Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

În vigoare de la 02.04.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene de acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate.

Art. 2.

Prevederile art. 1 se aplică autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi serviciilor sociale administrate şi acordate de acestea, după cum urmează:

a) posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv instituţii şi unităţi de asistenţă socială;

b) posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/consiliilor locale/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2) - (4) din Legea nr. 292/2011.

Art. 3.

În limita posturilor vacantate în condiţiile art. 1, nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 125.

se încarcă...