Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 167/2002 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

În vigoare de la 01.03.2002 până la 01.01.2010, fiind abrogat(ă) prin Hotărârea nr. 1613/2009 și înlocuit(ă) de Hotărârea nr. 1613/2009, Anexa din 23.12.2009.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă diferenţierea pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2002. Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 769/1998 pentru aprobarea procentelor diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat cu reşedinţa sau domiciliul în mediul rural ori în localităţi izolate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 9 noiembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 20 februarie 2002.

Nr. 167.

ANEXĂ*)

ZONELE GEOGRAFICE, LOCALITĂŢILE DIN MEDIUL RURAL SAU IZOLATE ŞI PROCENTELE DIFERENŢIATE ALE INDEMNIZAŢIILOR CARE SE ACORDĂ PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT
JUDEŢUL ALBA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Arţi Bubeşti Certege Almaşu de Mijloc Feţeni Bărăşti Arieşeni
Băleşti Cioneşti Cobleş Bîrleşti/Mogoş Acmariu Floreşti/Mihoieşti Avram Iancu
Biharia Cojocani Costeşti/ P. Vadului Cib Buninginea Ghioncani Brădeşti
Bîrsana Dealu Frumos Dealu Capsei Mogoş Lunca Ampoiţei Inceşti Dealu Bajului
Borleşti Dealu Geoagiului Dealu Lămăşoi Runc/Scărişoara Potionci Dealu Goleşti
Bucuru Dosu Toni Faţa Cristesei Stăuini Rogoz Dealu Muntelui
Casa de Piatră Fericet Făgetu de Sus Valea Bistrii Tîrsa Gîrde II
Coasta Vîscului Geogel Floreşti/ Scărişoara Vîrtop Ivăniş
Costeşti/Albac Giurgiuţ Goasele Mătişeşti/Horea
Deonceşti Pătruşeşti Goseni Ohaba
După Deal Peleş Inuri Poiana Vadului
Faţa Lăzeşti Petreasa Inuri Laz Poşaga de Sus
Gheţar Plai Lăzeşti Secăşel
Gîrda Seacă Pleşi Morcăneşti
Hudriceşti Popeşti de Sus Mugeşti
Huzăreşti Purcăreţi Muntari
Lumineşti Sfircea Necrileşti
Negreşti Tecşeşti Orăşti
Ocoale Tonea Păsteşti
Săgagea Trifeşti Ponor
Sfoartea Valen Jos Rîmeţ
Suceşti Vîrşii Mari Runc/Ocoliş
Tomuşeşti Sălăgeşti
Sohodol (Albac)
JUDEŢUL ALBA (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Gîrda de Sus Albac Almaşu Mare Ampoiţa Abrud Benic
Horea Bobăreşti/Vidra Beta Beldiu Baia de Arieş Bucerdea Vinoasă
Scărişoara Bogleşti Boz Berghin Balomir Cîstei
Ciuldeşti Bucium Şasa Blandiana Băcăinţi Cisteiu de Mureş
Glod Cărpiniş (Gîrbova) Brăzeşti Băgau Ciugud
Goieşti Cenade Bucium Sat Bălcaciu Ciumbrud
întregalde Cergău Mic Căpâlna de Jos Biia Cîlnic
Loman Ceru Băcăinţi Căpud Bistra Coşlariu
Mătişeşti/Ciuruleasa Cîugudu de Sus Cergău Mare Bucerdea Grînoasă Craiva
Nădăştia Ciuguzel Cetatea de Baltă Căpâlna Crăciunelu de Jos
Strungari Doştat Cetea Cârpiniş (R. Montană) Cricău
Tăuni Galda de Sus Cicău Cerbu Daia Română
Trîmpoiele Geomal Cioara Corna Decea
Valea Mică Ghirbom Ciugudu de Jos Cugir Draşov
Valea Morii Glogoveţ Ciuruleasa Cunţa Drîmbar
Vidra Henig Colţeşti Cut Galda de Jos
Vîrtăneşti Heria Deal Dumbrava/Unirea Galtiu
Izbita Dobra Feneş Gîmbaş
Leorinţ Dumbrava/Săsciori Galaţi Gîrbova de Jos
Lodroman Fărău Gîrbova de Sus Hăpria
Lunca Feisa Gura Cornei Ighiel
Lupu Gârde I Gura Minei Ighiu
Medveş Găbud Gura Roşiei Inoc
Mereteu Geoagiu de Sus Iclod Limba
Ocoliş Gîrbova Jidvei Măgina
Ormeniş Gura Arieşului Laz Mesentea
Poieni Hădărău Livezile Meteş
Ponorel Hopîrta Lopadea Nouă Micoşlaca
Poşaga de Jos Izvorul Ampoiului Lunca Mureş Mihalţ
Răchita Lopadea Veche Lunca Tîrnavei Mirăslău
Roşia de Secaş Lunca Arieşului Mihoieşti Oiejdea
Selişte/Abrud Lupşa Noşlac Pianu de Jos
Silivaş Măhăceni Obreja Poiana Ampoiului
Sînbenedic Mănăstire Pănade Presaca Ampoiului
Soharu Mărtinie Pătrîngeni Răhâu
Sohodol Mescreac Poiana Aiudului Războieni
Straja Muncel Roşia Montană Sibişeni
Sub Piatră Muşca Săliştea Sîncel
Suseni Pianu de Sus Sărăcsău Sîncrai
Şilea Pirita Săsciori Sîntimbru
Şpălnaca Rădeşti Sebeşel Sîntimbru Fabrică
Ştiuleţi Reciu Sînmiclăuş Spring
Tău/Rosia de Secaş Rimetea Şona Stremţ
Tău/Şugag Sartăs Tărtăria Şard
Turdaş Sălciua Tibru Şeuşa
Ungurei Sălciua de Jos Totoi Şibot
Valea Mănăstirii Săliştea Deal Valea Lungă Tăuţi
Valea Vinţului Sîntămărie Vinerea Teleac
Stâna de Mureş Vîrşi Ţelna
Şugag Vurpăr Unirea
Tătîrlaua Zlatna Vinţu de Jos
Vadu Moţilor
Valea Largă
Valea Lupşii
Vama Seacă
Văleni
Veseuş
Vîngard
JUDEŢUL ARAD
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Bârzeşti Agrişu Mic
Brusturi Bodeşti
Dulcele Botfei
Luncşoara de Jos Brazii
Luncşoara de Sus Bruznic
Pătârş Buceava
Buceava/Şoimuş
Budeşti
Ciunteşti
Clit
Corbeşti
Cristeşti
Crocna
Cuiaş
Cuveşdia
Debelagora
Groşi
Groşii Noi
Hunedoara Timişană
Iacobini
Labaşinţ
Lalaşinţ
Laz
Lazuri
Leştioara
Mădrigeşti
Măgulicea
Mermeşti
Musteşti
Nadăş
Nădălbeşti
Neagra
Obârşia
Pârneşti
Păiuşeni
Peregu Mare
Peregu Mic
Poiana
Poienari
Roşia
Roşia Nouă
Sârbi
Secaci
Secaş
Slatina
Slatina de Criş
Stoineşti
Susag
Susani
Târnăviţa
Tălmaci
Troaş
Ţoheşti
Urvişu de Beliu
Valea Mare/Gurahonţ
Varniţa
Vălani
Văsoaia
Vidra
Vozdoci
Zimbru
Zugău
JUDEŢUL ARAD (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Aciuţa Adea Almaş Aldeşti Aluniş
Agrişu Mare Belotinţ Apateu Bârzava Andrei Şaguna
Arăneag Căprioara Archiş Bătuţa Baraţca
Avram Iancu/ Vârfurile Chisindia Avram Iancu/ Cermei Beliu Bârsa
Baia Cuied Bacău de Mijloc Bodrogu Vechi Bocsig
Băneşti Hălăliş Bata Buhani Bodrogu Nou
Beneşti Hălmăgel Berechiu Căpruţa Buteni
Bochia Hăşmaş Berindia Cărand Călugăreni
Bulci Hodiş Bîrchiş Covăsânţ Cermei
Camna Honţişor Bonţeşti Dezna Cicir
Comăneşti Iermata Neagră Caporal Alexa Dohangia Conop
Coroi Iosaş Căpâlnaş Donceni Cuvin
Dieci Leasă Chelmac Iratoşu Fântânele
Drauţ Mailat Chereluş Moneasa Felnac
Dud Olari Chesinţ Monoroştia Frumuşeni
Dumbrava Petriş Chier Neudorf Galşa
Feniş Rădeşti Chişlaca Nicolae Bălcescu Ghioroc
Fiscut Rogoz de Beliu Cil Odvoş Horia
Groşeni Satu Mic Cintei Pilu Livada/Arad
Iercoşeni Sederhat Cladova Rănuşa Macea
Ioneşti Şiad Craiva Săvârşin Mândruloc
Lupeşti Ţipar Cruceni Seliştea Mânerău
Mărăuş Dorgoş Socodor Mâsca/Şiria
Minead Dorobanţi Şepreuş Măderat
Minişel Dumbrăviţa Şicula Miniş
Minişu de Sus Feldioara Şimand Scânteia Mocrea
Moţiori Firiteaz Târnova Munar
Nermiş Grăniceri Tisa Nouă Nădab
Pescari Gura Văii Toc Păuliş
Revetiş Gurahonţ Utviniş Pecica
Rostoci Gurba Variaşu Mare Prunişor
Selişte Hălmagiu Variaşu Mic Sâmbăteni
Sintea Mică Iermata Vărădia de Mureş Sâmpetru German
Şiştarovăţ Igneşti Vărşând Sânleani
Tălagiu Ilteu Voivodeni Sânmartin
Temeşeşti Joia Mare Zăbrani Sântana
Tisa Juliţa Zerind Satu Mare
Ţărmure Livada/Buteni Secusigiu
Zbeg Luguzău Seleuş
Zerindu Mic Lunca Teuzului Semlac
Mănăştur Şagu
Milova Şeitin
Mişca/Criş Şimand
Moroda Şiria
Ostrov Şofronea
Pleşcuţa Şofronea Canton
Răpsig Vinga
Sânpaul Vladimirescu
Satu Nou/Mişca Zădăreni
Sălăjeni Zimand Cuz
Sintea Mare Zimandu Nou
Stejar
Şiclău
Şilindia
Şomoşcheş
Tauţ
Tăgădău
Turnu
Ţela
Ususău
Valea
Mare/Săvârşin
Vânători
Vârfurile
Virişmort
Zăbalţ
Zărand
JUDEŢUL ARGEŞ
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Burdea
Ciocanu
Dumireşti
JUDEŢUL ARGEŞ (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Bratia- Ciomăgeşti Brăteşti-Albeşti Ag Bădeşti-Bârla Arefu Anghineşti Albeşti de Muscel
Ciomăgeşti Bratia-Berevoieşti Cârpeniş-Cepari Badislava-Tigveni Babaroaga Albotele-Priboieni
Cungrea Coceneşti-Mioarele Colţu-Ungneni Bărăşti-Cicâneşti Bădeşti-Pietroşani Aninoasa
Dogari Dâmbovicioara Dealu Pădurii Bărbălăteşti Bărbăteşti-Cocu Argeşelu
Drăgoieşti Goleasca-Recea Enculeşti Bârla Budeasa Mica Baceşti-Drăganu
Glâmbocelu-Deal Nucşoara Gămăceşti Bârzeşti-Hârtieşti Bughiţa Bădeni-Stoeneşti
Ianculeşti-Şuici Piatra-Stoeneşti Glavacioc Bascovele-Cotmeana Buneşti Bădiceni-Mălureni
Malu-Godeni Alunişu Huluba-Hărtieşti Berindeşti Burdeşti Băduleşti-Miceşti
Topliţa-Mălureni Valea Calului-Şuici Jugur Bocănita-Sălătruc Burluşi Băila-Leordeni
Tufanu-Mălureni Valea Măcelarului Lăunele-Cuca Borovineşti Ceaureşti Băjeşti-Bălileşti
Turburea-Corbeni Lenţea Buta-Negraşi Cepari Bălileşti
Luminile-Morăreşti Gândeşti Chilii Bârlogu-Negraşi
Măcăi-Cuca Cârceşti-Cuca Cocu Bârseştii de Jos
Maţau-Mioarele Cătunaşi Costeşti-Vâlsan Bătrâni-Mosoaia
Mâzgana-Hârtieşti Cerbureni-V. Iaşului Cotu Malului Beleţi
Oieşti Rudărie Chiriteşti-Uda Dinculeşti Berevoieşti
Pieleşti-Cotmeana Ciobani-Hârseşti Fâlfani Bilceşti
Râca-Popeşti Cioceşti-Bârla Filipeşti-Stâlpeni Bogaţi
Radu Negru Cocu Deal-Cocu Furduieşti-Răteşti Bohari-Mălureni
Richiţele de Jos Colţu-Uda Glodu-Călineşti Borleşti
Richiţele de Sus Cristieni Goleşti-Bălileşti Boteni
Satu Nou-Ungheni Crucişoara-Cocu Gruiu-Căteasca Boteşti
Slatina-Nucşoara Cuca-Cuca Gura Pravaţ Brădet
Tomşanca Deagurile-Recea Hârseşti Brăduleţ
Urluieşti-Cepari Dealul Bradului Humele Broşteni-Aninoasa
Valea Bădenilor Dealul Viilor Izbăşeşti-Stolnici Broşteni-Costeşti
Valea Corbului Dincani-Vedea Martalogi-Hârseşti Bucşeneşti-Tiţeşti
Valea Îndărăt Fata-Vedea Mavrodolu Budeasa Mare
Valea Iţutui Gălăţeanu Miroşi Budişteni
Vârloveni-Cotmeana Goia-Ungheni Mişei-Mozăceni Bughea de Sus
Govora-Uda Mozăceni Bujoi-Bogaţi
Groşani Păuleasca-Miceşti Buzoieşti
Groşi-Babana Piatra-Ciofrângeni Căldăraru
Ioaniceşti Priboaia-Bătileşti Călineşti
Izvoru-Vedea Râncăciov - Călineşti Călineşti Sat
Izvoru de Sus Săpunari-Morăreşti Caloteşti-Budeasa
Jgheaburi Schitu Scoiceşti Căpăţâneni
Leşite-Teiu Siliştea - Cătească Slobozia-Stoeneşti Capul Piscului
Limpedea-Mihăeşti Catanele-Căteasca
Malu-Bârla Stolnicu-Stolnici Căteasca
Malu Vânăt-Merişani Troislav-Miceşti Cerbu-Albota
Mâncioiu-Morăreşti Uliţa/Bălilesti Cerşani-Suseni
Mandra-Bârla Ungheni Cetăţeni
Mărgeşti-Hârtieşti Ungureni - Berevoieşti Chiteşti-Bogaţi
Mârghia de Sus Voroveni-Davideşi Cicăneşti
Metof Cieşti
Moşteni-Greci Ciofrângeni
Mozăceni-Vale Cireşu-Cătească
Mozacu-Negraşi Ciulniţa Leordeni
Negreşti Ciupa Mănciulescu
Nicoleşti-Cicăneşti Ciupa Nejlovei
Nigrişoara Cochineşti
Orodel/Recea Conţesti
Falanga-Popeşti Corbeni
Pârâieşti-Corbi Corbi
Podişoru-Bârla Corbşori-Corbi
Poienărei-Corbi Corbu-Coşeşti
Popeşti Cornăţel-Buzoieşti
Purcăreni-Popeşti Coşeşti
Sălătruc Coteneşti
Sălătrucu de Sus Coteşti-Godeni
Săliştea-Uda Cotmeana
Sătic-Rucăr Cotmeana-Stolnici
Slobozia-Popeşti Dârmăneşti
Slobozia-Slobozia Davideşti
Ştefan cel Mare Deduleşti
Surduleşti-Miroşi Dobreşti
Tutana-Băiculeşti Dobrogoştea
Uda de Jos Dobrotu
Uda de Sus Domneşti
Urecheşti-Cicăneşti Drăganu
Urtuieni-Bârla Drăghiceşti- Călineşti
Valea Faurului Drăghici
Valea Hotarului Dragoslavele
Valea lui Enache Dumbrăveşti
Valea lui Maldăr Fureşti-Dobreşti
Valea Mănăstirii Furnicoşi
Văleni-Sălătruc Găinuşa-Săpata
Vârşeşti-Vedea Gălăşeşti-Budeasa
Vaţa-Vedea Galeş-Brăduleţ
Vlăşcuta-Stolnici Găneşti-Pietroşani
Zboghiţesti Gârdineşti
Ziduri/Mozăceni Găujani-Uhgheni
Glâmboc-Bascov
Glâmbocata
Glâmbocel Vale
Gliganu de Jos
Gliganu de Sus
Godeni
Gorganu-Călineşti
Gruiu-Albeşti
Muscel
Hârtieşti
Hintesti-Moşoaia
Hulubeşti
Izvoru
Izvoru de Jos
Jupâneşti-Coşeşti
Lacuri-Ciofrângeni
Lăicăi-Cetăţeni
Lângeşti
Lăpuşani-Coşeşti
Lăzăreşti-Moşoaia
Leiceşti-Coşeşti
Leordeni
Livezeni-Stâlpeni
Lucieni-Hârtieşti
Lunca-Boteni
Lunca Corbului
Mălureni Sat
Măniceşti
Mareş-Atbota
Mârteşti
Merişani
Mica-Bascov
Miceşti
Mihăeşti
Mlăci-Albeşti de
Muscel
Momaia-Tigveni
Morăreşti
Muşăteşti
Muscel-Boteni
Mustăţeşti-V.
Iaşului Iasului
Nămăieşti
Negraşi
Negreni-Dârmăneşti
Odăieni
Oieşti-Corbeni
Olteanca
Opreşti
Păcioiu-Coşeşti
Pădureni-Suseni
Pădureţi
Pădoroiu
Paraschiveşti-
Priboieni
Pătuleni-Răteşti
Petreşti-Coşeşti
Pietroşani
Pirvu Roşu
Piscani
Podu Broşteni
Podu Dâmboviţei
Poiana Lacului
Poienari de Argeş
Poienari de Muscel
Poieniţa-Bălileşti
Pojorâta-Lereşti
Popeşti-Săpata
Priboieni
Priseaca-Coşeşti
Prislop-Vlădeşti
Prislopu Mare
Prodani-Vedea
Purcăreni-Miceşti
Rădeşti-Stâlpeni
Răteşti-Răteşti
Recea-Recea
Retevoieşti
Rociu
Rotunda-Corbeni
Rucăr
Rudărie-Schitu
Goleşti
Rudeni-Suici
Sâmăila-Priboieni
Samara
Săpata de Jos
Săpata de Sus
Scheau-Bascov
Schitu Matei
Şelari
Serbăneşti-Rociu
Silişteni-Lunca
Corbului
Slânic-Aninoasa
Smei-Costeşti
Stâlpeni
Stăneşti-Corbi
Stârci-Costeşti
Stoeneşti
Strâmbeni-Căldăraru
Strâmbeni-Suseni
Stroieşti-Muşăteşti
Şuici-Şuici
Suseni
Suseni-Bogaţi
Suslăneşti-Mioarele
Teiu
Teleşti
Ţigăneşti
Tigveni
Tigveni Rateşti
Tiţeşti
Tuţuleşti-Suseni
Udeni
Ungureni-Cepari
Ursoaia-Cotmeana
Văcărea-Mihăeşti
Vâlcele-Merişant
Valea Brazilor
Valea Cetăţuii
Valea
Mare-Priboieni
Valea Nandrii
Valea Pechii
Valea Popii
Valea
Popii-Mihăeşti
Valea Româneştilor
Valea Stânii
Văleni-Călineşti
Vâlsăneşti-
Muşăteşti
Vărzăroaia-
Pietroşani
Vedea
Vlădeşti
Vlădeştii de Sus
Vrăneşti
Vulpeşti-Buzoieşti
Vultureşti-
Hârtieşti
Zămeşti-Mălureni
Zorile
JUDEŢUL BACĂU
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Buruienis Frumoasa Ludaşi
Cosnea Ciumasi Borşani
Rachitis Prisaca Tămăşoaia
Dragomir 1 Calugăreni
Poiana Negustorului Drăgeşti-Damieneşti
Tardenii Mari Ghimeş
Cibota Palanca
Sipote Parincea
Colonesti Sănduleni
Calini Verşeşti
Spria Bărzuleşti
Slobozia-Filipeni Bereşti-Sascut
Valea Botului Conteşti
Tarhausi Panceşti-Sascut
Glavanesti Petreşti
Dragugesti Fundu Văii
Racatau-Razes Dienet
Recea Podu Turcului
Sohodor Lehancea
Baimac Bălănesti
Padureni-
Izv. Berheciuloi Valea Seacă
Lipova Balcani
Malosu Berzunţi
Satu Nou-Lipova Buda-Berzunţi
Valea Caselor Albele
Valea Hogei Camenca
Oncesti Filipeni
Dealu Perjului Frunteşti
Tarnita Mărăşti
Satu Nou-Oncesti Brad
Lunca-Palanca Făget
Rachitoasa Făgetul De Sus
Barcana Deleni
Buda-Rachitoasa Horgeşti
Burdusaci Bazga
Oprisesti Izvoru Berheciului
Magazia Antoheşti
Poieni-Rosiori Obârşia
Cucuieti-Solont Oţeleşti
Fulgeris Ciugheş
Chilia Benei Popoiu
Itcani Rădoaia
Bartasesti Gasteni
Vultureni Hălmăcioaia
Lichitiseni Roşiori
Medeleni Valea Mare-Roşiori
Tomozia Coman
Godinestii De Sus Stufu
Dragomir 2 Ciutureşti
Păltiniş Solont
Apa-Asău Sărata-Solont
Schitu Frumoasa Naneşti
Turluianu Văleni
Romaneşti Barna
Satu Nou-Colonesti Mileştii De Jos
Corbasca Poieni-Parincea
Marvila Pârjol
Scărişoara Basesti
Dealu Morii Câmpeni
Negulesti Haineala
Banca Bahnaseni
Cauia Tarita
Blaga Pustiana
Gaiceana Bamesti
Bolovanis Plopana
Tarhausi 2 Budesti
Muncelu Fundu Tutovei
Frumuselu Ruseni Răzeşi
Razesu Straminoasa
Huruiesti Căbesti
Ocheni Sârbi
Floresti Plopu-P.Turcului
Perchiu Boteşti
Pradais Gârla Anei
Motoseni Cucova
Cornatelu-Motoseni Rachitisu-Strugari
Fantanele-Motoseni
Tepoaia
Chicerea
Fundătura
Crăieşti
Barboasa
Fundu Racaciuni
Dumbrava-Răchitoasa
Moviliţa
Putini
Tochilea
Stanisesti
Benesti
Slobozia De Jos
Balotesti
Slobozia De Sus
Dadesti
Ghilavesti
Bacioiu
Vâlcele
Rogoaza
Arini
Popeşti
Hutu
Putredeni
Fundoaia
Capotesti
Sendresti
Chetreni
Poiana Motoseni
Rotaria
Cociu
Beiciuneasa
Gorghesti
Tătărăşti
Cornii De Sus
Drageşti-Tătărăşti
Giurgeni
Gherdana
Bodeasa
Vladnic
Slobozia Nouă
JUDEŢUL BACĂU (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Pădureni-B. Bistriţa Valea Lui Ion Goioasa
Climeşti Blidari Asau
Tescani Curita Blagesti
Brăteşti Cleja Buda-Blagesti
Cuchiniş Haghiac Buhoci
Pralea Garlenii De Sus Casin
Vrânceni Poiana-Livezi Valea Mare-Faraoani
Boistea Prajoaia Faraoani
Marcesti Scariga Filipeşti
Somusca Marginea Galbeni-Filipeşti
Coţofăneşti Peste Vale Harleşti
Balca Poiana Sarata Oniscani
Damieneşti Bahna Hemeiuşi
Valea Arinilor Parau Boghi Andrieşeşti
Staneşti Agas Fantanele-Hemeiuşi
Poiana Negri Cotumba Lilieci
Scurta Preluci Letea Veche
Draguşani Ardeoani Hoit
Teiuşi Leontinesti Radomireşti
Sascut Sat Ciobanus Ruşi Ciulea
Schineni-Sascut Lunca-Asau Siretu-Letea Veche
Glodisoarele Straja Luizi Calugara
Strugari Beresti-Bistrita Osebiţi
Petricica Dumbrava-B. Bistriţa Măgura
Cetăţuia Barsanesti Crihan
Iaz Caraclau Sohodol-Magura
Nadisa Bogdanesti Mărgineni
Pancesti Filipesti-Bogdanesti Baraţi
Soci Bijghir Luncani
Ungureni Coteni Trebes
Bibiresti Buhocel Valea Budului
Viforeni Caiuti Podiş
Zlătari Popeni N. Bălcescu
Sulta Dofteana Galbeni-N.Bălcescu
Iteşti Bogata Sarata-N.Bălcescu
Beresti Tazlau Seaca Valea Seaca-N.Bălcescu
Bosoteni Ştefan Vodă Negreni
Enachesti Carligi Gheorghe Doja
Brusturoasa Boanta Racova Şes
Valea Mică-Cleja Garieni Sauceşti
Heltiu Lespezi Bogdan Vodă
Larga Gura Văii Schineni-Sauceşti
Cucuieti-Dofteana Helegiu Serbeşti
Dumbrava-Gura Văii Bratila Siretu-Sauceşti
Paltinata Livezi Ştefan Cel Mare
Temelia Balaneasa Târgu Trotusi
Motocesti Orasa Poduri
Capata Magiresti Cornet
Prăjeşti-Măgireşti M. Casin Bucseşti
Şesuri Lupeşti Prohozeşti
Scutaru Pârvulesti Traian
Negri Padureni-Margineni Bogdaneşti-Tratan
Orbeni Poiana-Margineni Prajeşti-Traian
Parava Buchila Zapodia
Tisa Silvestri Larguta Hertioana De Jos
Odobeşti Oituz Urecheşti
Chiticeni Ferastrau-Oituz Comatei
Ciucani Harja Satu Nou-Urecheşti
Iiliesti Racaciuni Zemeş
Racova Gura Vaii-Racova
Scorteni Bogdana
Floresti-Scorteni Buciumi
Grigoreni Gutinas
Secuieni Negoiesti
Fundeni Racauti
Viisoara-St. Cel Mare Radeana
Sascut Tamasi
Chetris
Furnicari
Geoseni
Tuta
Viisoara-Tg. Trotusi
Pargaresti
Nicoresti
Satu Nou-Pargaresti
Cernu
Valea Sosii
Lunca Dochiei
Slobozia-Urechesti
Bolatau
JUDEŢUL BIHOR
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Pâiş Ponoară Ponoară Brusturi Finiş Coaste Damiş Dumbrâviţa Codru
Surd Ponoară Codru Tomnatic Vad
Hodişel Zecehotare
Maguran
Mărceşti
Poiana Damiş
Pojorîta
Serani I
Serani II
Zecehotare Cărmăzan
Zecehotare Deal
JUDEŢUL BIHOR (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Cîmp Moţi Cetea Ateiaş Beiuşele Almaşu Mare-Balc Abram
Codrişoru Şinteu Chraptin Bâlnaca Groşi Bîlc Almaşu Mic-Balc Abrămuţ
Damiş Cîmp Căbeşti Delureni Bucuroaia Almaşu Mic-Sîrbi Adoni
Huta Voivozi Codrişoru Auşeu Ferice Bulz Ant Albeşti
Lazuri Roşia Giuleşti Pietroasa Lorău Bulz Pustă Balc Albiş
Poniţa Lacu Sărat Ursad Burzuc Barmod Alparea
Ruget Pădurea Neagră Valea Crişului Burzuc/Tog Batăr Apateu
Socet Pocluşa Beiuş Vălani de Pomezeu Călăţea Batăr Sat Arpăşel
Termezeu Sacalasău Deal Cîmpani Pomezeu Băiţa Plai Aştileu
Tomnatic Bulz Sacalasău Nou Goleşti Bălaia Auşeu
Ţarina Secătură Coposeni Bălnaca Avram Iancu
Valea Borod I Sitani Corbeşti Berechiu Barcuri
Valea Borod II Şinteu Coşdeni Deal Bicaciu Băile 1 Mai
Valea Tîrnei I Teiş Cotiglet Birtin Băile Felix
Valea Tîrnei II Valea Mieraie Cresuia Bistra Băiţa
Criştior de Sus Boianu Mare Bâleni
Cutiş Boiu Belegeni
Delureni Borod Belfir
Delureni II Borozel Betfia
Dernişoara Borumlaca Bicăcel
Dijir Borz Biharia
Fiziş Brataca Biharia IAS
Fîşca Brădet Bogeiu
Gălăşeni Briheni Borş
Goila Căbeşti Budoi Borşa
Gugu Budureasa Botean
Huta Bunteşti Brăteşti
Iteu Mare Burda Brusturi
Iteu Nou Căbeşti Brusturi Fabrica
Izbuc Călacea Bucium
Lăzuţi Călătani Buduslău
Loranta Căpîlna Butan
Măgura Cărănzel Cacuciu Nou
Mîşca Cărăsău Cacuciu Vechi
Moţeşti Cărpinet Cădea
Munteni Ceişoara Cădea Spital
Peştera Cherechiu Calea Mare
Poiana Aştileu Cheşa Cauaceu
Poiana Remeţi Cheşereu Cărăndeni
Poiana Vaşcău Chioag Căuaşd
Poieni de Jos Chirănaş Cefa
Poieni de Sus Chişcău Ceica
Pusta Ciocaia Cenaloş
Răcaş Cociuba Mare Cetariu
Remeţi Cociuba Mică Cheresig
Rîturi Cohani Cheriu
Roşia Corboaia Cheţ
Rugea Cornişeşti Chijic
Satul Munteni Corniţel Chiraleu
Săliste de Vaşcău Coşdeni Chiribiş
Sâud Crînceşti Chistag
Sohodol Cubulcut Chişirid
Şuşturogiu Cuieşd Chişlaz
Talpoş Curăţele Cihei
Topa de Sus Cuzap Ciuhoi
Tria Derna Ciuleşti
Valea Caselor Dobreşti Ciumeghiu
Valea Lupului Drăgoteni Ciutelec
Valea Mare Criş Dumbrăvani Cîmpani
Făncica Cîmpani Jos
Foglaş Copăcel
Fonău Copăceni
Forău Cordău
Forosig Crestur
Gepiş Criştior de Jos
Ghida Cucuceni
Ghiorac Curtuişeni
Ginta Cusuiuş
Goila Tăşad Delani
Grui Dicăneşti
Gurani Diosig
Gurbeşti Dobricioneşti
Gurbeşti-Căbeşti Dolea
Hidiş Drăgăneşti
Hidişel-Dobreşti Drăgeşti
Hinchiriş Dumbrava
Hînceşti Dumbrăviţa
Hîrseşti Duşeşti
Hodiş Fegernic
Hodoş Fegernicu Nou
Hotar Felcheriu
Ianca Mică Feneriş
Ianoşda Finiş
Inceşti Fînaţe
Ioaniş Fughiu
Izvoarele Galoşpetreu
Josani Gepiu
Leheceni Gheghie
Leteşti Ghenetea
Lunca Sprie Ghighişeni
Luncşoara Girişu Negru
Lupoaia Girişul de Criş
Lupoaia Dumbravă Grădinari
Marţihaz Groşi
Meziad Gruilung
Mierag Gurbediu
Mihai Bravu Gurbeşti Spinuş
Olcea Haieu
Otvişele Hidişel de Jos
Oşand Hidişel de Sus
Parhida Holod
Pădurea Neagră colo Homorog
Păgaia Hotărel
Păuşa Husasău de Criş
Petid Husasău de Tinca
Pietroasa Ianca
Pociovelişte Inand
Poiana Tăşad Ineu
Pomezeu Josant-Măgeşti
Ponoarele Lazuri de Beiuş
Prisaca Lăzăreni
Rohani Leş
Roit Livada Bihor
Saca Livada de Beiuş
Sacalasău Lugaşu de Jos
Săldăbagiu Balc Lugaşu de Sus
Săldăbagiu Mic Lunca
Sălişte Beiuş Margine
Sărand Mădăraş
Seghiştel Măgeşti
Sititelec Mierlău
Sinicolau Beiuş Miersig
Sînicolau Munte Miheleu
Sînicolau Român Mişca
Spinuş de Pomezeu Mizieş
Stînceşti Nădar-Spinuş
Suiug Nimăieşti
Supiatră Nimâieşti de Jos
Suplac de Tinca Niuved
Suplacu de Barcău Nojorid
Surduc Ogeşti
Şauaieu Olosig
Şerghiş Ortiteag
Şişterea Oşorhei
Şoimi Otomani
Şoimuş Paleu
Şumugiu Palota
Şuncuiuş Palola Fabrica
Şuncuiuş Finiş Păntăşeşti
Tămaşda Păuleşti
Târcăiţa Peştiş
Tăut Petreasa
Teleac Petreu
Tîrguşor Petrileni
Topa de Jos Picleu
Ucuriş Pietrani
Urviş Pocluşa de Barcău
Vad Deal Pocola
Vadu Crişului Poiana Tăuteu
Vaida Poietari
Valea Cerului Popeşti
Valea de Jos Poşoloaca
Valea de Sus Răbăgani
Valea Mare de Codru Refractara-Aştileu
Varviz Remetea
Vălani Beiuş Rieni
Vărăsău Rîpa
Vărzari Rogoz
Văşad Rontău
Vîlcele Roşiori
Vîrciorog Rotâreşti
Voivozi Popeşti Santău Mare
Voivozi Simian Santău Mic
Sarcău
Satu Barbă
Satu Nou
Săbolciu
Săcădat
Săcuieni
Sălacea
Sălard
Săidăbagiu Munte
Sălişte Pomezeu
Sălişte Spinuş
Sărsig
Săucani
Seghişte
Sfârnaş
Sîmbăta
Sîniob
Sînlazăr
Sînmartin
Sînmartin de Beiuş
Sîntandrei
Sîntelec
Sîntimreu
Sîntion
Sîrbeşti
Sîrbi
Spinuş
Stracoş
Sudrigiu
Şebiş
Şilindru
Şimian
Şimian Barantău
Şimian Nou
Şuştiu
Talpe
Tarcea
Tămăşeu
Tărcaia
Tărian
Tăşad
Tăutelec
Tăuteu
Telechiu
Tileagd
Tileagd Fabrica
Tilecuş
Tinăud
Tinca
Toboliu
Topa de Criş
Topeşti
Totoreni
Tulca
Tulca IAS
Tulea Sat
Ţeţchea
Ţigăneşti Beiuş
Ţigăneşti Cătun
Ţigăneşti de Criş
Uileacu de Criş
Uileacu de Munte
Uileacu de Beiuş
Urvind
Vărăşeni
Vărzari de Jos
Vărzari de Sus
Viişoara
Vintere
Zavoiu
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Aluniş Arşiţa Agrieş
Ciosa 1 Buza Cătun Agrieşel
Ciosa 2 Ciceu Corabia Bichigiu
Costeasa Colibiţa Borieasa
Dealul Vinului Delureni Breaza
Gater Dobricel Breaza Laz
Oarzina Dumbrăveni Budeşti Fânaţe
Parva Lunci II Fânaţe Urmeniş Ciceu Poieni
Parva-Dâmburi Hălmăsău Dealul Ştefăniţei
Parva-Izvor I Ivăneasa Gersa
Parva-Izvor II Jimbor Iedera
Parva-Lunci Jimbor Fânaţe Lunca Ilvei
Perişor Lunca Şieuţ Lunca Leşului
Poiana Cătun Molişet Lunca Sătească
Valea Babii Orosfaia Manic
Valea Largă Păltineasa Piatra Fântânele
Valea Măgurii Sânnicoară Poienile Zăgrii
Valea Vinului Secături Purcărete
Vorişti Şendroaia Racateş Izvor
Strâmbulici Runcu Salvei
Runcu Salvei Aluniş
Ruştior
Sita
Şopteriu
Stupini
Suplai
Telcişor
Tureac II
Valea lui Stan
Valea Mare
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Hăşmaşu Ciceului Agrişu de Jos Albeştii Bistr. Anieş Chiraleş Arcalia
Milaş Agrişu de Sus Ciceu Giurgeşti Beudiu Corvineşti Baţa
Parva Apatiu Cireşoaia Bidiu Dorolea Bistriţa-Bârgăului
Parva Case Archiud Enciu Blajenii de Sus Floreşti Blăjenii de Jos
Sebiş Ardan Ocniţa Bozieş Lechinţa Budacu de Jos
Ţăgşor Bretea Pintic Braniştea Maieru Buduş
Târlişua Budeşti Şesuri Spermez Budacu de Sus-Cetate Matei Cepari
Tureac I Cheţiu Şoimuş Căianu Mare Mititei Cetate
Chiochiş Tunel Măg. Ilv Caianu Mic Mocod Chintelnic
Cuşma Valea Bicii Tur Caila Mogoşeni Chiuza
Dumbraviţa S Visuia Coasta Şieu Odorhei Monor Ciceu Mihăieşti
Fântâniţa Viţa Cristur Şieu Nimigea de Jos Cociu
Feleac Nuş. Dobric Nimigea de Sdus Crainimăt
Fiad I Dumbrava Livezile Nuşeni Cristeştii Ciceului
Fiad II Vale Fântanei Matei Poderei Feldru Dealul Cucului
Ilva Mare Gledin Teaca Dipşa
Ilva Mica Ilva Mica după Someş Tiha Bârgăului Domneşti
Leleşti Ilva Mică Faţa Dealului Vermeş Dumitra
Leşu Sat Ilva Mica Plai Viile Tecii Dumitriţa
Lunca Borles Măgura Ilvei Feldru
Malin Miceştii de Câmpie Galaţii Bistriţei
Mireş Mintiu George Coşbuc
Negrileşti Moruţ Herina
Nireş Silivaşu C Mureşenii Bârg Ilişua
Rebra Poderei Rebriş Ilva Mică
Recele Poiana Ilvei Jelna
Romuli Poieni Reteag Josenii Bârgăului
Şanţ Posmuş Livezile
Silivaşu de C Rodna Măluţ
Strâmba Ilva Mica Sângeorzu Nou Mărişelu
Strâmba Josenii B Sâniacob Mijlocenii Bârgăului
Strugureni Sânmihaiul de Câmpie Monariu
Ţagu Spermezeu Nepos
Tăure Tarpiu Orheiul Bistriţei
Urmeniş Telciu Petriş
Valea Anieşului Ţigău Piatra
Valea Leşului Tonciu Podirei-Şieu M
Valea Poieni Liv Tureac Podu Rebrii
Valea Poienii Rodna Zoreni Preventoriu Ilişua
Valea Vinului Rodna Prundu Bârgăului
Zagra Rebrişoara
Reteag
Rusu Bârgăului
Rusu de Sus Nuşeni
Salva
Sântioana
Săraţel
Săsarm
Satu Nou
Şieu
Şieu Măgheruş
Şieu Odorhei
Şieu Sfantu
Şieuţ
Simioneşti
Şintereag
Susenii Bârgăului
Uriu
JUDEŢUL BOTOŞANI
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Coştiugeni Baranca Cristineşti Avram Iancu
Cotu Miculinţi Berza Baranca Hudeşti
Crasnaleuca Caraiman Brăteni
Ichimeni Murguţa Călăraşi
Unguroaia Pogorăşti Cişmăneşti
Conceşti
Davidoaia
Doina
George Coşbuc
Ghireni
Hulubeşti
Izvoare
Libertatea
Livada
Lupăria
Mihai Eminescu
Gorbăneşti
Mihălăşeni
Midetin
Movileni
Năstase
Negreşti
Păun
Pleşani
Poiana-Brăeşti
Poiana Cristineşti
Popeni/G. Enescu
Puţureni
Racovăţ
Sărata Mihălăşeni
Slobozia Silişcani
Soroceni
Stoiniceni
T. Vladimirescu Albeşti
Vîlcele
JUDEŢUL BOTOŞANI (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Burleşti Arborea Balinţi Adăşeni Agafton
Corjăuţi Bărsăneşti Balta Arsă Alba Albeşti
Oroftiana Băbiceni Bădărăi Băluşeni Aurel Vlaicu
Plevna Bivolari Bobuleşti Băluşenii Noi Avrămeni
Borolea Bogdăneşti Bătrâneşti Baisa
Broşteni Carasa Borzeşti Bajura
Burla Călineşti Mihăileni Boşcoteni Bădiuţi
Cuza Vodă Chiţoveni Buhăceni Băiceni
Dacia Cîmpeni Buzeni Belcea
Dealu Crucii Codreni Călugăreni Blîndeşti
Dîngeni Dămideni Călugărenii Noi Bodeasa
Dobîrceni Dimăcheni Cerbu Bohoghina
Dragalina Hlipiceni Dumeşti Santa Mare Corlăteni Bozieni
Fundu Herţii Griviţa Coşula Brăeşti
Galbeni Havârna Coşuleni Brehuieşti
Gîrbeni Ibăneasa Cuzlău Broscăuţi
Hilişeu-Crişan Ibăneşti Dimitrie Cantemir Bucecea
Horia Iorga Draxini Buda
Hulub Liveni Manoleasa Dumbrăviţa Buimăceni
Iacobeni Loturi Durneşti Călineşti Bucecea
Ilişeni Mateeni Durneşti Ungureni Cătămăreşti
Mitoc Mitoc Mileanca Floreşti Cătămăreşti-Deal
Moara Jorii Negreni Gîrbeşti Cerchejeni
Popeni/Brăieşti Niculcea Gorbăneşti Cerneşti
Rînghileşti Pîrîu Negru Hăneşti Cerviceşti
Sărata Drăguşeni Podeni Hilişeu-Cloşca Cheliş
Sarata-Basarab Poiana Flămînzi Icuşeni Chişcăreni
Seliştea Mileanca Prăjeni Ionăşeni Truşeşti Cişmea
Slobozia Hăneşti Prisacani Ionăşeni Vf. Câmpului Cîndeşti
Stînca G. Enescu Recia Verbia Iureşti Copălău
Strahotin Rediu Răuseni Joldeşti Cordăreni
Stroieşti Rînghileşti-Deal Lişna Corni
Viişoara Rogojeşti Mihai Viteazu Costeşti
Viişoara Mică Româneşti Miorcani Costineşti
Santa Mare Miron Costin Cotîrgaci
Sarata Româneşti Mîndreşti Ungureni Cotu
Scutari Mlenăuţi Coţuşca
Suharău Oneaga Cristeşti
Şoldâneşti Panaitoaia Cristineşti
Tătărăşeni Pădureni Copălău Cucorăni
Vicoleni Plopenii Mici Cucuteni
Viţcani Rădeni Curteşti
Vlădeni Corlăteni Răuseni Dealu Mare
Vomiceni Rediu Rădăuţi-Prut Dersca
Zahoreni Sadoveni Dolina
Zlătunoaia Schit-Orăşeni Dorobanţi
Sîrbi Dracşani
Slobozia Păltiniş Dragalina Cristineşti
Socrujeni Drăguşeni
Stînca Ştefăneşti Drislea
Storeşti Dumeni
Străteni Eşanca
Şendreni Flămînzi
Ştefăneşti-Sat Flondora
Şupitca Frumuşica
T. Vladimirescu Gorovei
Avrămeni
Timuş Guranda
Tudora Hilişeu-Horia
Victoria Hlipiceni Hlipiceni
Viforeni Horlăceni
Vlădeni-Deal Frumuşica Horodiştea
Vorona-Teodoru Hrişcani
Zoiţani Hudeşti
Hudum
Huţani
Iezer
Ipoteşti
Jijia
Leorda
Lişmăniţa
Liveni G. Enescu
Loturi Enescu
Lozna
Lunca
Lunca
Lunca Vf. Câmpului
Manoleasa
Manoleasa-Prut
Manoleşti
Mănăstirea Doamnei
Mănăstireni
Măşcăteni
Mesteacăn
Mihail Kogălniceanu
Mihăileni
Mitoc Leorda
Mîndreşti Vlădeni
Nichiteni
Nicolae Bălcescu Coţuşca
Nicolae Bâlcescu Flămînzi
Nicşeni
Orăşeni-Deal
Orăşeni-Vale
Pădureni Şendriceni
Păltiniş Petricani
Plopenii Mari
Podriga
Poiana Vorona
Pomîrla
Răchiţi
Rădăuţi-Prut
Ripiceni
Roma Roşiori
Sarafineşti
Sat Nou
Sauceniţa
Silişcani
Siliştea Stăuceni
Slobozia Broscăuţi
Smîrdan
Stăuceni
Stînceşti
Suliţa
Şendriceni
Ştefăneşti
Ştiubieni
Talpa
Teioasa
Tocileni
Todireni
Truşeşti
Ungureni
Unţeni
Valea Grajdului
Vâculeşti
Viictoria Stăceni
Vînători
Vîrfu Cîmpului
Vlădeni Vlădeni
Vlăsineşti
Vorona
Vorona Mare
Vultureni
Zăiceşti
JUDEŢUL BRAŞOV
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Băieşi Beia
Criţ Calbor
Grânari Cobor
Intre Văi Drăuşeni
Măgura Holbav Deal
Mesendorf Lovnic
Paltin Mateiaş
Peştera Toarcla
Roadeş Văleni
Selistat
Viscri
JUDEŢUL BRAŞOV (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Arini Acriş Apaţa Bran
Bărcuţ Bogata Augustin Budila
Buneşti Breaza Berivoi Cristian
Colonia 1 Mai Bucium Cărpiniş Ghimbav
Dăişoara Buzoiel I Caţa Hărman
Dopca Buzoiel II Cheia Poarta Bran
Felmer Comana De Jos Cincşor Sânpetru
Jibert Comana De Sus Cincu Beclean
Racoş Copacel Crizbav Bod Colonie
Sinca Crihalma Drăguş Bod Sat
Şirnea Cuciulata Gura Văii Dridif
Şoarş Cutuş Hârseni Dumbrăviţa
Ticusu Vechi Dacia Hoghiz Feldioara
Dejani Homorod Hălchiu
Feldioara-Vict Hurez Ileni
Fântâna Iaşi Lunca Câlnicului
Fundata Lisa Mândra
Grid Ludişor Măieruş
Hălmeag Moeciu De Sus Moeciu De Jos
Holbav Ohaba Olteţ
Jimbor Ormeniş Persani
Lupşa Poiana Florilor Podu Olt
Mărgineni Purcăreni Predeluţ
Mercheaşa Recea Prejmer
Părău Reconstrucţia Râuşor
Poiana Mărului Rucăr Rotbav-Feld
Pojorta Sâmbăta De Sus Sâmbăta De Jos
Rodbav Săsciori Sohodol
Sebeş Satu Nou Şona
Şercăiţa Săvăstreni Stupini Prejmer
Sinca Nouă Şinca Veche Şercaia
Ticuşul Nou Târlungeni Şimon
Ucea De Sus Teliu Vale Teliu
Ungra Ucea De Jos Viştea De Jos
Veneţia De Jos Vad Vlădeni
Veneţia De Sus Vama Buzăului Voila
Vama De Sus Vâlcea Vulcan
Viştea De Sus
Voivodeni
Zizin
JUDEŢUL BRĂILA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Agaua
Bandoiu
Frecatei
Magureni
Marasu
Plopi
Salcia
Tacau
Titcov
JUDEŢUL BRĂILA (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Berleşti Caineni Bai Batogu Comaneasca Albina
Chioibasesti Caldarusa Baraganu Constantinesti Baldovineşti
Corbeni Esna Bertestii De Jos Filipeşti Cazasu
Corbu Vechi Grădiştea Bertestii De Sus Gavani Chiscani
Lacu Rezi Gura Calmăţui Bordei Verde Gemenele Lacu Sărat
M. Kogălniceanu Ibrianu Chichinetu Gropeni Scorţaru Vechi
M.Kogălniceanu/Rimnicelu Jugureanu Ciocile Gulianca Tichileşti
Odaieni Maraloiu Cireşu Gurguieţi Traianu
Tarlele Filiu Maru Roşu Coltea Jirlau Tudor Vladimirescu
Mihai Bravu Corbu Nou Vădeni
Plasoiu Cotu Lung Lanurile Valea Cânepii
Stanca Custura M. Kogalniceanu/Sute Vărsătura
Ulmu Cuza Vodă/Salcia Tudor Mircea Vodă
Vivtoria Cuza Vodă/Tancuta Movila Miresii
Deduleşti Muchea
Drogu Olăneasca
Dudescu Oprişăneşti
Dudeşti Perisoru
Făurei Sat Pietroiu
Florica Rimnicelu
Gabrielescu Romanu
Galbenu Scortaru Nou
Horia Sihleanu
Latinu/Maxineni Siliştea
Liscoteanca Silistraru
Maxineni Surdila Gaiseanca
Oancea Surdila Greci
Pitulaţi Sutesti
Plopu Ţepes Vodă
Pribeagu Tufesti
Racoviţă Unirea
Roşiori Viziru
Salcia Tudor
Satuc
Scărlăteşti
Spiru Haret
Stancuta
Tataru
Urleasca
Visani
Vultureni
Zamfiresti
Zăvoaia
JUDEŢUL BUZĂU
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Aluniş Golu Grabicina Balta Tocila Beciu Arcanu Brăgăreasa
Buştea Lacurile Costomiru Câmpulungeanca Băceni Finţeşti
Cătiaşu Plopeasa de Sus Grabicina de Jos Cărătnău de Jos Brătileşti Gura Bădicului
Cătun Şuchea Mănăstire Chiliile Buda Crăciuneşti Lopătareasa
Cireşu Terca Muscel/Vipereşti Plescioara Budrea Pardosi
Deleni Poieniţele Poiana Valcului Coca Antimireşti Pleşeşti
Faţa Malului Recea Colţu Pietrii 2 Serg. I. Ştefan
Fişici Şindrila Floreşti Trestioara
Fundata Valea Largă Lucieni Tulburea
Găvanele Pietraru Varlaam
Goicelu Tega
Goideşti Valea Stânei
Jgheab Vineţişu
Modreni Zahareşti
Negoşina
Nucu
Păcuri
Pinu
Piaiu Nucului
Plaiul Jgheabului
Plavăţu
Pleşi
Ploştina
Rudari
Ruginoasa
Satu Vechi
Sările
Scăieni
Spidete
Valea Cotoarei
Vârf
JUDEŢUL BUZĂU (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Bisoca Bâsca Chiojdului Amaru Amara Al. Odobescu Albeşti
Brăeşti Begu Casota Bălteni Bâlhacu Aldeni
Căneşti Beşlii Chiojdu Blăjani Balta Albă Aliceni
Dănuleşti Cotorca Glodeanu Sărat Bozioru Baniţa Băbeni
Fântânele Curmătura Glodeanu Siliştea Brădeanu Bâscenii de Jos Băjani
Lunca Ganţei Dulbanu Gura Văii Calvini Bâscenii de Sus Bentu
Luncile Furtuneşti Lunca/C.A.Rosetti Caragele Bădeni Berca
Malu Roşu Gura Teghii Pălici Cătina Bădila Boboc Gară
Mărgăriteşti Ileana Pitulicea Colţi Băile Boldu
Odăile Ionaşti Ruşeţu Colţii de Jos Bălaia Borduşani
Olari Lacul Sinaia Valea Cătinei Corbu Bălâceanu Breaza
Valea Fântânei Lera Văcăreasca Cotu Ciorii Bălăneşti Budişteni
Valea Salciei Lopătari Vintileanca Florica Bărăşti Gândeşti
Valea Verzei Lunca/Amaru Găgeni Bărbunceşti Căldărăşti
Mânzăleşti Izvoarele Beceni Călţuna
Moşeşti Largu Beilic Căpăţâneşti
Năeni Luciu Boboc Cernăteşti
Niculeşti Mărgineanu Buda Cilibia
Păltiniş Mitropolia C.A. Rosetti Cilibia Gară
Robeasca Murgeşti Căldăruşanca Ciocârlia
Săruleşti Muscel/Pătârlagele Cărpiniştea Cioranca
Scutelnici Pâclele Ciolanu Clondiru
Trestia Padina Mărgăriţi Haleş
Tronari Pănătău Cislău Cochirleanca
Ursoaia Petrişoru Ciuta Coconari
Zeletin Podu Muncii Coţatcu Colibaşi
Policiori Cozieni Colţul Pietrii 1
Pruneni Crâng Costeşti
Racoviţeni Dimiana Costieni
Ruşavăţ Dogari Cuculeasa
Sârbeşti Fundeni Dâmbroca
Scărişoara Găvăneşti Dăscăleşti
Scheiu Ghergheasa Dealul Viei
Scorţoasa Grăjdana Deduleşti
Sibiciu de Sus Gura Bâscei Focşinei
Slobozia Heliade Rădulescu Fotin
Smârdan Istriţa de Jos Fulga
Soreşti Izvorul Dulce/Beceni Gălbinaşi
Strezeni Joseni Gherăseni
Târlele Livada Gomoeşti
Toropoleşti Manasia Grebănu
Vâlcele Mânzu Greceanca
Vintilă Vodă Măcrina Gura Câlnău
Mărunţişu Momeşti
Mihăileşti Izvoranu
Movila Banului Izvoru Dulce/Merei
Movila Oii Lanurile
Muceşti Dănuleşti Leicuteşti
Pădureni Limpeziş
Pietroiu Lipia
Pleşcoi Lunca Frumoasă
Poienile Lunca Jariştei
Răteşti Maxenu
Roşioru Măgura
Săgeata Mălăieşti
Sălcioara Mărăcineni
Sibiciul de Jos Măteşti
Ungureni Merei
Vadu Soreşti Mierea
Valea Lupului Moisica
Valea Nucului Monteoru
Valea Părului Musceluşa
Valea Viei Nenciuleşti
Vipereşti Nicoleşti
Vizireni Nişcov
Zărneşti Ogrăzile
Oreavu
Pârscov
Pătârlagele
Pietroasele
Pietrosu
Plevna
Podgoria
Pogonele
Poşta Câlnău
Poşta/Cilibia
Poşta/Topliceni
Potârnicheşti
Potoceni
Puieşti
Puieşti de Jos
Puieşti de Sus
Râmnicelu
Răduceşti
Robeşti
Rubla
Sat Nou
Săhăteni
Sălcioara
Săpoca
Săsenii Noi
Sătuc
Scurteşti
Smeeni
Spătaru
Stâlpu
Stănceşti
Sudiţi/Gheraseni
Sudiţi/Poşta Câlnău
Şarânga
Ştiubei
Tăbărăşti
Tisău
Topliceni
Ţinteşti
Udaţi
Ulmeni
Unguriu
Vadu Paşii
Valea Puţului
Valea Râmnicului
Valea Sălciilor
Verneşti
Vispeşti
Zărneşti/Cernăteşti
Ziduri
Zilişteanca
Zoiţa
Zoreşti
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Dobraia Cârşie Bigăr
Dolina Cruşoviţa Gărâna
Ineleţ Odăi Ravensca
Valea Ravensca Răchita
Zănogi Stancilova
Urzicari
Valea Roşie
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Bogâltin Bănia Apadia Beriliste Băuţar 23 August/Zăvoi
Brădet Boina Belobreşca Cornutei Bucoşniţa Armeniş
Calina Copăcele Berzasca Coronini Bucova Bârza
Cărbunari Cornişor Biniş Crivina Ciuta Berzovia
Cornereva Cozla Bogodinţ Cruşovăţ Fizeş Brebu
Gruni Delineşti Bolvaşniţa Cuptoare Iablaniţa Buchin
Ştinăpari Dezeşti Borlova Feneş Marga Constantin Daicoviciu
Dognecea Borlovenii Noi Globu Craiovei Ocna De Fier Cornea
Duleu Borlovenii Vechi Goleţ Plugova Domaşnea
Gârbovăţ Bozovici Iam Prisian Gârlişte
Gârnic Brezon Nova Târnova Gherteniş
Ilidia Câmpia Milcoveni Ticvaniu Mic Giurgiova
Luncaviţa Caraşova Moldoviţa Var Glimboca
Maciova Cârnecea Nicolinti Goruia
Mâtnicu Mare Cănicea Petnic Grădinari
Mercina Ciclova Română Petroşniţa Greoni
Ohaba Mâtnic Ciortea Poiana Iaz
Ohabiţa Ciuchici Pojejena Lupac
Padina Matei Ciudanoviţa Prisaca Măgura
Pârvova Clocotici Radimna Măureni
Peştere Comorâşte Rusca/Teregova Mehadia
Putna Dalboseţ Rusova Nouă Obreja
Ruginosu Dalci Sadova Veche Păltiniş
Ruschiţa Divici Sat Bătrân Răcăşdia
Sadova Nouă Doclin Sălbăgelu Nou Sacu
Scăiuş Eftimie Murgu Secăşeni Slatina Timiş
Sfânta Elena Ezeriş Submargine Soceni
Socolari Fârliug Şoşdea Teregova
Şopotu Nou Forotic Tincova Ticvaniu Mare
Şumiţa Globurău Valea Timişului Topleţ
Valea Mare Gornea Vama Marga Valea Bistrei
Valeapai Iabalcea Vălişoara Voislova
Verendin Iersig Vodnic Zăvoi
Zorile Iertof Vrăniuţ
Zorlencior Izgar Zăgujeni
Jitin
Lăpuşnicel
Lăpuşnicu Mare
Lescoviţa
Liubcova
Macovişte
Măru
Mehadica
Moceriş
Naidăş
Nermed
Pătaş
Petrilova
Poiana Mărului
Poneasca
Potoc
Prigor
Prilipeţ
Rafnic
Ramna
Remetea Pogonici
Rugi
Rusca Montană
Sasca Montană
Şasca Română
Sicheviţa
Slatina Nera
Socol
Surduc
Şopotu Vechi
Şuşca
Tirol
Turnu Ruieni
Valea Bolvaşniţa
Valea Minişului
Valeadeni
Vârciorova
Văliug
Văradia
Vermeş Vrani
Zerveşti
Zlagna
Zlatiţa
Zorlenţu Mare
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Daneşti Solacolu Vlaiculeşti
Progresul
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Baraganu Ulmu Boşeangu Al. Odobescu
Artari Făurei Lucia N. Bălcescu
Clăteşti Nana Cojeşti Gălăţui
Dorobanţu Valea Stânii Mariuta Belciugatele
Plătăreşti Aprozi Bogdana Cascioarele
Renaşterea C-tin Brâncoveanu Ivăneşti Barzeni
Podul Pitarului Socoalele Gostilele înfrăţirea
Solacolu Frăsinetul de Jos Frăsinet Pelinu
Zimbru Luptători Padurisu Ogoru
Dăneşti Pasărea Dilga Sat
Fîntana Domanei Postavaru Drajna
Coadele Orăşti Ileana
Valea Popii Coconi Ştefăneşti
Sandulita Sultana Fiorica
Vîlcelele T. Vladimirescu Independenţa
Floroaica Radovanu Potcoava
Nuci Siliştea Vişini
Popeşti Prozanic Jegălia
Pitigaia Galdau
Lizerul
Buzoieni
Săpunari
Radu Vodă
Plevna
Lupşeanu
Nucetu
Dorobanţu
N. Bălcescu (Preasna)
Perişoru
Mărculeşti
Cucuieţi
Săruleşti
Spantov
Stancea
Cetatea Veche
Clinciu
Soldanu
Negoieşti
I.A.S. Drumul Subţire
Ştefan cel Mare
Tamadau
Seinoiu
Plumbuita
Călăreţi
Unirea
Oltina
Valea Argovei
Vasilati
Galbinasi
Vlad Tepes
Mihai Viteazu
Plătăreşti
Grădiştea
Rasa
Bogata
Cunesti
Cunesti
Ciocăneşti
Varasti
Mănăstirea
Chiselet
Dunărea
Ulmeni
Valea lui Soare
Curcani
Boccea
Gruiu
Chirnogi
Smîrdan
Cuza Vodă
Ceacu
Călăraşii Vechi
Dichiseni
Coslogeni
Dormărunt Sat
Diga Gara
Draglina
Dragoş Vodă
Fundeni
Frumuşani
Căinau
Lehliu Sat
Mitreni
Valea Roşie
Modelu
Tonea
Rosetti
Ştefan Vodă
I.A.S. Jegalia
Gurbăneşti
Coţofanca
Valea Presnei
JUDEŢUL CLUJ
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Arsuri Agriş
Bogomir Aluaş
Geaba Apa Caldă
Cerc Arghiş
Dealu Răşinarilor Aruncuta
Doda Pilii Batin
Dodeşti Batin Cătun
Dosu Napului Băbdiu
Ghermăneşti Bălceşti/Beliş
Giurcuţa de Jos Bărai
Huţa Borcuţ Bercheşiu
Iacobeni Bogata de Jos
Iuriu de Câmpie Bogata de Sus
Lăpuşteşti Boteni
Lunca Vişagului Buza
Măguri Bogdăneşti Cacova Deal
Măguri Joseni Cacova Ierii
Măguri Suseni Calea Lată
Muntele Bocului Calna
Muntele Cacovei Călăţele Pădure
Ocolişel Căşiel
Pădureni-Triteni de Jos Cătălina
Păltinei Chesău
Petea Chidea
Pleş Chiriş
Plopi Ciubăncuţa
Poiana Frăţi Ciumăfaia
Prelucele Coasta
Prigoneşti Copcea
Râşca Măguri Copru
Rogojel Comeşti/Corneşti
Rogojel Cămin Corneşti/Gârbău
Rogojel Modoneşti Costeşti
Rotunda Cristeşti
Sava Cubleş
Strâmbu Cutca
Suliţa Dângău Mare
Traniş II Dealu Mare
Vânători Sat Dealu Negru
Vidrent Elciu
Vişagu Fânaţe
Făget
Feiurdeni
Feldioara
Ferma
Filea de Jos
Filea de Sus
Finciu
Floroiu
Frăsinet
Gârbău Dejului
Giula
Larga
Legii
Maşca
Măguri/Răcătău
Mărceşti
Mărişel
Mărisel/Stăneşti
Miceşti
Moara de Pădure
Muncel
Muntele Rece
Năoiu
Năsal
Oaş
Orman
Palatca
Pădureni/Ciurila
Pietroasa/Moldoveneşti
Pintic
Podeni
Poiana Horii
Pruniş
Puini
Pustuţa
Râşca/Râşca
Răchiţele
Roşieni
Ruseşti/Mărişel
Săcuieu
Sărata
Stoiana
Straja/Cojocna
Surduc
Şutu
Ticu Colonie
Tioltur
Traniş
Triteni Hotar
Turea
Vale
Valea Căşieului
Vatea Groşilor
Valea Ierii
Valea Ierii Caps
Valea Unguraş
Vânători Poic
Văleni/Călăţele
Vişea
JUDEŢUL CLUJ (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Agârbiciu Antăş Aghireş Fabrici Apahida
Aluniş/Aluniş Aşchileul Mare Aghireş Sat Baciu
Bârlea Aşchileul Mic Aiton Bonţ
Bedeciu Bădeni Băbuţiu Buneşti Cătun
Beliş Băgara Bogata/Călăraşi Buneşti Sat
Berindu Băişoara Buru Câţcău
Boian Bicălatu Călăraşi Căianu
Bolduţ Bobâlna Căpuşu Mic Căianu Vamă
Ceanu Mare Boju Ceanu Mic Călăraşi Gară
Corneni Boju Mic Crişeni Căpuşu Mare
Cristorel Bologa Fundătura Căşei
Dârja Bonţida Gârbău Cheia/M. Viteazu
Făgădauă Borşa Ghiorgheni Chinteni
Făureni Bucea Iclozel Cojocna
Frata Cara Jichişu de Jos Copăceni
Ghirolt Călata Jucu de Mijloc Corneşti/M. Viteazu
Gura Dreptului Călăţele Lita Corpadea
Hodiş Cămăraşu Liteni Coruşu
Lacu Cătina Nădăşel Cuzdrioara
Lujerdiu Cesariu Nireş Deuş/Vechea
Maia Cetan Petreşti/Mintiu G Dezmir
Măgoaja Chiueşti Salatiu Domoşu
Morlaca Cioara Sânmărghita Feleacu
Muntele Băişorii Ciucea Săcălaia Fizeşul Gherlii
Oşorhei Ciurgăoaş Săliştea/Baciu Floreşti
Recea Cristur Ciurila Suarăş Gârbău/Căşei
Sâmboleni Codor Şoimeni Ghiriş
Sălişca Comşeşti Tăuţi Gilău
Scrind Dăbâca Zoreni Gligoreşti
Straja/Căpuşu Deleni Iclod
Sumurduc Diviciorii Mari Izvoru Crişului
Tritenii de Jos Dumbrava Jucu Herghelie
Tritenii de Sus Finişel Livada
Valea Strâmbului Fodora Luna
Gădălin Luna de Sus
Geaca Luncani
Guga Mănăstirea
Hăşdate Mănăşturel
Hodaie Mărtineşti
Iara Mera
Inucu Mica
Jichişu de Sus Mihai Viteazul
Jucu de Sus Mintiul Gherlii
Leghia Mociu
Leurda Nicula
Luna de Jos Nima Cătun
Macău Nima Sat
Măcicaşu Pata
Mănăstireni Păniceni
Mărgău Popeşti
Mihăieşti Răscruci
Moldoveneşti Rugăşeşti
Morlaca/Carieră Sâncraiu
Nadăşu Sânnicoară
Nearşova Sălătruc
Negreni Sănduleşti
Negreni-Josani Săvădisla
Panticeu Suceag
Petreştii de Jos Şaula
Plăieşti Şuncutu Mic
Ploscoş Tureni
Poieni Urişor
Răzbuneni Vâlcele/Feleacu
Rediu Viişoara
Sânmărtin Vlaha
Sânpaul
Sânteju de Sat
Sântioana
Sardu
Săcel
Sălicea/Ciurila
Sic
Someşu Rece
Someşu Rece Uzină
Soporu de Câmpie
Stolna
Suatu
Sucutard
Tarniţa
Topa Mica
Triteni Colonie
Ţaga
Unguraş
Urca
Vad
Vaida Cămăraş
Valea Caldă
Valea Drăganului I, II
Valea Florilor
Valea Gugii
Viştea/Gârbău
Vultureni
JUDEŢUL CONSTANŢA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Abrud Cloşca
Brebeni Conacu
Bugeac Fântâna Mare
Calugăreni Făurei
Canlia Furnica
Carvan Gura Dobrogei
Cetatea Măgura
Coroana Râmnicu de Jos
Coslugea Râmnicu de Sus
Crângu Tufani
Credinţa Vânători
Cuigiuc
Dobromir Deal
Esechioi
Galiţa
Gîrliţa
Goruni
Izvoarele
Lespezi
Mioriţa
Nistoreşti
Pantelimonu De Jos
Pădureni
Rariştea
Satu Nou (Oltina)
Ţibrinu
JUDEŢUL CONSTANŢA (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Aliman Arsa Adamclisi Dorobanţu 2 Mai
Almalău Biruinţa Băneasa Faclia 23 August
Băltăgeşti Ciobăniţa Bărăganu Gălbiori Agigea
Capidava Cochirleni Casian General Scărişoreanu Albeşti
Casicea Nuntaşi Căscioarele Nicolae Bălcescu Amzacea
Crişan Osmancea Cerchezu Nisipari Castelu
Dobromir Rasova Cheia Oituz Ciocârlia
Dulgheru Viile Chirnogeni Palazu Mic Ciocârlia de Sus
Dumbrăveni Ciobanu Piatra Cobadin
Dunărea Cogealac Pietreni Comana
Dunăreni Cotu Văii Saligny Corbu
Floriile Crucea Sibioara Costineşti
Gârliciu Curcani Siliştea Cumpăna
Ivrinezu Mare Darabani Ştefan Cel Mare Cuza Vodă
Ivrinezu Mic Deleni Ţepeş Vodă Lazu
Lipniţa Dropia Vadu Limanu
Olteni Dulceşu Lumina
Oltina Fântanele Mihail Kogălniceanu
Ostrov Gherghina Mircea Vodă
Petroşani Ghindăreşti Moviliţa
Răzoarele Grădina Nazarcea
Runcu Grăniceru Peninsula
Saraiu Hagieni Poarta Albă
Seimeni Haţeg Poiana
Seimenii Mici Horia Potârnichea
Şiriu Independenţa Remus Opreanu
Tichileşti Ion Corvin Satu-Nou (Mircea-Vodă)
Topalu Istria Schitu
Văleni Izvoru Mare Siminoc
Vlahi Lanurile Topraisar
Vulturu Luminiţa Tortomanu
Zorile Mereni Tuzla
Mihai Viteazu Valea Dacilor
Mireasa Valu lui Traian
Miriştea Viişoara
Moşneni
Movila Verde
Negreşti
Negureni
Pantelimon
Pecineaga
Pelinu
Peştera
Plopeni
Săcele
Sinoe
Stejaru
Straja
Strunga
Stupina
Şipotele
Târguşor
Tariverde
Tătaru
Traian
Urluia
Vadu Oii
Vâlcele
Vama Veche
Vârtop
Veteranu
Viroaga
JUDEŢUL COVASNA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Comandău Alungeni Aita Seacă Ariuşd
Valea Zălanului Dobârlău Vale Belin Vale Casinul Mic
Hetea Herculian Dobolii de Sus
Icafalău Lunca Ozunului Doboşeni
Lădăuţi Saciova Hătuica
Lisnău Vale Sărămaş Hilib
Lunca Mărcus Iarăş
Măgheruş Mărcuşa
Oituz Mărtineni
Scrădoasa Peteni
Surcea
Tamaşfalău
JUDEŢUL COVASNA (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Albiş Aita Medie Aita Mare
Băcel Angheluş Arcuş
Băţanii Mici Aninoasa Barcani
Bita Bicfalău Belani
Bodoş Brăduţ Belin
Boroşneu Mic Calnic Bodoc
Colonia Căpeni Comolău Boroşneu Mare
Dalnic Dobârlău Căpeni
Filia Racoşul de Sus Crasna
Fotoş Sâncrai Estelnic
Harale Valea Mare Ghelinţa
Lisnău Valea Scurtă Ghidfalău
Mărcuş Valea Seacă Hăghig
Mărtănuş Zălan Lemnia
Ozunca Băi Leţ
Pădureni Lutoasa
Petriceni Mereni
Telechia Micloşoara
Zoltan Ojdula
Păpăuţi
Poian
Turia
Valea Crişului
Vârghiş
Zagon
Zăbrătău
Araci
Baraolt
Băţanii Mari
Biborţeni
Bixad
Brateş
Brădet
Breţcu
Catalina
Cernat
Chichiş
Dobolii de Jos
Eresteghin
Ilieni
Imeni
Întorsura Buzăului
Malnaş Băi
Malnaş Sat
Micfalău
Moacşa
Olteni
Ozun
Pachia
Reci
Sântionlunca
Sânzieni
Sita Buzăului
Tălişoara
Ţufalău
Vâlcele
Zăbala
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18%
MUSCEL Brebu Cetăţuia
V. Mare (Cândeşti) Cândeşti Deal
Crivăţu
Cărlăneşti (Vârfuri)
După Deal
Ferestre
Glogoveanu
Meişoare
Mesteacăn
Moroieni (Sanatoriu)
Podu Corbencii
Râul Alb de Sus
Satu Nou
Scheiu de Sus
Sultanu
Ungureni (Corneşti)
Urziceanca
Valea Bărbuleţu
Vârfureni
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA (continuare)
ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
15% 12% 10% 8% 5%
Alunişu Balteni Adânca Aninoasa
Bărăceni Bechineşti Bădeni Arsuri (Găeşti)
Bărbuleţu Bezdead BĂLENI Băduleşti
Burduca Blidari Băneşti Berivoieşti
Butoiu de Sus Bolovani Băjeşti (Văcăreşti) Braniştea
Copăceni Brezoaele Bilciureşti Brăneşti
Capu Coastei Brezoaia Bîldana Catanele
Gândeşti Vale Brîncoveanu Boteni Cojocaru
Cojoiu (Vârfuri) Broşteni (Vişina) Brăteştii de Jos Colanu
Croitori Broşteni (Produleşti) Brătuleşti (Voineşii) Colibaşi
Creţu Bujoreanca Buciumeni Comişani
Cucuteni Butoiu de Jos Bucşani Costeşti (Fieni)
Dealu Frumos Bumbuia (Gura Foii) Bungetu Crângurile de Jos
Decindea Căprioru Butimanu Crângurile de Sus
Dragodăneşti Cătunu (Cerneşti) Căpşuna Crevedia
Drăghineasca (Vişina) Cătunu (Sălcioara) Capu Plaiului (Gura C) Cricovul Dulce (Iedera)
Fântânele Cămine (Odobeşti) Cazaci Cuza Vodă
Fierbinţi Cămăraşu (Brezoaele) Coada Izvorului Dâmbovicioara
Florica (Morteni) Ciocănari Chirca (Mogoşani) Diaconeşti (Pucioasa)
Frasinu Ciocăneşti Cobia Doicesti
Fundu Ocnei (Ocniţa) Cojasca Cocani Dragodana
Ghimpaţi Colacu Conţeşti Dumbrava
Gura Bărbuleţ Corbii Mari Corneşti Fusea
Hanu lui Pală Comăţelu Costeşti Vale Gheboieni
Iazu FINTA Costeşti Deal (Produ) Ghergheşti
Ibrianu Frasin Deal (Cobia) Creţuleşti Greci
Mânăstioara Geangoieşti Crângaşi Gura Foii
Moara din Groapă Gheboaia (Finta) Crovu Hagioaica (Titu)
Ghineşti Dărmăneşti Iedera de Jos
Pătroaia Deal Glodeni Dealu Mare Iedera de Sus
Pătroaia Vale Grozăveşti (Corbii Mari) Decindeni Ilfoveni
Petreşti (Corbii Mari) Gulia (Tărtăşeşti) Dîrza (Crevedia) Ioneşti
Podu Cristinii Gura Şutii Dobra Lazuri
Potlogeni Vale Hulubeşti Drăgăieşti (Măneşti) Lucieni
Potocelu Izvoru (Vişina) Drăgăieşti (Ungureni) Matraca
Priboiu (Tătărani) Izvoru (Valea Lungă) Dragomireşti Mătăsaru
Pucheni Jugureni Frăsinei (Mogoşani) Meri (Mogoşani)
Răscăieţi Ludeşti Gemenea (Voineşti) Mircea Vodă
Răteşti Măgura (Hulubeşti) Ghergani Moroieni
Rîul Alb de Jos Măgura (Bezdead) Gherghiţeşti Moţăieni
Româneşti Malu cu Flori Ghirdoveni Nisipurile
Schela (Glodeni) Mărginenii De Sus Gîrleni Olteni (Lucieni)
Sălcioara (Mătăsaru) Mereni (Conţeşti) Glod Petreşti
Scheiu de Jos Mărunţişu (Costeşti Vale) Gorgota Picior de Munte
Sperieţeni Micloşanii Mici Gura Ocniţei Pietroşiţa
Sturzeni (Cândeşti) Miuleşti Gura Vulcanii Plopu (Titu)
Şelaru Morteni Hăbeni Priboiu (Brăneşti)
Şipot Movila-Niculeşti I. L. Caragiale Priboiu (Glodeni)
Ştubee (Valea Lungă) Neajlovu (Morteni) Izvoarele Priseaca
Şuviţa (Vîrfuri) Niculeşti Lăculeţe Pucioasa Nr. 9 şi Nr. 5
Stavropolia Ocniţa Lucianca Răcari
Ulmet (Vîrfuri) Odaia Turcului (Mătăsaru) Lunguleţu Răzvad
Urseiu Pădureni Maluri (Pucioasa) Săcuieni
Vadu Stanchii Pietrari Mănăstirea Sălcuţa
Valea Largă Poiana Măneşti Săteni
Valea Leurzii Poieniţa Manga Strâoşti (Dragodana)
Vişineşti Poroinica Mărceşti Şotânga
Vlăsceni (Potlogi) Postîrnacu Mavrodin Şuţa Seacă
Vultureanca Potlogeni Deal Merişu (Costeşti Vale) Tărtăşeşti
Vizureşti Priboiu Mija Teiş
Vârfuri Produleşti Mislea Ulmi
Puţu cu Salcia Mogoşeşti Valea Sasului
Puntea de Greci Mogoşani Valea Voievozilor
Ragu (Ulieşti) Movila (Sălcioara) Văcăreşti
Răţoaia (Bucşani) Nucet Viforâta
Samurcaşi Ochiuri Viişoara
Săbieşti (Răcari) Odobeşti
Siliştea (Lucieni) Onceşti
Serdanu Păneşti (Mogoşani)
Stăneşti (Răcari) Perşinari
Tătărani Pitaru
Teleşti Podu Rizii
Tomşani Potlogi
Ulieşti Raciu
Ungureni (Corbii Mari) Racoviţa
Valea Lungă/Ogrea Rîncaciov
Valea Lungă-Gorgota Runcu
Valea Lungă-Cricov Saru
Văleni Dâmboviţa Sălcioara
Vişina Săveşti
Vlădeni (Dărmăneşti) Slobozia Moară
Zăvoiu (Mogoşani) Sterianu (Butimanu)
Zidurile (Odobeşti) Suduleni
Vulcana de Sus Teţcoiu
Voia (Crânguri) Ungureni (Butimanu)
Ungureni (Dragomireşti)
Valea Caselor
Valea Mare (Valea Lungă)
Valea Mare (Valea Mare)
Voineşti
Vulcana Băi
Vulcana Pandele
JUDEŢUL DOLJ
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
JUDEŢUL DOLJ (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Bechet-Orodel Başcov Amărăşti Afumaţi
Booveni Bărboi Argetoaia Albeşti
Bucovicior Belcinu Balota de Jos Almăj
Busuleţu Beneşti Balota de Sus Amărăştii de Jos
Câmpeni Bogea Bechet Amărăştii de Sus
Ciocanele Busu Bistreţ Apele Vii
Comănicea Buzduc Bistreţu Nou Bafta Verde
Drăgoaia Căciulatu Bodăieşti Barca
Foişor Călugărei Bodăieştii de Sus Bădoşi
Frăţila Corlate Bojoiu Beharca
Gabru Comu Botoşeşti Paia Beloţ
Gogoşita Domnu Tudor Brabova Boureni
Gubaucea Fântânele-Teslui Braioştiţa Brabeţi
Lăcriţa Mare Georocu Mare Brădeştii Bătrâni Branişte-Daneţi
Ocolna Golumbu Bulzeşti Branişte-Poduri
Ohaba Iordăcheşti Buşteni Bratovoeşti
Pioreşti Leordoasa Caraula Brădeşti
Pisculeţ Lipovu de Sus Carpen Breasta
Ploştina Mălăeşti Călărăşi Bucovăţ
Popeasa Mofleşti Cernăteşti Calopăr
Prejoi Mosna Cetate Cârcea
Racoviţa Moşneni Cetăţuia-Cioroiaşi Cârna
Rasnicu Bătrân Novac Ciocăneşti Castranova
Rasnicu Oghian Palilula Cioroiaşi Castrele Traiane
Schitu Pietroaia Cioroiu Nou Catane
Seculeşti Piria Ciupercenii Noi Căciulăteşti
Smadovicioara de Secu Sârsca Ciutura Celaru
Spineni Sărbătoarea Cleanov Cerat
Stoiceşti Sfârcea Covei Comoşteni
Suharu Şitoaia Criva Coşoveni
Ştefanel Tencânău Curmătura Coţofenii din Dos
Ştiubei Urdiniţa Dăbuleni Coţofenii din Faţă
Teiu Vela Desa Crovna
Ţandăra Verbicioara Dobromira Daneţi
Ungureni Verbiţa Gaia Dioşti
Valea Fântânilor Viişoara Gârleşti Dobreşti
Veleşti Viişoara Moşneni Georocel Dobridor
Ghindeni Dobroteşti
Gogoşu Drăgoteşti
Golfin Drănic
Gura Racului Dudoviceşti
Izvoare Fărcaş
întorsura Galicea Mare
Jiul Galiciuica
Lipovu Gângiova
Malaica Gherceşti
Mârza Ghidici
Mărăcinele Ghizdăveşti
Melineşti Gighera
Milovan Giubega
Mlecăneşti Giurgiţa
Mogoseşti Goicea
Moreni Goieşti
Motoci Greceşti
Muereni Gura Văii
Muieruşu Horezu Poenari
Negoieşti Hunia
Nisipuri Işalniţa
Orodel Izvor
Ostroveni Lazu
Panaghia Leamna de Jos
Piscu Nou Leamna de Sus
Piscu Sadovei Leşile
Pleşoi Leu
Plosca Lişteava
Preajba de Pădure Livezi
Prunet Locusteni
Răchita de Jos Maglavit
Răchita de Sus Malu Mare
Robăneştii de Jos Marotinu de Jos
Robâneştii de Sus Marotinu de Sus
Sadova Mârşani
Sălcuţa Măceşu de Jos
Sălcuţa-Calopăr Măceşu de Sus
Săpata Mihăiţa
Sărata Mileşti
Seaca de Câmp Mischii
Secu Moţăţei
Smârdan Moţăţei Gară
Tatomireşti Murgaşi
Tălpaş Murta
Ţărţăi Nedeia
Ţiu Negoi
Vârvor Obedin
Vârvoru de Jos Padea
Veleni Perişor
Zvorsca Pieleşti
Piscu Vechi
Pleniţa
Plopşor
Podari
Poiana Mare
Popânzăleşti
Potmelţu
Prapor
Preajba
Predeşti
Puţuri
Radomir
Radovan
Rast
Răcarii de Jos
Rojişte
Salcia
Scăeşti
Seaca de Pădure
Secui
Siliştea Crucii
Sopot
Soreni
Şimnicu de Sus
Tâmbureşti
Teasc
Terpeziţa
Teslui
Toceni
Tunarii Noi
Tunarii Vechi
Ţuglui
Unirea
Urzica Mare
Urzicuţa
Valea lui Pătru
Valea Lungului
Valea Stanciului
Vârtop
Zănoaga
Zăval
JUDEŢUL GALAŢI
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Aldeşti Adam
Căueşti Cârlomăneşti
Ciureştii Noi Cerţeşti
Fundeanu Ciorăşti
Lieşti-Priponeşti Ciureştii Vechi
Lungeşti Coasta Lupei
Nămoloasa Comăneşti
Nămoloasa sat Condrea
Nicopole Cosiţeni
Pupezeni Cotoroaia
Puricani Cruceanu
Salcia Gârbovăţ
Siliştea Gefu Nou
Ştieţeşti Gohor
Torceşti Huleşti
Urleşti Ionăşeşti
Vadeni Ireasca
Mălureni
Piscu Colbului
Piesa
Poiana
Priponeştii de Jos
Roşcani
Toflea
Vişina
JUDEŢUL GALAŢI (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Băltăreţ Bălăbăneşti Balinteşti Barcea Bărboşi
Brătuleşti Bălăşeşti Băneasa Berbeci Cernicari
Călmăţui Băleni Bereşti Meria Braniştea Drăgăneşti
Cărăpceşti Blânzi Chiraftei Buceşti Fileşti
Coasta Văii Brăhăşeşti Cişmele Cosmeşti Deal Moscu
Corn Brăneşti Corod Ferma 1-sc. 39 Sat Costi
Crăieşti Buciumeni Cuca Frumuşiţa Umbrăreşti-Tg. Bujor
Măcişeni Bursucani Cuza Vodă Frunzeasca Vânători
Nărteşti C. Negri Dobrineşti Hanu Conachi
Negrea Cavadineşti Fântânele Ijdileni
Plevna Cosmeşti Vale Fârţăneşti Independenţa
Priponeşti Cudalbi Folteşti Iveşti
Rogojeni Drăculeşti Furcenii Noi Lieşti
Slivna Drăguşeni Furcenii Vechi Malu Alb
Smulti Fântâni M. Kogălniceanu Matca
Suceveni Fundeni Movileni Movileni-Sendreni
Tecucel Găneşti Nicoreşti Munteni
Ţepu de Sus Ghidigeni Pechea Odaia Manolache
Vizureşti Ghingheşti Piscu Podoleni
Zărneşti Griviţa Scânteieşti Smârdan
Hânţeşti Schela Şendreni
Izvoarele Slobozia Blăneasa Şerbeştii Vechi
Jorăşti Slobozia Conachi Şiviţa
Lunca Stoicani T. Vladmirescu
Lungoci Ungureni Tămăoani
Mândreşti Vameş Tătărca
Măstăcani Viile Traian
Negrileşti Tuluceşti
Oancea Ţigăneşti
Rădeşti Vasile Alecsandri
Rediu Umbrăreşti-Deal
Slobozia Corni
Slobozia Oancea
Suhurlui
Taplău
Tălpigi
Ţepu
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vârlezi
Vlădeşti
JUDEŢUL GIURGIU
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Carapancea
Cucuruzu
Letca Veche
Mironeşti
Pădureni
Puieni
Răsuceni
Satu Nou
Tomuleşti
JUDEŢUL GIURGIU (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Angheleşti Bîcu Bucşani Adunaţii Copăceni
Bănesti Budeni Cetăţuia Argeş
Bila Bulbucata Cîmpurelu Bălanu
Cămineasca Buturugeni Ciocoveni Bălănoaia
Cărpenişu Chirculeşti Clejani Băneasa
Cartojani Chiriacu Colibaşi Bolintin Deal
Căscioarele Chiţa Crevedia Mare Braniştari
Corbeanca Cocioc Crevedia Mica Braniştea
Coteni Cosoba Dărăşti Vlaşca Călugăreni
Cupele Crînguri Dealu Cetatea
Drăgăneasca Drăghiceanu Dimitrie Cantemir Comana
Făcău Găiseanca Dobreni Comasca
Golească Găiseni Falaştoaca Copaciu
Miloşeşti Ghionea Floreşti Crivina
Mirau Gostinari Gogoşari Crovu
Neajlovu Ianculeşti Gostinu Crucea de Piatră
Obedeni Icoana Grădinari Daia
Podişor Izvoarele Grădiştea Daiţa
Podu Popa Nae Izvoru/Gogoşari Greaca Drăgănescu
Podul Doamnei Novaci Herăşti Frasinu
Podul Ilfovăţul Petru Rareş Hobaia Frăteşti
Poiana lui Stîngă Pietrele Hodivoaia Găujani
Priboiu Poenari Hotarele Ghimpaţi
Prisăceni Popeşti Hotarele Deal Ghizdaru
Sfântul Gheorghe-Crevedia Poşta Hulubeşti Gorneni
Sterea Puţu Greci Iepureşti Malu
Tangîru Răleşti Izvoarele Malu Spart
Tântava Roata Mica Izvoru/Vânători Mihai Vodă
Teişori Săbăreni Joiţa Naipu
Uieşti Schitu Letca Nouă Ogrezeni
Velea Stejaru Mârşa Oinacu
Vilcelele Stoeneşti Meletie Plopşoru
Vînătorii Mari Teiuşu Mihai Bravu Remuş
Vlaşin Valea Bujorului Milcovăţu Slobozia
Valter Maracineanu Mogoşeşti Stîlpu
Zboiu Obedeni-Vărăşti Suseni
Zorile Oriceşti Tufa
Palanca Uzunu
Pietrişu Valea Plopilor
Prundu Vedea
Putineiu Vieru
Radu Vodă
Roata de Jos
Sadina
Scărişoara
Sfîntu Gheorghe-Baneasa
Singureni
Stăneşti
Stoieneşti-Floresti
Toporu
Trestieni
Ulmi
Vadu Lat
Valea Dragului
Vânătorii Mici
Vărăşti
Varlaam
Vlad Ţepeş
Zădăriciu
JUDEŢUL GORJ
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Cerna-Sat
JUDEŢUL GORJ (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Artanu Poiana Seciuri Arsuri Aluniş-Căpreni Albeni
Bădeşti Pojaru Baloşani Blahniţa De Sus Alimpeşti
Băzăvani Seaca Baniu Brădet Andreeşti
Berleşti Urda De Jos Băceşti Brădeţel Aninişul Din Deal
Bîrzeiu Bălăceşti Cîlnicu De Sus Aninişul Din Vale
Bulbuceni Bohorel Cocorova Aninoasa
Burlani Bolboceşti Colţesti Apa Neagră
Cojmăneşti Bolboşi Maghereşti Arcani
Covrigi Borăscu Măru-Cetate Arjoci
Croici Bucşana Mierea Baia De Fier
Dealu-Viilor Bustuchin Miericeaua Barza
Danciuleşti Buzeşti Mosteni-Logreşti Bălăneşti
Gura Menţii Calapăru Păişani Bălceşti
Hălăngesti Călugăreasa Pocruia Băleşti
Larga-Ţirioi Călugăreni Tg-Logreşti Bărbăteşti
Lihuleşti Cîrciu Topeşti Bengeşti
Marineşti Cîrligei Valea Mare Berceşti
Măiag Chiciora Vînăta Bibeşti
Menţii Din Dos Chiliu Vîrtopu Bîlteni
Mieluşei Cleşneşti Bircii
Miculeşti Cloşani Bîlta
Miluta Corobăi Bîltişoara
Namete Costeni Bobaia
Negoieşti Costesti Bobu
Negomir Creţeşti Boca
Obîrşia Curteana Boroşteni
Orzu Dobrana Botorogi
Piscoiu Drăgoteşti Brădiceni
Piscuri Dumbrăveni Brăneşti
Plopu Floresteni Brăteşti
Poieniţa Frasinu Brătuia
Primeşti Gilortu Broşteni
Raci Gornăcel Bucureasa
Răchita Ilieşti Budieni
Rădineşti Ioneşti Buduhala
Roşia De Jos Izvarna Bumbeşti-Piţic
Ruget Mătăsari Busuioci
Scrada Meri Capu Dealului
Scurtu Motru-Sec Cartiu
Schela Murgileşti Căleşti
Slivileşti Ohaba-Jiu Cămuieşti
Sohodol Peşteana-Vulcan Căpreni
Stejari Picu Căprenii De Sus
Strîmtu Pîrîu De Vale Cărbuneşti-Sat
Şiacu Popeşti-Stejari Cărpiniş
Ştiucani Prigoria Cătunele
Şura Purcaru Ceauru
Tehomir Racoţi Celei
Totea-Licurici Roşia De Amaradia Ceptea
Ursoaia Runcurel Cerat
Valea-Bolboşi Seciurile Cemădia
Valea Deşului Scoruşu Ciocadia
Valea Pojarului Seuca Ciorari
Vladimir Slămneşti Ciuperceni
Zeicoiu Slăvuţa Cîlceşti
Stejari Cîlnic
Sterpoaia Cimpofeni
Suseni Cîrbeşti
Şitoaia Cocoreni
Toiaga Cojant
Totea-Hurezani Colibaşi
Trestioara Comaneşti
Valea Motrului Copăcioasa
Văgiuleşti Corneşti
Văluţa Corneşti-Satul Nou
Vîlceaua Crasna
Zorleşti Crasna Din Deal
Cruset
Curpen
Curtişoara
Dăneşti
Dobriţa
Dolceşti
Drăgoieşti
Drăguţeşti
Duţeşti
Fărcăşeşti
Fîntînele
Floreşti
Frăteşti
Frînceşti
Frumuşei
Frunza
Galbenu
Găvăneşti
Gîrbov
Glodeni
Glogova
Godineşti
Groşerea
Grui
Gureni
Hăieşti
Hobiţa
Hodoreasca
Horăşti
Horezu
Hurezani
Iaşi
Iordăneşti
Jupineşti
Larga-Muşeteşti
Lăzăreşti
Leleşti
Leurda
Licurici
Lupoaia
Lupoiţa
Măceşu
Merfuleşti
Moi
Murgeşti
Musculeşti
Muşeteşti
Negreni
Obreja
Ohaba-Bălăneşti
Olteanu
Padeş
Pegent
Peşteana De Jos
Peşteana Jiu
Peştişani
Petreşti
Pinoasa
Pişteştii Din Deal
Pîrîu Boia
Pîrîu De Pripor
Piesa
Plopşoru
Poiana Turburea
Poienari
Pojogeni
Polovragi
Priporu
Rachiţi
Racoviţa
Radoşi
Rasova
Rasoviţa
Rîpa
Rogojel
Roşia Jiu
Rugi
Runcu
Samarineşti
Săcelu
Sănăteşti
Sărdăneşti
Săuleşti
Scoarţa
Sîmbotin
Sîrbeşti
Socu
Spahii
Stănceşti
Stăneşti
Stefăneşti
Steic
Stejerei
Stoina
Stolojani
Strîmba-Jiu
Strîmba-Vulcan
Stroieşti
Şasa
Şipotu
Şomăneşti
Tălpăşeşti
Tămăşeşti
Teleşti
Tetila
Timişeni
Tismana
Tilveşti
Trocani
Turburea
Turceni
Turcineşti
Ţînţăreni
Ungureni
Urdari
Urecheşti
Vaidei
Valea Cu Apa
Valea Mînăstirii
Valea Perilor
Văcărea
Văieni
Vălari
Văleni
Vidin
Vierşani
Vîrţ
Vlăduleni
Voinigeşti
Voiteşti Deal
Voiteşti Vale
JUDEŢUL HARGHITA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Becaş Aldea Atia Atid
Cinod Alexandriţa Bădeni Benţid
Ciobăniş Baraţcos Bilbor Beta
Desag-II. Băile Chirui Ceheţel Câlnaci
Eghersec Bucin Chedia Mica Calonda
Fântâna Brazi Ciaracio Crişeni Casinu Nou
Ghiurche Cireşeni Cuşmed Călugăreni
Hagota Făgeţel-Remetea Daia Chedia Mare
Puntea Lupului Filpea Dealu Armanului Comăneşti
Sâncel Hosasău Desag Covacipeter
Trei Fântâni Pintic Dobeni Dârjiu
Ţengheler Poiana Târnavei Fântâna Mare Doboi
Valea lui Pavel Recea Făgetel Duda
Valea Uzului Sântimbru-Băi Firtuşu Firtănuş
Vărşag-P. Şoim. Forţeni Fundoaia
Inlăceni Gălăuţaş-Pârâu
Izvoare Ghipeş
Jolotca Hoghia
Laz-Firtănuş Iacobeni
Laz-Şoimuş Iasu
Liban Ighiu
Livezi Imper
Medişoru Mare Martonca
Medişoru Mic Mereşti
Mujna Păuleni
Obrăneşti Plăieşii de Jos
Petecu Plăieşii de Sus
Poiana Fagului Potiond
P.V eche-Tulgheş Săcel
Putna-Tulgheş Sineu
Rachiţis Şoimuşu Mare
Senetea Şoimuşu Mic
Şicasău Teleac
Şiclod Ulieş
Tăietura Valea Frum.-Tulg
Tărceşti Valea Rece
Turdeni Vidacut
Uilac
Valea Boroş
Valea Capelei
Valea Garbea
Valea Întunecoasa
Valea lui Antaloc
Valea Rotundă
Valea Ugra
Vasileni
Vărşag
Vărşag-Lăzurele
JUDEŢUL HARGHITA (continuare)
ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII
18% 15% 12% 10% 8% 5%
Armăşeni Andreeni Armăşenii Noi Bucin-Praid Aluniş Bârzava
Borzont Avrămeşti Arvăţeni Cărţa Bodogaia Chileni
Chinuşu Bălan Bancu Ciumani Izvoru-Mureşului Filiaş
Ciba Capu Corbului Bulgăreni Delniţa Lunca de Jos Tuşnad Nou
Crăciunel Carpituş Cetăţuia Fitod Lunca de Sus Zetea
Eliseni Cădaciu Mare Ciucsângeorgiu Leliceni Lutiţa Beteşti
Fâncel Cădaciu-Mic Izvorul Trotuş Mihăileni Ciuc Remetea Bisericani
Ghiduţ Cecheşti Lacu Roşu Misentea Sânsimion Borsec
Harghita Băi Ciucani Morăreni Ocna de Jos Subcetate Mureş Brădeşti
Lăzăreşti Cobăteşti Păltiniş-Ciuc Păuleni-Ciuc Căpâlniţa
Locodeni Comiat Sântimbru-Ciuc Porumbenii Mici Ciceu
Lueta Corbu Toleseni Rugăneşti Corund
Matişeni Cotormani Vale Suseni Cozmeni
Mihăileni-Şimoneşti Dealu Vigani Dăneşti
Minele Lueta Goagiu Vrabia Dejuţiu
Nicoleni-Şimoneşti Ineu Zencani Ditrău
Nicoleşti-Ulieş Mărtiniş Feliceni
Ocland Nădejdea Frumoasa
Orăşeni Oţeni Joseni
Petreni Păltiniş Lăzarea
Rareş Platoneşti Lupeni
Satu Mic Plopiş Mădăraş
Satu Nou Poloniţa Mugeni
Secu Preluca Nicoleşti-Ciuc
Sînpaul Remetea-Ciutac Ocna de Sus
Subcetate-Zetea Runc Porumbenii Mari
Vargatac Sâncrai Praid
Sasvereş Racu
Gîrciu Sâncrăieni
Şimoneşti Sândominic
Şoimeni Sânmartin
Tamaşu Satu Mare
Tibod Secuieni
Tomeşti Siculeni
Tulgheş Târnoviţa
Ulcani Tăureni
Văcăreşti Tuşnad Sat
Văleni Valea Strâmbă
Visafolio Băile-Homorod
Voşlobeni-Heveder Călimănel
Zapodea Gălăuţaş
Hodoşa
Luncani
Măgheruş
Moglăneşti
Sărmaş
Voşlobeni
JUDEŢUL HUNEDOARA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Almaş Sălişte Ardeu
Almăşel Aninoasa
Almaşu Mic De Munte Balşa
Alun/Bunila Băcîia
Alunu/Boşorod Baniţa Firma
Arănieş Baniţa
Bătrâna Boiu de Sus
Boia Bîrzii Brădăţel
Brăşeu Bujoru
Buneşti Buta
Bunila Caraci
Cerbăl Căbeşti
Cerişor Căzăneşti
Cernişoara Florese Cerbia
Cioclovina Certeju de Jos
Ciulpăz Cimpa
Ciungu Mare Ciungani
Ciuniţa Cîmpul lui Neag
Curpenii Silvaşului Coaja
Cutin Costeşti Deal
Dăbâca Criva
Dănuleşti Crivadia
Dealu Mic Dealu Babii
Deleni Dâlja Mare
Dosul Alunului Dâlja Mică
Dudeşti Dobrot
Dumbrava De Sus Dragu Brad
Fîntîna Dumbrava de Jos
Faţa Roşie Dumbraviţa Ilia
Federi Dumeşti
Feregi Furcşoara
Fizeşti 2 Gialacuţa
Frăsinei Godineşti
Galbena Goteşti
Galeş Grădiştea de Munte
Giureşti Greileşti
Grosuri/Blăjeni Iscroni
Gura Bordului Izvoare
Lelese Jieţ
Luncşoara Jiu Paroşeni
Lunca Cernii De Jos Livada
Lunca Cernii De Sus Ludeştii de Sus
Luncani Lupeni
Mada Maleia
Mermezeu Măgura Topliţa
Merişorul De Munte Măgureni
Meria Merişor Baniţa
Mosoru Merişor Bucure