Back

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Ordinul nr. 589/2002 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal

În vigoare de la 26.08.2002 până la 02.04.2003, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 208/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ministrul sănătăţii şi familiei,

văzând Referatul Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 9.214 din 6 august 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Litera h) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/ 1 aparat/tură 2"

2. Litera k) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"k) terapie cu energii număr de posturi/1 3" înalte aparat/tură

3. Litera b) a punctului 9 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"b) alte unităţi număr 200-400 150-200" sanitare de paturi/ cu paturi8) 1 post

4. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota8) cu următorul cuprins:

"

8) În unităţile sanitare cu mai puţin de 200 de paturi se normează câte 1 post de medic pe unitate şi câte 1 post de asistent medical pe unitate."

5. Litera f) a punctului 11 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"f) cabinete număr 10.000 10.000" de planificare de locuitori/ familială post4)

6. Litera a) a punctului 1 de la capitolul B din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"a) spitale număr 80-120 30-50" de paturi/ 1 post9)

7. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota9) cu următorul cuprins:

"

9) În unităţile sanitare cu mai puţin de 50 de paturi se normează câte 1 post de medic şi 1 post de asistent medical pe unitate."

8. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie 1/tură -"

9. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură număr de posturi/ 1/tură -" fizică medicală; sală de fiziokinetoterapeut; kinetoterapie kinetoterapeut

10. La capitolul II din anexa nr. 5 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură număr de 1/tură -" fizică medicală; posturi/sală de fiziokinetoterapeut; kinetoterapie kinetoterapeut

11. La capitolul I din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

"5. Brancardieri număr 1 post/tură" de posturi/ unitate

12. La capitolul II din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

"5. Brancardieri număr de 1 post/tură" posturi/unitate

13. Anexa nr. 8 se completează cu capitolul C cu următorul cuprins:

"C. Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut
Nr. crt. Tipul asistenţei medicale Criteriul de normare Numărul de posturi
1. Proceduri fiziokinetoterapie număr de proceduri*)/ 1 post 15"

14. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuţa a 7-a va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- Confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unităţile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/unitate"

15. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuţa a 8-a va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- Aprovizionare, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de transport - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unităţile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/ unitate"

16. La capitolul III punctul 6 litera c) din anexa nr. 14, prima liniuţă va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- În blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi convenţionale - 1 post de muncitor/ 20 paturi convenţionale"

Art. II. -

Direcţia management, salarizare şi structuri unităţi sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 6 august 2002.

Nr. 589.

se încarcă...