Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.12.2011 până la 30.07.2014, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Hotărâre nr. 615/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

Bucureşti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.223.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

se încarcă...