Back

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini din 14.05.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.06.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 99 din 5 aprilie 2013, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2013/C 99/01)
Modificări (1)

Nr. crt. Indicativul standardului românesc OES1 Indicativul standardului european armonizat Titlul standardului în limba română Data primei publicări în Jurnalul Oficial al UE Indicativul standardului românesc înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului european armonizat înlocuit
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SR EN 81-3+A1:2008 CEN EN 81-3:2000+A1:2008 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice 8.09.2009
2 SR EN 81-3+A1:2008/AC:2009 CEN EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice
3 SR EN 81-31:2010 CEN EN 81-31:2010 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile 20.10.2010
4 SR EN 81-40:2009 CEN EN 81-40:2008 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări şi platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare 8.09.2009
5 SR EN 81-41:2011 CEN EN 81-41:2010 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă 8.04.2011
6 SR EN 81-43:2009 CEN EN 81-43:2009 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat 8.09.2009
7 SR EN 115-1+A1:2010 CEN EN 115-1:2008+A1:2010 Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 1: Construcţie şi montare 26.05.2010 SR EN 115-1:2008
Nota 2.1
30.09.2010
8 SR EN 201:2010 CEN EN 201:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate 18.12.2009
9 SR EN 267+A1:2012 CEN EN 267:2009+A1:2011 Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi 18.11.2011 SR EN 267:2010 Nota 2.1 29.02.2012
10 SR EN 280+A2:2010 CEN EN 280:2001+A2:2009 Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări 18.12.2009
11 SR EN 289+A1:2008 CEN EN 289:2004+A1:2008 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Prese. Cerinţe de securitate 8.09.2009
12 SR EN 303-5:2012 CEN EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare 24.08.2012
13 SR EN 349+A1:2008 CEN EN 349:1993+A1:2008 Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman 8.09.2009
14 SR EN 378-2+A2:2012 CEN EN 378-2:2008+A2:2012 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie 24.08.2012 SR EN 378-2+A1:2009
Nota 2.1
30.11.2012
15 SR EN 415-1+A1:2009 CEN EN 415-1:2000+A1:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia şi clasificarea maşinilor de ambalat şi a echipamentului asociat 8.09.2009
16 SR EN 415-3+A1:2010 CEN EN 415-3:1999+A1:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis 18.12.2009
17 SR EN 415-5+A1:2010 CEN EN 415-5:2006+A1:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat 18.12.2009
18 SR EN 415-6+A1:2010 CEN EN 415-6:2006+A1:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi 18.12.2009
19 SR EN 415-7+A1:2008 CEN EN 415-7:2006+A1:2008 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 7: Maşini de grupat şi de ambalat secundare 8.09.2009
20 SR EN 415-8:2008 CEN EN 415-8:2008 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme 8.09.2009
21 SR EN 415-9:2010 CEN EN 415-9:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3 18.12.2009
22 SR EN 422:2009 CEN EN 422:2009 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate 8.09.2009
23 SR EN 453+A1:2010 CEN EN 453:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
24 SR EN 454+A1:2010 CEN EN 454:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
25 SR EN 474-1+A1:2009 CEN EN 474-1:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 8.09.2009
26 SR EN 474-2+A1:2009 CEN EN 474-2:2006+A1:2008 Maşini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere 8.09.2009
27 SR EN 474-3+A1:2009 CEN EN 474-3:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerinţe pentru încărcătoare 8.09.2009
28 SR EN 474-4+A2:2012 CEN EN 474-4:2006+A2:2012 Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare 23.03.2012
29 SR EN 474-5+A2:2012 CEN EN 474-5:2006+A2:2012 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice 23.03.2012
30 SR EN 474-6+A1:2009 CEN EN 474-6:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerinţe pentru dumpere 8.09.2009
31 SR EN 474-7+A1:2009 CEN EN 474-7:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerinţe pentru screpere 8.09.2009
32 SR EN 474-8+A1:2009 CEN EN 474-8:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerinţe pentru gredere 8.09.2009
33 SR EN 474-9+A1:2009 CEN EN 474-9:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerinţe pentru pozatoare de conducte 8.09.2009
34 SR EN 474-10+A1:2009 CEN EN 474-10:2006+A1:2009 Maşini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerinţe pentru săpătoare de şanţuri 8.09.2009
35 SR EN 474-11+A1:2009 CEN EN 474-11:2006+A1:2008 Maşini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerinţe pentru compactoare de pământ şi deşeuri 8.09.2009
36 SR EN 474-12+A1:2009 CEN EN 474-12:2006+A1:2008 Maşini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerinţe pentru excavatoarele cu cablu 8.09.2009
37 SR EN 500-1+A1:2010 CEN EN 500-1:2006+A1:2009 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 26.05.2010
38 SR EN 500-2+A1:2009 CEN EN 500-2:2006+A1:2008 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere 8.09.2009
39 SR EN 500-3+A1:2009 CEN EN 500-3:2006+A1:2008 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat 8.09.2009
40 SR EN 500-4:2011 CEN EN 500-4:2011 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat 20.07.2011 SR EN 500-4+A1:2009
Nota 2.1
31.08.2011
41 SR EN 500-6+A1:2009 CEN EN 500-6:2006+A1:2008 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor 8.09.2009
42 SR EN 528:2009 CEN EN 528:2008 Translator stivuitor. Cerinţe de securitate 8.09.2009
43 SR EN 547-1+A1:2009 CEN EN 547-1:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini 8.09.2009
44 SR EN 547-2+A1:2009 CEN EN 547-2:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces 8.09.2009
45 SR EN 547-3+A1:2009 CEN EN 547-3:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice 8.09.2009
46 SR EN 574+A1:2008 CEN EN 574:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Dispozitive de comandă bimanuală. Aspecte funcţionale. Principii de proiectare 8.09.2009
47 SR EN 609-1+A2:2010 CEN EN 609-1:1999+A2:2009 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană 18.12.2009
48 SR EN 609-2+A1:2010 CEN EN 609-2:1999+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat 18.12.2009
49 SR EN 614-1+A1:2009 CEN EN 614-1:2006+A1:2009 Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie şi principii generale 8.09.2009
50 SR EN 614-2+A1:2009 CEN EN 614-2:2000+A1:2008 Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă 8.09.2009
51 SR EN 617+A1:2011 CEN EN 617:2001+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare şi recipiente de alimentare 8.04.2011
52 SR EN 618+A1:2011 CEN EN 618:2002+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepţia transportoarelor fixe cu bandă 8.04.2011
53 SR EN 619+A1:2011 CEN EN 619:2002+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare 8.04.2011
54 SR EN 620+A1:2011 CEN EN 620:2002+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac 8.04.2011
55 SR EN 626-1+A1:2008 CEN EN 626-1:1994+A1:2008 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 1: Principii şi condiţii tehnice pentru producătorii de maşini 8.09.2009
56 SR EN 626-2+A1:2008 CEN EN 626-2:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare 8.09.2009
57 SR EN 676+A2:2008 CEN EN 676:2003+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi 8.09.2009
58 SR EN 676+A2:2008/AC:2009 CEN EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
59 SR EN 690+A1:2009 CEN EN 690:1994+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate 18.12.2009
60 SR EN 692+A1:2009 CEN EN 692:2005+A1:2009 Maşini unelte. Prese mecanice. Securitate 8.09.2009
61 SR EN 693+A2:2012 CEN EN 693:2001+A2:2011 Maşini unelte. Securitate. Prese hidraulice 18.11.2011 SR EN 693+A1:2009 Nota 2.1 31.03.2012
62 SR EN 703+A1:2009 CEN EN 703:2004+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate 18.12.2009
63 SR EN 706+A1:2009 CEN EN 706:1996+A1:2009 Maşini agricole. Maşină de cârnit lăstari de viţă de vie. Securitate 18.12.2009
64 SR EN 707+A1:2009 CEN EN 707:1999+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate 18.12.2009
65 SR EN 709+A4:2010 CEN EN 709:1997+A4:2009 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate 26.05.2010 SR EN 709+A2:2009 Nota 2.1 31.12.2010
66 SR EN 709+A4:2010/AC:2013 CEN EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate
67 SR EN 710+A1:2010 CEN EN 710:1997+A1:2010 Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora 20.10.2010
68 SR EN 710+A1:2010/AC:2012 CEN EN 710:1997+A1:2010/AC:2012 Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora
69 SR EN 741+A1:2011 CEN EN 741:2000+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac 8.04.2011
70 SR EN 746-1+A1:2010 CEN EN 746-1:1997+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale 18.12.2009
71 SR EN 746-2:2010 CEN EN 746-2:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor 20.10.2010
72 SR EN 746-3+A1:2009 CEN EN 746-3:1997+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru generarea şi utilizarea gazelor atmosferice 8.09.2009
73 SR EN 786+A2:2010 CEN EN 786:1996+A2:2009 Maşini pentru grădinărit. Maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon, şi maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică 18.12.2009
74 SR EN 791+A1:2009 CEN EN 791:1995+A1:2009 Maşini de forat. Securitate 8.09.2009
75 SR EN 792-13+A1:2009 CEN EN 792-13:2000+A1:2008 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare 8.09.2009
76 SR EN 809+A1:2010 CEN EN 809:1998+A1:2009 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate 8.09.2009
77 SR EN 809+A1:2010/AC:2010 CEN EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate
78 SR EN 815+A2:2009 CEN EN 815:1996+A2:2008 Securitatea maşinilor fără scut pentru executat tuneluri şi maşinilor de forat fără prăjină de tracţiune, pentru rocă. Prescripţii de securitate 8.09.2009
79 SR EN 818-1+A1:2008 CEN EN 818-1:1996+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiţii generale de recepţie 8.09.2009
80 SR EN 818-2+A1:2008 CEN EN 818-2:1996+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8 8.09.2009
81 SR EN 818-3+A1:2008 CEN EN 818-3:1999+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 4 8.09.2009
82 SR EN 818-4+A1:2008 CEN EN 818-4:1996+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanţuri de legare. Clasa 8 8.09.2009
83 SR EN 818-5+A1:2008 CEN EN 818-5:1999+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanţuri de legare. Clasa 4 8.09.2009
84 SR EN 818-6+A1:2008 CEN EN 818-6:2000+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanţuri de legare. Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă care trebuie precizate de producător 8.09.2009
85 SR EN 818-7+A1:2008 CEN EN 818-7:2002+A1:2008 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 7: Lanţuri cu toleranţă fină pentru palane, clasa T (tipurile T, DAT şi DT) 8.09.2009
86 SR EN 836+A4:2012 CEN EN 836:1997+A4:2011 Maşini pentru grădinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate 18.11.2011
87 SR EN 842+A1:2009 CEN EN 842:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinţe generale, proiectare şi încercări 8.09.2009
88 SR EN 848-1+A2:2013 CEN EN 848-1:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical 15.11.2012 SR EN 848-1+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
89 SR EN 848-2+A2:2013 CEN EN 848-2:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic 15.11.2012 SR EN 848-2+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
90 SR EN 848-3:2013 CEN EN 848-3:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Aceasta este prima publicare SR EN 848-3+A2:2010
Nota 2.1
30.04.2013
91 SR EN 859+A2:2012 CEN EN 859:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual 24.08.2012 SR EN 859+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
92 SR EN 860+A2:2012 CEN EN 860:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă 24.08.2012 SR EN 860+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
93 SR EN 861+A2:2012 CEN EN 861:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat 24.08.2012 SR EN 861+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
94 SR EN 869+A1:2009 CEN EN 869:2006+A1:2009 Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru instalaţii de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă 8.09.2009
95 SR EN 894-1+A1:2009 CEN EN 894-1:1997+A1:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, sursele de informaţii şi organele de comandă 8.09.2009
96 SR EN 894-2+A1:2009 CEN EN 894-2:1997+A1:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informaţii 8.09.2009
97 SR EN 894-3+A1:2009 CEN EN 894-3:2000+A1:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă 8.09.2009
98 SR EN 894-4:2010 CEN EN 894-4:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă 20.10.2010
99 SR EN 908+A1:2009 CEN EN 908:1999+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate 18.12.2009
100 SR EN 909+A1:2009 CEN EN 909:1998+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate 18.12.2009
101 SR EN 930+A2:2010 CEN EN 930:1997+A2:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate 18.12.2009
102 SR EN 931+A2:2010 CEN EN 931:1997+A2:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate 18.12.2009
103 SR EN 940+A1:2012 CEN EN 940:2009+A1:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului 5.06.2012 SR EN 940:2010 Nota 2.1 31.08.2012
104 SR EN 953+A1:2009 CEN EN 953:1997+A1:2009 Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili 8.09.2009
105 SR EN 972+A1:2011 CEN EN 972:1998+A1:2010 Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate 8.04.2011
106 SR EN 972+A1:2011/AC:2011 CEN EN 972:1998+A1:2010/AC:2011 Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate
107 SR EN 981+A1:2009 CEN EN 981:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Sistem de semnale acustice şi vizuale de pericol şi de informare 8.09.2009
108 SR EN 996+A3:2009 CEN EN 996:1995+A3:2009 Maşini pentru înfigerea piloţilor. Cerinţe de securitate 8.09.2009
109 SR EN 1005-1+A1:2009 CEN EN 1005-1:2001+A1:2008 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii 8.09.2009
110 SR EN 1005-2+A1:2009 CEN EN 1005-2:2003+A1:2008 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor 8.09.2009
111 SR EN 1005-3+A1:2009 CEN EN 1005-3:2002+A1:2008 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor 8.09.2009
112 SR EN 1005-4+A1:2009 CEN EN 1005-4:2005+A1:2008 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile 8.09.2009
113 SR EN 1010-1+A1:2011 CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune 8.04.2011
114 SR EN 1010-2+A1:2011 CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire 8.04.2011
115 SR EN 1010-3+A1:2010 CEN EN 1010-3:2002+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hârtie 18.12.2009
116 SR EN 1010-4+A1:2010 CEN EN 1010-4:2004+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hârtiei 18.12.2009
117 SR EN 1012-1:2011 CEN EN 1012-1:2010 Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer 8.04.2011
118 SR EN 1012-2+A1:2010 CEN EN 1012-2:1996+A1:2009 Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 2: Pompe de vid 18.12.2009
119 SR EN 1028-1+A1:2008 CEN EN 1028-1:2002+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinţe generale şi de securitate 8.09.2009
120 SR EN 1028-2+A1:2008 CEN EN 1028-2:2002+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate 8.09.2009
121 SR EN 1032+A1:2009 CEN EN 1032:2003+A1:2008 Vibraţii mecanice. Încercarea maşinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii 8.09.2009
122 SR EN 1034-1+A1:2010 CEN EN 1034-1:2000+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune 26.05.2010
123 SR EN 1034-2+A1:2010 CEN EN 1034-2:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele maşinilor de cojit buşteni 26.05.2010
124 SR EN 1034-3:2012 CEN EN 1034-3:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 3: Maşini de bobinat şi de tăiat 29.02.2012 SR EN 1034-3+A1:2010
Nota 2.1
30.06.2012
125 SR EN 1034-4+A1:2010 CEN EN 1034-4:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare şi dispozitivele de alimentare ale acestora 26.05.2010
126 SR EN 1034-5+A1:2010 CEN EN 1034-5:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 5: Maşini de tăiat hârtie 26.05.2010
127 SR EN 1034-6+A1:2010 CEN EN 1034-6:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre 26.05.2010
128 SR EN 1034-7+A1:2010 CEN EN 1034-7:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare 26.05.2010
129 SR EN 1034-8:2012 CEN EN 1034-8:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare 5.06.2012
130 SR EN 1034-13+A1:2010 CEN EN 1034-13:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 13: Maşini de tăiat chingile baloturilor şi a unităţilor de baloturi 26.05.2010
131 SR EN 1034-14+A1:2010 CEN EN 1034-14:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine 26.05.2010
132 SR EN 1034-16:2012 CEN EN 1034-16:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 16: Maşini pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului 5.06.2012
133 SR EN 1034-17:2012 CEN EN 1034-17:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 17: Maşini pentru fabricarea hârtiei creponate 15.11.2012
134 SR EN 1034-21:2013 CEN EN 1034-21:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 21: Maşini de cretare 15.11.2012
135 SR EN 1034-22+A1:2010 CEN EN 1034-22:2005+A1:2009 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare 26.05.2010
136 SR EN 1034-26:2012 CEN EN 1034-26:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 26: Maşini pentru ambalarea bobinelor 24.08.2012
137 SR EN 1034-27:2013 CEN EN 1034-27:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 27: Instalaţii pentru manipularea bobinelor 15.11.2012
138 SR EN 1037+A1:2008 CEN EN 1037:1995+A1:2008 Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate 8.09.2009
139 SR EN 1088+A2:2008 CEN EN 1088:1995+A2:2008 Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere 8.09.2009
140 SR EN 1093-1:2009 CEN EN 1093-1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare 8.09.2009
141 SR EN 1093-2+A1:2008 CEN EN 1093-2:2006+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat 8.09.2009
142 SR EN 1093-3+A1:2008 CEN EN 1093-3:2006+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat 8.09.2009
143 SR EN 1093-4+A1:2008 CEN EN 1093-4:1996+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficienţa captării unui sistem de aspiraţie. Metoda cu trasor 8.09.2009
144 SR EN 1093-6+A1:2008 CEN EN 1093-6:1998+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienţa separării masice, evacuare liberă 8.09.2009
145 SR EN 1093-7+A1:2008 CEN EN 1093-7:1998+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficienţa separării masice, ieşire racordată 8.09.2009
146 SR EN 1093-8+A1:2008 CEN EN 1093-8:1998+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentraţia poluantului, metoda de încercare pe stand 8.09.2009
147 SR EN 1093-9+A1:2008 CEN EN 1093-9:1998+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentraţia poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare 8.09.2009
148 SR EN 1093-11+A1:2008 CEN EN 1093-11:2001+A1:2008 Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare 8.09.2009
149 SR EN 1114-1:2012 CEN EN 1114-1:2011 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru maşinile de extrudare 29.02.2012
150 SR EN 1114-3+A1:2009 CEN EN 1114-3:2001+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare 8.09.2009
151 SR EN 1127-1:2011 CEN EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie 18.11.2011 SR EN 1127-1:2008
Nota 2.1
31.07.2014
152 SR EN 1127-2+A1:2008 CEN EN 1127-2:2002+A1:2008 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit 8.09.2009
153 SR EN 1175-1+A1:2011 CEN EN 1175-1:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 1: Cerinţe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii 8.04.2011
154 SR EN 1175-2+A1:2011 CEN EN 1175-2:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu ardere internă 8.04.2011
155 SR EN 1175-3+A1:2011 CEN EN 1175-3:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 3: Cerinţe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acţionate cu motor cu ardere internă 8.04.2011
156 SR EN 1218-1+A1:2010 CEN EN 1218-1:1999+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masa mobilă 18.12.2009
157 SR EN 1218-2+A1:2009 CEN EN 1218-2:2004+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 2: Maşini duble de cepuit şi/sau profilat, acţionate cu lanţ sau lanţuri 8.09.2009
158 SR EN 1218-3+A1:2009 CEN EN 1218-3:2001+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiş 8.09.2009
159 SR EN 1218-4+A2:2009 CEN EN 1218-4:2004+A2:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri) 8.09.2009
160 SR EN 1218-5+A1:2010 CEN EN 1218-5:2004+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi acţionate prin role sau prin lanţ 18.12.2009
161 SR EN 1247+A1:2011 CEN EN 1247:2004+A1:2010 Maşini de turnătorie. Condiţii de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, maşini de turnare centrifugală, maşini de turnare continuă sau semicontinuă 8.04.2011
162 SR EN 1248+A1:2009 CEN EN 1248:2001+A1:2009 Maşini pentru turnătorie. Cerinţe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă 8.09.2009
163 SR EN 1265+A1:2009 CEN EN 1265:1999+A1:2008 Securitatea maşinilor. Cod de încercare a zgomotului la maşini şi echipamente pentru turnătorie 8.09.2009
164 SR EN 1299+A1:2009 CEN EN 1299:1997+A1:2008 Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor. Informaţii privind realizarea izolării sursei 8.09.2009
165 SR EN 1374+A1:2010 CEN EN 1374:2000+A1:2010 Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate 20.10.2010
166 SR EN 1398:2009 CEN EN 1398:2009 Instalaţii de ridicat. Rampe ajustabile 8.09.2009
167 SR EN 1417+A1:2009 CEN EN 1417:1996+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate 8.09.2009
168 SR EN 1417+A1:2009/AC:2009 CEN EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate
169 SR EN 1459+A3:2012 CEN EN 1459:1998+A3:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ retractabil variabil autopropulsate 23.03.2012
170 SR EN 1492-1+A1:2009 CEN EN 1492-1:2000+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general 8.09.2009
171 SR EN 1492-2+A1:2009 CEN EN 1492-2:2000+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general 8.09.2009
172 SR EN 1492-4+A1:2009 CEN EN 1492-4:2004+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri de legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general 8.09.2009
173 SR EN 1493:2011 CEN EN 1493:2010 Elevatoare pentru vehicule 8.04.2011 SR EN 1493+A1:2009 Nota 2.1 4.08.2011
174 SR EN 1494+A1:2009 CEN EN 1494:2000+A1:2008 Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat 8.09.2009
175 SR EN 1495+A2:2009 CEN EN 1495:1997+A2:2009 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge 18.12.2009
176 SR EN 1495+A2:2009/AC:2010 CEN EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge
Avertisment: Prezenta publicaţie nu se referă la alineatele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 şi figura 9 din standardul EN 1495:1997, care nu beneficiază de prezumţia de conformitate cu dispoziţiile Directivei 2006/42/CE.
177 SR EN 1501-1:2012 CEN EN 1501-1:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate 18.11.2011 SR EN 1501-1+A2:2010
Nota 2.1
29.02.2012
178 SR EN 1501-2+A1:2010 CEN EN 1501-2:2005+A1:2009 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală 29.12.2009
179 SR EN 1501-3:2008 CEN EN 1501-3:2008 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală 8.09.2009
180 SR EN 1501-4:2008 CEN EN 1501-4:2007 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor 8.09.2009
181 SR EN 1501-5:2012 CEN EN 1501-5:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor 18.11.2011 SR EN 1501-1+A2:2010
Nota 2.1
29.02.2012
182 SR EN 1526+A1:2008 CEN EN 1526:1997+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe suplimentare pentru funcţiile automate ale cărucioarelor 8.09.2009
183 SR EN 1539:2010 CEN EN 1539:2009 Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate 26.05.2010
184 SR EN 1547+A1:2009 CEN EN 1547:2001+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare 8.09.2009
185 SR EN 1550+A1:2008 CEN EN 1550:1997+A1:2008 Securitatea maşinilor-unelte. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia mandrinelor port-piese 8.09.2009
186 SR EN 1554:2012 CEN EN 1554:2012 Benzi transportoare. Încercări la frecare ale tamburului 24.08.2012
187 SR EN 1570-1:2012 CEN EN 1570-1:2011 Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 1: Plăci de ridicare care se utilizează până la două paliere fixe 29.02.2012 SR EN 1570+A2:2009 Nota 2.1 30.04.2012
188 SR EN 1612-1+A1:2009 CEN EN 1612-1:1997+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru unităţile de dozare şi amestecătoare 8.09.2009
189 SR EN 1672-2+A1:2009 CEN EN 1672-2:2005+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă 8.09.2009
190 SR EN 1673+A1:2010 CEN EN 1673:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
191 SR EN 1674+A1:2010 CEN EN 1674:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat şi foietaj. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
192 SR EN 1677-1+A1:2009 CEN EN 1677-1:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oţel forjat, clasa 8 8.09.2009
193 SR EN 1677-2+A1:2008 CEN EN 1677-2:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cârlige de oţel forjat, cu siguranţă, clasa 8 8.09.2009
194 SR EN 1677-3+A1:2008 CEN EN 1677-3:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cârlige de oţel forjat cu autoblocare. Clasa 8 8.09.2009
195 SR EN 1677-4+A1:2009 CEN EN 1677-4:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8 8.09.2009
196 SR EN 1677-5+A1:2009 CEN EN 1677-5:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4 8.09.2009
197 SR EN 1677-6+A1:2009 CEN EN 1677-6:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4 8.09.2009
198 SR EN 1678+A1:2010 CEN EN 1678:1998+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat legume. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
199 SR EN 1679-1+A1:2011 CEN EN 1679-1:1998+A1:2011 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare 20.07.2011
200 SR EN 1710+A1:2008 CEN EN 1710:2005+A1:2008 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane 8.09.2009
201 SR EN 1710+A1:2008/AC:2011 CEN EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane
202 SR EN 1755+A1:2009 CEN EN 1755:2000+A1:2009 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului 8.09.2009
203 SR EN 1756-1+A1:2008 CEN EN 1756-1:2001+A1:2008 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri 8.09.2009
204 SR EN 1756-2+A1:2009 CEN EN 1756-2:2004+A1:2009 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri 18.12.2009
205 SR EN 1760-1+A1:2009 CEN EN 1760-1:1997+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune 8.09.2009
206 SR EN 1760-2+A1:2009 CEN EN 1760-2:2001+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune 8.09.2009
207 SR EN 1760-3+A1:2009 CEN EN 1760-3:2004+A1:2009 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3 : Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune 8.09.2009
208 SR EN 1777:2010 CEN EN 1777:2010 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări 26.05.2010 SR EN 1777+A1:2009 Nota 2.1 30.09.2010
209 SR EN 1804-1+A1:2010 CEN EN 1804-1:2001+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de susţinere şi cerinţe generale 26.05.2010
210 SR EN 1804-2+A1:2010 CEN EN 1804-2:2001+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susţinere acţionate şi cilindri 26.05.2010
211 SR EN 1804-3+A1:2010 CEN EN 1804-3:2006+A1:2010 Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice 26.05.2010
212 SR EN 1807+A1:2010 CEN EN 1807:1999+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică 18.12.2009
213 SR EN 1808+A1:2010 CEN EN 1808:1999+A1:2010 Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie. Încercări 20.10.2010
214 SR EN 1829-1:2010 CEN EN 1829-1:2010 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini 26.05.2010
215 SR EN 1829-2:2008 CEN EN 1829-2:2008 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare 8.09.2009
216 SR EN 1829-2:2008/AC:2011 CEN EN 1829-2:2008/AC:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare
217 SR EN 1837+A1:2010 CEN EN 1837:1999+A1:2009 Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor 18.12.2009
218 SR EN 1845:2008 CEN EN 1845:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate 8.09.2009
219 SR EN 1846-2:2010 CEN EN 1846-2:2009 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe 18.12.2009 SR EN 1846-2+A3:2009
Nota 2.1
28.02.2011
220 SR EN 1846-3+A1:2009 CEN EN 1846-3:2002+A1:2008 Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă 8.09.2009
221 SR EN 1853+A1:2010 CEN EN 1853:1999+A1:2009 Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate 18.12.2009
222 SR EN 1870-1+A1:2009 CEN EN 1870-1:2007+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), ferăstraie pentru formatizare şi ferăstraie pentru şantier 8.09.2009
223 SR EN 1870-3+A1:2009 CEN EN 1870-3:2001+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă 8.09.2009
224 SR EN 1870-4:2012 CEN EN 1870-4:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală 5.06.2012 SR EN 1870-4+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
225 SR EN 1870-5+A2:2012 CEN EN 1870-5:2002+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă 15.11.2012 SR EN 1870-5+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
226 SR EN 1870-6+A1:2010 CEN EN 1870-6:2002+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare şi/sau descărcare manuală 18.12.2009
227 SR EN 1870-7:2013 CEN EN 1870-7:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-7+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
228 SR EN 1870-8:2013 CEN EN 1870-8:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză, cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-8+A1:2010
Nota 2.1
31.05.2013
229 SR EN 1870-9:2013 CEN EN 1870-9:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală 15.11.2012 SR EN 1870-9+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
230 SR EN 1870-10+A1:2010 CEN EN 1870-10:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă 18.12.2009
231 SR EN 1870-11+A1:2010 CEN EN 1870-11:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate şi automate, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) 18.12.2009
232 SR EN 1870-12+A1:2010 CEN EN 1870-12:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat 18.12.2009
233 SR EN 1870-13+A2:2012 CEN EN 1870-13:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare 5.06.2012 SR EN 1870-13+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
234 SR EN 1870-14+A2:2012 CEN EN 1870-14:2007+A2:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale 5.06.2012 SR EN 1870-14+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
235 SR EN 1870-15:2013 CEN EN 1870-15:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-15+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
236 SR EN 1870-16:2013 CEN EN 1870-16:2012 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secţionat cu tăiere în V Aceasta este prima publicare SR EN 1870-16+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
237 SR EN 1870-17+A2:2010 CEN EN 1870-17:2007+A2:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) 18.12.2009
238 SR EN 1889-1:2011 CEN EN 1889-1:2011 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roţi cu anvelope de cauciuc 18.11.2011
239 SR EN 1889-2+A1:2009 CEN EN 1889-2:2003+A1:2009 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe şine 8.09.2009
240 SR EN 1915-1+A1:2009 CEN EN 1915-1:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate 8.09.2009
241 SR EN 1915-2+A1:2009 CEN EN 1915-2:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe de stabilitate şi de rezistenţă, calcule şi metode de încercare 8.09.2009
242 SR EN 1915-3+A1:2009 CEN EN 1915-3:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a vibraţiilor 8.09.2009
243 SR EN 1915-4+A1:2009 CEN EN 1915-4:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 4: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului 8.09.2009
244 SR EN 1953+A1:2010 CEN EN 1953:1998+A1:2009 Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate 18.12.2009
245 SR EN 1974+A1:2010 CEN EN 1974:1998+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă 18.12.2009
246 SR EN ISO 2151:2009 CEN EN ISO 2151:2008 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) 8.09.2009
247 SR EN ISO 2860:2009 CEN EN ISO 2860:2008 Maşini de terasament. Dimensiuni de acces minime 8.09.2009
248 SR EN ISO 2867:2011 CEN EN ISO 2867:2011 Maşini de terasament. Mijloace de acces 18.11.2011 SR EN ISO 2867:2009
Nota 2.1
31.07.2014
249 SR EN ISO 3164:2009 CEN EN ISO 3164:2008 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare 8.09.2009
250 SR EN ISO 3266:2010 CEN EN ISO 3266:2010 Şuruburi cu ochi de oţel forjat, clasa 4, pentru aplicaţii generale de ridicat 20.10.2010
251 SR EN ISO 3411:2007 CEN EN ISO 3411:2007 Maşini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor şi spaţiu înconjurător minim al postului de conducere 8.09.2009
252 SR EN ISO 3449:2009 CEN EN ISO 3449:2008 Maşini de terasament. Structuri de protecţie împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă 8.09.2009
253 SR EN ISO 3450:2012 CEN EN ISO 3450:2011 Maşini de terasament. Sisteme de frânare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare 29.02.2012 SR EN ISO 3450:2009
Nota 2.1
31.05.2012
254 SR EN ISO 3457:2009 CEN EN ISO 3457:2008 Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe 8.09.2009
255 SR EN ISO 3471:2009 CEN EN ISO 3471:2008 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă 8.09.2009
256 SR EN ISO 3741:2011 CEN EN ISO 3741:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberaţie pentru încercări 8.04.2011 SR EN ISO 3741:2009
Nota 2.1
30.04.2011
257 SR EN ISO 3743-1:2011 CEN EN ISO 3743-1:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în câmpuri reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparaţiei în camere de încercare cu pereţi duri 8.04.2011 SR EN ISO 3743-1:2009
Nota 2.1
30.04.2011
258 SR EN ISO 3743-2:2009 CEN EN ISO 3743-2:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberaţie speciale 18.12.2009
259 SR EN ISO 3744:2011 CEN EN ISO 3744:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant 8.04.2011 SR EN ISO 3744:2009
Nota 2.1
30.04.2011
260 SR EN ISO 3745:2012 CEN EN ISO 3745:2012 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice 5.06.2012 SR EN ISO 3745:2009
Nota 2.1
30.09.2012
261 SR EN ISO 3746:2011 CEN EN ISO 3746:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant 8.04.2011 SR EN ISO 3746:2009
Nota 2.1
30.06.2011
262 SR EN ISO 3747:2011 CEN EN ISO 3747:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant 8.04.2011 SR EN ISO 3747:2010
Nota 2.1
30.06.2011
263 SR EN ISO 4254-1:2010 CEN EN ISO 4254-1:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 18.12.2009
264 SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-1:2009/AC:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
265 SR EN ISO 4254-5:2010 CEN EN ISO 4254-5:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate 26.05.2010
266 SR EN ISO 4254-5:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-5:2009/AC:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate
267 SR EN ISO 4254-6:2010 CEN EN ISO 4254-6:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide 26.05.2010
268 SR EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide
269 SR EN ISO 4254-7:2010 CEN EN ISO 4254-7:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac 26.05.2010
270 SR EN ISO 4254-7:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-7:2009/AC:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac
271 SR EN ISO 4254-10:2010 CEN EN ISO 4254-10:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative 26.05.2010
272 SR EN ISO 4254-10:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-10:2009/AC:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative
273 SR EN ISO 4254-11:2011 CEN EN ISO 4254-11:2010 Maşini agricole. Securitate. Partea 11: Maşini de cules şi balotat 8.04.2011 SR EN 704+A1:2009 Nota 2.1 30.06.2011
274 SR EN ISO 4254-12:2012 CEN EN ISO 4254-12:2012 Maşini agricole. Securitate. Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale 24.08.2012 SR EN 745+A1:2009 Nota 2.1 31.12.2012
275 SR EN ISO 4413:2011 CEN EN ISO 4413:2010 Acţionări hidraulice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor 8.04.2011 SR EN 982+A1:2009 Nota 2.1 30.11.2011
276 SR EN ISO 4414:2011 CEN EN ISO 4414:2010 Acţionări pneumatice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor 8.04.2011 SR EN 983+A1:2009 Nota 2.1 30.11.2011
277 SR EN ISO 4871:2010 CEN EN ISO 4871:2009 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor 18.12.2009
278 SR EN ISO 5136:2010 CEN EN ISO 5136:2009 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă 18.12.2009
279 SR EN ISO 5674:2009 CEN EN ISO 5674:2009 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistenţa mecanică şi la uzură şi criterii de acceptare 8.09.2009
280 SR EN ISO 6682:2009 CEN EN ISO 6682:2008 Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă 8.09.2009
281 SR EN ISO 6683:2009 CEN EN ISO 6683:2008 Maşini de terasament. Centuri de securitate şi ancoraje pentru centurile de securitate. Cerinţe de performanţă şi încercări 8.09.2009
282 SR EN ISO 7096:2009 CEN EN ISO 7096:2008 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun 8.09.2009
283 SR EN ISO 7096:2009/AC:2009 CEN EN ISO 7096:2008/AC:2009 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun
284 SR EN ISO 7235:2010 CEN EN ISO 7235:2009 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală 18.12.2009
285 SR EN ISO 7731:2009 CEN EN ISO 7731:2008 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi locurile de muncă. Semnale acustice de pericol 8.09.2009
286 SR EN ISO 8230-1:2009 CEN EN ISO 8230-1:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate 8.09.2009
287 SR EN ISO 8230-2:2009 CEN EN ISO 8230-2:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizând percloretilenă 8.09.2009
288 SR EN ISO 8230-3:2009 CEN EN ISO 8230-3:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizând solvenţi combustibili 8.09.2009
289 SR EN ISO 9614-1:2010 CEN EN ISO 9614-1:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete 18.12.2009
290 SR EN ISO 9614-3:2010 CEN EN ISO 9614-3:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere 18.12.2009
291 SR EN ISO 9902-1:2003 CEN EN ISO 9902-1:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune 18.12.2009
292 SR EN ISO 9902-1:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
293 SR EN ISO 9902-2:2003 CEN EN ISO 9902-2:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşinii de filat 18.12.2009
294 SR EN ISO 9902-2:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
295 SR EN ISO 9902-3:2003 CEN EN ISO 9902-3:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Maşini pentru neţesute 18.12.2009
296 SR EN ISO 9902-3:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
297 SR EN ISO 9902-4:2003 CEN EN ISO 9902-4:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie 18.12.2009
298 SR EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
299 SR EN ISO 9902-5:2003 CEN EN ISO 9902-5:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat 18.12.2009
300 SR EN ISO 9902-5:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini pentru preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
301 SR EN ISO 9902-6:2003 CEN EN ISO 9902-6:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături 18.12.2009
302 SR EN ISO 9902-6:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
303 SR EN ISO 9902-7:2003 CEN EN ISO 9902-7:2001 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat 18.12.2009
304 SR EN ISO 9902-7:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
305 SR EN ISO 10218-1:2011 CEN EN ISO 10218-1:2011 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 1: Roboţi 18.11.2011 SR EN ISO 10218-1:2009 Nota 2.1 1.01.2013
306 SR EN ISO 10218-2:2011 CEN EN ISO 10218-2:2011 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 2: Sisteme robotice şi integrare 18.11.2011
307 SR EN ISO 10472-1:2009 CEN EN ISO 10472-1:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 1: Cerinţe comune 8.09.2009
308 SR EN ISO 10472-2:2009 CEN EN ISO 10472-2:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 2: Maşini de spălat şi maşini de spălat centrifugat 8.09.2009
309 SR EN ISO 10472-3:2009 CEN EN ISO 10472-3:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv maşinile componente 8.09.2009
310 SR EN ISO 10472-4:2009 CEN EN ISO 10472-4:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 4: Uscătoare cu aer 8.09.2009
311 SR EN ISO 10472-5:2009 CEN EN ISO 10472-5:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 5: Maşini de călcat, alimentat şi pliat pentru articole plate 8.09.2009
312 SR EN ISO 10472-6:2009 CEN EN ISO 10472-6:2008 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat şi termocolat 8.09.2009
313 SR EN ISO 10517:2009 CEN EN ISO 10517:2009 Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate 18.12.2009
314 SR EN ISO 10821:2006 CEN EN ISO 10821:2005 Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere 18.12.2009
315 SR EN ISO 10821:2006/A1:2009 CEN EN ISO 10821:2005/A1:2009 Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
316 SR EN ISO 11102-1:2010 CEN EN ISO 11102-1:2009 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerinţe de securitate şi încercări 18.12.2009
317 SR EN ISO 11102-2:2009 CEN EN ISO 11102-2:2009 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare 8.09.2009
318 SR EN ISO 11111-1:2009 CEN EN ISO 11111-1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune 18.12.2009
319 SR EN ISO 11111-2:2005 CEN EN ISO 11111-2:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat 18.12.2009
320 SR EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
321 SR EN ISO 11111-3:2005 CEN EN ISO 11111-3:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute 18.12.2009
322 SR EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
323 SR EN ISO 11111-4:2005 CEN EN ISO 11111-4:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie 18.12.2009
324 SR EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
325 SR EN ISO 11111-5:2005 CEN EN ISO 11111-5:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat 18.12.2009
326 SR EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
327 SR EN ISO 11111-6:2005 CEN EN ISO 11111-6:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe 18.12.2009
328 SR EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
329 SR EN ISO 11111-7:2005 CEN EN ISO 11111-7:2005 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat 18.12.2009
330 SR EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
331 SR EN ISO 11145:2008 CEN EN ISO 11145:2008 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri 8.09.2009
332 SR EN ISO 11148-1:2012 CEN EN ISO 11148-1:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate 24.08.2012 SR EN 792-1+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
333 SR EN ISO 11148-2:2012 CEN EN ISO 11148-2:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat 24.08.2012 SR EN 792-2+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
334 SR EN ISO 11148-5:2012 CEN EN ISO 11148-5:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit cu percuţie rotative 29.02.2012 SR EN 792-5+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
335 SR EN ISO 11148-7:2012 CEN EN ISO 11148-7:2012 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Polizoare 15.11.2012 SR EN 792-7+A1:2009
Nota 2.1
28.02.2013
336 SR EN ISO 11148-8:2012 CEN EN ISO 11148-8:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit 29.02.2012 SR EN 792-8+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
337 SR EN ISO 11148-9:2012 CEN EN ISO 11148-9:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat 29.02.2012 SR EN 792-9+A1:2009
Nota 2.1
1.06.2012
338 SR EN ISO 11148-10:2012 CEN EN ISO 11148-10:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie 29.02.2012 SR EN 792-10+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
339 SR EN ISO 11148-11:2012 CEN EN ISO 11148-11:2011 Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin poansonare şi foarfece 29.02.2012 SR EN 792-11+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
340 SR EN ISO 11161:2007 CEN EN ISO 11161:2007 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază 26.05.2010
341 SR EN ISO 11161:2007/A1:2010 CEN EN ISO 11161:2007/A1:2010 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază 26.05.2010 Nota 3 30.09.2010
342 SR EN ISO 11200:2010 CEN EN ISO 11200:2009 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate 18.12.2009
343 SR EN ISO 11201[2010]:2010 CEN EN ISO 11201:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile 20.10.2010 SR EN ISO 11201[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
344 SR EN ISO 11202[2010]:2010 CEN EN ISO 11202:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu aproximative 20.10.2010 SR EN ISO 11202[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
345 SR EN ISO 11203:2010 CEN EN ISO 11203:2009 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelul de putere acustică 18.12.2009
346 SR EN ISO 11204[2010]:2010 CEN EN ISO 11204:2010 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu exacte 20.10.2010 SR EN ISO 11204[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
347 SR EN ISO 11205:2010 CEN EN ISO 11205:2009 Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică 18.12.2009
348 SR EN ISO 11252:2008 CEN EN ISO 11252:2008 Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie 8.09.2009
349 SR EN ISO 11546-1:2010 CEN EN ISO 11546-1:2009 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în condiţii de laborator (pentru declarare) 18.12.2009
350 SR EN ISO 11546-2:2010 CEN EN ISO 11546-2:2009 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări in situ (pentru acceptare şi verificare) 18.12.2009
351 SR EN ISO 11553-1:2009 CEN EN ISO 11553-1:2008 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerinţe generale de securitate 8.09.2009
352 SR EN ISO 11553-2:2009 CEN EN ISO 11553-2:2008 Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser 8.09.2009
353 SR EN ISO 11554:2008 CEN EN ISO 11554:2008 Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser 8.09.2009
354 SR EN ISO 11680-1:2012 CEN EN ISO 11680-1:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu motor cu ardere internă integrat 29.02.2012 SR EN ISO 11680-1:2009 Nota 2.1 30.06.2012
355 SR EN ISO 11680-2:2012 CEN EN ISO 11680-2:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate 29.02.2012 SR EN ISO 11680-2:2009 Nota 2.1 30.06.2012
356 SR EN ISO 11681-1:2012 CEN EN ISO 11681-1:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere 29.02.2012 SR EN ISO 11681-1:2009 Nota 2.1 30.06.2012
357 SR EN ISO 11681-2:2012 CEN EN ISO 11681-2:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor 29.02.2012 SR EN ISO 11681-2:2009 Nota 2.1 30.06.2012
358 SR EN ISO 11688-1:2010 CEN EN ISO 11688-1:2009 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare 18.12.2009
359 SR EN ISO 11691:2010 CEN EN ISO 11691:2009 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator 18.12.2009
360 SR EN ISO 11806-1:2012 CEN EN ISO 11806-1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 1: Maşini echipate cu un motor cu ardere internă integrat 29.02.2012 SR EN ISO 11806:2009
Nota 2.1
361 SR EN ISO 11806-2:2012 CEN EN ISO 11806-2:2011 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate 29.02.2012
362 SR EN ISO 11850:2012 CEN EN ISO 11850:2011 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate 29.02.2012 SR EN 14861+A1:2010 Nota 2.1 31.05.2012
363 SR EN ISO 11957:2010 CEN EN ISO 11957:2009 Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi in situ 18.12.2009
364 SR EN 12001:2012 CEN EN 12001:2012 Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate 15.11.2012 SR EN 12001+A1:2010 Nota 2.1 28.02.2013
365 SR EN 12012-1+A1:2009 CEN EN 12012-1:2007+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame 8.09.2009
366 SR EN 12012-3+A1:2009 CEN EN 12012-3:2001+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri 8.09.2009
367 SR EN 12012-4+A1:2009 CEN EN 12012-4:2006+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare 8.09.2009
368 SR EN 12013+A1:2009 CEN EN 12013:2000+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate 8.09.2009
369 SR EN 12016+A1:2008 CEN EN 12016:2004+A1:2008 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate 8.09.2009
370 SR EN 12041+A1:2010 CEN EN 12041:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă 18.12.2009
371 SR EN 12042+A1:2011 CEN EN 12042:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă 8.04.2011
372 SR EN 12043+A1:2011 CEN EN 12043:2000+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă 8.04.2011
373 SR EN 12044+A1:2010 CEN EN 12044:2005+A1:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate 18.12.2009
374 SR EN 12053+A1:2008 CEN EN 12053:2001+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot 8.09.2009
375 SR EN 12077-2+A1:2008 CEN EN 12077-2:1998+A1:2008 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Cerinţe pentru sănătate şi securitate. Partea 2: Limitatoare şi indicatoare 8.09.2009
376 SR EN ISO 12100:2011 CEN EN ISO 12100:2010 Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului 8.09.2009 SR EN ISO 12100-1:2004; SR EN ISO 12100-2:2004; SR EN ISO 14121-1:2008 Nota 2.1 30.11.2013
377 SR EN 12110+A1:2009 CEN EN 12110:2002+A1:2008 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate 8.09.2009
378 SR EN 12111+A1:2009 CEN EN 12111:2002+A1:2009 Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acţiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerinţe de securitate 18.12.2009
379 SR EN 12158-1+A1:2011 CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru construcţii cu platforme accesibile 8.04.2011
380 SR EN 12158-2+A1:2011 CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor 8.04.2011
381 SR EN 12159:2013 CEN EN 12159:2012 Ascensoare de şantier pentru persoane şi materiale cu colivii ghidate vertical Aceasta este prima publicare SR EN 12159+A1:2009 Nota 2.1 31.05.2013
382 SR EN 12162+A1:2009 CEN EN 12162:2001+A1:2009 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică 8.09.2009
383 SR EN 12198-1+A1:2009 CEN EN 12198-1:2000+A1:2008 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale 8.09.2009
384 SR EN 12198-2+A1:2009 CEN EN 12198-2:2002+A1:2008 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii 8.09.2009
385 SR EN 12198-3+A1:2009 CEN EN 12198-3:2002+A1:2008 Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare 8.09.2009
386 SR EN 12203+A1:2010 CEN EN 12203:2003+A1:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate 18.12.2009
387 SR EN 12254:2010 CEN EN 12254:2010 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate 26.05.2010 SR EN 12254+A2:2008 Nota 2.1 30.09.2010
388 SR EN 12254:2010/AC:2012 CEN EN 12254:2010/AC:2011 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate
389 SR EN 12267+A1:2010 CEN EN 12267:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
390 SR EN 12268+A1:2010 CEN EN 12268:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
391 SR EN 12301+A1:2009 CEN EN 12301:2000+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Calandre. Cerinţe de securitate 8.09.2009
392 SR EN 12312-1+A1:2009 CEN EN 12312-1:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri 8.09.2009
393 SR EN 12312-2+A1:2009 CEN EN 12312-2:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicul de catering 8.09.2009
394 SR EN 12312-3+A1:2009 CEN EN 12312-3:2003+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă 8.09.2009
395 SR EN 12312-4+A1:2009 CEN EN 12312-4:2003+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri 8.09.2009
396 SR EN 12312-5+A1:2009 CEN EN 12312-5:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil 8.09.2009
397 SR EN 12312-6+A1:2009 CEN EN 12312-6:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare şi de antigivrare 8.09.2009
398 SR EN 12312-7+A1:2009 CEN EN 12312-7:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor 8.09.2009
399 SR EN 12312-8+A1:2009 CEN EN 12312-8:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 8: Scări şi platforme pentru întreţinere 8.09.2009
400 SR EN 12312-9+A1:2009 CEN EN 12312-9:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete 8.09.2009
Avertizare: Prezenta publicare nu priveşte clauza 5.6 din standard, a cărei aplicare nu conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţa esenţială de sănătate şi siguranţă 1.5.15 din anexa I la Directiva 2006/42/CE, coroborată cu cerinţa 1.1.2 lit. (b) din anexa menţionată.
401 SR EN 12312-10+A1:2009 CEN EN 12312-10:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete şi containere 8.09.2009
402 SR EN 12312-12+A1:2009 CEN EN 12312-12:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă 8.09.2009
403 SR EN 12312-13+A1:2009 CEN EN 12312-13:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare 8.09.2009
404 SR EN 12312-14+A1:2009 CEN EN 12312-14:2006+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi 8.09.2009
405 SR EN 12312-15+A1:2009 CEN EN 12312-15:2006+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje şi echipamente 8.09.2009
406 SR EN 12312-16+A1:2009 CEN EN 12312-16:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer 8.09.2009
407 SR EN 12312-17+A1:2009 CEN EN 12312-17:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare 8.09.2009
408 SR EN 12312-18+A1:2009 CEN EN 12312-18:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen şi azot 8.09.2009
409 SR EN 12312-19+A1:2009 CEN EN 12312-19:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roţi şi cricuri hidraulice 8.09.2009
410 SR EN 12312-20+A1:2009 CEN EN 12312-20:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol 8.09.2009
411 SR EN 12321+A1:2009 CEN EN 12321:2003+A1:2009 Maşini pentru exploatări subterane. Specificaţie pentru cerinţele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanţ cu raclete 8.09.2009
412 SR EN 12331+A2:2010 CEN EN 12331:2003+A2:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tocat carne. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
413 SR EN 12336+A1:2009 CEN EN 12336:2005+A1:2008 Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de securitate 8.09.2009
414 SR EN 12348+A1:2009 CEN EN 12348:2000+A1:2009 Maşini de extras carote, cu coloană. Securitate 8.09.2009
415 SR EN 12355+A1:2010 CEN EN 12355:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru denudare, jupuire şi îndepărtarea membranelor. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
416 SR EN 12385-1+A1:2009 CEN EN 12385-1:2002+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale 8.09.2009
417 SR EN 12385-2+A1:2008 CEN EN 12385-2:2002+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 2: Definiţii, notare şi clasificare 8.09.2009
418 SR EN 12385-3+A1:2008 CEN EN 12385-3:2004+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă 8.09.2009
419 SR EN 12385-4+A1:2008 CEN EN 12385-4:2002+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicaţii generale de ridicat 8.09.2009
420 SR EN 12385-10+A1:2008 CEN EN 12385-10:2003+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicaţii generale în construcţii 8.09.2009
421 SR EN 12387+A1:2010 CEN EN 12387:2005+A1:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate 18.12.2009
422 SR EN 12409+A1:2012 CEN EN 12409:2008+A1:2011 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate 29.02.2012 SR EN 12409:2009
Nota 2.1
30.04.2012
423 SR EN 12417+A2:2009 CEN EN 12417:2001+A2:2009 Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare 8.09.2009
424 SR EN 12417+A2:2009/AC:2010 CEN EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
425 SR EN 12418+A1:2009 CEN EN 12418:2000+A1:2009 Maşini de tăiat zidărie şi piatră pe şantier. Securitate 8.09.2009
426 SR EN 12463+A1:2011 CEN EN 12463:2004+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă 20.07.2011
427 SR EN 12505+A1:2010 CEN EN 12505:2000+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini centrifugale pentru procesarea uleiurilor şi grăsimilor comestibile. Cerinţe de securitate şi igienă 18.12.2009
428 SR EN 12525+A2:2010 CEN EN 12525:2000+A2:2010 Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate 26.05.2010
429 SR EN 12545+A1:2009 CEN EN 12545:2000+A1:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale 8.09.2009
430 SR EN 12547+A1:2009 CEN EN 12547:1999+A1:2009 Centrifuge. Cerinţe comune de securitate 8.09.2009
431 SR EN 12549+A1:2009 CEN EN 12549:1999+A1:2008 Acustică. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului pentru maşini de asamblat elemente de fixare. Metodă tehnică 8.09.2009
432 SR EN 12581+A1:2010 CEN EN 12581:2005+A1:2010 Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate 20.10.2010
433 SR EN 12601:2011 CEN EN 12601:2010 Grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate 8.04.2011
434 SR EN 12621+A1:2010 CEN EN 12621:2006+A1:2010 Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate 20.10.2010
435 SR EN 12622:2010 CEN EN 12622:2009 Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit 26.05.2010
436 SR EN 12629-1+A1:2011 CEN EN 12629-1:2000+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 8.04.2011
437 SR EN 12629-2+A1:2011 CEN EN 12629-2:2002+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Maşini pentru fabricat blocheţi 8.04.2011
438 SR EN 12629-3+A1:2011 CEN EN 12629-3:2002+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Maşini cu masă culisantă şi turnantă 8.04.2011
439 SR EN 12629-4+A1:2011 CEN EN 12629-4:2001+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fabricat ţigle din beton 8.04.2011
440 SR EN 12629-5-1+A1:2011 CEN EN 12629-5-1:2003+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Maşini cu axă verticală pentru fabricat conducte 8.04.2011
441 SR EN 12629-5-2+A1:2011 CEN EN 12629-5-2:2003+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Maşini cu axă orizontală pentru fabricat conducte 8.04.2011
442 SR EN 12629-5-3+A1:2011 CEN EN 12629-5-3:2003+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Maşini pentru pretensionat conducte 8.04.2011
443 SR EN 12629-5-4+A1:2011 CEN EN 12629-5-4:2003+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Maşini pentru izolat conducte de beton 8.04.2011
444 SR EN 12629-6+A1:2011 CEN EN 12629-6:2004+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat produse din beton armat 8.04.2011
445 SR EN 12629-7+A1:2011 CEN EN 12629-7:2004+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat 8.04.2011
446 SR EN 12629-8+A1:2011 CEN EN 12629-8:2002+A1:2010 Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Maşini şi echipamente pentru fabricat produse de construcţii din silicat de calciu (şi beton) 8.04.2011
447 SR EN 12635+A1:2009 CEN EN 12635:2002+A1:2008 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Instalare şi utilizare 8.09.2009
448 SR EN 12643+A1:2009 CEN EN 12643:1997+A1:2008 Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie 8.09.2009
449 SR EN 12644-1+A1:2008 CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 1: Instrucţiuni 8.09.2009
450 SR EN 12644-2+A1:2008 CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 2: Marcare 8.09.2009
451 SR EN 12649+A1:2011 CEN EN 12649:2008+A1:2011 Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate 18.11.2011 SR EN 12649:2008
Nota 2.1
31.01.2012
452 SR EN 12653+A2:2010 CEN EN 12653:1999+A2:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate 18.12.2009
453 SR EN 12693:2008 CEN EN 12693:2008 Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice 8.09.2009
454 SR EN 12717+A1:2009 CEN EN 12717:2001+A1:2009 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de găurit 8.09.2009
455 SR EN 12733+A1:2009 CEN EN 12733:2001+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate 8.09.2009
456 SR EN 12750+A1:2010 CEN EN 12750:2001+A1:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe 18.12.2009
457 SR EN 12753+A1:2010 CEN EN 12753:2005+A1:2010 Sisteme termice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile de tratare a suprafeţelor. Cerinţe de securitate 20.10.2010
458 SR EN 12757-1+A1:2010 CEN EN 12757-1:2005+A1:2010 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor 20.10.2010
459 SR EN 12779+A1:2010 CEN EN 12779:2004+A1:2009 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate 18.12.2009
460 SR EN 12851+A1:2010 CEN EN 12851:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Accesorii pentru maşinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
461 SR EN 12852+A1:2010 CEN EN 12852:2001+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru preparare alimente şi mixere. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
462 SR EN 12853+A1:2010 CEN EN 12853:2001+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
463 SR EN 12853+A1:2010/AC:2011 CEN EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă
464 SR EN 12854+A1:2010 CEN EN 12854:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
465 SR EN 12855+A1:2010 CEN EN 12855:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiţii de securitate şi igienă 20.10.2010
466 SR EN 12881-1+A1:2008 CEN EN 12881-1:2005+A1:2008 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan 8.09.2009
467 SR EN 12881-2+A1:2008 CEN EN 12881-2:2005+A1:2008 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare 8.09.2009
468 SR EN 12882:2009 CEN EN 12882:2008 Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii 8.09.2009
469 SR EN 12921-1+A1:2010 CEN EN 12921-1:2005+A1:2010 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerinţe generale de securitate 20.10.2010
470 SR EN 12921-2+A1:2009 CEN EN 12921-2:2005+A1:2008 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţare pe bază de apă 8.09.2009
471 SR EN 12921-3+A1:2009 CEN EN 12921-3:2005+A1:2008 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţat inflamabile 8.09.2009
472 SR EN 12921-4+A1:2009 CEN EN 12921-4:2005+A1:2008 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea maşinilor care utilizează solvenţi halogenaţi 8.09.2009
473 SR EN 12957+A1:2009 CEN EN 12957:2001+A1:2009 Maşini unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune 8.09.2009
474 SR EN 12965+A2:2009 CEN EN 12965:2003+A2:2009 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere şi protectorii acestora. Securitate 18.12.2009
475 SR EN 12978+A1:2009 CEN EN 12978:2003+A1:2009 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 18.12.2009
476 SR EN 12981+A1:2009 CEN EN 12981:2005+A1:2009 Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerinţe de securitate 8.09.2009
477 SR EN 12984+A1:2010 CEN EN 12984:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini şi aparate portabile şi/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acţionate mecanic. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
478 SR EN 12999+A1:2012 CEN EN 12999:2011+A1:2012 Instalaţii de ridicat. Macarale de încărcare 24.8.2012 SR EN 12999:2011
Nota 2.1
31.12.2012
479 SR EN 13000:2010 CEN EN 13000:2010 Instalaţii de ridicat. Macarale mobile 26.05.2010
480 SR EN 13000:2010/AC:2011 CEN EN 13000:2010/AC:2010 Instalaţii de ridicat. Macarale mobile
481 SR EN 13001-1+A1:2009 CEN EN 13001-1:2004+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale şi cerinţe 8.09.2009
482 SR EN 13001-1+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale şi cerinţe
483 SR EN 13001-2:2011 CEN EN 13001-2:2011 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării 18.11.2011 SR EN 13001-2+A3:2009
Nota 2.1
18.11.2011
484 SR EN 13001-2:2011/AC:2012 CEN EN 13001-2:2011/AC:2012 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării
485 SR EN 13001-3-1:2012 CEN EN 13001-3-1:2012 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice 5.06.2012
486 SR EN 13015+A1:2008 CEN EN 13015:2001+A1:2008 Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă 8.09.2009
487 SR EN 13019+A1:2009 CEN EN 13019:2001+A1:2008 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate 8.09.2009
488 SR EN 13020+A1:2010 CEN EN 13020:2004+A1:2010 Maşini pentru tratarea suprafeţei rutiere. Cerinţe de securitate 20.10.2010
489 SR EN 13021+A1:2009 CEN EN 13021:2003+A1:2008 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate 8.09.2009
490 SR EN 13023+A1:2010 CEN EN 13023:2003+A1:2010 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3 26.05.2010
491 SR EN 13035-1:2008 CEN EN 13035-1:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii 8.09.2009
492 SR EN 13035-2:2008 CEN EN 13035-2:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii 8.09.2009
493 SR EN 13035-3+A1:2010 CEN EN 13035-3:2003+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat 18.12.2009
494 SR EN 13035-3+A1:2010/AC:2010 CEN EN 13035-3:2003+A1:2009/ AC:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat
495 SR EN 13035-4+A1:2010 CEN EN 13035-4:2003+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 4: Mese basculante 26.05.2010
496 SR EN 13035-5+A1:2010 CEN EN 13035-5:2006+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini şi instalaţii pentru stivuire şi destivuire 26.05.2010
497 SR EN 13035-6+A1:2010 CEN EN 13035-6:2006+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru spargere 26.05.2010
498 SR EN 13035-7+A1:2010 CEN EN 13035-7:2006+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini pentru tăiat sticlă laminată 26.05.2010
499 SR EN 13035-9+A1:2010 CEN EN 13035-9:2006+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de spălat sticla 26.05.2010
500 SR EN 13035-11+A1:2010 CEN EN 13035-11:2006+A1:2010 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de găurit 26.05.2010
501 SR EN 13042-1+A1:2010 CEN EN 13042-1:2007+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare 18.12.2009
502 SR EN 13042-2+A1:2009 CEN EN 13042-2:2004+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de manipulat pentru alimentare 18.12.2009
503 SR EN 13042-3+A1:2009 CEN EN 13042-3:2007+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini IS 18.12.2009
504 SR EN 13042-5+A1:2009 CEN EN 13042-5:2003+A1:2009 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 5: Prese 18.12.2009
505 SR EN 13059+A1:2008 CEN EN 13059:2002+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibraţiilor 8.09.2009
506 SR EN 13102+A1:2009 CEN EN 13102:2005+A1:2008 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare şi descărcare a plăcilor ceramice 8.09.2009
507 SR EN 13112+A1:2010 CEN EN 13112:2002+A1:2009 Maşini pentru tăbăcării. Maşini de şpăltuit şi maşini de tuns cu cuţit în bară. Cerinţe de securitate 26.05.2010
508 SR EN 13113+A1:2011 CEN EN 13113:2002+A1:2010 Maşini pentru tăbăcării. Maşini de depunere cu cilindri. Cerinţe de securitate 8.04.2011
509 SR EN 13114+A1:2010 CEN EN 13114:2002+A1:2009 Maşini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerinţe de securitate 26.05.2010
510 SR EN 13118+A1:2009 CEN EN 13118:2000+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate 18.12.2009
511 SR EN 13120:2009 CEN EN 13120:2009 Storuri interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate 8.09.2009
512 SR EN 13128+A2:2009 CEN EN 13128:2001+A2:2009 Securitatea maşinilor-unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat) 8.09.2009
513 SR EN 13128+A2:2009/AC:2010 CEN EN 13128:2001+A2:2009/ AC:2010 Securitatea maşinilor-unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat)
514 SR EN 13135-1+A1:2010 CEN EN 13135-1:2003+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 1: Echipament electrotehnic 20.10.2010
515 SR EN 13135-2+A1:2011 CEN EN 13135-2:2004+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 2: Echipament neelectrotehnic 8.04.2011
516 SR EN 13140+A1:2010 CEN EN 13140:2000+A1:2009 Maşini agricole. Maşini de recoltat sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră. Securitate 18.12.2009
517 SR EN 13155+A2:2009 CEN EN 13155:2003+A2:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipamente detaşabile pentru prinderea sarcinii 8.09.2009
518 SR EN 13157+A1:2010 CEN EN 13157:2004+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală 18.12.2009
519 SR EN 13204+A1:2012 CEN EN 13204:2004+A1:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă 24.08.2012
520 SR EN 13208+A1:2010 CEN EN 13208:2003+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de curăţat legume. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
521 SR EN 13218+A1:2008 CEN EN 13218:2002+A1:2008 Maşini-unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe 8.09.2009
522 SR EN 13218+A1:2008/AC:2010 CEN EN 13218:2002+A1:2008/ AC:2010 Maşini-unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe
523 SR EN 13241-1+A1:2011 CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum 18.11.2011
524 SR EN 13288+A1:2010 CEN EN 13288:2005+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
525 SR EN 13355+A1:2009 CEN EN 13355:2004+A1:2009 Instalaţii de aplicare. Cabine mixte de aplicare şi uscare. Cerinţe de securitate 8.09.2009
526 SR EN 13367+A1:2009 CEN EN 13367:2005+A1:2008 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer 8.09.2009
527 SR EN 13367+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13367:2005+A1:2008/ AC:2009 Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer
528 SR EN 13389+A1:2010 CEN EN 13389:2005+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
529 SR EN 13390+A1:2010 CEN EN 13390:2002+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
530 SR EN 13411-1+A1:2009 CEN EN 13411-1:2002+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel 8.09.2009
531 SR EN 13411-2+A1:2009 CEN EN 13411-2:2001+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare 8.09.2009
532 SR EN 13411-3+A1:2009 CEN EN 13411-3:2004+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi 8.09.2009
533 SR EN 13411-4:2011 CEN EN 13411-4:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină 20.07.2011 SR EN 13411-4+A1:2009
Nota 2.1
30.09.2011
534 SR EN 13411-5+A1:2009 CEN EN 13411-5:2003+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
535 SR EN 13411-6+A1:2009 CEN EN 13411-6:2004+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
536 SR EN 13411-7+A1:2009 CEN EN 13411-7:2006+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
537 SR EN 13411-8:2012 CEN EN 13411-8:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt de sertizat şi sertizarea lor 18.11.2011
538 SR EN 13414-1+A2:2009 CEN EN 13414-1:2003+A2:2008 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicaţii generale de ridicat 8.09.2009
539 SR EN 13414-2+A2:2009 CEN EN 13414-2:2003+A2:2008 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă furnizate de producător 8.09.2009
540 SR EN 13414-3+A1:2009 CEN EN 13414-3:2003+A1:2008 Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare şi cabluri de legare împletite 8.09.2009
541 SR EN 13418+A1:2009 CEN EN 13418:2004+A1:2008 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de bobinat pentru filme şi foi. Cerinţe de securitate 8.09.2009
542 SR EN 13448+A1:2010 CEN EN 13448:2001+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rânduri. Securitate 18.12.2009
543 SR EN 13457+A1:2010 CEN EN 13457:2004+A1:2010 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate 20.10.2010
544 SR EN 13478+A1:2008 CEN EN 13478:2001+A1:2008 Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului 8.09.2009
545 SR EN 13490+A1:2009 CEN EN 13490:2001+A1:2008 Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun 8.09.2009
546 SR EN 13524+A1:2009 CEN EN 13524:2003+A1:2009 Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate 8.09.2009
547 SR EN 13525+A2:2010 CEN EN 13525:2005+A2:2009 Maşini forestiere. Tocătoare. Securitate 18.12.2009
548 SR EN 13531+A1:2009 CEN EN 13531:2001+A1:2008 Maşini de terasament. Structură de protecţie la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă 8.09.2009
549 SR EN 13534+A1:2010 CEN EN 13534:2006+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de injectat saramură. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
550 SR EN 13557+A2:2008 CEN EN 13557:2003+A2:2008 Instalaţii de ridicat. Organe de comandă şi posturi de comandă 8.09.2009
551 SR EN 13561+A1:2009 CEN EN 13561:2004+A1:2008 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate 8.09.2009
552 SR EN 13570+A1:2010 CEN EN 13570:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
553 SR EN 13586+A1:2008 CEN EN 13586:2004+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Mijloace de acces 8.09.2009
554 SR EN 13591+A1:2010 CEN EN 13591:2005+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
555 SR EN 13617-1:2012 CEN EN 13617-1:2012 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă 24.08.2012 SR EN 13617-1+A1:2009
Nota 2.1
30.11.2012
556 SR EN 13621+A1:2010 CEN EN 13621:2004+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripţii de securitate şi igienă 20.10.2010
557 SR EN 13659+A1:2009 CEN EN 13659:2004+A1:2008 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate 8.09.2009
558 SR EN 13675+A1:2010 CEN EN 13675:2004+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşinile de formare şi laminoare de ţevi şi liniile lor de finisare 20.10.2010
559 SR EN 13683+A2:2011 CEN EN 13683:2003+A2:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tocat/mărunţit cu motor integrat. Securitate 20.07.2011
560 SR EN 13684+A3:2010 CEN EN 13684:2004+A3:2009 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate 26.05.2010 SR EN 13684+A2:2009 Nota 2.1 30.06.2010
561 SR EN 13731:2008 CEN EN 13731:2007 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri şi de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă 8.09.2009
562 SR EN 13732+A2:2009 CEN EN 13732:2002+A2:2009 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de utilizare, securitate şi igienă 8.09.2009
563 SR EN ISO 13732-1:2009 CEN EN ISO 13732-1:2008 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 1:Suprafeţe fierbinţi 8.09.2009
564 SR EN ISO 13732-3:2009 CEN EN ISO 13732-3:2008 Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 3: Suprafeţe reci 8.09.2009
565 SR EN 13736+A1:2009 CEN EN 13736:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor-unelte. Prese pneumatice 8.09.2009
566 SR EN ISO 13753:2008 CEN EN ISO 13753:2008 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână-braţ 8.09.2009
567 SR EN ISO 13849-1:2008 CEN EN ISO 13849-1:2008 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare 8.09.2009 SR EN ISO 13849-1:2007 Nota 2.1 31.12.2011
568 SR EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 CEN EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare
569 SR EN ISO 13849-2:2013 CEN EN ISO 13849-2:2012 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare Aceasta este prima publicare SR EN ISO 13849-2:2008 Nota 2.1 30.04.2013
570 SR EN ISO 13850:2008 CEN EN ISO 13850:2008 Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare 8.09.2009
571 SR EN ISO 13855:2010 CEN EN ISO 13855:2010 Securitatea maşinilor. Poziţionarea mijloacelor de protecţie în raport cu viteza de apropiere a părţilor corpului 20.10.2010 SR EN 999+A1:2008 Nota 2.1 30.11.2010
572 SR EN ISO 13857:2008 CEN EN ISO 13857:2008 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superiore şi inferioare în zonele periculoase 8.09.2009
573 SR EN 13862+A1:2009 CEN EN 13862:2001+A1:2009 Maşini pentru tăiat pardoseală. Securitate 8.09.2009
574 SR EN 13870+A1:2010 CEN EN 13870:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cotlete. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
575 SR EN 13871+A1:2010 CEN EN 13871:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
576 SR EN 13885+A1:2010 CEN EN 13885:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de legat. Cerinţe de securitate şi igienă 20.10.2010
577 SR EN 13886+A1:2010 CEN EN 13886:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
578 SR EN 13889+A1:2009 CEN EN 13889:2003+A1:2008 Chei de tachelaj forjate pentru aplicaţii generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte şi curbe. Clasa 6. Securitate 8.09.2009
579 SR EN 13898+A1:2009 CEN EN 13898:2003+A1:2009 Maşini-unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece 8.09.2009
580 SR EN 13898+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13898:2003+A1:2009/ AC:2010 Maşini-unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece
581 SR EN 13951:2012 CEN EN 13951:2012 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare 24.08.2012 SR EN 13951+A1:2009 Nota 2.1 31.10.2012
582 SR EN 13954+A1:2010 CEN EN 13954:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
583 SR EN 13977:2011 CEN EN 13977:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de securitate pentru maşini portabile şi cărucioare de cale pentru construcţie şi întreţinere 20.07.2011
584 SR EN 13985+A1:2009 CEN EN 13985:2003+A1:2009 Maşini-unelte. Securitate. Foarfece ghilotină 8.09.2009
585 SR EN 14010+A1:2009 CEN EN 14010:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu 18.12.2009
586 SR EN 14017+A2:2009 CEN EN 14017:2005+A2:2009 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de administrat îngrăşăminte solide. Securitate 18.12.2009 SR EN 14017+A1:2009 Nota 2.1 31.01.2010
587 SR EN 14018+A1:2010 CEN EN 14018:2005+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere. Semănători. Securitate 18.12.2009
588 SR EN 14033-3+A1:2012 CEN EN 14033-3:2009+A1:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate 29.02.2012 SR EN 14033-3:2010
Nota 2.1
30.04.2012
589 SR EN 14043+A1:2009 CEN EN 14043:2005+A1:2009 Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare 8.09.2009
590 SR EN 14044+A1:2009 CEN EN 14044:2005+A1:2009 Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare 8.09.2009
591 SR EN 14070+A1:2009 CEN EN 14070:2003+A1:2009 Securitatea maşinilor-unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale 8.09.2009
592 SR EN 14070+A1:2009/AC:2010 CEN EN 14070:2003+A1:2009/ AC:2010 Securitatea maşinilor-unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale
593 SR EN ISO 14122-1:2002 CEN EN ISO 14122-1:2001 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri 20.10.2010
594 SR EN ISO 14122-1:2002/A1:2010 CEN EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1:Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
595 SR EN ISO 14122-2:2002 CEN EN ISO 14122-2:2001 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele 20.10.2010
596 SR EN ISO 14122-2:2002/A1:2010 CEN EN ISO 14122-2:2001/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
597 SR EN ISO 14122-3:2001 CEN EN ISO 14122-3:2001 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade 20.10.2010
598 SR EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 CEN EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
599 SR EN ISO 14122-4:2005 CEN EN ISO 14122-4:2004 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări fixe 8.04.2011
600 SR EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 CEN EN ISO 14122-4:2004/A1:2010 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări fixe 8.04.2011 Nota 3 8.04.2011
601 SR EN ISO 14159:2008 CEN EN ISO 14159:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe referitoare la igiena şi proiectarea maşinilor 8.09.2009
602 SR EN 14238+A1:2010 CEN EN 14238:2004+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual 18.12.2009
603 SR EN ISO 14314:2010 CEN EN ISO 14314:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate 18.12.2009
604 SR EN 14439+A2:2009 CEN EN 14439:2006+A2:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale-turn 8.09.2009
606 SR EN 14462+A1:2009 CEN EN 14462:2005+A1:2009 Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor, inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3 8.09.2009
606 SR EN 14466+A1:2008 CEN EN 14466:2005+A1:2008 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi performanţă, încercări 8.09.2009
607 SR EN 14492-1+A1:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate 18.12.2009
608 SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009/ AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate
609 SR EN 14492-2+A1:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate 18.12.2009
610 SR EN 14492-2+A1:2010/ AC:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009/ AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate
611 SR EN 14502-2+A1:2008 CEN EN 14502-2:2005+A1:2008 Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile 8.09.2009
612 SR EN 14655+A1:2010 CEN EN 14655:2005+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat baghete. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
613 SR EN 14656+A1:2010 CEN EN 14656:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de extrudare a oţelului şi metalelor neferoase 20.10.2010
614 SR EN 14658+A1:2010 CEN EN 14658:2005+A1:2010 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafaţă 26.05.2010
615 SR EN 14673+A1:2010 CEN EN 14673:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oţelului şi metalelor neferoase 20.10.2010
616 SR EN 14677:2008 CEN EN 14677:2008 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid 8.09.2009
617 SR EN 14681+A1:2010 CEN EN 14681:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele elaborării oţelului în cuptor cu arc electric 20.10.2010
618 SR EN 14710-1+A2:2009 CEN EN 14710-1:2005+A2:2008 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi de securitate 8.09.2009
619 SR EN 14710-2+A2:2009 CEN EN 14710-2:2005+A2:2008 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate 8.09.2009
620 SR EN ISO 14738:2009 CEN EN ISO 14738:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini 8.09.2009
621 SR EN 14753:2008 CEN EN 14753:2007 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi echipamente de turnare continuă a oţelului 8.09.2009
622 SR EN 14886:2008 CEN EN 14886:2008 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerinţe de securitate 8.09.2009
623 SR EN 14910+A1:2009 CEN EN 14910:2007+A1:2009 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate 8.09.2009
624 SR EN 14930+A1:2009 CEN EN 14930:2007+A1:2009 Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini ţinute cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi 8.09.2009
625 SR EN 14957+A1:2010 CEN EN 14957:2006+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă 26.05.2010
626 SR EN 14958+A1:2009 CEN EN 14958:2006+A1:2009 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de măcinat şi prelucrat făină şi griş. Cerinţe de securitate şi igienă 8.09.2009
627 SR EN 14973+A1:2008 CEN EN 14973:2006+A1:2008 Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate 8.09.2009
628 SR EN ISO 14982:2009 CEN EN ISO 14982:2009 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate 8.09.2009
629 SR EN 14985:2012 CEN EN 14985:2012 Instalaţii de ridicat. Macarale rotitoare cu braţ 23.03.2012
630 SR EN 15000:2009 CEN EN 15000:2008 Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, exigenţe de performanţă şi cerinţe de încercare pentru indicatorii momentului de sarcină longitudinal şi limitatorii momentului de sarcină longitudinal 8.09.2009
631 SR EN 15011:2011 CEN EN 15011:2011 Instalaţii de ridicat. Poduri rulante şi macarale-portal 20.07.2011
632 SR EN 15027+A1:2009 CEN EN 15027:2007+A1:2009 Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate 8.09.2009
633 SR EN 15056+A1:2009 CEN EN 15056:2006+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor 8.09.2009
634 SR EN 15059:2009 CEN EN 15059:2009 Echipamente pentru întreţinerea zăpezii. Cerinţe de securitate 8.09.2009
635 SR EN 15061+A1:2009 CEN EN 15061:2007+A1:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor 8.09.2009
636 SR EN 15067:2008 CEN EN 15067:2007 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate 8.09.2009
637 SR EN 15093:2009 CEN EN 15093:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de ţevi la cald 8.09.2009
638 SR EN 15094:2009 CEN EN 15094:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de ţevi la rece 8.09.2009
639 SR EN 15095+A1:2009 CEN EN 15095:2007+A1:2008 Elevatoare de stocare, carusele şi rafturi mobile acţionate. Cerinţe de securitate 8.09.2009
640 SR EN 15162:2008 CEN EN 15162:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative 8.09.2009
641 SR EN 15163:2008 CEN EN 15163:2008 Utilaje şi instalaţii de extracţie şi procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat 8.09.2009
642 SR EN 15164:2008 CEN EN 15164:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă 8.09.2009
643 SR EN 15166:2009 CEN EN 15166:2008 Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă 8.09.2009
644 SR EN 15268:2009 CEN EN 15268:2008 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile 8.09.2009
645 SR EN 15503:2010 CEN EN 15503:2009 Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoare- suflătoare pentru grădinărit. Securitate 26.05.2010
646 SR EN ISO 15536-1:2009 CEN EN ISO 15536-1:2008 Ergonomie. Manechine informatizate şi şabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerinţe generale 8.09.2009
647 SR EN 15695-1:2010 CEN EN 15695-1:2009 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare 26.05.2010
648 SR EN 15695-2:2010 CEN EN 15695-2:2009 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare 26.05.2010
649 SR EN 15695-2:2010/AC:2011 EN 15695-2:2009/AC:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare
650 SR EN 15700:2012 CEN EN 15700:2011 Cerinţe de securitate pentru benzile rulante pentru sporturi de iarnă sau timp liber 29.02.2012
651 SR EN ISO 15744:2009 CEN EN ISO 15744:2008 Maşini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) 8.09.2009
652 SR EN 15746-2+A1:2012 CEN EN 15746-2:2010+A1:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-şosea şi echipamente asociate. Partea 2: Prescripţii generale de securitate 29.02.2012 SR EN 15746-2: 2010
Nota 2.1
30.04.2012
653 SR EN 15774:2011 CEN EN 15774:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru paste alimentare (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette şi gnocchi). Cerinţe de securitate şi de igienă 8.04.2011
654 SR EN 15811:2010 CEN EN 15811:2009 Maşini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei 18.12.2009
655 SR EN 15811:2010/AC:2011 CEN EN 15811:2009/AC:2010 Maşini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei
656 SR EN 15830:2012 CEN EN 15830:2012 Cărucioare de teren cu furcă retractabilă. Vizibilitate. Metode de încercare şi verificare 24.08.2012
657 SR EN 15861:2012 CEN EN 15861:2012 Maşini pentru industria alimentară. Afumătoare. Cerinţe de securitate şi igienă 24.08.2012
658 SR EN 15895:2011 CEN EN 15895:2011 Unelte portabile cu sarcină propulsată. Cerinţe de securitate. Unelte de fixare şi de marcare rezistentă 18.11.2011
659 SR EN 15949:2012 CEN EN 15949:2012 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de bare, profile şi sârme 5.06.2012
660 SR EN 15967:2012 CEN EN 15967:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor 18.11.2011
661 SR EN 15997:2012 CEN EN 15997:2011 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV - Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare 29.02.2012
662 SR EN 15997:2012/AC:2012 EN 15997:2011/AC:2012 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV - Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare
663 SR EN 16005:2013 CEN EN 16005:2012 Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerinţe şi metode de încercare Aceasta este prima publicare
664 SR EN 16029:2012 CEN EN 16029:2012 Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 24.08.2012
665 SR EN 16246:2013 EN 16246:2012 Maşini agricole. Escavatoare acţionate inversat. Securitate Aceasta este prima publicare
666 SR EN ISO 19432:2012 EN ISO 19432:2012 Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate 15.11.2012 SR EN ISO 19432:2008
Nota 2.1
31.01.2013
667 SR EN ISO 20361:2009 CEN EN ISO 20361:2009 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3 8.09.2009
668 SR EN ISO 20361:2009/AC:2010 CEN EN ISO 20361:2009/AC:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3
669 SR EN ISO 20643:2008 CEN EN ISO 20643:2008 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii 8.09.2009
670 SR EN ISO 20643:2008/A1:2012 CEN EN ISO 20643:2008/A1:2012 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Amendament 1: Poziţiile accelerometrului 15.11.2012 Nota 3 31.01.2013
671 SR EN ISO 22867:2012 CEN EN ISO 22867:2011 Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mânerelor 29.02.2012 SR EN ISO 22867:2009
Nota 2.1
30.06.2012
672 SR EN ISO 22868:2011 CEN EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) 20.07.2011 SR EN ISO 22868: 2009
Nota 2.1
30.09.2011
673 SR EN ISO 23125:2010 CEN EN ISO 23125:2010 Maşini unelte. Securitate. Maşini de strunjit 20.10.2010
674 SR EN ISO 23125:2010/A1:2012 CEN EN ISO 23125:2010/A1:2012 Maşini unelte. Securitate. Maşini de strunjit 24.08.2012 Nota 3 31.10.2012
675 SR EN ISO 28139:2010 CEN EN ISO 28139:2009 Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate 18.12.2009
676 SR EN ISO 28927-1:2010 CEN EN ISO 28927-1:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 1: Maşini de polizat verticale şi înclinate 26.05.2010
677 SR EN ISO 28927-2:2010 CEN EN ISO 28927-2:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă 26.05.2010
678 SR EN ISO 28927-3:2010 CEN EN ISO 28927-3:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 3: Maşini de lustruit şi maşini de şlefuit rotative, orbitale şi orbitale speciale 26.05.2010
679 SR EN ISO 28927-4:2011 CEN EN ISO 28927-4:2010 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 4: Polizoare cu profil drept 8.04.2011
680 SR EN ISO 28927-5:2010 CEN EN ISO 28927-5:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 26.05.2010
681 SR EN ISO 28927-6:2010 CEN EN ISO 28927-6:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 6: Maşini de tasat 26.05.2010
682 SR EN ISO 28927-7:2010 CEN EN ISO 28927-7:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Maşini de tăiat prin ronţăire şi maşini tip foarfecă 26.05.2010
683 SR EN ISO 28927-8:2010 CEN EN ISO 28927-8:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Maşini tip ferăstrău, maşini de lustruit şi maşini de pilit alternative şi maşini tip ferăstrău oscilant sau rotativ 26.05.2010
684 SR EN ISO 28927-9:2010 CEN EN ISO 28927-9:2009 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 9: Maşini de curăţat-debavurat şi maşini de curăţat cu ace 26.05.2010
685 SR EN ISO 28927-10:2011 CEN EN ISO 28927-10:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 10: Maşină de găurit cu percuţie, ciocane rotopercutoare şi ciocane demolatoare 18.11.2011
686 SR EN ISO 28927-11:2011 CEN EN ISO 28927-11:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 11: Ciocane de spart piatra 20.07.2011
687 SR EN ISO 28927-12:2013 EN ISO 28927-12:2012 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 12: Unelte de polizat pentru matriţerie Aceasta este prima publicare
688 SR EN 30326-1:2003 CEN EN 30326-1:1994 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază 8.09.2009
689 SR EN 30326-1:2003/A1:2007 CEN EN 30326-1:1994/A1:2007 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 1 8.09.2009 Nota 3 28.12.2009
690 SR EN 30326-1:2003/A2:2012 CEN EN 30326-1:1994/A2:2011 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 2 29.02.2012 Nota 3 30.06.2012
691 SR EN 50223:2011 Cenelec EN 50223:2010 Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate 20.10.2010
692 SR EN 50348:2010 Cenelec EN 50348:2010 Echipament staţionar de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire neinflamabile. Cerinţe de securitate 26.05.2010
693 SR EN 50580:2012 Cenelec EN 50580:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistolete de pulverizat
694 SR EN 60204-1:2007 Cenelec EN 60204-1:2006 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale 5.06.2012
695 SR EN 60204-1:2007/A1:2009 Cenelec EN 60204-1:2006/A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale 26.05.2010 Nota 3 1.02.2012
696 SR EN 60204-11:2002 Cenelec EN 60204-11:2000 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV 26.05.2010
697 SR EN 60204-32:2009 Cenelec EN 60204-32:2008 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat 18.12.2009
698 SR EN 60204-33:2012 Cenelec EN 60204-33:2011 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor 18.11.2011
699 SR EN 60335-1:2012 Cenelec EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 5.06.2012 SR EN 60335-1:2003; SR EN 60335-1:2003/A1:2005; SR EN 60335-1:2003/A2:2007; SR EN 60335-1:2003/A11:2004; SR EN 60335-1:2003/A12:2006; SR EN 60335-1:2003/A13:2009; SR EN 60335-1:2003/A14:2010; SR EN 60335-1:2003/A15:2012 Nota 2.1 21.11.2014
700 SR EN 60335-2-36:2004 Cenelec EN 60335-2-36:2002 EN 60335-2-36:2002/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Aceasta este prima publicare
701 SR EN 60335-2-36:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-36:2002/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
702 SR EN 60335-2-37:2004 Cenelec EN 60335-2-37:2002 EN 60335-2-37:2002/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Aceasta este prima publicare
703 SR EN 60335-2-37:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-37:2002/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
704 SR EN 60335-2-42:2004 Cenelec EN 60335-2-42:2003 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
705 SR EN 60335-2-42:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-42:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
706 SR EN 60335-2-47:2004 Cenelec EN 60335-2-47:2003 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
707 SR EN 60335-2-47:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-47:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
708 SR EN 60335-2-48:2004 Cenelec EN 60335-2-48:2003 EN 60335-2-48:2003/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
709 SR EN 60335-2-48:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-48:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
710 SR EN 60335-2-49:2004 Cenelec EN 60335-2-49:2003 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei Aceasta este prima publicare
711 SR EN 60335-2-49:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-49:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
712 SR EN 60335-2-65:2004 Cenelec EN 60335-2-65:2003 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer Aceasta este prima publicare
713 SR EN 60335-2-65:2004/ A11:2013 Cenelec EN 60335-2-65:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
714 SR EN 60335-2-67:2009 Cenelec EN 60335-2-67:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz comercial 18.12.2009
715 SR EN 60335-2-67:2013 Cenelec EN 60335-2-67:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-67: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
716 SR EN 60335-2-68:2009 Cenelec EN 60335-2-68:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz comercial 18.12.2009
717 SR EN 60335-2-68:2013 Cenelec EN 60335-2-68:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-68: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
718 SR EN 60335-2-69:2009 Cenelec EN 60335-2-69:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial 18.12.2009
719 SR EN 60335-2-69:2013 Cenelec EN 60335-2-69:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-69: 2009
Nota 2.1
28.03.2015
720 SR EN 60335-2-72:2009 Cenelec EN 60335-2-72:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini automate de prelucrare a podelei, de uz comercial 18.12.2009
721 SR EN 60335-2-72:2013 Cenelec EN 60335-2-72:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini de prelucrare a podelei cu sau fără comandă a dispozitivului de tracţiune, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-72: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
722 SR EN 60335-2-77:2011 Cenelec EN 60335-2-77:2010 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers 8.04.2011
723 SR EN 60335-2-79:2009 Cenelec EN 60335-2-79:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur 18.12.2009
724 SR EN 60335-2-79:2013 Cenelec EN 60335-2-79:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur 15.11.2012 SR EN 60335-2-79: 2009
Nota 2.1
3.04.2015
725 SR EN 60745-1:2009 Cenelec EN 60745-1:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 18.12.2009
726 SR EN 60745-1:2009/A11:2011 Cenelec EN 60745-1:2009/A11:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 8.04.2011 Nota 3 1.10.2013
727 SR EN 60745-1:2009/AC:2013 Cenelec EN 60745-1:2009/AC:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
728 SR EN 60745-2-1:2011 Cenelec EN 60745-2-1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 20.10.2012
729 SR EN 60745-2-2:2011 Cenelec EN 60745-2-2:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie 20.10.2012
730 SR EN 60745-2-3:2011 Cenelec EN 60745-2-3:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc 18.11.2011
731 SR EN 60745-2-4:2010 Cenelec EN 60745-2-4:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit, altele decât cele cu disc 26.05.2010
732 SR EN 60745-2-4:2010/A11:2012 Cenelec EN 60745-2-4:2009/A11:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit, altele decât cele cu disc 29.02.2012 Nota 3 14.11.2014
733 SR EN 60745-2-5:2011 Cenelec EN 60745-2-5:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare 8.04.2011
734 SR EN 60745-2-6:2011 Cenelec EN 60745-2-6:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane 20.10.2010
735 SR EN 60745-2-8:2009 Cenelec EN 60745-2-8:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat 18.12.2009
736 SR EN 60745-2-9:2010 Cenelec EN 60745-2-9:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat 18.12.2009
737 SR EN 60745-2-11:2011 Cenelec EN 60745-2-11:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă) 20.10.2010
738 SR EN 60745-2-12:2009 Cenelec EN 60745-2-12:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru vibratoare de beton 18.12.2009
739 SR EN 60745-2-13:2009 Cenelec EN 60745-2-13:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ 18.12.2009
740 SR EN 60745-2-13:2009/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-13:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ 20.07.2011 Nota 3 1.12.2013
741 SR EN 60745-2-14:2009 Cenelec EN 60745-2-14:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele 18.12.2009
742 SR EN 60745-2-14:2009/A2:2011 Cenelec EN 60745-2-14:2009/A2:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele 8.04.2011 Nota 3 1.06.2013
743 SR EN 60745-2-15:2009 Cenelec EN 60745-2-15:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu 18.12.2009
744 SR EN 60745-2-16:2011 Cenelec EN 60745-2-16:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru maşini de capsat 8.04.2011
745 SR EN 60745-2-17:2011 Cenelec EN 60745-2-17:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime şi maşini de rectificat 8.04.2011
746 SR EN 60745-2-18:2010 Cenelec EN 60745-2-18:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru maşini de nituit 18.12.2009
747 SR EN 60745-2-19:2009 Cenelec EN 60745-2-19:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat 18.12.2009
748 SR EN 60745-2-19:2009/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-19:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat 8.04.2011 Nota 3 1.06.2013
749 SR EN 60745-2-20:2009 Cenelec EN 60745-2-20:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă 18.12.2009
750 SR EN 60745-2-21:2010 Cenelec EN 60745-2-21:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru curăţătoare 18.12.2009
751 SR EN 60745-2-21:2010/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-21:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru curăţătoare 20.07.2011 Nota 3 1.12.2013
752 SR EN 60745-2-22:2012 Cenelec EN 60745-2-22:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripţii particulare pentru maşini de debitat cu disc 18.11.2011
753 SR EN 61029-1:2009 Cenelec EN 61029-1:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripţii generale 18.12.2009
754 SR EN 61029-1:2009/A11:2011 Cenelec EN 61029-1:2009/A11:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripţii generale 8.04.2011 Nota 3 1.11.2013
755 SR EN 61029-2-1:2010 Cenelec EN 61029-2-1:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu 20.10.2010
756 SR EN 61029-2-3:2012 Cenelec EN 61029-2-3:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de rindeluit şi raboteze 18.11.2011
757 SR EN 61029-2-4:2011 Cenelec EN 61029-2-4:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc 18.11.2011
758 SR EN 61029-2-6:2011 Cenelec EN 61029-2-6:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de forat cu sfredel de diamant, alimentate cu apă 20.10.2010
759 SR EN 61029-2-8:2010 Cenelec EN 61029-2-8:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru maşini de frezat lemn cu un singur arbore vertical 20.10.2010
760 SR EN 61029-2-9:2010 Cenelec EN 61029-2-9:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare 18.12.2009
761 SR EN 61029-2-10:2010 Cenelec EN 61029-2-10:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat prin tăiere 20.10.2010
762 SR EN 61029-2-11:2010 Cenelec EN 61029-2-11:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc 18.12.2009
763 SR EN 61029-2-12:2011 Cenelec EN 61029-2-12:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat 18.11.2011
764 SR EN 61310-1:2008 Cenelec EN 61310-1:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 1: Cerinţe pentru semnale vizuale, acustice şi tactile 18.12.2009
765 SR EN 61310-2:2008 Cenelec EN 61310-2:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Cerinţe pentru marcare 18.12.2009
766 SR EN 61310-3:2008 Cenelec EN 61310-3:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea organelor de comandă 18.12.2009
767 SR EN 61496-1:2004 Cenelec EN 61496-1:2004 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 26.05.2010
768 SR EN 61496-1:2004/A1:2009 Cenelec EN 61496-1:2004/A1:2008 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 26.05.2010 Nota 3 1.06.2011
769 SR EN 61800-5-2:2008 Cenelec EN 61800-5-2:2007 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerinţe de securitate în funcţionare 18.12.2009
770 SR EN 62061:2005 Cenelec EN 62061:2005 Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate 26.05.2010
1) OES: Organismul European de Standardizare:
- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu)
- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)

Modificări (1)

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow"), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.
Modificări (1)

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse ori servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.
Modificări (1)

Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

NOTĂ:
Modificări (1)

Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, a căror listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
Modificări (1)

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în limbile franceză şi germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.
Modificări (1)

Trimiterile la Corrigenda ". ../AC: YYYY" se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard şi se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză şi/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.
Modificări (1)

Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Modificări (1)

Această listă înlocuieşte toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.
Modificări (1)

Mai multe informaţii privind standardele armonizate şi alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/ harmonised-standards/index_en.htm
Modificări (1)

se încarcă...