Back

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

Ordinul nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.09.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi ale Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român", republicată,

în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
Miron Tudor Mitrea

Bucureşti, 27 martie 2002.

Nr. 458.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor
utilizate pentru transporturi publice de persoane prin
servicii regulate în trafic naţional

Modificări (1)

se încarcă...