Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

În vigoare de la 23.05.2001

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,49 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

Se aprobă Planul de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul apărării naţionale,
Ioan Mircea Paşcu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul dezvoltării şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie,
Silvia Ciornei
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul culturii şi cultelor,
Laurenţiu Tănase,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
Ministrul tineretului şi sportului,
Georgiu Gingăraş
p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Luminiţa Hârţan,
secretar de stat
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Petru Şerban Mihăilescu
Ministrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muşetescu
Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
Acsinte Gaspar

Bucureşti, 9 mai 2001.

Nr. 455.

ANEXĂ

PLAN DE ACŢIUNE
al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

se încarcă...