Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.09.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 930.

se încarcă...