Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 16.09.2002

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 25.05.2015!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,54 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 930.

se încarcă...