Back

Ministerul Justiţiei - MJ, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

Ordinul nr. 112/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

În vigoare de la 01.01.2012 până la 01.02.2014, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 72/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 2.749/C / M.112

Ministerul Justiţiei

Ministerul Apărării Naţionale

Având în vedere Avizul Consiliului Superior al Magistraturii din 20 decembrie 2011,

pentru aplicarea dispoziţiilor art. 135 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554/2006 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţele militare,

în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul justiţiei şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.749/C/M.105/2008)

CURTEA MILITARĂ DE APEL

CURTEA MILITARĂ DE APEL

Nr. crt. Categoria de personal Denumirea funcţiei Numărul de posturi Observaţii
1 JUDECĂTORI


Preşedinte 1 JUDECĂTORI MILITARI


2 Vicepreşedinte 1
3 Judecători 5
4 TOTAL: 7
5 PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATEPrim-grefier 1
6 Grefieri 7
7 Grefier arhivar, grefier registrator 1
8 Grefier informatician 1
9 Agent procedural 1
10 Aprod 1
11 TOTAL: 12
12 CADRE MILITARE ACTIVE (Sof.) Documente clasificate 1
13 TOTAL: 1
14 PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL Muncitori calificaţi 5
Îngrijitor 1
TOTAL: 6
TOTAL CURTEA MILITARĂ DE APEL: 26

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.749/C/M.105/2008)

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI

Nr. crt. Categoria de personal Denumirea funcţiei Numărul de posturi Observaţii
1 JUDECĂTORI


Preşedinte 1 JUDECĂTORI MILITARI


2 Vicepreşedinte 1
3 Judecători 3
4 TOTAL: 5
5 PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE


Prim-grefier 1
6 Grefieri 7 din care 1 cadru militar activ (Sof.)
7 Grefier arhivar, grefier registrator 1
8 Agent procedural 1
9 TOTAL: 10
10 PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL Îngrijitor 1
11 TOTAL: 1
TOTAL TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI: 16
se încarcă...