Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Ordinul nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

În vigoare de la 09.09.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor,

în conformitate cu pct. 2.1.6.3. "Scăderea din gestiune a stocurilor" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005*) "Norme privind organizarea, conducerea şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice înfiinţate în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor",

*) Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Instrucţiunile pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare noii reglementări propuse.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Florin Aurel Moţiu,
secretar de stat

Bucureşti, 6 iunie 2013.

Nr. 1.891/C.

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

se încarcă...