Back

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 2001/2002 din 05.07.2001

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,07 Lei

În vigoare de la 31.08.2001

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 31.08.2001.

Fişa actului →

Mergi la art.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova, denumite în continuare părţi, în baza Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 19 mai 1992, au convenit asupra celor ce urmează:

Art. 1. -

Cele două părţi vor acorda începând cu anul de învăţământ 2001/2002 burse şi locuri cu scutire de taxe de şcolarizare, subvenţionate de la buget, pentru studii preuniversitare, universitare şi postuniversitare (masterat/studii aprofundate, şcoli academice postuniversitare, doctorat şi specializare-perfecţionare), în unităţile şcolare şi instituţiile de învăţământ superior de stat.

România va acorda:

- 850 de burse pentru învăţământul preuniversitar liceal şi postliceal, pentru absolvenţii gimnaziilor cu diplomă de capacitate şi, respectiv, ai liceelor cu examen de bacalaureat, promoţia 2001;

- 480 de burse în învăţământul universitar pentru absolvenţii liceelor cu diplomă de bacalaureat, promoţia 2001;

- 300 de locuri pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai liceelor din România cu examen de bacalaureat, promoţia 2001, care au studiat ca bursieri ai statului român şi care vor participa la admitere în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;

- 150 de burse pentru învăţământul postuniversitar, din care 50 pentru doctorat, 50 pentru masterat/studii aprofundate şi 50 pentru şcoli academice postuniversitare;

- 500 de luni-bursă stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

- 500 de luni-bursă stagii de specializare-perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul universitar;

- 500 de luni-bursă pentru practica de producţie şi de cercetare în România a studenţilor din Republica Moldova;

- 50 de locuri pentru studii universitare cu scutire de taxe de şcolarizare, subvenţionate de la buget.

Bursele vor fi acordate absolvenţilor din instituţiile învăţământului de stat.

Republica Moldova va acorda:

- 10 burse pentru învăţământul preuniversitar;

- 250 de burse pentru studii complete sau parţiale, cursuri de zi, în învăţământul universitar;

- 50 de burse pentru studii complete sau parţiale, cursuri fără frecvenţă, în învăţământul universitar;

- 30 de luni-bursă pentru practica de producţie şi de cercetare în Republica Moldova a studenţilor din România;

- 25 de burse pentru doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă;

- 60 de burse pentru doctorat, forma de învăţământ fără frecvenţă.

Art. 2. -

Părţile primesc la studii elevi, studenţi şi cursanţi la toate formele de învăţământ, cu excepţia învăţământului special şi profesional (şcoli profesionale şi de ucenici), conform prevederilor prezentului protocol.

Art. 3. -

Părţile pot primi la studii elevi, studenţi şi cursanţi la toate formele de învăţământ cu plata taxelor în moneda statului primitor.

Taxele pentru studii se stabilesc conform reglementărilor în vigoare din statul primitor, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii proprii.

Selecţia (admiterea) la studii universitare şi postuniversitare cu taxă se realizează conform metodologiei proprii a universităţilor primitoare.

Art. 4. -

Cele două părţi vor sprijini, pe baza unor programe concrete, colaborarea directă dintre instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din învăţământ, precum şi dintre şcoli şi inspectoratele şcolare teritoriale.

Art. 5. -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România va sprijini dezvoltarea extensiunilor universitare existente în Republica Moldova:

a) extensiunea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti la Universitatea de Stat din Republica Moldova;

b) extensiunea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău;

c) extensiunea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi la Universitatea "Alecu Russo" din Bălţi;

d) extensiunea Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi la Universitatea din Cahul.

Ministerul Învăţământului din Republica Moldova va sprijini înfiinţarea de extensiuni universitare la Iaşi, Suceava, Galaţi sau în alte centre universitare.

Art. 6. -

Extensiunea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava din cadrul Colegiului economic din Soroca, specializarea "turism-servicii", se transferă la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, începând cu anul universitar 2001-2002.

Art. 7. -

Cele două părţi vor colabora în probleme legate de organizarea şi modernizarea învăţământului de toate gradele. În anul de învăţământ 2001/2002 fiecare parte va primi delegaţii din celălalt stat, după cum urmează:

- trei delegaţii de experţi din cadrul ministerelor din cele două state, alcătuite din 3 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare, în vederea analizei realizării prezentului protocol, precum şi elaborării strategiei de colaborare viitoare;

- trei delegaţii pentru învăţământul preuniversitar, alcătuite din 3-5 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare;

- două delegaţii din învăţământul superior, alcătuite din 2-3 persoane, pentru maximum 3 zile fiecare;

- două delegaţii, alcătuite din 2-3 persoane, pentru cel mult 3 zile fiecare, în probleme privind organizarea cercetării ştiinţifice în sistemul învăţământului;

- trei delegaţii, alcătuite din 3-5 persoane, pentru cel mult 3 zile fiecare, în probleme legate de legislaţia învăţământului, de managementul şcolar şi universitar, pentru schimb de informaţii şi de experienţă privind sistemele naţionale de învăţământ, asigurarea bazei materiale, relaţii internaţionale;

- trei-cinci delegaţii, alcătuite din 3-5 persoane, pentru cel mult 5 zile fiecare, pentru schimb de experienţă între casele corpului didactic din România şi unităţi echivalente din Republica Moldova.

Art. 8. -

Părţile vor colabora în vederea elaborării şi armonizării programelor şi manualelor şcolare în conformitate cu practicile educaţionale europene. În acest scop se vor constitui grupuri de lucru pe discipline de învăţământ, formate din câte doi specialişti de fiecare parte, care se vor întâlni de 2-3 ori, pe perioade de 3-5 zile, alternativ, în România şi în Republica Moldova.

O comisie formată din câte 2-3 reprezentanţi ai celor două ministere se va întruni la Bucureşti, până la data de 15 octombrie 2001, pentru a stabili în prealabil disciplinele prioritare pentru realizarea prevederilor prezentului articol.

Art. 9. -

Părţile vor colabora pentru:

a) constituirea de donaţii (manuale, metodici, materiale didactice etc.);

b) schimburi de publicaţii şi materiale de specialitate;

c) stabilirea unor relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ şi bibliotecile acestora din România şi din Republica Moldova;

d) sprijinirea în continuare a relaţiilor directe dintre instituţiile de cercetare din domeniul învăţământului.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...