Back

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie1) din 02.04.2013

În vigoare de la 12.04.2013 până la 27.04.2015, fiind înlocuit(ă) de Lista din 07.04.2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

___________

1 Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 364 din 13 decembrie 2013, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecţie.
Modificări (1)

Nr. crt. Indicativul standardului român OES2 Indicativul standardului european armonizat Titlul standardului în limba română Data primei publicări în Jurnalul Oficial al UE Indicativul standardului român înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1
0 1 2 3 4 5 6 7
1. SR EN 132:2003 CEN EN 132:1998 Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii de termeni şi pictograme 4.06.1999 SR EN 132:1995 Dată depăşită
(30.06.1999)
2. SR EN 133:2003 CEN EN 133:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Clasificare 10.08.2002 SR EN 133:1995 Dată depăşită
(10.08.2002)
3. SR EN 134:2003 CEN EN 134:1998 Aparate de protecţie respiratorie. Nomenclatorul componentelor 13.06.1998 SR EN 134:1995 Dată depăşită
(31.07.1998)
4. SR EN 135:2003 CEN EN 135:1998 Aparate de protecţie respiratorie. Lista termenilor echivalenţi 4.06.1999 SR EN 135:1995 Dată depăşită
(30.06.1999)
5. SR EN 136:2002
SR EN 136:2002/AC:2004
CEN EN 136:1998
EN 136:1998/AC:2003
Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare 13.06.1998 Dată depăşită
(31.07.1998)
6. SR EN 137:2007 CEN EN 137:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare 23.11.2007 SR EN 137+AC:2001 Dată depăşită
(23.11.2007)
7. SR EN 138:2003 CEN EN 138:1994 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aer liber cu mască completă, semimască sau ansamblu muştiuc. Cerinţe, încercări, marcare 16.12.1994
8. SR EN 140:2003
SR EN 140:2003/AC:2003
CEN EN 140:1998
EN 140:1998/AC:1999
Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, încercări, marcare 6.11.1998 SR EN 140+A1:1997 Dată depăşită
(31.03.1999)
9. SR EN 142:2003 CEN EN 142:2002 Aparate de protecţie respiratorie. Ansambluri tip muştiuc. Condiţii, încercări, marcare 10.04.2003 SR EN 142:1997 Dată depăşită
(10.04.2003)
10. SR EN 143:2002
SR EN 143:2002/A1:2006
SR EN 143:2002/AC:2006
CEN EN 143:2000
EN 143:2000/A1:2006
EN 143:2000/AC:2005
Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Condiţii, încercări, marcare 24.01.2001
21.12.2006
SR EN 143:1997
Nota 3
Dată depăşită (24.01.2001)
Dată depăşită (21.12.2006)
11. SR EN 144-1:2003
SR EN 144-1:2003/A1:2003
SR EN 144-1:2003/A2:2005
CEN EN 144-1:2000
EN 144-1:2000/ A1:2003
EN 144-1:2000/ A2:2005
Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat 24.01.2001
21.02.2004
6.10.2005
Nota 3
Nota 3
Dată depăşită (24.01.2001)
Dată depăşită (21.02.2004)
Dată depăşită (31.12.2005)
12. SR EN 144-2:2003 CEN EN 144-2:1998 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieşire 4.06.1999
13. SR EN 144-3:2003
SR EN 144-3:2003/AC:2004
CEN EN 144-3:2003
EN 144-3:2003/ AC:2003
Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieşire pentru gaze de plonjare nitrox şi oxigen 21.02.2004
14. SR EN 145:1999
SR EN 145:1999/A1:2003
CEN EN 145:1997
EN 145:1997/A1:2000
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări, marcare 19.02.1998
24.01.2001
Nota 3 Dată depăşită (28.02.1998)
Dată depăşită (24.01.2001)
15. SR EN 148-1:2000 CEN EN 148-1:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat 4.06.1999 Dată depăşită
(31.08.1999)
16. SR EN 148-2:2003 CEN EN 148-2:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central 4.06.1999 SR EN 148-2+AC:1999 Dată depăşită
(31.08.1999)
17. SR EN 148-3:2003 CEN EN 148-3:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3 4.06.1999 SR EN 148-3+AC:1999 Dată depăşită
(31.08.1999)
18. SR EN 149+A1:2010 CEN EN 149:2001+A1:2009 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare 6.05.2010 SR EN 149:2003 Dată depăşită
(6.05.2010)
19. SR EN 166:2003 CEN EN 166:2001 Protecţie individuală a ochilor. Specificaţii 10.08.2002 Dată depăşită
(10.08.2002)
20. SR EN 167:2003 CEN EN 167:2001 Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare optice 10.08.2002 Dată depăşită
(10.08.2002)
21. SR EN 168:2003 CEN EN 168:2001 Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele optice 10.08.2002 Dată depăşită
(10.08.2002)
22. SR EN 169:2003 CEN EN 169:2002 Protecţia individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată 28.08.2003 SR EN 169:1997 Dată depăşită
(28.08.2003)
23. SR EN 170:2003 CEN EN 170:2002 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată 28.08.2003 Dată depăşită
(28.08.2003)
24. SR EN 171:2003 CEN EN 171:2002 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru infraroşu. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată 10.04.2003 SR EN 171:1997 Dată depăşită
(10.04.2003)
25. SR EN 172:2003
SR EN 172:2003/A1:2004
SR EN 172:2003/A2:2003
CEN EN 172:1994
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială 15.05.1996
4.07.2000
10.08.2002
Nota 3
Nota 3
Dată depăşită (31.10.2000)
Dată depăşită (10.08.2002)
26. SR EN 174:2004 CEN EN 174:2001 Protecţie individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru schi alpin 21.12.2001 Dată depăşită
(21.12.2001)
27. SR EN 175:2002 CEN EN 175:1997 Protecţie individuală. Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei pentru sudare şi tehnici conexe 19.02.1998
28. SR EN 207:2010
SR EN 207:2010/AC:2012
CEN EN 207:2009
EN 207:2009/AC:2011
Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) 6.05.2010 SR EN 207:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(30.06.2010)
29. SR EN 208:2010 CEN EN 208:2009 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere şi sisteme laser (protecţie a ochilor pentru reglare laser) 6.05.2010 SR EN 208:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(30.06.2010)
30. SR EN 250:2003
SR EN 250:2003/A1:2006
CEN EN 250:2000
EN 250:2000/A1:2006
Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat şi circuit deschis. Cerinţe, încercări, marcare 8.06.2000
21.12.2006
Nota 3 Dată depăşită (19.07.2000)
Dată depăşită (21.12.2006)
31. SR EN 269:2003 CEN EN 269:1994 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aducţie de aer proaspăt cu asistenţă motorizată, cu cagulă. Cerinţe, încercări, marcare 16.12.1994
32. SR EN 342:2004
SR EN 342:2004/AC2008
CEN EN 342:2004
EN 342:2004/AC:2008
Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului 6.10.2005
33. SR EN 343+A1:2008
SR EN 343+A1:2008/AC:2010
CEN EN 343:2003+A1:2007
EN 343:2003+ A1:2007/AC:2009
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii 8.03.2008 SR EN 343:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(8.03.2008)
34. SR EN 348:1997
SR EN 348:1997/AC:2003
CEN EN 348:1992
EN 348:1992/AC:1993
Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit 23.12.1993
35. SR EN 352-1:2003 CEN EN 352-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: Antifoane externe 28.08.2003 SR EN 352-1:1998 Dată depăşită
(28.08.2003)
36. SR EN 352-2:2003 CEN EN 352-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 2: Antifoane interne 28.08.2003 SR EN 352-2:1998 Dată depăşită
(28.08.2003)
37. SR EN 352-3:2003 CEN EN 352-3:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecţie utilizată în industrie 28.08.2003 SR EN 352-3:2002 Dată depăşită
(28.08.2003)
38. SR EN 352-4:2003
SR EN 352-4:2003/A1:2006
CEN EN 352-4:2001
EN 352-4:2001/ A1:2005
Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel 10.08.2002
19.04.2006
Nota 3 Dată depăşită
(30.04.2006)
39. SR EN 352-5:2004
SR EN 352-5:2004/A1:2006
CEN EN 352-5:2002
EN 352-5:2002/ A1:2005
Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului 28.08.2003
6.05.2010
Nota 3 Dată depăşită
(6.05.2010)
40. SR EN 352-6:2004 CEN EN 352-6:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio 28.08.2003
41. SR EN 352-7:2004 CEN EN 352-7:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel 28.08.2003
42. SR EN 352-8:2008 CEN EN 352-8:2008 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 8: Căşti audio pentru divertisment 28.01.2009
43. SR EN 353-2:2003 CEN EN 353-2:2002 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil 28.08.2003 SR EN 353-2:1997 Dată depăşită
(28.08.2003)
44. SR EN 354:2011 CEN EN 354:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură 9.07.2011 SR EN 354:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(9.07.2011)
45. SR EN 355:2003 CEN EN 355:2002 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Absorbitoare de energie 28.08.2003 SR EN 355:1999 Dată depăşită
(28.08.2003)
46. SR EN 358:2003 CEN EN 358:1999 Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri de poziţionare în timpul lucrului şi limitare a deplasării şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului 21.12.2001 SR EN 358:1995
Nota 2.1
Dată depăşită
(21.12.2001)
47. SR EN 360:2003 CEN EN 360:2002 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de cădere retractabile 28.08.2003 SR EN 360:1996 Dată depăşită
(28.08.2003)
48. SR EN 361:2003 CEN EN 361:2002 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri complexe 28.08.2003 SR EN 361:1996 Dată depăşită
(28.08.2003)
49. SR EN 362:2005 CEN EN 362:2004 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură 6.10.2005 SR EN 362:1996 Dată depăşită
(6.10.2005)
50. SR EN 363:2008 CEN EN 363:2008 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de oprire a căderii 20.06.2008 SR EN 363:2003 Dată depăşită
(31.08.2008)
51. SR EN 364+AC:1996 CEN EN 364:1992
EN 364:1992/AC:1993
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare 23.12.1993
52. SR EN 365:2005
SR EN 365:2005/AC:2007
CEN EN 365:2004
EN 365:2004/AC:2006
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare 6.10.2005 SR EN 365:1996 Dată depăşită
(6.10.2005)
53. SR EN 367+AC:1999 CEN EN 367:1992
EN 367:1992/AC:1992
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţia împotriva căldurii şi flăcărilor. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără 23.12.1993
54. SR EN 374-1:2004 CEN EN 374-1:2003 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă 6.10.2005 SR EN3 74-1:1997 Dată depăşită
(6.10.2005)
55. SR EN 374-2:2004 CEN EN 374-2:2003 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare 6.10.2005 SR EN 374-2:1997 Dată depăşită
(6.10.2005)
56. SR EN 374-3:2004
SR EN 374-3:2004/AC:2006
CEN EN 374-3:2003
EN 374-3:2003/ AC:2006
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice 6.10.2005 SR EN 374-3:1998 Dată depăşită
(6.10.2005)
57. SR EN 379+A1:2010 CEN EN 379:2003+A1:2009 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate 6.10.2005 SR EN 379:2004 Dată depăşită
(6.10.2005)
58. SR EN 381-1:2003 CEN EN 381-1:1993 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercările la tăiere de către un ferăstrău cu lanţ 23.12.1993
59. SR EN 381-2:2003 CEN EN 381-2:1995 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului 12.01.1996
60. SR EN 381-3:2003 CEN EN 381-3:1996 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 3: Metode de încercare pentru încălţăminte 10.10.1996
61. SR EN 381-4:2003 CEN EN 381-4:1999 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ 16.03.2000
62. SR EN 381-5:2003 CEN EN 381-5:1995 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 5: Cerinţe pentru protectori ai piciorului 12.01.1996
63. SR EN 381-7:2003 CEN EN 381-7:1999 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 7: Cerinţe pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ 16.03.2000
64. SR EN 381-8:2003 CEN EN 381-8:1997 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetrelor de protecţie la utilizarea ferăstrăului cu lanţ 18.10.1997
65. SR EN 381-9:2003 CEN EN 381-9:1997 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 9: Cerinţe pentru ghetrele de protecţie pentru utilizarea ferăstrăului cu lanţ 18.10.1997
66. SR EN 381-10:2003 CEN EN 381-10:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecţie 28.08.2003
67. SR EN 381-11:2003 CEN EN 381-11:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 11: Cerinţe pentru haine de protecţie 28.08.2003
68. SR EN 388:2004 CEN EN 388:2003 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 6.10.2005 SR EN 388:1996 Dată depăşită
(6.10.2005)
69. SR EN 397+A1:2013 CEN EN 397:2012+A1:2012 Căşti de protecţie pentru uz industrial 20.12.2012 SR EN 397:2012 Dată depăşită
(30.04.2013)
70. SR EN 402:2004 CEN EN 402:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muştiuc, pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare 21.02.2004 SR EN 402:2003 Dată depăşită
(21.02.2004)
71. SR EN 403[2004]:2004 CEN EN 403:2004 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerinţe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 403[1993]:2004 Dată depăşită
(6.10.2005)
72. SR EN 404:2005 CEN EN 404:2005 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparat de autosalvare cu ansamblu muştiuc cu filtru pentru monoxid de carbon 6.10.2005 SR EN 404:2004 Dată depăşită
(2.12.2005)
73. SR EN 405+A1:2010 CEN EN 405:2001+A1:2009 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare 6.05.2010 SR EN 405:2003 Dată depăşită
(6.05.2010)
74. SR EN 407:2005 CEN EN 407:2004 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) 6.10.2005 SR EN 407:1996 Dată depăşită
(6.10.2005)
75. SR EN 420+A1:2010 CEN EN 420:2003+A1:2009 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare 6.05.2010 SR EN 420:2004 Dată depăşită
(6.05.2010)
76. SR EN 421:2010 CEN EN 421:2010 Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive 9.07.2011 SR EN 421:2000 Dată depăşită
(9.07.2011)
77. SR EN 443:2008 CEN EN 443:2008 Căşti pentru pompieri în clădiri şi alte structuri 20.06.2008 SR EN 443:2003 Dată depăşită
(31.08.2008)
78. SR EN 458:2005 CEN EN 458:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid 6.10.2005 SR EN 458:1998 Dată depăşită
(6.10.2005)
79. SR EN 464:1998 CEN EN 464:1994 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor lichide şi gazoase, inclusiv aerosolilor lichizi şi particulelor solide. Metodă de încercare: Determinarea etanşeităţii combinezoanelor etanşe la gaz (încercare la presiune internă) 16.12.1994
80. EN 469:2006
SR EN 469:2006/A1:2007
SR EN 469:2006/AC:2007
CEN EN 469:2005
EN 469:2005/A1:2006
EN 469:2005/AC:2006
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor 19.04.2006
23.11.2007
SR EN 469:1999
Nota 3
Dată depăşită (30.06.2006)
Dată depăşită (23.11.2007)
81. SR EN 510:2002 CEN EN 510:1993 Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile 16.12.1994
82. SR EN 511:2006 CEN EN 511:2006 Mănuşi de protecţie împotriva frigului 21.12.2006 SR EN 511:1999 Dată depăşită
(21.12.2006)
83. SR EN 530:2011 CEN EN 530:2010 Rezistenţa la abraziune a materialului din care este realizată îmbrăcămintea de protecţie. Metodă de încercare 9.07.2011 SR EN 530:1997
Nota 2.1
Dată depăşită
(9.07.2011)
84. SR EN 564:2007 CEN EN 564:2006 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 8.03.2008 SR EN 564:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
85. SR EN 565:2007 CEN EN 565:2006 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 8.03.2008 SR EN 565:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
86. SR EN 566:2007 CEN EN 566:2006 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de ancorare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 8.03.2008 SR EN 566:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
87. SR EN 567:2013 CEN EN 567:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 28.06.2013 SR EN 567:2003 30.09.2013
88. SR EN 568:2007 CEN EN 568:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de ancorare în gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 8.03.2008 SR EN 568:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
89. SR EN 569:2007 CEN EN 569:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 8.03.2008 SR EN 569:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
90. SR EN 659:2004+A1:2008
SR EN 659+A1:2008/AC:2009
CEN EN 659:2003+A1:2008
EN 659:2003 + A1:2008/AC:2009
Mănuşi de protecţie pentru pompieri 20.06.2008 SR EN 659:2004 Dată depăşită
30.09.2008
91. SR EN 702:2003 CEN EN 702:1994 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale 12.01.1996
92. SR EN 795:2003
SR EN 795:2003/A1:2003
CEN EN 795:1996
EN 795:1996/A1:2000
Protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Dispozitive de ancorare. Cerinţe şi încercări 12.02.2000
24.01.2001
Nota 3 Dată depăşită
(30.04.2001)
Avertisment: Prezenta publicare nu se referă la echipamentele descrise în clasele A (dispozitive de ancorare structurale), C (dispozitive de ancorare care folosesc linii flexibile orizontale) şi D (dispozitive de ancorare care folosesc şine rigide de ancorare orizontale) la care se face referire în paragrafele 3.13.1,3.13.3, 3.13.4,4.3.1,4.3.3,4.3.4,5.2.1, 5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.2 (în legătură cu clasa A1), 5.3.3,5.3.4,5.3.5,6 (în legătură cu clasele A, C şi D), anexa A (paragrafele A.2, A.3, A.5 şi A.6), anexa B şi anexa ZA (în legătură cu clasele A, C şi D), pentru care nu se aplică prezumţia de conformitate cu Directiva 89/686/CEE).
93. SR EN 812:2012 CEN EN 812:2012 Căşti de protecţie de tip uşor pentru industrie 20.12.2012 SR EN 812:2003 30.04.2013
94. SR EN 813:2009 CEN EN 813:2008 Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Centură scaun 28.01.2009 SR EN 813:2003 Dată depăşită
(28.02.2009)
95. SR EN 863:2003 CEN EN 863:1995 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de încercare: Rezistenţă la perforaţie 15.05.1996
96. SR EN 892:2013 CEN EN 892:2012 Echipament de alpinism şi escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 20.12.2012 SR EN 892:2005 30.04.2013
97. SR EN 893:2011 CEN EN 893:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 9.07.2011 SR EN 893:2003 Dată depăşită
(9.07.2011)
98. SR EN 943-1:2003
SR EN 943-1:2003/AC:2005
CEN EN 943-1:2002
EN 943-1:2002/ AC:2005
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2) 28.08.2003
99. SR EN 943-2:2003 CEN EN 943-2:2002 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică etanşe la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET) 10.08.2002
100. SR EN 958+A1:2011 CEN EN 958:2006+A1:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 9.07.2011 SR EN 958:2007 Dată depăşită
(9.07.2011)
101. SR EN 960:2006 CEN EN 960:2006 Mulaje de capete utilizate la încercările căştilor de protecţie 21.12.2006 SR EN 960:1996 Dată depăşită
(31.12.2006)
102. SR EN 966+A1:2013 CEN EN 966:2012+A1:2012 Căşti pentru sporturi acvatice 20.12.2012 SR EN 966:2012 Dată depăşită
(30.04.2013)
103. SR EN 1073-1:2000 CEN EN 1073-1:1998 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie ventilată, împotriva contaminării cu particule radioactive 6.11.1998
104. SR EN 1073-2:2003 CEN EN 1073-2:2002 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule 28.08.2003
105. SR EN 1077:2008 CEN EN 1077:2007 Căşti pentru utilizatori de schiuri alpine şi plăci pentru zăpadă 8.03.2008 SR EN 1077:2004 Dată depăşită
(29.02.2008)
106. SR EN 1078+A1:2013 CEN EN
1078:2012+A1:2012
Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de skateboard şi de patine cu role 20.12.2012 SR EN 1078:2012 Dată depăşită
(30.04.2013)
107. SR EN 1080:2013 CEN EN 1080:2013 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici 26.08.2013 SR EN 1080:2004 Dată depăşită
(31.08.2013)
108. SR EN 1082-1:2004 CEN EN 1082-1:1996 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierii şi lovirii cu cuţite de mână. Partea 1: Mănuşi de zale şi protectori pentru braţe 14.06.1997
109. SR EN 1082-2:2003 CEN EN 1082-2:2000 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 2: Mănuşi şi protectori pentru braţe din materiale, altele decât zale 21.12.2001
110. SR EN 1082-3:2003 CEN EN 1082-3:2000 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 3: Încercare la tăiere prin impact pentru ţesături, piele şi alte materiale 21.12.2001
111. SR EN 1146:2006 CEN EN 1146:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare 19.04.2006 SR EN 1146:2003 Dată depăşită
(30.04.2006)
112. SR EN 1149-1:2006 CEN EN 1149-1:2006 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivităţii de suprafaţă 21.12.2006 SR EN 1149-1:2002 Dată depăşită
(31.12.2006)
113. SR EN 1149-2:2003 CEN EN 1149-2:1997 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 2: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistenţei electrice la traversarea materialelor (rezistenţa verticală) 19.02.1998
114. SR EN 1149-3:2004 CEN EN 1149-3:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacităţii de disipare a sarcinilor 6.10.2005
115. SR EN 1149-5:2008 CEN EN 1149-5:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare 20.06.2008
116. SR EN 1150:2003 CEN EN 1150:1999 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare şi cerinţe 4.06.1999
117. SR EN 1384:2012 CEN EN 1384:2012 Căşti de protecţie pentru sporturi hipice 20.12.2012 SR EN 1384:2002 30.04.2013
118. SR EN 1385:2012 CEN EN 1385:2012 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi 20.12.2012 SR EN 1385:2002 30.04.2013
119. SR EN 1486:2008 CEN EN 1486:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului 8.03.2008 SR EN 1486:2001 Dată depăşită
(30.04.2008)
120. SR EN 1497:2008 CEN EN 1497:2007 Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare 8.03.2008
121. SR EN 1621-1:2013 CEN EN 1621-1:2012 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Protectori împotriva şocurilor pentru încheieturile membrelor motocicliştilor. Cerinţe şi metode de încercare 13.03.2013 SR EN 1621-1:2004 30.06.2013
122. SR EN 1621-2:2004 CEN EN 1621-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
123. SR EN 1731:2007 CEN EN 1731:2006 Protecţia individuală a ochiului. Protectori ai ochilor şi feţei 23.11.2007 SR EN 1731:2003 Dată depăşită
(23.11.2007)
124. SR EN 1809:2004 CEN EN 1809:1997 Accesorii de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare 13.06.1998
125. SR EN 1827+A1:2009 CEN EN
1827:1999+A1:2009
Aparate de protecţie respiratorie. Semi- măşti fără supape de inspiraţie şi cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor şi particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare 6.05.2010 SR EN 1827:2003 Dată depăşită
(6.05.2010)
126. SR EN 1868:2003 CEN EN 1868:1997 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Lista termenilor echivalenţi 18.10.1997
127. SR EN 1891:2003 CEN EN 1891:1998 Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire 6.11.1998
128. SR EN 1938:2011 CEN EN 1938:2010 Protecţia individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete 9.07.2011 SR EN 1938:2004
Nota 2.1
Data depăşită
(9.07.2011)
129. SR EN ISO 4869-2:1997
SR EN ISO 4869-2:1997/AC:2007
CEN EN ISO 4869-2:1995
EN ISO 4869-2:1995/ AC:2007
Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului 15.05.1996
130. SR EN ISO 4869-3:2007 CEN EN ISO 4869-3:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin inserţie a antifoanelor externe utilizând un dispozitiv de încercare acustică 8.03.2008 SR EN 24869-3:1997 Dată depăşită
(8.03.2008)
131. SR EN ISO 6529:2003 CEN EN ISO 6529:2001 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenţei la permeaţia lichidelor şi gazelor a materialelor utilizate pentru confecţionarea îmbrăcămintei de protecţie 6.10.2005 SR EN 369:1997 Dată depăşită
(6.10.2005)
132. SR EN ISO 6530:2005 CEN EN ISO 6530:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva substanţelor chimice lichide. Metodă de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide 6.10.2005 SR EN 368:1997 Dată depăşită
(6.10.2005)
133. SR EN ISO 6942:2003 CEN EN ISO 6942:2002 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă 28.08.2003 SR EN 366:1998 Dată depăşită
(28.08.2003)
134. SR EN ISO 9185:2007 CEN EN ISO 9185:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Evaluarea rezistenţei materialelor la împroşcarea cu metal topit 8.03.2008 SR EN 373:2003 Dată depăşită
(8.03.2008)
135. SR EN ISO 10256:2004 CEN EN ISO 10256:2003 Protecţie pentru cap şi faţă pentru utilizare la hochei pe gheaţă 6.10.2005 SR EN 967:2004 Dată depăşită
(6.10.2005)
136. SR EN ISO 10819:2013 CEN EN ISO 10819:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână- braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă 13.12.2013 SR EN ISO 10819:2002 31.01.2014
137. SR EN ISO 10862:2009 CEN EN ISO 10862:2009 Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnaşamente de trapeză (ISO 10862:2009) 6.05.2010
138. SR EN ISO 11611:2008 CEN EN ISO 11611:2007 Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe 8.03.2008 SR EN 470-1:1999 Dată depăşită
(30.04.2008)
139. SR EN ISO 11612:2009 CEN EN ISO 11612:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor (ISO 11612:2008) 5.06.2009 SR EN 531:1997
Nota 2.1
Dată depăşită
(5.06.2009)
140. SR EN 12083:2003
SR EN 12083/AC:2003
CEN EN 12083:1998
EN
12083:1998/AC:2000
Aparate de protecţie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare 4.07.2000
141. SR EN ISO 12127-2:2008 CEN EN ISO 12127-2:2007 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metodă de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători 8.03.2008
142. SR EN 12270:2003 CEN EN 12270:1998 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pioleţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 16.03.2000
143. SR EN 12275:2013 CEN EN ISO 12275:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Piese de legătură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 13.12.2013 SR EN 12275:2003 13.12.2013
144. SR EN 12276:2003
SR EN 12276:2003/AC:2003
CEN EN 12276:1998
EN
12276:1998/AC:2000
Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 24.02.2001
145. SR EN 12277:2007 CEN EN 12277:2007 Echipament de alpinism şi escaladare. Centură complexă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 23.11.2007 SR EN 12277:2003 Dată depăşită
(23.11.2007)
146. SR EN 12278:2007 CEN EN 12278:2007 Echipament de alpinism şi escaladare. Scripeţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 23.11.2007 SR EN 12278:2003 Dată depăşită
(30.11.2007)
147. SR EN ISO 12311:2014 EN ISO 12311:2013 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru ochelari de soare şi echipamente asociate (ISO 12311:2013) 31.12.2013
148. SR EN ISO 12312-1:2014 EN ISO 12312-1:2013 Protecţie ochi şi faţă. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general (ISO 12312-1:2013) 31.12.2013 SR EN 1836+A1:2008 28.02.2014
149. SR EN ISO 12401:2010 CEN EN ISO 12401:2009 Nave mici. Centuri de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (ISO 12401:2009) 6.05.2010 SR EN 1095:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(6.05.2010)
150. SR EN ISO 12402-2:2007
SR EN ISO 12402-2:2007/A1:2010
CEN EN ISO 12402-2:2006
EN ISO 12402-
2:2006/A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanţă 275. Cerinţe de securitate 21.12.2006
9.07.2011
SR EN 399:2002
Nota 3
Dată depăşită (31.03.2007)
Dată depăşită (9.07.2011)
151. SR EN ISO 12402-3:2007
SR EN ISO 12402-3:2007/A1:2010
CEN EN ISO 12402-3:2006
EN ISO 12402-
3:2006/A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanţă 150. Cerinţe de securitate 21.12.2006
9.07.2011
SR EN 396:2002
Nota 3
Dată depăşită (31.03.2007)
Dată depăşită (9.07.2011)
152. SR EN ISO 12402-4:2007
SR EN ISO 12402-4:2007/A1:2010
CEN EN ISO 12402-4:2006
EN ISO 12402-
4:2006/A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate 21.12.2006
9.07.2011
SR EN 395:2001
Nota 3
Dată depăşită (31.03.2007)
Dată depăşită (9.07.2011)
153. SR EN ISO 12402-5:2007
SR EN ISO 12402-5:2007/A1:2010
SR EN ISO 12402-5:2007/AC:2007
CEN EN ISO 12402-5:2006
EN ISO 12402-
5:2006/A1:2010
EN ISO 12402-
5:2006/AC:2006
Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător pentru plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate 21.12.2006
9.07.2011
SR EN 393:2002
Nota 3
Dată depăşită (31.03.2007)
Dată depăşită (9.07.2011)
154. SR EN ISO 12402-6:2007
SR EN ISO 12402-6:2007/A1:2010
CEN EN ISO 12402-6:2006
EN ISO 12402-
6:2006/A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare şi echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinţe de securitate şi metode de încercare complementare 21.12.2006
9.07.2011
Nota 3 Dată depăşită
(9.07.2011)
155. SR EN ISO 12402-8:2006
SR EN ISO 12402-8:2006/A1:2011
CEN EN ISO 12402-8:2006
EN ISO 12402-
8:2006/A1:2011
Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 2.08.2006
11.11.2011
SR EN 394:2002
Nota 3
Dată depăşită (31.08.2006)
Dată depăşită (11.11.2011)
156. SR EN ISO 12402-9:2007
SR EN ISO 12402-9:2007/A1:2011
CEN EN ISO 12402-9:2006
EN ISO 12402-
9:2006/A1:2011
Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare 21.12.2006
11.11.2011
Nota 3 Dată depăşită
(11.11.2011)
157. SR EN ISO 12402-10:2006 CEN EN ISO 12402-10:2006 Echipament individual de plutire. Partea 10: Alegerea şi aplicaţiile echipamentului individual de plutire şi ale altor echipamente relevante 2.08.2006
158. SR EN 12477:2003
SR EN 12477:2003/A1:2005
CEN EN 12477:2001
EN 12477:2001/ A1:2005
Mănuşi de protecţie pentru sudori 10.08.2002
6.10.2005
Nota 3 Dată depăşită
(31.12.2005)
159. SR EN 12492:2012 CEN EN 12492:2012 Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 20.12.2012 SR EN 12492:2003 30.04.2013
160. SR EN 12628:2003
SR EN 12628:2003/AC:2003
CEN EN 12628:1999
EN 12628:1999/ AC:2000
Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire şi salvare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare 4.07.2000
161. SR EN 12841:2007 CEN EN 12841:2006 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii 21.12.2006
162. SR EN 12941:2004
SR EN 12941:2004/A1:2004
SR EN 12941:2004/A2:2009
CEN EN 12941:1998
EN 12941:1998/ A1:2003
EN 12941:1998/ A2:2008
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare 4.06.1999
6.10.2005
5.06.2009
Nota 3
Nota 3
Dată depăşită (4.06.1999)
Dată depăşită (6.10.2005)
Dată depăşită (5.06.2009)
163. SR EN 12942:2004
SR EN 12942:2004/A1:2004
SR EN 12942:2004/A2:2009
CEN EN 12942:1998
EN 12942:1998/ A1:2002
EN 12942:1998/ A2:2008
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semimăşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare 4.06.1999
28.08.2003
5.06.2009
Nota 3
Nota 3
Dată depăşită (4.06.1999)
Dată depăşită (28.08.2003)
Dată depăşită (5.06.2009)
164. SR EN 13034+A1:2010 CEN EN 13034:2005+A1:
2009
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6]) 6.10.2005 SR EN 13034:2005
Nota 2.1
Dată depăşită
(6.05.2010)
165. SR EN 13061:2010 CEN EN 13061:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare 6.05.2010 SR EN 13061:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(6.05.2010)
166. SR EN 13087-1:2003
SR EN 13087-1:2003/A1:2003
CEN EN 13087-1:2000
EN 13087-1:2000/ A1:2001
Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 1: Condiţii şi condiţionare 10.08.2002
10.08.2002
Nota 3 Dată depăşită
(10.08.2002)
167. SR EN 13087-2:2012 CEN EN 13087-2:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor SR EN 13087-2:2003 30.04.2013
168. SR EN 13087-3:2003
SR EN 13087-3:2003/A1:2003
CEN EN 13087-3:2000
EN 13087-3:2000/ A1:2001
Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la penetraţie 10.08.2002
10.08.2002
Nota 3 Dată depăşită
(10.08.2002)
169. SR EN 13087-4:2012 CEN EN 13087-4:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie 20.12.2012 SR EN 13087-4:2003 30.04.2013
170. SR EN 13087-5:2012 CEN EN 13087-5:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie 20.12.2012 SR EN 13087-5:2003 30.04.2013
171. SR EN 13087-6:2012 CEN EN 13087-6:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Câmp vizual 20.12.2012 SR EN 13087-6:2003 30.04.2013
172. SR EN 13087-7:2003
SR EN 13087-7:2003/A1:2003
CEN EN 13087-7:2000
EN 13087-7:2000/ A1:2001
Căşti de protecţie. Metodă de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără 10.08.2002
10.08.2002
Nota 3 Dată depăşită
(10.08.2002)
173. SR EN 13087-8:2003
SR EN 13087-8:2003/A1:2005
CEN EN 13087-8:2000
EN 13087-8:2000/ A1:2005
Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăţi electrice 21.12.2001
6.10.2005
Nota 3 Dată depăşită
(6.10.2005)
174. SR EN 13087-10:2012 CEN EN 13087-10:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţă la căldură radiantă 20.12.2012 SR EN 13087-10:2003 30.04.2013
175. SR EN 13089:2011 CEN EN 13089:2011 Echipament de alpinism şi escaladare. Instrumente pentru gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 9.07.2011
176. SR EN 13138-1:2009 CEN EN 13138-1:2008 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp 5.06.2009 SR EN 13138-1:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(5.06.2009)
177. SR EN 13158:2009 CEN EN 13158:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru călăreţi. Cerinţe şi metode de încercare 6.05.2010 SR EN 13158:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(6.05.2010)
178. SR EN 13178:2003 CEN EN 13178:2000 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinaţi utilizatorilor de snowmobile 21.12.2001
179. SR EN 13274-1:2003 CEN EN 13274-1:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior şi a fugii totale spre interior 21.12.2001
180. SR EN 13274-2:2003 CEN EN 13274-2:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanţă 21.12.2001
181. SR EN 13274-3:2003 CEN EN 13274-3:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenţei respiratorii 10.08.2002
182. SR EN 13274-4:2003 CEN EN 13274-4:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără 10.08.2002
183. SR EN 13274-5:2003 CEN EN 13274-5:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiţii climatice 21.12.2001
184. SR EN 13274-6:2003 CEN EN 13274-6:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conţinutului de dioxid de carbon în aerul inhalat 10.08.2002
185. SR EN 13274-7:2008 CEN EN 13274-7:2008 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule 20.06.2008 SR EN 13274-7:2003 Dată depăşită
(31.07.2008)
186. SR EN 13274-8:2003 CEN EN 13274-8:2002 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită 28.08.2003
187. SR EN 13277-1:2004 CEN EN 13277-1:2000 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare generale 24.02.2001
188. SR EN 13277-2:2004 CEN EN 13277-2:2000 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie şi protectori de antebraţ 24.02.2001
189. SR EN 13277-3:2004
SR EN 13277-3:2004/A1:2007
CEN EN 13277-3:2000
EN 13277-3:2000/ A1:2007
Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului 24.02.2001
23.11.2007
Dată depăşită
(31.12.2007)
190. SR EN 13277-4:2003
SR EN 13277-4:2003/A1:2007
CEN EN 13277-4:2001
EN 13277-4:2001/ A1:2007
Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului 10.08.2002
23.11.2007
Nota 3 Dată depăşită
(31.12.2007)
191. SR EN 13277-5:2003 CEN EN 13277-5:2002 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 5: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectorii genitali şi protectorii abdominali 10.08.2002
192. SR EN 13277-6:2004 CEN EN 13277-6:2003 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 6: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei 21.02.2004
193. SR EN 13277-7:2009 CEN EN 13277-7:2009 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mână şi picior 6.05.2010
194. SR EN ISO 13287:2013 CEN EN ISO 13287:2012 Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare 13.03.2013 SR EN ISO 13287:2008 Dată depăşită
(30.04.2013)
195. SR EN 13356:2003 CEN EN 13356:2001 Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare şi cerinţe 21.12.2001
196. SR EN 13484:2012 CEN EN 13484:2012 Căşti pentru utilizatorii de săniuţe 20.12.2012 SR EN 13484:2003 30.04.2013
197. SR EN 13546+A1:2007 CEN EN 13546:2002+ A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului şi organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă şi protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerinţe şi metode de încercare 23.11.2007 SR EN 13546:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(31.12.2007)
198. SR EN 13567+A1:2007 CEN EN 13567:2002+ A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale şi feţei pentru scrimeri. Cerinţe şi metode de încercare 23.11.2007 SR EN 13567:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(31.12.2007)
199. SR EN 13594:2003 CEN EN 13594:2002 Mănuşi de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Cerinţe şi metode de încercare 28.08.2003
200. SR EN 13595-1:2003 CEN EN 13595-1:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 1: Cerinţe generale 28.08.2003
201. SR EN 13595-2:2003 CEN EN 13595-2:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la abraziune prin impact 28.08.2003
202. SR EN 13595-3:2003 CEN EN 13595-3:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la plesnire 28.08.2003
203. SR EN 13595-4:2003 CEN EN 13595-4:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 4: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la tăiere prin impact 28.08.2003
204. SR EN 13634:2011 CEN EN 13634:2010 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare 9.07.2011 SR EN 13634:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(9.07.2011)
205. SR EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 13.12.2013 SR EN 340:2004 31.01.2014
206. SR EN 13781:2012 CEN EN 13781:2012 Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor 20.12.2012 SR EN 13781:2003 30.04.2013
207. SR EN 13794:2003 CEN EN 13794:2002 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare 28.08.2003 SR EN 1061:2003; SR EN 400:2003; SR EN
401:2003
Dată depăşită
(28.08.2003)
208. SR EN 13819-1:2004 CEN EN 13819-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice 28.08.2003
209. SR EN 13819-2:2004 CEN EN 13819-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice 28.08.2003
210. SR EN 13832-1:2007 CEN EN 13832-1:2006 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie şi metode de încercare 21.12.2006
211. SR EN 13832-2:2007 CEN EN 13832-2:2006 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru încălţămintea rezistentă la produse chimice în condiţii de laborator 21.12.2006
212. SR EN 13832-3:2007 CEN EN 13832-3:2006 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru încălţămintea de protecţie cu rezistenţă mare la produse chimice în condiţii de laborator 21.12.2006
213. SR EN 13911:2004 CEN EN 13911:2004 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului, pentru pompieri 6.10.2005
214. SR EN 13921:2007 CEN EN 13921:2007 Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice 23.11.2007
215. SR EN 13949:2003 CEN EN 13949:2003 Echipament respirator. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu nitrox şi oxigen comprimat. Cerinţe, încercare, marcare 21.02.2004
216. SR EN ISO 13982-1:2005
SR EN ISO 13982-1:2005/A1:2011
CEN EN ISO 13982-
1:2004
EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010
Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice, care asigură protecţie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) 6.10.2005
9.07.2011
Nota 3 Dată depăşită
(9.07.2011)
217. SR EN ISO 13982-2:2005 CEN EN ISO 13982-
2:2004
Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine 6.10.2005
218. SR EN ISO 13995:2003 CEN EN ISO 13995:2000 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la perforare şi sfâşiere dinamică 6.10.2005
219. SR EN ISO 13997:2003
SR EN ISO 13997:2003/AC:2004
CEN EN ISO 13997:1999
EN ISO 13997:1999/
AC:2000
Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase 4.07.2000
220. SR EN ISO 13998:2003 CEN EN ISO 13998:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Şorţuri, pantaloni şi haine de protecţie împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitului de mână 28.08.2003 SR EN 412:2003 Dată depăşită
(28.08.2003)
221. SR EN 14021:2004 CEN EN 14021:2003 Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliştii de pietre şi alte obiecte mici. Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
222. SR EN 14052+A1:2013 CEN EN 14052:2012+ A1:2012 Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie 20.12.2012 SR EN 14052:2012 Dată depăşită
(30.04.2013)
223. SR EN 14058:2004 CEN EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii cu temperaturi scăzute 6.10.2005
224. SR EN ISO 14116:2008
SR EN ISO 14116:2008/AC:2010
CEN EN ISO 14116:2008
EN ISO 14116:2008/
AC:2009
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării (ISO 14116:2008) 28.01.2009 SR EN 533:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(28.01.2009)
225. SR EN 14120 +A1:2007 CEN EN 14120:2003+ A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi şi cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinţe şi metode de încercare 23.11.2007 SR EN 14120:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(31.12.2007)
226. SR EN 14126:2004
SR EN 14126:2004/AC:2005
CEN EN 14126:2003
EN 14126:2003/
AC:2004
Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi 6.10.2005
227. SR EN 14143:2013 CEN EN 14143:2013 Echipament respirator. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis 13.12.2013 SR EN 14143:2004 31.01.2014
228. SR EN 14225-1:2005 CEN EN 14225-1:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
229. SR EN 14225-2:2005 CEN EN 14225-2:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
230. SR EN 14225-3:2005 CEN EN 14225-3:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
231. SR EN 14225-4:2005 CEN EN 14225-4:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerinţe referitoare la factorul uman şi metode de încercare 6.10.2005
232. SR EN 14325:2004 CEN EN 14325:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi clasificarea performanţelor materialelor, cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor îmbrăcămintei de protecţie chimică 6.10.2005
233. SR EN 14328:2005 CEN EN 14328:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori ai braţelor împotriva tăierilor cu cuţite electrice. Cerinţe şi metode de încercare 6.10.2005
234. SR EN 14360:2004 CEN EN 14360:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitaţii puternice 6.10.2005
235. SR EN 14387+A1:2008 CEN EN 14387:2004+ A1:2008 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare 20.06.2008 SR EN 14387:2004 Dată depăşită
(31.07.2008)
236. SR EN 14404+A1:2010 CEN EN 14404:2004+ A1:2010 Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru lucrări în genunchi 6.10.2005 SR EN 14404:2005
Nota 2.1
Dată depăşită
(31.07.2010)
237. SR EN 14435:2005 CEN EN 14435:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semimască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare 6.10.2005
238. SR EN 14458:2005 CEN EN 14458:2004 Echipamente de protecţie a ochilor. Ecrane faciale şi viziere pentru căşti pentru pompieri şi de protecţie de înaltă performanţa pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă 6.10.2005
239. SR EN ISO 14460:2003
SR EN ISO 14460:2003/A1:2003
SR EN ISO 14460:2003/AC:2003
CEN EN ISO 14460:1999
EN ISO 14460:1999/ A1:2002
EN ISO 14460:1999/ AC:1999
Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare 16.03.2000
10.08.2002
Dată depăşită
(30.09.2002)
240. SR EN 14529:2006 CEN EN 14529:2005 Aparate de protecţie respiratorie - Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspiraţie, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare 19.04.2006
241. SR EN 14593-1:2005 CEN EN 14593-1:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002 Dată depăşită
(2.12.2005)
242. SR EN 14593-2:2005
SR EN 14593-2:2005/AC:2006
CEN EN 14593-2:2005
EN 14593-2:2005/ AC:2005
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semimască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002 Dată depăşită
(2.12.2005)
243. SR EN 14594:2005
SR EN 14594:2005/AC:2006
CEN EN 14594:2005
EN 14594:2005/ AC:2005
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002; SR EN 270:2003; SR EN 271:1998; SR EN 1835:2004; SR EN 12419:2003 Dată depăşită
(2.12.2005)
244. SR EN 14605+A1:2010 CEN EN
14605:2005+A1:2009
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB[3] şi Tip PB[4]) 6.10.2005 SR EN 14605:2005 Dată depăşită
(6.10.2005)
245. SR EN 14786:2006 CEN EN 14786:2006 Îmbrăcăminte de protecţie. Determinarea rezistenţei la penetrarea de către substanţe chimice pulverizate, emulsii şi dispersii. Încercare la pulverizare 21.12.2006
246. SR EN ISO 14877:2003 CEN EN ISO 14877:2002 Îmbrăcăminte de protecţie pentru operaţii de proiectare a abrazivilor granulari 28.08.2003
247. SR EN ISO 15025:2003 CEN EN ISO 15025:2002 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea-limită a flăcării 28.08.2003 SR EN 532:1997 Dată depăşită
(28.08.2003)
248. SR EN ISO 15027-1:2013 CEN EN ISO 15027-1:2012 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea 13.03.2013 SR EN ISO 15027-
1:2003
Nota 2.1
31.05.2013
249. SR EN ISO 15027-2:2013 CEN EN ISO 15027-2:2012 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea 13.03.2013 SR EN ISO 15027-
2:2003
Nota 2.1
31.05.2013
250. SR EN ISO 15027-3:2013 CEN EN ISO 15027-3:2012 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare 13.03.2013 SR EN ISO 15027-
3:2003
Nota 2.1
31.05.2013
251. SR EN 15090:2012 CEN EN 15090:2012 Încălţăminte pentru pompieri 20.12.2012 SR EN 15090:2007 30.04.2013
252. SR EN 15151-1:2013 CEN EN 15151-1:2012 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerinţe de securitate şi metode de încercare 20.12.2012
253. SR EN 15333-1:2008
SR EN 15333-1:2008/AC:2010
CEN EN 15333-1:2008
EN 15333-1:2008/ AC:2009
Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere 20.06.2008
254. SR EN 15333-2:2009 CEN EN 15333-2:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu 6.05.2019
255. SR EN 15613:2009 CEN EN 15613:2008 Genunchiere şi cotiere de protecţie pentru sporturi de sală. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 5.06.2009
256. SR EN 15614:2007 CEN EN 15614:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare de laborator şi cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea purtată în timpul luptei contra focului în spaţii naturale deschise 23.11.2007
257. SR EN ISO 15831:2004 CEN EN ISO 15831:2004 Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolaţiei termice cu ajutorul unui manechin termic 6.10.2005
258. SR EN 16027:2012 CEN EN 16027:2011 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi cu efect de protecţie pentru portarii echipelor de fotbal 16.02.2012
259. SR EN ISO 17249:2005
SR EN ISO 17249:2005/A1:2007
CEN EN ISO 17249:2004
EN ISO 17249:2004/ A1:2007
Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ 6.10.2005
23.11.2007
Nota 3 Dată depăşită
(23.11.2007)
260. SR EN ISO 17491-3:2009 CEN EN ISO 17491-3:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) (ISO 17491-3:2008) 28.01.2009 SR EN 463:2002
Nota 2.1
Dată depăşită
(28.02.2009)
261. SR EN ISO 17491-4:2009 CEN EN ISO 17491-4:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă) (ISO 17491-4:2008) 28.01.2009 SR EN 468:2002
Nota 2.1
Dată depăşită
(28.02.2009)
262. SR EN ISO 20344:2012 CEN EN ISO 20344:2011 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru încălţăminte 16.02.2012 SR EN ISO 20344:2004
Nota 2.1
Dată depăşită (30.06.2012)
Dată depăşită (31.03.2008)
263. SR EN ISO 20345:2012 CEN EN ISO 20345:2011 Echipament individual de protecţie, încălţăminte de securitate 16.02.2012 SR EN ISO 20345:2004
Nota 2.1
Dată depăşită
(30.06.2013)
264. SR EN ISO 20346:2005
SR EN ISO 20346:2005/AC:2007
SR EN ISO 20346:2005/A1:2008
CEN EN ISO 20346:2004
EN ISO 20346:2004/ AC:2007
EN ISO 20346:2004/ A1:2007
Echipament individual de protecţie, încălţăminte de protecţie. Echipament individual de protecţie, încălţăminte de protecţie. Amendamentul 1 6.10.2005
8.03.2008
SR EN 346:1996; SR EN 346-2:2002
Nota 3
Dată depăşită (6.10.2005)
Dată depăşită (31.03.2008)
265. SR EN ISO 20347:2012 CEN EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru 20.12.2012 SR EN ISO 20347:2004 30.04.2013
266. SR EN ISO 20349:2011 CEN EN ISO 29349:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor termice şi proiecţiilor de metal topit aşa cum sunt întâlnite în topitorii şi în operaţiile de sudură. Cerinţe şi metode de încercare (ISO 20349:2010) 9.07.2011
267. SR EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471:2013 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe (ISO 20471:2013) 28.06.2013 SR EN 471+A1:2008
Nota 2.1
30.09.2013
268. SR EN 24869-1:1998 CEN EN 24869-1:1992 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Metoda subiectivă de măsurare a atenuării acustice 16.12.1994
269. SR EN 50286:2003
SR EN 50286:2003/AC:2012
Cenelec EN 50286:1999
EN 50286:1999/ AC:2004
Îmbrăcăminte electroizolantă de protecţie pentru instalaţii de joasă tensiune 16.03.2000
270. SR EN 50321:2003 Cenelec EN 50321:1999 Încălţăminte electroizolantă pentru lucrări în instalaţii de joasă tensiune 16.03.2000
271. SR EN 50365:2003 Cenelec EN 50365:2002 Căşti electroizolante pentru utilizare în instalaţii de joasă tensiune 10.04.2003
272. SR EN 60743:2003
SR EN 60743:2003/A1:2008
Cenelec EN 60743:2001
EN 60743:2001/ A1:2008
Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive 10.04.2003
9.07.2011
Nota 2.1
Nota 3
Dată depăşită (1.12.2004)
Dată depăşită (9.07.2011)
273. SR EN 60895:2005 Cenelec EN 60895:2003 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale până la 800 kV în curent alternativ şi ▒ 600 kV în curent continuu 6.10.2005 SR EN 60895:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(1.07.2006)
274. SR EN 60903:2005 Cenelec EN 60903:2003 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant 6.10.2005 SR EN 50237:2003; SR EN 60903:1997; SR EN
60903:1997/A11:2003
Nota 2.1
Dată depăşită
(1.07.2006)
275. SR EN 60984:2003
SR EN 60984:2003/A11:2003
SR EN 60984:2003/A1:2003
Cenelec EN 60984:1992
EN 60984:1992/ A11:1997
EN 60984:1992/ A1:2002
Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune 4.06.1999
4.06.1999
10.04.2003
Nota 3
Nota 3
Dată depăşită (4.06.1999)
Dată depăşită (6.10.2005)

Modificări (1)

2 OES: Organismul European de Standardizare:
Modificări (1)

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu);
Modificări (1)

- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org);
Modificări (1)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis (http://www.etsi.org).
Modificări (1)

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.
Modificări (1)

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.
Modificări (1)

Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Modificări (1)

NOTE:
Modificări (1)

- Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, o listă a lor publicându-se în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
Modificări (1)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...