Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19.06.2001 până la 19.01.2005, fiind înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 2192/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. XIII alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 privind reglementarea unor probleme financiare şi ale art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență (26)

Se aprobă Normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Normele metodologice nr. 9.606/1/5.607-17.255/2000 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 15 iunie 2000, îşi încetează aplicabilitatea.
Jurisprudență (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iunie 2001.

Nr. 538.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

se încarcă...