Back

Parlamentul României

Legea nr. 94/2013 privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

În vigoare de la 19.04.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Articolul 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 23 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 3.

Echivalentul în lei al sumelor necesare finanţării Proiectului, în valoare de 883.000.000 euro, din care 395.000.000 euro împrumut BEI şi 488.000.000 euro componenta locală, precum şi al taxelor, impozitelor şi al altor costuri locale aferente Proiectului şi percepute pe teritoriul României se vor asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul anual al S.C. METROREX - S.A., prin bugetul Ministerului Transporturilor, pe toată durata de implementare a Proiectului, cu încadrarea în limitele alocate anual de la bugetul de stat."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 94.

se încarcă...