Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ghidul privind completarea tabelului pentru raportarea electronică lunară a medicamentelor distribuite de către distribuitori angro/importatori/producători din 11.04.2013

În vigoare de la 13.04.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În vederea eficientizării activităţilor de raportare şi prelucrare a datelor trebuie să fie respectate următoarele recomandări privind modalitatea de completare a tabelului cu medicamente distribuite.

Modul raportării:

- raportarea se va transmite pe un CD şi pe adresa de e-mail raportaremedicamente@anm.ro; CD-ul va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii care efectuează raportarea, cu privire la conformitatea cu realitatea a datelor transmise;

- raportarea se va transmite doar în format .xls;

- nu se vor folosi diacritice; fontul utilizat va fi Times New Roman, mărimea 10;

- pe parcursul raportărilor se va ţine seama de consecvenţa modului de completare a tabelului (de exemplu, se va păstra acelaşi nume al distribuitorului/producătorului/importatorului, la toate raportările);

- separat de tabel se vor furniza datele de contact ale persoanei care a completat fiecare raportare (nume, nr. de telefon, adresa e-mail);

- fiecare raportare trebuie să includă toate medicamentele din portofoliul propriu declarat, în două tabele separate, unul pentru medicamentele OTC şi celălalt pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală; în cazul eliminării unui produs din portofoliul propriu, acesta va fi raportat până când stocul va fi 0;

- raportarea lunară se va transmite până la data de 25 a lunii următoare şi va înlocui raportarea semestriala solicitată anterior.

Modalitatea de completare a coloanelor tabelului:

- Numele distribuitorului/importatorului/producătorului: se va alege din filtrul creat tipul de unitate; numele nu va conţine forma juridică ("SRL", "SA") şi nici menţiunea "SC".

- Denumirea comercială a produsului: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Forma farmaceutică: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Concentraţia: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Tip ambalaj: se va completa în formatul "nr. şi tipul ambalajului primar dintr-un ambalaj secundar x nr. unităţi sau cantitate per unitate" (de exemplu, 5 flacoane x 10 ml, 3 blistere x 20 cpr., 1 tub x 10 g, două seringi preumplute x 2 ml).

- Deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Stoc existent la data de 01.LL.2013: se declară stocul de produs pentru fiecare serie, completându-se de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentraţia, tip ambalaj, deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă, serie, furnizor).

- Serie: într-o celulă se va completa o singură serie. Pentru o altă serie se completează rândul următor, menţionând de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentraţia, tip ambalaj, deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă).

- Furnizor: nu va conţine forma juridică ("SRL", "SA") şi nici menţiunea "SC".

- Cantitate intrată: se vor introduce doar cifre.

- Seria şi nr. facturii de achiziţie: se va completa o singură factură sub forma "serie/număr".

- Data facturii de achiziţie: data se va completa sub forma "zz.ll.aaaa".

- Cantitatea ieşită: se vor introduce doar cifre.

- Beneficiar: nu va conţine forma juridică ("SRL", "SA") şi nici menţiunea "SC".

- Tip unitate: se va alege din filtrul creat una dintre următoarele categorii: Distribuitor angro, Farmacie de circuit deschis, Farmacie de circuit închis, Drogherie, Alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către populaţie (de exemplu, clinici medicale, centre de dializă etc.).

- Ţara beneficiarului: se va completa ţara beneficiarului, fără prescurtări.

- Seria şi nr. facturii de livrare: se va completa cu datele de identificare ale unei singure facturi, sub forma "serie/număr".

- Data facturii de livrare: data se va completa sub forma "zz.ll.aaaa".

- Stoc la data ieşirii: se vor introduce doar cifre; stocul la sfârşit de lună aferent fiecărei serii de medicament va deveni stoc iniţial pentru luna următoare.

Date identificare medicament Intrări Ieşiri
Numele distribuitorului Denumirea comercială a produsului Forma farmaceutică Concentraţia Tip ambalaj Deţinător de autorizaţie de punere pe piaţă Stoc existent la data de 01.LL.2013 Serie Furnizor Cantitatea intrată Seria şi nr. facturii de achiziţie Data facturii de achiziţie Cantitatea ieşită Beneficiar Tip unitate Ţara beneficiarului Seria şi nr. facturii de livrare Data facturii de livrare Stoc la data ieşirii
se încarcă...