Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

În vigoare de la 19.06.2001

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 01.01.2005!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,52 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. XIII alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 privind reglementarea unor probleme financiare şi ale art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Normele metodologice nr. 9.606/1/5.607-17.255/2000 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 15 iunie 2000, îşi încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanţelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iunie 2001.

Nr. 538.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

se încarcă...