Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În vigoare de la 22.05.2013

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

În aplicarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 614.

ANEXĂ

NORMELE METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

se încarcă...