din sectorul zahărului 4.450
04 Contribuţii din resursa TVA 726.751
05 Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii 443.138
06 Contribuţii din resursa VBN 4.892.424
07 Contribuţii suplimentare şi neprevăzute 279.426
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.390.966 17.127.278 20.148.215 22.468.378
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR) 3.640.148
01 Finanţarea naţională 444.284
02 Finanţarea externă nerambursabilă 2.443.094
03 Cheltuieli neeligibile 752.770
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 833.880
01 Finanţarea naţională 138.713
02 Finanţarea externă nerambursabilă 547.205
03 Cheltuieli neeligibile 147.962
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2.970.150
01 Finanţarea naţională 364.233
02 Finanţarea externă nerambursabilă 2.066.281
03 Cheltuieli neeligibile 539.636
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2.257.187
01 Finanţarea naţională 2.257.187
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 141.400
01 Finanţare naţională 85.555
02 Finanţarea externă nerambursabilă 44.798
03 Cheltuieli neeligibile 11.047
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 244.322
01 Finanţarea naţională 63.312
03 Cheltuieli neeligibile 181.010
07 Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) 1.646
01 Finanţarea naţională 252
02 Finanâarea externă nerambursabilă 1.394
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 48.579
01 Finanţarea naţională 21.923
02 Finanţarea externă nerambursabilă 21.630
03 Cheltuieli neeligibile 5.026
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi 1.400
01 Finanţarea naţională 700
02 Finanţarea externă nerambursabilă 500
03 Cheltuieli neeligibile 200
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.150
01 Finanţarea naţională 1.200
02 Finanţarea externă nerambursabilă 550
03 Cheltuieli neeligibile 400
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe 1.900
01 Finanţarea naţională 1.000
02 Finanţarea externă nerambursabilă 700
03 Cheltuieli neeligibile 200
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 31.796
01 Finanţarea naţională 12.107
02 Finanţarea externă nerambursabilă 8.540
03 Cheltuieli neeligibile 11.149
13 Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen 280
01 Finanţarea naţională 227
03 Cheltuieli neeligibile 53
15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 24.194
01 Finanţarea naţională 8.581
02 Finanţarea externă nerambursabilă 9.646
03 Cheltuieli neeligibile 5.967
16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 72.265
01 Finanţarea naţională 41.266
02 Finanţarea externă nerambursabilă 22.732
03 Cheltuieli neeligibile 8.267
17 Mecanismul financiar SEE 21.698
01 Finanţarea naţională 2.972
02 Finanţarea externă nerambursabilă 18.721
03 Cheltuieli neeligibile 5
18 Mecanismul financiar norvegian 5.816
01 Finanţare naţională 5.185
02 Finanţarea externă nerambursabilă 340
03 Cheltuieli neeligibile 291
19 Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 157.610
01 Finanţarea naţională 24.947
02 Finanţarea externă nerambursabilă 124.953
03 Cheltuieli neeligibile 7.710
20 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 435.850
01 Finanţarea naţională 111.618
02 Finantarea externa nerambursabila 298.981
03 Cheltuieli neeligibile 25.251
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 2.061.149
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate partial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 1.161.910
01 Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 121.973
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societăţi comerciale şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 1.039.937
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN 102.071
24 Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 1.649.980
25 Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 86.342
01 Finanţarea naţională 4.375
02 Finanţarea externă nerambursabilă 81.822
03 Cheltuieli neeligibile 145
27 Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 547
02 Finanţarea externă nerambursabilă 350
03 Cheltuieli neeligibile 197
28 Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 54
03 Cheltuieli neeligibile 54
35 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 9.350
36 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 8.884
37 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice 9.068
38 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice. 120
39 Sume aferente corecţiilor financiare suportate din bugetul de stat 305.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13.951.501 14.467.264 14.819.850 15.175.596
01 Asigurări sociale 7.500.672
02 Ajutoare sociale 6.550.652
01 Ajutoare sociale În numerar 6.043.781
02 Ajutoare sociale în natură 506.871
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.218.328 1.843.382 1.839.134 4.934.173
01 Burse 471.923
03 Finanţarea partidelor politice 6.422
04 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor apartinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat 85.685
05 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei 3.915
07 Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 10.000
08 Programe pentru tineret 9.312
11 Asociaţii şi fundaţii 47.328
12 Susţinerea cultelor 30.000
13 Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 12.880
14 Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult 270.016
15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 2.500
16 Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare 1.440
17 Despăgubiri civile 914.610
19 Indemnizaţia de merit 42.697
20 Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 75.000
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural 3.825
23 Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet 1.100
24 Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei -Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara 800
26 Sume acordate membrilor academiilor 8.260
27 Rentă viageră agricolă 69.000
28 Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.250
30 Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării 295
33 Sume destinate menţinerii navigabilitătii aeronavelor pentru zboruri speciale 861
34 Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară 9.978
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 1.595.265 1.188.289 982.777 932.884
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 2.139.038
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.415.633 1.977.112 2.134.062 2.061.666
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.064.918 1.890.261 2.051.673 2.014.885
01 Active fixe 1.626.356
01 Construcţii 413.914
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 98.088
03 Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale 26.744
30 Alte active fixe 1.087.610
02 Stocuri 90.000
01 Rezerve de stat şi de mobilizare 90.000
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 51.076
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 345.715 81.851 77.389 41.781
01 Active financiare 38.438
01 Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 38.438
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.529.247 3.399.882 2.758.835 2.937.547
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 0 100.000 115.201 94.292
30 Alte împrumuturi 100.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.529.247 3.299.882 2.643.634 2.843.255
01 Rambursări de credite externe 1.038.352
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 415.287
06 Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 623.065
02 Rambursări de credite interne 294.000
02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne 294.000
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.259.198
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 11.998.267 13.333.526 15.738.973 16.802.349
01 CHELTUIELI CURENTE 11.881.930 13.108.362 15.393.907 16.445.264
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.558.601 3.668.966 3.768.437 3.866.364
01 Cheltuieli salariale în bani 2.725.008
01 Salarii de bază 2.493.173
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 36.869
06 Alte sporuri 23.049
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 797
11 Fond aferent plăţii cu ora 135
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 6.208
13 Indemnizaţii de delegare 94.966
14 Indemnizaţii de detaşare 3.391
15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 607
16 Alocaţii pentru locuinţe 2.810
30 Alte drepturi salariale în bani 63.003
02 Cheltuieli salariale în natură 35.888
02 Norme de hrană 34.943
03 Uniforme şi echipament obligatoriu 34
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 659
05 Transportul la şi de la locul de muncă 10
30 Alte drepturi salariale în natură 242
03 Contribuţii 708.845
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 530.331
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 13.267
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 135.025
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 4.194
05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 12
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 26.016
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 922.386 1.086.165 818.702 840.337
01 Bunuri şi servicii 475.719
01 Furnituri de birou 15.400
02 Materiale pentru curăţenie 2.248
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 100.376
04 Apă, canal şi salubritate 10.534
05 Carburanţi şi lubrifianţi 28.131
06 Piese de schimb 7.467
07 Transport 5.484
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 89.948
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 114.376
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 101.755
02 Reparaţii curente 24.904
03 Hrană 155
02 Hrană pentru animale 155
04 Medicamente şi materiale sanitare 683
01 Medicamente 634
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 47
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.875
01 Uniforme şi echipament 5.564
03 Lenjerie şi accesorii de pat 56
30 Alte obiecte de inventar 4.255
06 Deplasări, detaşări, transferări 85.460
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 56.405
02 Deplasări în străinătate 29.055
09 Materiale de laborator 91
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 2.810
12 Consultanţă şi expertiză 3.345
13 Pregătire profesională 4.582
14 Protecţia muncii 2.141
16 Studii şi cercetări 155
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 4.642
26 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale 80
30 Alte cheltuieli 166.864
01 Reclamă şi publicitate 283
02 Protocol şi reprezentare 10.809
03 Prime de asigurare non-viaţă 4.486
04 Chirii 97.273
07 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 972
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 255
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 52.286
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 64.971 11.684 11.890 12.026
01 Transferuri curente 9.831
01 Transferuri către instituţii publice 9.819
03 Acţiuni de sănătate 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.031.396 6.808.872 6.935.511 6.850.019
01 A. Transferuri interne 4.138
07 Programe comunitare 68
08 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 1.570
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 500
18 Alte transferuri curente interne 2.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 73.641
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 72.923
04 Alte transferuri curente în străinatate 718
03 Contribuţia României la bugetul U.E. 7.031.489
01 Contribuţii din taxe vamale 685.300
03 Contribuţii din sectorul zahărului 4.450
04 Contribuţii din resursa TVA 726.751
05 Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii 443.138
06 Contribuţii din resursa VBN 4.892.424
07 Contribuţii suplimentare şi neprevăzute 279.426
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.833 1.485.965 3.783.961 4.797.719
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) 44.062
01 Finantarea nationala 6.127
02 Finantarea externa nerambursabila 34.191
03 Cheltuieli neeligibile 3.744
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 183.881
01 Finantarea nationala 25.730
02 Finantarea externa nerambursabila 117.744
03 Cheltuieli neeligibile 40.407
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) 71 6
01 Finantarea nationala 475
02 Finantarea externa nerambursabila 233
03 Cheltuieli neeligibile 8
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 8.011
01 Finantarea nationala 2.227
02 Finantarea externa nerambursabila 4.490
03 Cheltuieli neeligibile 1.294
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 280
01 Finantarea nationala 227
03 Cheltuieli neeligibile 53
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 160
01 Finantarea nationala 90
02 Finantarea externa nerambursabila 25
03 Cheltuieli neeligibile 45
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 12.578
01 Finantarea nationala 12.194
02 Finantarea externa nerambursabila 23
03 Cheltuieli neeligibile 361
17 Mecanismul financiar SEE 10.553
01 Finantarea nationala 1.560
02 Finantarea externa nerambursabila 8.988
03 Cheltuieli neeligibile 5
18 Mecanismul financiar norvegian 17
03 Cheltuieli neeligibile 17
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 129.939
01 Finantarea nationala 20.852
02 Finantarea externa nerambursabila 101.408
03 Cheltuieli neeligibile 7.679
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 75.096
01 Finantarea nationala 1 6.497
02 Finantarea externa nerambursabila 50.089
03 Cheltuieli neeligibile 8.510
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 19.087
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 64.602
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finanţate partial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 3.188
02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 61.414
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN 10.570
24 Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 1.649.980
25 Programul de cooperare elveţiano-român vizand reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 77.665
01 Finanţarea naţională 668
02 Finanţarea externă nerambursabilă 76.897
03 Cheltuieli neeligibile 100
27 Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE 547
02 Finanţarea externă nerambursabilă 350
03 Cheltuieli neeligibile 197
28 Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 54
03 Cheltuieli neeligibile 54
35 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 3.100
36 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 1.520
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51.139 1.518 1.641 1.758
01 Burse 300
11 Asociaţii şi fundaţii 283
17 Despăgubiri civile 1.420
19 Indemnizaţia de merit 10.713
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural 220
30 Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării 295
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 11.915 45.192 73.765 77.041
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 32.915
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.337 225.164 345.066 357.085
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 116.337 225.164 345.066 357.085
01 Active fixe 120.018
01 Construcţii 37.274
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 39.098
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.473
30 Alte active fixe 38.173
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 11.976
01 Autorităţi executive şi legislative 5.159.445
01 Administraţia prezidenţială 22.915
02 Autorităţi legislative 336.1 63
03 Autorităţi executive 4.459.669
04 Alte organe ale autorităţilor publice 340.698
03 Contribuţia la bugetul UE 7.031.489
04 Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 1.649.980
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 1.741.669 1.680.336 1.285.748 1.311.219
01 CHELTUIELI CURENTE 1.741.470 1.676.310 1.281.722 1.310.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.638 144.216 147.821 151.221
01 Cheltuieli salariale în bani 109.749
01 Salarii de bază 107.588
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 1.718
06 Alte sporuri 51
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 332
13 Indemnizaţii de delegare 60
02 Cheltuieli salariale în natură 29
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 29
03 Contribuţii 30.510
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 23.000
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 550
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5.700
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 320
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 940
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.589 11.194 11.474 11.737
01 Bunuri şi servicii 7.511
01 Furnituri de birou 30
02 Materiale pentru curăţenie 50
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.561
04 Apa, canal şi salubritate 300
05 Carburanţi şi lubrifianţi 50
06 Piese de schimb 10
07 Transport 110
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 500
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 300
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.600
02 Reparaţii curente 100
03 Hrană 10
02 Hrană pentru animale 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5
30 Alte obiecte de inventar 5
06 Deplasări, detaşări, transferări 290
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 90
02 Deplasări în străinătate 200
09 Materiale de laborator 10
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20
12 Consultanţă şi expertiză 10
13 Pregătire profesională 10
14 Protecţia muncii 30
30 Alte cheltuieli 2.893
02 Protocol şi reprezentare 280
04 Chirii 80
07 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 3
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.530
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 26.667 27.412 28.096 28.742
01 Transferuri curente 26.667
01 Transferuri către instituţii publice 26.667
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.048.844 985.906 1.010.553 1.033.795
01 A. Transferuri interne 958.699
12 Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 20.000
13 Programe de dezvoltare 360.331
48 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare 578.368
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 90.145
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 90.145
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 498.090 491.518 67.313 67.845
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 456.210
01 Finanţarea naţională 61.867
02 Finanţarea externă nerambursabilă 302.417
03 Cheltuieli neeligibile 91.926
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.864
01 Finanţarea naţională 282
02 Finanţarea externă nerambursabilă 1.387
03 Cheltuieli neeligibile 195
15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 37
01 Finanţarea naţională 28
02 Finanţarea externă nerambursabilă 9
19 Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 1.811
01 Finanţarea naţională 271
02 Finanţarea externă nerambursabilă 1.540
20 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 9.875
01 Finanţarea naţională 1.991
02 Finanţarea externă nerambursabilă 5.973
03 Cheltuieli neeligibile 1.911
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN 284
35 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 2.668
37 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice 1.447
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 16.642 16.064 16.465 16.844
01 Burse 1.457
11 Asociaţii şi fundaţii 80
19 Indemnizaţia de merit 5.724
22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural 105
26 Sume acordate membrilor academiilor 8.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 4.026 4.026 1.035
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 199 4.026 4.026 1.035
01 Active fixe 199
01 Construcţii 170
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 24
30 Alte active fixe 5
01 Cercetare fundamentală (de bază) 150.138
02 Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale 1.566.571
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.239.036 2.183.228 2.608.498 4.220.040
01 CHELTUIELI CURENTE 4.215.612 2.096.357 2.526.089 4.173.239
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 845.850 1.089.971 1.553.934 128.759
01 Cheltuieli salariale în bani 718.355
30 Alte drepturi salariale în bani 718.355
03 Contribuţii 196.278
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 154.761
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 3.642
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 37.875
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 57.813 60.740 61.081 60.739
01 Bunuri şi servicii 10
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 7
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 3
12 Consultanţă şi expertiză 168
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 10.888
28 Ajutor public judiciar 41.000
30 Alte cheltuieli 6.535
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 5.935
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 600
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 1.208.369 107.000 107.000 107.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 161.269
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 40.000
02 Transferuri de capital 40.000
30 Fondul de risc pentru întreprinderii mici şi mijlocii 40.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 225.805 144.228 144.230 159.970
01 A. Transferuri interne 79.885
14 Fond Naţional de Preaderare 37.410
47 Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă 10.000
50 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat 32.475
02 B. Transferuri curente în străinatate (către organizaţii internaţionale) 69.603
03 Asistenţă pentru dezvoltare alocată în strainătăte 6.333
05 Contribuţia României la Fondul European pentru dezvoltare 63.270
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.837.775 694.418 659.844 3.716.771
03 Finanţarea partidelor politice 6.422
17 Despăgubiri civile 903.996
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.424 86.871 82.409 46.801
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8 20 20 20
01 Active fixe 19
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 8
30 Alte active fixe 11
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 18.416 81.851 77.389 41.781
01 Active financiare 38.438
01 Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 38.438
75 TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 5.000 5.000 5.000 5.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 161.269
03 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 7.000
04 Fondul Naţional de Preaderare 37.310
11 Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare 69.270
12 Fondul Naţional de Dezvoltare 5.000
14 Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casă 10.000
15 Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat 32.475
50 Alte servicii publice generale 1.962.542
5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 12.649.699 14.095.846 14.467.979 14.593.952
01 CHELTUIELI CURENTE 9.473.416 11.149.151 12.072.372 11.965.445
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 52.701 26.920 28.190 24.454
24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 54.701
01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 23.919
02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.000
03 Stabilirea riscului de ţară 4.000
04 Comisoane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 6.782
30 TITLUL III DOBANZI 9.323.204 10.891.964 11.822.453 11.720.758
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.725.600
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.725.600
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 3.346.859
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 3.346.859
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 1.038.109
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 100.531 230.267 221.729 220.233
02 Transferuri de capital 100.531
10 Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate 100.531
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 3.176.263 2.946.695 2.395.607 2.628.507
01 Rambursări de credite externe 623.065
06 Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 623.065
02 Rambursări de credite interne 294.000
02 Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 294.000
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.259.198
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 16.839.177 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 CHELTUIELI CURENTE 16.839.177 14.818.902 15.663.476 15.071.643
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 16.839.177 14.818.902 15.663.476 15.071.643
01 Transferuri curente 16.158.394
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj 551.151
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 12.519.181
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj 551.151
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 3.088.062
6001 APĂRARE 5.297.017 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.184.280 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.278.310 3.692.385 3.711.222 3.824.734
01 Cheltuieli salariale în bani 1.951.753
01 Salarii de bază 1.548.946
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 171.970
06 Alte sporuri 86
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 85
11 Fond aferent plăţii cu ora 7
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 6
13 Indemnizaţii de delegare 158.571
14 Indemnizaţii de detaşare 1.254
30 Alte drepturi salariale în bani 70.828
02 Cheltuieli salariale în natură 915.841
02 Norme de hrană 607.014
03 Uniforme şi echipament obligatoriu 123.102
05 Transportul la şi de la locul de muncă 21.896
30 Alte drepturi salariale în natură 163.829
03 Contribuţii 590.353
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 488.459
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.244
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 91.810
05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 2.971
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 5.869
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 608.343 499.495 553.115 607.273
01 Bunuri şi servicii 364.050
01 Furnituri de birou 3.302
02 Materiale pentru curăţenie 1.917
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 155.761
04 Apă, canal şi salubritate 24.827
05 Carburanti şi lubrifianţi 80.935
06 Piese de schimb 22.517
07 Transport 5.088
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 19.183
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 46.245
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 4.275
02 Reparaţii curente 7.170
03 Hrană 37.013
01 Hrană pentru oameni 35.890
02 Hrană pentru animale 1.123
04 Medicamente şi materiale sanitare 5.320
01 Medicamente 4.945
02 Materiale sanitare 220
04 Dezinfectanţi 155
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25.004
01 Uniforme şi echipament 21.413
03 Lenjerie şi accesorii de pat 330
30 Alte obiecte de inventar 3.261
06 Deplasări, detaşări, transferări 16.877
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 8.293
02 Deplasări în străinătate 8.584
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 1.176
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 634
12 Consultanţă şi expertiză 32
13 Pregătire profesională 517
14 Protecţia muncii 1.448
15 Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată 3.351
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 65
30 Alte cheltuieli 22.209
02 Protocol şi reprezentare 1.196
03 Prime de asigurare non-viaţă 1.453
04 Chirii 2.993
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 30
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 16.537
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105.830 90.561 94.655 98.525
01 Transferuri curente 80.086
03 Acţiuni de sănătate 80.086
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 191.413 119.923 124.921 129.919
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 116.000
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 116.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 131 166 166 166
02 Ajutoare sociale 166
01 Ajutoare sociale în numerar 59
02 Ajutoare sociale în natură 107
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
11 Asociaţii şi fundaţii 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.112.737 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.112.737 1.051.179 1.081.386 1.034.407
01 Active fixe 957.566
01 Construcţii 36.926
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.324
30 Alte active fixe 919.316
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 13.902
01 Administraţie centrală 242.946
02 Apărare naţională 4.608.925
03 Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român 223.399
25 Cercetare şi dezvoltare pentru apărare 25.579
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 9.949
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
14.073.232 13.423.710 13.633.430 13.969.311
01 CHELTUIELI CURENTE 13.698.542 13.175.710 13.376.402 13.716.038
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.400.794 10.983.131 11.119.089 11.424.063
01 Cheltuieli salariale în bani 5.855.333
01 Salarii de bază 4.721.793
03 Indemnizaţie de conducere 30.548
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 388.505
06 Alte sporuri 186.993
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent plătii cu ora 974
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 64
13 Indemnizaţii de delegare 14.178
14 Indemnizaţii de detaşare 1.192
15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 9.262
16 Alocaţii pentru locuinţe 30.994
30 Alte drepturi salariale în bani 470.780
02 Cheltuieli salariale în natură 1.721.981
02 Norme de hrană 1.302.039
03 Uniforme şi echipament obligatoriu 355.792
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 163
05 Transportul la şi de la locul de muncă 15.852
30 Alte drepturi salariale în natură 48.135
03 Contribuţii 1.917.898
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1.580.932
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 9.061
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 304.442
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 2.784
05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 980
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19.699
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.098.027 962.982 990.856 1.012.102
01 Bunuri şi servicii 465.528
01 Furnituri de birou 7.743
02 Materiale pentru curăţenie 1.744
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 165.996
04 Apă, canal şi salubritate 17.639
05 Carburanţi şi lubrifianţi 108.308
06 Piese de schimb 14.675
07 Transport 720
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 44.456
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 77.796
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 26.451
02 Reparaţii curente 27.100
03 Hrană 7.323
01 Hrană pentru oameni 4.792
02 Hrană pentru animale 2.531
04 Medicamente şi materiale sanitare 2.385
01 Medicamente 1.906
02 Materiale sanitare 208
03 Reactivi 195
04 Dezinfectanţi 76
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.269
01 Uniforme şi echipament 2.464
03 Lenjerie şi accesorii de pat 208
30 Alte obiecte de inventar 6.597
06 Deplasări, detaşări, transferări 27.954
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 14.210
02 Deplasări în străinătate 13.744
09 Materiale de laborator 2.321
10 Cercetare-dezvoltare 300
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 1.263
12 Consultanţă şi expertiză 11.456
13 Pregatire profesională 1.303
14 Protecţia muncii 1.155
15 Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată 3.472
24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 5
01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 4
02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 1
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 4.932
28 Ajutor public judiciar 98
30 Alte cheltuieli 128.435
01 Reclamă şi publicitate 279
02 Protocol şi reprezentare 1.454
03 Prime de asigurare non-viaţă 8.195
04 Chirii 63.956
07 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 346
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 54.205
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.059.911 1.024.095 1.053.483 1.078.211
01 Transferuri curente 1.007.924
01 Transferuri către instituţii publice 927.477
03 Acţiuni de sănătate 78.390
10 Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.833
52 Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare 224
02 Transferuri de capital 7.200
08 Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă 6.800
12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 400
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.803 13.652 12.947 22.055
01 A. Transferuri interne 5.158
18 Alte transferuri curente interne 5.158
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 8.371
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 8.371
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 184.917 154.990 163.559 140.827
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.315
01 Finanţarea naţională 1.850
02 Finanţarea externă nerambursabilă 8.663
03 Cheltuieli neeligibile 7.802
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 63.754
01 Finanţarea naţională 7.940
02 Finanţarea externă nerambursabilă 41.185
03 Cheltuieli neeligibile 14.629
07 Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) 1.450
01 Finanţarea naţională 223
02 Finanţarea externă nerambursabilă 1.227
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 21.399
01 Finanţarea naţională 3.300
02 Finanţarea externă nerambursabilă 14.099
03 Cheltuieli neeligibile 4.000
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi 1.400
01 Finanţarea naţională 700
02 Finanţarea externă nerambursabilă 500
03 Cheltuieli neeligibile 200
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.150
01 Finanţarea naţională 1.200
02 Finanţarea externă nerambursabilă 550
03 Cheltuieli neeligibile 400
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe 1.900
01 Finanţarea naţională 1.000
02 Finanţarea externă nerambursabilă 700
03 Cheltuieli neeligibile 200
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 23.785
01 Finanţarea naţională 9.880
02 Finanţarea externă nerambursabilă 4.050
03 Cheltuieli neeligibile 9.855
15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 11.612
01 Finanţarea naţională 4.109
02 Finanţarea externă nerambursabilă 3.202
03 Cheltuieli neeligibile 4.301
16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 3.207
01 Finanţarea naţională 689
02 Finanţarea externă nerambursabilă 2.335
03 Cheltuieli neeligibile 183
18 Mecanismul financiar norvegian 274
03 Cheltuieli neeligibile 274
19 Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţa Tehnică 7.000
01 Finanţarea naţională 1.000
02 Finanţarea externă nerambursabilă 6.000
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN 200
25 Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 6.765
01 Finanţarea naţională 1.795
02 Finanţarea externă nerambursabilă 4.925
03 Cheltuieli neeligibile 45
36 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice. 7.364
38 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice. 120
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16 61 61 62
02 Ajutoare sociale 16
01 Ajutoare sociale în numerar 15
02 Ajutoare sociale în natură 1
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4.132 11.799 11.407 13.718
01 Burse 100
11 Asociaţii şi fundaţii 1.764
17 Despăgubiri civile 3.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBUSABILĂ 72.801 25.000 25.000 25.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 46.736
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 260.625 248.000 257.028 253.273
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 260.625 248.000 257.028 253.273
01 Active fixe 111.087
01 Construcţii 40.477
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 43.902
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 451
30 Alte active fixe 26.257
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15.073
01 Administraţia centrală 1.351.003
03 Ordine publică 4.707.043
01 Poliţie 2.891.771
02 Jandarmerie 1.096.697
03 Paza şi supravegherea frontierei 718.575
04 Siguranţa naţională 1.712.680
05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 1.185.580
06 Autorităţi judecătoreşti 2.093.203
07 Penitenciare 920.877
25 Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională 1.040
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 825.111
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 4.403.265 4.377.628 4.918.395 5.027.067
01 CHELTUIELI CURENTE 4.280.349 4.268.304 4.798.265 4.905.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 591.062 580.682 589.966 602.742
01 Cheltuieli salariale în bani 392.691
01 Salarii de bază 332.162
03 Indemnizaţie de conducere 818
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 11.220
06 Alte sporuri 5.486
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5
11 Fond aferent plăţii cu ora 24.561
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 244
13 Indemnizaţii de delegare 1.107
14 Indemnizaţii de detaşare 375
15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 76
16 Alocaţii pentru locuinţe 589
30 Alte drepturi salariale în bani 1 6.048
02 Cheltuieli salariale în natură 45.954
02 Norme de hrană 32.951
03 Uniforme şi echipament obligatoriu 8.548
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 165
05 Transportul la şi de la locul de muncă 492
30 Alte drepturi salariale în natură 3.798
03 Contribuţii 111.348
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 86.569
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.518
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 20.054
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 381
05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 1
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 2.825
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 191.920 193.882 197.011 199.519
01 Bunuri şi servicii 84.855
01 Furnituri de birou 4.309
02 Materiale pentru curăţenie 2.110
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 45.326
04 Apa, canal şi salubritate 7.947
05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.435
06 Piese de schimb 1.228
07 Transport 266
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 5.330
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 5.771
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 10.133
02 Reparaţii curente 5.523
03 Hrană 35.300
01 Hrană pentru oameni 35.286
02 Hrană pentru animale 14
04 Medicamente şi materiale sanitare 926
01 Medicamente 636
02 Materiale sanitare 199
03 Reactivi 1
04 Dezinfectanţi 90
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 27.033
01 Uniforme şi echipament 14.484
03 Lenjerie şi accesorii de pat 592
30 Alte obiecte de inventar 11.957
06 Deplasări, detaşări, transferări 9.189
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 7.943
02 Deplasări în străinătate 1.246
09 Materiale de laborator 31