Back

Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 17.09.2004! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,59 Lei

În vigoare de la 06.07.2002 până la 17.01.2013, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1226/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 06.06.2002.

Fişa actului →

Mergi la art.

Ministrul sănătăţii şi familiei,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 3.421 din 1 aprilie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă utilizarea următoarelor formulare prevăzute în anexele nr. 4-7: formular pentru înscrierea cântăririlor trimestriale pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator, chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, formular de identificare pentru transport şi eliminare finală, tabele centralizatoare pentru cantităţile de deşeuri rezultate din activităţi medicale, produse în secţii, compartimente şi laboratoare.

Art. 5. -

Se aprobă utilizarea pictogramei "Pericol biologic" prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

În toate unităţile sanitare activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi vor fi înscrise în fişa postului fiecărui salariat.

Art. 8. -

Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare.

Art. 9. -

Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.

Art. 10. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

(2) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este analizat şi actualizat anual.

(3) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este cuprins în documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară a unităţilor în care se desfăşoară activităţi medicale.

Art. 11. -

În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora standardul naţional care aprobă metodele specifice de testare a rezistenţei la acţiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare, rezultate din activitatea medicală, de producţie românească.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. -

Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală a bugetului sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 663/1999 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

Art. 15. -

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 1 aprilie 2002.

Nr. 219.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 3

CONDIŢII
de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 4

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...