Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.04.2013 până la 03.06.2016, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 107/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane şi a serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport public de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii şi transportatorii rutieri, de necesitatea protejării mediului concurenţial, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

Având în vedere că prin Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 au fost reglementate în mod expres Programul de transport public de persoane prin curse regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi termenul de valabilitate a acestuia,

s-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă, deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic.

(1) Pentru asigurarea continuităţii serviciilor de transport, actualele programe de transport public judeţean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Actualul program de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, îşi menţine valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.
Modificări (4)

(3) La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) şi (2), licenţele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt aceşti operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(4) Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu se stabilesc de către emitent, respectiv Autoritatea Rutieră Română, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina
secretar de stat

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 30.

se încarcă...