Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5294/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.11.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 16 octombrie 2013.

Nr. 5.294.

ANEXÃ

METODOLOGIE
de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014

;
se încarcă...