Back

Parlamentul României

Legea nr. 218/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

În vigoare de la 08.07.2013

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 52, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

g) produsele contrafăcute."

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;".

3. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(3) În funcţie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor poate dispune confiscarea şi/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării de produse ori materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripţionate ori nemarcate corespunzător, a celor neînsoţite de certificate de garanţie şi declaraţii de conformitate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe."

4. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 63, cu următorul cuprins:

"

Art. 63.

Nerespectarea prevederilor art. 52 lit. g) constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 218.

se încarcă...