Back

Comisia Centrală de Rechiziţii

Hotărârea nr. 1194/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile

În vigoare de la 01.01.2003 până la 01.01.2005, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 63/2004.

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 10,93 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/1998, Comisia Centrală de Rechiziţii a aprobat în şedinţa din 22 august 2002 Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, prezentat în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

În baza propunerilor formulate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii a actualizat Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile prin detalieri sau combinaţii ale ultimului nivel de structură, asigurând corespondenţa informaţiilor respective cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA şi Nomenclatorul de produse pentru anchetele de producţie - PRODROM.

Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile este structurat în trei părţi:

Partea I - Bunuri rechiziţionabile care se planifică şi se pot asigura prin planul de rechiziţii;

Partea a II-a - Bunuri rechiziţionabile care se planifică şi se pot asigura prin planul de mobilizare a economiei naţionale;

Partea a III-a - Prestări de servicii care se planifică şi se pot asigura în baza cererilor privind prestările de servicii în interes public.

Semnificaţia simbolurilor:

1. CNBR - cod nomenclator bunuri rechiziţionabile

2. În partea I, pentru terenuri, în coloana CNBR, literele majuscule reprezintă ultimul nivel de agregare din lista de coduri a Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001.

3. Codurile folosite de către Comisia Centrală de Rechiziţii au avut în vedere ultimul nivel de agregare consacrat de CAEN, CPSA sau PRODROM astfel:

- într-un cod de nouă caractere primele şapte cifre sunt preluate din nomenclatoarele menţionate, iar ultimele două cifre reprezintă codificarea proprie a Comisiei Centrale de Rechiziţii;

- în codul de unsprezece caractere primele nouă cifre sunt consacrate de nomenclatoarele menţionate, iar ultimele două cifre reprezintă codificarea proprie a Comisiei Centrale de Rechiziţii.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 bis din 24 ianuarie 2000.

Preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,
şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
Petru Pană

Bucureşti, 22 august 2002.

Nr. 1.194.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

PARTEA I BUNURI RECHIZIŢIONABILE CARE SE PLANIFICĂ ŞI SE POT ASIGURA
PRIN PLANUL DE RECHIZIŢII

CNBR DENUMIRE PRODUS UM
TDAA Terenuri cu destinaţie agricolă - arabile ha
TDAP Terenuri cu destinaţie agricolă - păşuni ha
TDAF Terenuri cu destinaţie agricolă - fâneţe ha
TDFPD Terenuri cu destinaţie forestieră - păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ha
203020000 Construcţii prefabricate din lemn m.p.
20302000001 Căsuţe prefabricate din lemn, pentru locuit m.p.
20302000002 Căsuţe prefabricate din lemn, pentru şantier m.p.
20302000003 Construcţii prefabricate din lemn, pentru birouri m.p.
20302000004 Construcţii prefabricate din lemn, pentru hangare m.p.
20302000005 Construcţii prefabricate din lemn, pentru garaje m.p.
20302000015 Alte construcţii prefabricate din lemn m.p.
281110300 Construcţii prefabricate din oţel (căsuţe pentru locuit sau pentru şantier, birouri, sere, hangare, garaje sau construcţii similare) m.p.
28111030001 Căsuţe prefabricate din oţel, pentru locuit m.p.
28111030002 Căsuţe prefabricate din oţel, pentru şantier m.p.
28111030003 Construcţii prefabricate din oţel, pentru birouri m.p.
28111030004 Construcţii prefabricate din oţel, pentru hangare m.p.
28111030005 Construcţii prefabricate din oţel, pentru garaje m.p.
28111030015 Alte construcţii prefabricate din oţel m.p.
281123700 Construcţii şi părţi din construcţii din aluminiu (exclusiv tâmplărie metalică) m.p.
28112370001 Căsuţe prefabricate din aluminiu, pentru locuit m.p.
28112370002 Căsuţe prefabricate din aluminiu, pentru şantier m.p.
28112370003 Construcţii prefabricate din aluminiu, pentru birouri m.p.
28112370004 Construcţii prefabricate din aluminiu, pentru hangare m.p.
28112370005 Construcţii prefabricate din aluminiu, pentru garaje m.p.
28112370015 Alte construcţii prefabricate din aluminiu m.p.
291234000 Compresoare cu aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile buc.
29123430000 Compresoare de aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile, cu un debit <= 2 mc/min buc.
29123450000 Compresoare de aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile, cu un debit > 2 mc/min buc.
291236000 Compresoare cu mişcare alternativă buc.
29123630000 Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit <= 60 m cubi/oră buc.
29123650000 Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit > 60 m cubi/oră buc.
291237000 Compresoare cu mişcare rotativă buc.
291238000 Compresoare utilizate în aviaţia civilă; alte compresoare buc.
29123800000 Compresoare de aer sau de alte gaze neclasificate altfel buc.
292211000 Palane şi scripeţi cu sau fără motor electric buc.
292213000 Elevatoare de maşini pentru garaje, cricuri şi vinciuri hidraulice; alte cricuri şi vinciuri buc.
29221350000 Cricuri şi vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru ridicarea maşinilor în garaje) buc.
29221370000 Alte cricuri şi vinciuri (exclusiv cele hidraulice şi cele pentru garaje) buc.
292215000 Cărucioare-stivuitor; alte cărucioare de manipulat echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat; autocărucioare fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor utilizate pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte (cu motoare electrice sau termice) buc.
293121000 Tractoare agricole uşoare (cu puterea maximă de 37 kw) buc.
293122000 Tractoare agricole (cu puterea > 37 kw şi <= 59 kw) buc.
293123000 Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kw) buc.
293124000 Tractoare cu roţi, altele decât cele agricole sau forestiere, rutiere buc.
29312400000 Tractoare cu roţi pentru regiuni muntoase buc.
293250400 Remorci şi semiremorci care se încarcă sau se autodescarcă, pentru utilizări agricole buc.
295221300 Buldozere autopropulsate pe şenile buc.
295221500 Buldozere autopropulsate pe roţi buc.
295222000 Gredere şi nivelatoare autopropulsate buc.
29522200001 Gredere autopropulsate buc.
295223000 Screpere autopropulsate buc.
295224000 Compactoare şi rulouri (cilindri) compresoare autopropulsate buc.
295225500 Încărcătoare cu încărcare frontală altele decât cele special concepute pentru mine şi alte lucrări subterane, autopropulsate buc.
29522550001 Încărcătoare cu încărcare frontală, cu descărcare frontală buc.
29522550002 Încărcătoare cu încărcare frontală, cu descărcare laterală buc.
295226002 Excavatoare a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
29522600201 Excavatoare pe roţi, a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
29522600202 Excavatoare pe şenile, a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
295227302 Excavatoare, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
29522730201 Excavatoare pe roţi, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
29522730202 Excavatoare pe şenile, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 grade buc.
295227500 Alte maşini şi aparate autopropulsate pentru terasarea, nivelarea, decaparea şi compactarea pământului buc.
29522750001 Berbeci mecanici buc.
29522750002 Săpătoare de şanţuri buc.
29522750003 Scarificatoare buc.
295230100 Sonete pentru baterea pilonilor şi maşini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor buc.
29523010001 Sonete fixe buc.
29523010002 Sonete rotative buc.
29523010003 Extractoare de piloţi buc.
295230500 Maşini şi aparate pentru tasat şi compactat, altele decât cele autopropulsate buc.
29523050001 Compactoare şi rulouri (cilindri) compresoare tractate buc.
29523050003 Plăci vibratoare buc.
29523050004 Maluri mecanice buc.
295250000 Tractoare pe şenile buc.
300121000 Aparate de fotocopiere buc.
300122000 Maşini de tipărit offset de birou (care utilizează foi de hârtie de tip A4) buc.
300212000 Calculatoare personale portabile buc.
300213000 Calculatoare personale neportabile buc.
300216300 Imprimante buc.
311031000 Grupuri electrogene cu motor cu piston şi aprindere prin compresie buc.
31103115000 Grupuri electrogene diesel cu putere peste 7,5 kVA, dar <= 75 kVA buc.
31103130000 Grupuri electrogene diesel cu putere peste 75 kVA, dar <= 375 kVA buc.
31103150000 Grupuri electrogene diesel sau semidiesel cu putere peste 375 kVA, dar <= 750 kVA buc.
311032000 Grupuri electrogene cu motor cu explozie; convertizoare electrice rotative buc.
31103233000 Grupuri electrogene, cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie cu putere <= 7,5 kVA buc.
31103235000 Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie cu putere peste 7,5 kVA buc.
341021000 Autoturisme de mic litraj cu capacitate cilindrică < 1500 cm cubi buc.
34102136100 Autoturisme de oraş, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi (exclusiv variantele utilitare) buc.
34102136300 Autoturisme de teren cu motor, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136400 Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
341021365 Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; autoambulanţe), cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136501 Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136502 Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136503 Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136504 Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136505 Ambulanţe, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <+ 1500 cm cubi buc.
34102136506 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
341022000 Autoturisme cu capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
341022307 Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; autoambulanţe), cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230701 Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230702 Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230703 Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230704 Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230705 Ambulanţe cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230706 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
341023301 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi, dar <= 2500 cm cubi buc.
341023401 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi buc.
341030331 Vehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane cu motor diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi (exclusiv microbuze) buc.
34103033101 Autofurgoane pentru transportul persoanelor, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi buc.
341030332 Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi buc.
341030352 Autobuze cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi (exclusiv variante utilitare) buc.
341030353 Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi (inclusiv variante utilitare) buc.
341030552 Autobuze cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 2800 cm cubi (exclusiv variante utilitare) buc.
341030553 Microbuze cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 2800 cm cubi (inclusiv variante utilitare) buc.
341041101 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone (exclusiv autocamioane şi autovehicule speciale de transport mărfuri pe saşiu de autocamion) buc.
34104110101 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110102 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041102 Autocamioane cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone (exclusiv autobasculante) buc.
34104110201 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110202 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041103 Vehicule speciale pe saşiu de autocamion, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110301 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110302 Autofurgoane pentru poştă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110303 Autofurgoane pentru transport animale sau păsări, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110304 Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110305 Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110306 Autocisterne pentru carburanţi şi lubrifianţi, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110308 Autocisterne pentru apă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110309 Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110310 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041104 Autobasculante pe saşiu de autocamion, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041301 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone (exclusiv autocamioane şi vehicule speciale pentru transport mărfuri pe saşiu de autocamion) buc.
34104130101 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130102 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341041302 Autocamioane cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone (exclusiv autobasculante) buc.
34104130201 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utilă 5 - 7,5 tone buc.
34104130202 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utilă 7,5 - 10 tone buc.
34104130203 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 5 - 7,5 tone buc.
34104130204 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 7,5 - 10 tone buc.
34104130205 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 10 - 12 tone buc.
34104130206 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 12 - 14 tone buc.
34104130207 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 14 - 16 tone buc.
34104130208 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 10 - 12 tone buc.
34104130209 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 12 - 14 tone buc.
34104130210 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 14 - 16 tone buc.
34104130211 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 16 - 18 tone buc.
341041303 Vehicule speciale pe saşiu de autocamion pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130301 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130302 Autofurgoane pentru poştă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130303 Autofurgoane pentru transport animale sau păsări, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130304 Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130305 Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130306 Autocisterne pentru carburanţi şi lubrifianţi, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130307 Autocisterne pentru apă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130308 Autocisterne pentru gaze lichefiate, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130309 Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130310 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130311 Autovehicule cu troliu pentru buşteni, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341041304 Autobasculante pe saşiu de autocamion cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341042300 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230001 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230002 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230003 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230004 Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scânteie, cu încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230005 Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230006 Autocisterne pentru carburanţi şi lubrifianţi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230007 Autocisterne pentru apă, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230008 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230009 Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230010 Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341042500 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250001 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250002 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250003 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104230004 Autofurgoane pentru poştă, cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230005 Autofurgoane pentru transport animale sau păsări, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104250006 Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scânteie, cu încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250007 Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250008 Autocisterne pentru carburanţi şi lubrifianţi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250009 Autocisterne pentru apă, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250010 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250011 Autovehicule cu troliu pentru buşteni, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250012 Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250013 Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250014 Autocamioane 6x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250015 Autocamioane 6x6, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104290016 Alte autovehicule pentru transportul mărfurilor (exclusiv vehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie; vehicule cu motoare diesel; autobasculante destinate utilizării în afara drumurilor publice) buc.
341044000 Tractoare rutiere pentru semiremorci buc.
34104400001 Tractoare rutiere (autoremorchere) 6x6 buc.
34104400002 Tractoare rutiere (autoremorchere) 8x8 buc.
34104400003 Tractoare rutiere pentru semiremorci buc.
341052001 Automacarale (exclusiv pe şenile şi pe saşiu de autocamion) buc.
34105200101 Automacarale al căror braţ suportă sarcini <= 5 tone buc.
34105200102 Automacarale al căror braţ suportă sarcini => 5 tone buc.
341052002 Automacarale pe saşiu de autocamion buc.
34105200201 Automacarale pe saşiu de autocamion, cu braţ autoîncărcător buc.
34105200202 Automacarale pe saşiu de autocamion, cu braţ pliant autoîncărcător buc.
341054900 Autovehicule speciale neclasificate altfel (exclusiv autodepanatoare, auto-pompe pentru beton) buc.
34105490001 Autostropitoare buc.
34105490002 Autovidanjoare buc.
34105490003 Autovehicule cu plug pentru dezăpezire buc.
34105490004 Autovehicule cu perie pentru dezăpezire buc.
34105490005 Autovehicule pentru împrăştierea materialelor antiderapante buc.
34105490006 Autofreze pentru dezăpezire buc.
34105490007 Autolaboratoare pentru radiologie buc.
34105490008 Autolaboratoare pentru analize epidemiologice buc.
34105490009 Autosanitare pentru control fiziologic buc.
34105490010 Autocabinete stomatologice buc.
34105490011 Autolaboratoare farmaceutice buc.
34105490012 Autoateliere mecanice buc.
34105490013 Autoateliere pentru întreţinere buc.
34105490014 Autoateliere speciale buc.
342023001 Semiremorci pentru mărfuri (exclusiv cele monoax) buc.
34202300101 Semiremorci cu platformă fixă buc.
34202300102 Semiremorci cu platformă basculantă buc.
34202300103 Semiremorci furgon fără amenajare specială buc.
34202300104 Semiremorci cisternă pentru combustibili şi lubrifianţi buc.
34202300105 Semiremorci cisternă pentru apă buc.
34202300106 Semiremorci cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300107 Semiremorci izoterme buc.
34202300108 Semiremorci frigorifice buc.
34202300109 Semiremorci port containere buc.
34202300110 Semiremorci pentru transportat materiale în vrac buc.
342023002 Semiremorci pentru mărfuri, monoax buc.
34202300201 Semiremorci monoax, cu platformă fixă buc.
34202300202 Semiremorci monoax, cu platformă basculantă buc.
34202300203 Semiremorci monoax, furgon fără amenajare specială buc.
34202300204 Semiremorci monoax, cisternă pentru combustibili şi lubrifianţi buc.
34202300205 Semiremorci monoax, cisternă pentru apă buc.
34202300206 Semiremorci monoax, cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300207 Semiremorci monoax, izoterme buc.
34202300208 Semiremorci monoax, frigorifice buc.
34202300209 Semiremorci monoax, port containere buc.
34202300210 Semiremorci monoax, pentru transportat materiale în vrac buc.
342023003 Remorci pentru mărfuri buc.
34202300301 Remorci cu platformă fixă buc.
34202300302 Remorci cu platformă basculantă buc.
34202300303 Remorci furgon fără amenajare specială buc.
34202300304 Remorci cisternă pentru combustibili şi lubrifianţi buc.
34202300305 Remorci cisternă pentru apă buc.
34202300306 Remorci cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300307 Remorci izoterme buc.
34202300308 Remorci frigorifice buc.
34202300309 Remorci port containere buc.
34202300310 Remorci pentru transportat materiale în vrac buc.
34202300311 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 20 t buc.
34202300312 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 40 t buc.
34202300313 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 60 t buc.
351121330 Nave de croazieră maritimă, pacheboturi maritime şi nave similare pentru transportul persoanelor buc.
35112133001 Nave de croazieră maritimă buc.
35112133002 Pacheboturi maritime buc.
35112133003 Nave similare pacheboturilor maritime şi navelor de croazieră maritimă pentru transportul persoanelor buc.
35112135000 Feriboturi maritime buc.
351121900 Feriboturi; nave de croazieră, pacheboturi şi nave similare (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
35112190001 Feriboturi (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
35112190002 Nave de croazieră (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
35112190003 Pacheboturi (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
35112190004 Nave similare feriboturilor, pacheboturilor şi navelor de croazieră pentru transportul persoanelor (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
351122000 Nave cisternă buc.
351123000 Nave frigorifice buc.
35112330000 Nave frigorifice maritime (exclusiv nave cisternă) buc.
351124000 Nave de transport în vrac a mărfurilor (mineraliere, cerealiere, cargouri mixte şi şlepuri fluviale) buc.
351124800 Nave de transport mărfuri şi/sau persoane altele decât pentru navigaţia maritimă, fără propulsie mecanică buc.
35112480001 Şlepuri buc.
35112480002 Ceamuri buc.
35112480003 Barje buc.
35112480004 Plotine buc.
35112480005 Tancuri buc.
351124900 Nave de transport mărfuri şi/sau persoane altele decât pentru navigaţia maritimă, cu propulsie mecanică (exclusiv nave frigorifice; nave de croazieră, pacheboturi şi nave similare; feriboturi) buc.
35112490001 Bacuri fluviale pentru mărfuri uscate buc.
35112490002 Bacuri fluviale de trecere pentru vehicule şi călători buc.
35112490003 Mahoane fluviale pentru mărfuri uscate buc.
35112490004 Barcaze fluviale pentru mărfuri uscate buc.
351131000 Nave de pescuit (inclusiv nave-uzină şi nave echipate pentru congelare) buc.
35113130000 Nave de pescuit; nave uzină şi alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie destinate navigaţiei maritime buc.
35113190000 Nave de pescuit, nave uzină şi alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
351132300 Remorchere buc.
35113230001 Remorchere maritime de linie pentru transport buc.
35113230002 Remorchere maritime portuare buc.
35113230003 Remorchere fluviale buc.
351132500 Împingătoare maritime buc.
351132900 Împingătoare (exclusiv cele maritime) buc.
351133300 Drăgi maritime buc.
351133530 Nave far, nave pompă pentru incendii, macarale plutitoare şi alte nave pentru care navigaţia este numai o funcţie subsidiară, destinate navigaţiei maritime buc.
35113353001 Nave maritime, pompă pentru incendii buc.
35113353002 Macarale maritime plutitoare buc.
35113353003 Ateliere maritime plutitoare buc.
35113353004 Nave maritime de balizare buc.
35113353005 Nave maritime de buncheraj buc.
35113353006 Nave maritime de depoluare a apei buc.
35113353007 Nave maritime tanc depozit buc.
35113353008 Navă maritimă hidrografică
351133550 Docuri maritime, plutitoare buc.
351133700 Alte drăgi, nave far, nave pompă pentru incendii, macarale plutitoare şi alte nave pentru care navigaţia este numai o funcţie subsidiară (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
35113370001 Drăgi fluviale buc.
35113370002 Nave fluviale, pompă pentru incendii buc.
35113370003 Macarale fluviale plutitoare buc.
35113370004 Ateliere fluviale plutitoare buc.
35113370005 Nave fluviale de buncheraj buc.
35113370006 Nave fluviale de depoluare a apei buc.
35113370007 Nave fluviale tanc depozit buc.
351133930 Alte nave maritime (inclusiv nave de salvare) altele decât cele cu rame buc.
35113393001 Şalupe maritime pentru călători buc.
35113393002 Şalupe maritime de scafandri buc.
35113393003 Şalupe maritime remorcher buc.
35113393004 Şalupe maritime sanitare buc.
35113393005 Şalupe maritime de salvare buc.
35113393006 Mahoane maritime buc.
35113393007 Şalande maritime buc.
35113393008 Pilotine maritime buc.
351133950 Alte nave (inclusiv nave de salvare) altele decât cele cu rame (exclusiv cele pentru navigaţia maritimă) buc.
35113395001 Şalupe fluviale pentru călători buc.
35113395002 Şalupe fluviale remorcher buc.
35113395003 Şalupe fluviale sanitare buc.
35113395004 Şalupe fluviale de salvare buc.
351150000 Alte dispozitive plutitoare (inclusiv plute, rezervoare, chesoane, debarcadere, geamanduri şi balize) buc.
35115000001 Pontoane de acostare buc.
35115000002 Pontoane de descărcare buc.
35115000003 Pontoane dormitor buc.
35115000004 Debarcadere buc.
35115000005 Chesoane buc.
351213300 Bărci cu motor pentru agrement sau sport destinate navigaţiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213550 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime <= 7,5 m, altele decât cele destinate navigaţiei maritime, (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213570 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime > 7,5 m, altele decât cele destinate navigaţiei maritime, (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213950 Alte nave şi ambarcaţiuni de agrement sau sport, cu greutatea unitară > 100 kg şi lungimea <= 7,5 m (inclusiv cele cu motor suspendat, bărci cu rame şi canoe) buc.
351213970 Alte nave şi ambarcaţiuni de agrement sau sport, cu greutatea unitară > 100 kg şi lungimea > 7,5 m (inclusiv cele cu motor suspendat, bărci cu rame şi canoe) buc.
352012000 Locomotive Diesel - electrice buc.
352013300 Locomotive cu acumulatoare electrice buc.
352020900 Alte vagoane de călători şi vagoane de marfă autopropulsate (exclusiv vehicule pentru întreţinere sau servicii de cale ferată; cele propulsate de curentul electric) buc.
352031000 Vehicule pentru întreţinere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, chiar autopropulsate (inclusiv vagoane atelier; vagoane macara; vagoane echipate pentru completarea balastului; vagoane de aliniere a căii ferate; vagoane de probă şi drezine) buc.
353031300 Elicoptere care neîncărcate au o greutate <= 2000 kg buc.
35303130001 Elicoptere pentru transport de călători buc.
35303130002 Elicoptere pentru transport de mărfuri buc.
35303130003 Elicoptere pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
353031500 Elicoptere, care neîncărcate, au o greutate > 2000 kg buc.
35303150001 Elicoptere pentru transport de călători buc.
35303150002 Elicoptere pentru transport de mărfuri buc.
35303150003 Elicoptere pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
35303150004 Elicoptere pentru montaj buc.
353032000 Avioane şi alte aeronave, care neîncărcate, au o greutate <= 2000 kg buc.
35303200001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303200002 Avioane sanitare buc.
353033000 Avioane şi alte aeronave, care neîncărcate au o greutate > 2000 kg, dar <= 15000 kg buc.
35303300001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303300002 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
35303300003 Avioane mixte buc.
35303300004 Avioane pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
35303300005 Avioane sanitare buc.
353034000 Avioane şi alte aeronave, care neîncărcate au o greutate > 15000 kg buc.
35303400001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303400002 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
35303400003 Avioane mixte buc.
354112000 Motociclete cu capacitate cilindrică > 50 cm cubi buc.
35411215000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 50cm cubi, dar <= 250 cm cubi (exclusiv scutere) buc.
35411230000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 250 cm cubi, dar <= 500 cm cubi buc.
35411250000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 500 cm cubi, dar <= 800 cm cubi buc.
35411270000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 800 cm cubi buc.
452111000 Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor de locuit individuale m.p.
45211100001 1 - 2 camere în clădiri de locuit individuale m.p.
45211100002 3 - 4 camere clădiri de locuit individuale m.p.
45211100003 5 - 6 camere clădiri de locuit individuale m.p.
45211100004 7 - 8 camere clădiri de locuit individuale m.p.
45211100005 9 - 10 camere clădiri de locuit individuale m.p.
45211100006 11 - 14 camere clădiri de locuit individuale m.p.
45211100007 15 - 20 camere clădiri de locuit individuale m.p.
452113000 Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor industriale şi agrotehnice m.p.
45211300001 Baracamente m.p.
45211300002 Spaţii de depozitare m.p.
45211300003 Grajduri m.p.
452114000 Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor comerciale şi de prestări de servicii m.p.
45211400001 Hoteluri m.p.
45211400002 Moteluri m.p.
45211400003 Cabane m.p.
45211400004 Campinguri m.p.
45211400005 Restaurante m.p.
45211400006 Cantine m.p.
452115000 Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor cu destinaţii diverse m.p.
45211500001 Şcoli m.p.
45211500002 Grădiniţe m.p.
45211500003 Săli de spectacole m.p.
45211500004 Stadioane m.p.
45211500005 Săli de sport m.p.
45211500006 Cluburi m.p.
45211500007 Cămine m.p.
45211500008 Internate m.p.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

PARTEA A II-A BUNURI CE SE POT RECHIZIŢIONA, CARE SE ASIGURĂ
PRIN PLANUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI

CNBR DENUMIRE PRODUS UM
011110000 Cereale kg.
01111100001 Grâu dur kg.
01111300003 Porumb kg.
01111400004 Orez kg.
01111700010 Alte cereale kg.
011210000 Legume boabe kg.
01121000001 Fasole kg.
01121000002 Mazăre kg.
011300000 Cartofi, plante tehnice şi medicinale kg.
01131000000 Cartofi kg.
0114100000 Plante de nutreţ kg.
01141000001 Fân kg.
01141000002 Masă verde kg.
011500000 Legume, bostănoase, verdeţuri kg.
01151100001 Tomate kg.
01151100002 Vinete kg.
01151200010 Alte legume bostănoase kg.
01151300010 Alte legume păstăi kg.
01151400001 Ceapă verde kg.
01151400002 Usturoi verde kg.
01151500001 Morcovi kg.
01151500002 Ţelină kg.
01151500010 Alte rădăcinoase kg.
01151600001 Varză albă kg.
01151600010 Alte legume vărzoase kg.
01151700001 Ceapă uscată kg.
01151700002 Usturoi uscat kg.
011700000 Fructe kg.
01171300001 Măsline kg.
01171400001 Portocale kg.
01171400002 Lămâi kg.
01172200001 Ceai brut şi mate kg.
01173000001 Piper kg.
012500000 Păsări şi produse de la creşterea păsărilor mii buc.
01252000000 Ouă mii buc.
012600000 Albine şi produse apicole kg.
01262100000 Miere de albine kg.
050010000 Peşte kg.
144010000 Sare Kg.
151100000 Carne şi produse rezultate din sacrificarea animalelor (exclusiv carnea de pasăre) kg.
15111200100 Carne de bovine congelată în carcase şi semicarcase kg.
15111430000 Carne de porc congelată în carcase şi semicarcase kg.
151200000 Carne şi produse rezultate din tăierea păsărilor şi a altor animale kg.
151310000 Preparate pe bază de carne kg.
15131200000 Preparate şi conserve pe bază de carne (exclusiv carne şi organe uscate, sărate şi afumate) kg.
152000000 Produse şi preparate din peşte kg.
153111000 Produse şi conserve din cartofi kg.
153210000 Sucuri din fructe şi legume l
153300000 Preparate din legume şi fructe kg.
154200000 Uleiuri şi grăsimi rafinate şi produsele asociate 1
154310000 Margarină şi grăsimi comestibile similare kg.
155100000 Lapte şi produse lactate 1
156100000 Produse de morărit kg.
15611000000 Orez decorticat (orez brun) kg.
15612100000 Făină de grâu sau meslin kg.
15612200200 Mălai kg.
158110000 Produse de panificaţie şi patiserie kg.
15811100400 Pâine albă kg.
15811100500 Pâine semialbă kg.
158210000 Biscuiţi şi pesmeţi kg.
158310000 Zahăr kg.
158400000 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase kg.
158510000 Paste făinoase kg.
158610000 Cafea şi ceai kg.
158700000 Condimente şi mirodenii kg.
159800000 Ape minerale 1
160000000 Produse de tutun mii buc.
16001150000 Ţigări conţinând tutun sau amestecuri şi înlocuitori de tutun mii buc.
174000000 Articole confecţionate din textile buc.
17401130000 Pături (altele decât păturile electrice) şi cuverturi confecţionate din lână sau păr fin de animale (exclusiv cuverturi pentru pat) buc.
17401190000 Pături (altele decât păturile electrice) şi cuverturi confecţionate din bumbac (exclusiv cuverturi pentru pat) buc.
17401253000 Lenjerie de pat, din bumbac garnituri
17402230000 Corturi buc.
17402435000 Saci de dormit, umpluţi cu fulgi şi pene buc.
175400000 Alte articole textile
17543130000 Vată şi articole din vată, de uz medicinal kg.
17543200000 Fire şi corzi elastice mii m.
177100000 Articole tricotate per.
17711037100 Ciorapi tricotaţi din fire de lână şi tip lână per.
17711037200 Ciorapi tricotaţi din fire bumbac şi tip bumbac per.
177200000 Pulovere şi articole similare tricotate buc.
182100000 Articole de îmbrăcăminte pentru lucru buc.
182300000 Articole de lenjerie de corp buc.
182412000 Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii buc.
18241375000 Mănuşi tricotate (exclusiv mănuşile impregnate sau acoperite cu diverse materiale) per.
18242230000 Combinezoane şi costume de schi (exclusiv tricotate) buc.
192000000 Articole de marochinărie şi harnaşament buc.
193000000 Încălţăminte buc.
19301120000 Încălţăminte impermeabilă cu feţe din cauciuc per.
193021000 Încălţăminte pentru schi, asamblată per.
232011000 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului t.
23201140000 Benzină de aviaţie (obţinută prin distilare între 30 grade C şi 220 grade C prelucrată special pentru motoare de aviaţie cu piston) t.
23201150100 Benzină fără plumb pentru motoare, cu cifră octanică < 95 (fără tetraetil sau tetrametil de plumb) t.
23201150200 Benzină fără plumb pentru motoare, cu cifră octanică >= 95 şi < 98 (fără tetraetil sau tetrametil de plumb) t.
23201150300 Benzină fără plumb pentru motoare, cu cifră octanică >= 98 (fără tetraetil sau tetrametil de plumb) t.
23201170100 Benzină cu plumb pentru motoare, cu cifră octanică < 98 (cu tetraetil sau tetrametil de plumb) t.
23201170200 Benzină cu plumb pentru motoare, cu cifră octanică >= 98 (cu tetraetil sau tetrametil de plumb) t.
23201200000 Benzină pentru reactoare (obţinută prin distilare între 100 grade C şi 250 grade C, special prelucrată pentru turbine de aviaţie) t.
23201370100 White spirit t.
23201400100 Petrol pentru reactoare t.
23201550100 Motorină (combustibil diesel pentru motoare de tracţiune în transportul rutier şi feroviar) cu conţinut de sulf <= 0,05% din greutate t.
23201550200 Motorină (combustibil diesel pentru motoare de tracţiune în transportul rutier şi feroviar) cu conţinut de sulf peste 0,5% dar să nu depăşească 0,2% din greutate t.
23201550300 Motorină (combustibil diesel pentru motoare de tracţiune în transportul rutier şi feroviar), cu conţinut de sulf peste 0,2% din greutate t.
23201570000 Combustibil lichid uşor (combustibil pentru instalaţii de încălzire) t.
23201590000 Motorină folosită ca materie primă în industria petrochimică (utilizare neenergetică) t.
23203100100 Unsori consistente (amestecuri de hidrocarburi saturate, solide la temperatura ambiantă), exclusiv parafina t.
243000000 Vopsele şi lacuri kg.
244110000 Produse farmaceutice de bază kg.
245100000 Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere kg.
245200000 Parfumuri şi produse de toaletă kg.
24521850100 Pastă de dinţi kg.
24521930200 Spumă de ras, cremă de preras şi după ras kg.
251100000 Anvelope şi camere de aer buc.
314000000 Acumulatori, pile electrice şi baterii buc.
31401100000 Pile electrice şi baterii buc.
31402000000 Acumulatori electrici buc.

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

PARTEA A III-A PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC, CARE SE PLANIFICĂ
ŞI SE POT ASIGURA ÎN BAZA CERERILOR

CNBR DENUMIRE PRODUS UM
174090000 Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile ore
17409000001 Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile (articole de paraşutism) ore
17409000002 Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile (articole de campare) ore
17409000003 Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile (saci de dormit) ore
17409000004 Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile (articole de ambalat) ore
311092000 Întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice ore/om
316292000 Întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice diverse ore/om
331092000 Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor medico-chirurgicale întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor pentru măsură, verificare, control, navigaţie şi alte utilizări ore/om
332092000 ore/om
351191000 Reparaţii de nave, bărci şi dispozitive plutitoare (excl. iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame şi canoe). ore/om
35119100001 Reparaţii de nave ore/om
35119100002 Reparaţii de bărci (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame şi canoe) ore/om
35119100003 Reparaţii de dispozitive plutitoare ore/om
351192000 Transformarea navelor, bărcilor şi a dispozitivelor plutitoare (excl. iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame şi canoe) ore/om
35119200001 Transformarea navelor ore/om
35119200002 Transformarea bărcilor (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame şi canoe) ore/om
35119200003 Transformarea dispozitivelor plutitoare ore/om
353091000 Întreţinerea şi repararea aeronavelor
35309100000 Reparaţia şi întreţinerea aeronavelor şi motoarelor de aeronave ore/om
353092000 Recondiţionarea aeronavelor ore/om
353092300 Recondiţionarea motoarelor de aeronave ore/om
353092500 Recondiţionarea elicopterelor ore/om
353092700 Recondiţionarea avioanelor şi altor aeronave (excl. elicoptere, motoare de aeronave) ore/om
401030000 Servicii de transport şi distribuţie a energiei electrice ore
402020000 Servicii de distribuire a combustibililor gazoşi ore
410020000 Servicii de gospodărie şi distribuţie a apei ore
4523100000 Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre ore/om
45231100000 Lucrări de structură pentru autostrăzi, şosele (exclusiv cele suspendate), străzi ore/om
45231200000 Lucrări de copertare rutiere ore/om
45231300000 Lucrări de construcţii de căi ferate ore/om
45231400000 Lucrări de construcţii de piste de aterizare-decolare şi de garare a avioanelor ore/om
45231500000 Lucrări de marcare a drumurilor ore/om
452410000 Lucrări de construcţii hidrotehnice ore/om
45241100000 Lucrări de construcţii de porturi ore/om
45241200000 Lucrări de construcţii de baraje, diguri, canale, apeducte, derivare, regularizare, combaterea eroziunii solului (inclusiv întreţinerea acestora) ore/om
45241300000 Lucrări de construcţii de ecluze ore/om
45241400000 Lucrări de construcţii subacvatice ore/om
502100000 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cu excepţia reparaţiilor executate în întreprinderi organizate de tip industrial) ore/om
50212100000 Întreţinerea şi repararea mecanică a altor autovehicule ore/om
50212200000 Întreţinerea şi repararea electrică a altor autovehicule ore/om
50212300000 Întreţinerea şi repararea caroseriei şi a pneurilor altor autovehicule ore/om
50213100000 Servicii de spălare şi curăţire a autovehiculelor ore
50213200000 Servicii de asistenţă, remorcare şi depanare a autovehiculelor ore
504200000 Repararea şi întreţinerea motocicletelor ore
50421000000 Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor ore
527100000 Servicii de reparaţii ale încălţămintei şi ale articolelor din piele ore
52711000000 Servicii de reparaţii ale încălţămintei şi ale articolelor din piele ore
527410000 Servicii de reparaţii ale articolelor de îmbrăcăminte şi articolelor textile de uz personal sau casnic ore
52741100000 Servicii de reparaţii ale articolelor de îmbrăcăminte şi articolelor textile de uz personal sau casnic ore
631110000 Servicii de manipulare a mărfurilor ore
63111100000 Servicii de manipulare a mărfurilor containerizate ore
63111200000 Servicii de manipulare a mărfurilor necontainerizate ore
631210000 Servicii de stocare şi depozitare ore
63121100000 Servicii de depozitare a bunurilor congelate sau refrigerate ore
63121200000 Servicii de depozitare a lichidelor vărsate şi a gazelor ore
63121300000 Servicii de depozitare a grânelor în silozuri ore
63121400000 Alte servicii de stocare şi depozitare ore
632210000 Alte servicii anexe de transport pe apă ore
63221200000 Servicii de pilotaj (pentru intrarea şi ieşirea din port) ore
63221300000 Servicii de remorcare pentru acostarea navelor în docuri ore
63221400000 Servicii de protecţie a navigaţiei maritime şi fluviale (servicii legate de exploatarea farurilor, farurilor plutitoare, geamandurilor; servicii pentru marcarea canalelor etc.) ore
63221500000 Servicii de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate ore
723000000 Servicii de prelucrare informatică a datelor ore
72301000000 Servicii de administrare sistem şi exploatare echipamente informatice şi reţele ore
725010000 Servicii de întreţinere şi de reparare a maşinilor de birou, de contabilizat şi calculatoare ore
72501100000 Servicii de întreţinere şi de reparare a maşinilor de birou ore
72501200000 Servicii de întreţinere şi de reparaţii a calculatoarelor şi a altor echipamente informatice ore
743010000 Servicii de testări şi analize chimice ore
74301100000 Servicii de verificare şi analiză chimică şi biologică ore
851110000 Servicii de spitalizare şi sanatoriale ore
85111100000 Servicii de spitalizare chirurgicală ore
85111200000 Servicii de spitalizare şi sanatoriale, medicale ore
85111400000 Servicii de spitalizare şi sanatoriale pentru recuperare ore
85111500000 Servicii de spitalizare şi sanatoriale în psihiatrie ore
851410000 Alte servicii de asistenţă pentru sănătate umană ore
85141400000 Servicii de ambulanţă ore
85141600000 Servicii ale laboratoarelor de analize medicale, de radiologie, de anatomie patologică, de transfuzie sanguină, de medicină legală etc. ore
852010000 Servicii veterinare ore
85201100000 Servicii veterinare pentru animale de casă ore
85201200000 Alte servicii veterinare pentru animale domestice (inclusiv pentru animale de circ şi zoo) ore
930200000 Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare ore
93022200000 Servicii de frizerie pentru bărbaţi ore
se încarcă...