Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 16.09.2002

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 07.04.2014!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,46 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

*) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 251/2014, anexa nr. 7 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bragadiru" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1040/2013, anexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Otopeni" din Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 305/2012, Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 130/2012, anexa nr. 31 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pantelimon" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1131/2011, anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Oraşului Voluntari" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 947/2010, anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornetu" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 489/2010, Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1467/2009, anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornetu" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 980/2009, anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Chitila" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 725/2009, anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti-Vale" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 672/2009, anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 474/2009, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, cât şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 180/2008, anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile nr. 166-187.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1073/2008, anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Chitila" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 703/2008, anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Tunari" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 503/2008, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1490/2007, anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 769/2007, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1170/2006, anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 694/2006, anexa nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, se completează.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 29 august 2002.

Nr. 930.

se încarcă...