Back

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 06.07.2002 până la 17.01.2013, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1226/2012.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 17.09.2004!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,46 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Ministrul sănătăţii şi familiei,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 3.421 din 1 aprilie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă utilizarea următoarelor formulare prevăzute în anexele nr. 4-7: formular pentru înscrierea cântăririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator, chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, formular de identificare pentru transport şi eliminare finală, tabele centralizatoare pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare.

Art. 5. -

Se aprobă utilizarea pictogramei "Pericol biologic" prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

În toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.

Art. 8. -

Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare.

Art. 9. -

Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.

Art. 10. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

(2) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este analizat şi actualizat anual.

(3) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este cuprins în documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară a unităţilor în care se desfăşoară activităţi medicale.

Art. 11. -

În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora standardul naţional care aprobă metodele specifice de testare a rezistenţei la acţiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare, rezultate din activitatea medicală, de producţie românească.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. -

Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală a bugetului sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 663/1999 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

Art. 15. -

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 1 aprilie 2002.

Nr. 219.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 3

CONDIŢII
de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 4

(Se completează pentru fiecare secţie/laborator/compartiment)

                  FORMULAR
    pentru înscrierea cântăririlor trimestriale pentru fiecare secţie,
              compartiment sau laborator

  1. Unitatea sanitară ........................................................
                (denumirea completă, localitatea, judeţul)
  2. Secţia/compartimentul/laboratorul în care s-au făcut cântăririle .........
................................................................................
               (denumirea completă)
  3. Numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigaţiei-sondaj .........
  4. Numărul total de paturi pe secţie/compartiment ...........................
  5. Tabelul de înscriere a cântăririlor:

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-                     -     Cântăriri (kg)      -
-                     +¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+
-                     - I - II - III - IV - V - VI -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Data cântăririi              -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Ora cântăririi              -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deşeuri menajere             -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deşeuri infecţioase            -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deşeuri înţepătoare-tăietoare       -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Numele (scris lizibil) şi semnătura    -   -   -   -   -   -   -
-membrului echipei care a făcut cântăririle-   -   -   -   -   -   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦-

  6. Observaţii ...............................................................
...............................................................................

ANEXA Nr. 5

(Se completează pentru întreaga unitate sanitară)
CHESTIONAR
pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate
din activităţile medicale
1. Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, localitatea, judeţul)
2. Numărul total de paturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Numărul mediu de paturi ocupate la data investigaţiei-sondaj . . . . . . . . .
4. Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri, conform normelor tehnice. Răspundeţi cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-d):
a) sac galben pentru deşeuri infecţioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) cutie din carton, prevăzută în interior cu sac din plastic, pentru deşeuri infecţioase . . . . . . . . ;
c) cutie din material rezistent la acţiuni mecanice, cu închidere temporară şi definitivă, pentru deşeuri înţepătoare-tăietoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
d) sac negru pentru deşeuri asimilabile celor menajere . . . . . . . . . . . . . . .
5. Descrieţi cum se face transportul deşeurilor în interiorul unităţii până la spaţiul de depozitare temporară (manual sau cu căruciorul, cu liftul sau pe scări etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Se folosesc containere mobile cu pereţi rigizi în spaţiul de depozitare temporarăş Răspundeţi cu DA sau NU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Descrieţi spaţiile de depozitare temporară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Materialele şi tehnicile de dezinfecţie folosite pentru containerele mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Modul de eliminare finală a deşeurilor periculoase. Răspundeţi cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. a)-e):
a) ardere în crematoriul spitalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
b) ardere în aer liber sau în instalaţii improvizate . . . . . . . . . . . . . . . . ;
c) ardere în crematoriul altei unităţi sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
d) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise fără aplicarea tratamentelor de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
e) depozitare în depozitul municipal a deşeurilor trimise după aplicarea tratamentelor de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
f) incinerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
g) depozitul pentru deşeuri periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
h) altele, precizaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Numărul de cazuri noi de boală diagnosticate la personalul unităţii într-un an:
a) hepatita A . . . . . . . . . . ; c) hepatita non A non B . . . . . . . . . . ;
b) hepatita B . . . . . . . . . . ; d) plăgi tăiate/înţepate . . . . . . . . .
11. Numărul mediu de angajaţi în anul respectiv (se calculează astfel: numărul total de angajaţi lunar timp de 12 luni împărţit la 12) . . . . . . . . . . . .
Numele (scris lizibil) şi semnătura coordonatorului echipei de investigaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

FORMULAR
de identificare pentru transport şi eliminare finală
(se completează în 3 exemplare)
1. Datele de identificare a unităţii producătoare de deşeuri periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă şi adresa)
2. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de transport, conform contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului)
3. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de eliminare finală, conform contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerţului)
4. Cantitatea de deşeuri periculoase trimisă, transportată şi eliminată (kg) . . . . . . . . . . . . . . .
5. Data şi ora predării pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Data şi ora predării pentru eliminarea finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase spre eliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase spre eliminare
11. Data şi ora eliminării finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Procedura de eliminare finală utilizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Numele (scris lizibil) şi semnătura persoanei responsabile din partea agentului economic care efectuează eliminarea deşeurilor periculoase . . . . . . . .

NOTĂ:

Exemplarul 1, semnat de producător şi transportator, rămâne la producător.

Exemplarul 2, semnat de producător, transportator şi de agentul economic care asigură eliminarea finală, rămâne la agentul economic.

Exemplarul 3, semnat de producător, transportator şi agentul economic care asigură eliminarea finală, se trimite la producător.

ANEXA Nr. 7

TABELE CENTRALIZATOARE
pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare

Denumirea completă a unităţii sanitare ......................................

Perioada în care s-a efectuat investigaţia-sondaj ...........................

1. Tabel centralizator pe secţii, compartimente, laboratoare

Nr. crt. Secţia/compartimentul/ laboratorul1) Numărul mediu de paturi ocupate într-un interval de 24 de ore2) Cantitatea totală de deşeuri, pe categorii, în kg/48 h Cantitatea medie pe secţiile cu paturi, în kg/(pat ocupat x 24 h)
Infecţioase Înţepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere Infecţioase Înţepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere
1.
2.
3.
...
...
...
TOTAL pe secţii, compartimente, laboratoare, pe categorii: Nu se completează Nu se completează Nu se completează Nu se completează

1) Se înscriu toate secţiile cu paturi şi toate compartimentele, laboratoarele etc. fără paturi.

2) Se completează numai la secţiile cu paturi.

2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară

Numărul mediu de paturi ocupate pe spital într-un Cantitatea totală de deşeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în kg/48 h Cantitatea totală medie de deşeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în g/(pat ocupat x 24 h)
Infecţioase Înţepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere Infecţioase Înţepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere

Data completării ............................................................

Numele (scris lizibil) şi semnătura coordonatorului echipei de investigaţie ................

ANEXA Nr. 8

PICTOGRAMA "PERICOL BIOLOGIC"

se încarcă...